באישור החשכ”ל: התקשרות המשך (ל- 1.5 שנים בהיקף 2.25 מיליארד ש”ח) עם החברות שזכו במכרז מרכזי מממ 1-2009 לאספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה

הגוף המפרסם: משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי

שמות הספקים (30 חברות):

+ BDO זיו האפט ייעוץ וניהול בע”מ,

+ או.אס.פי שירותי מיקור חוץ בע”מ,

+ אוקטלי אינטגרציה בע”מ,

+ אלעד מערכות תוכנה בע”מ,

+ אנטסרב (ישראל) בע”מ (לשעבר היולט-פקרד),

+ אס. פי. אל. תוכנה בע”מ,

+ אס. קיו. לינק בע”מ,

+ אקספריס (Experis) בע”מ,

+ בינת סמך (אאוטסורסינג) בע”מ,

+ דב הלפרין יועצים HMS בע”מ,

+ הורייזון טכנולוגיות אל.די בע”מ.

+ וואן שירותי תוכנה (1997) בע”מ,

+ טופ רמדור מערכות ומחשבים בע”מ,

+ טי סי אם (TCM) טכנולוגיות בע”מ (אשר רכשה את פעילות חברת אורטל),

+ טלדור יועצים בע”מ,

+ טלקוד מחשבים בע”מ,

+ יונילינק בע”מ,

+ יעל תוכנה ומערכות בע”מ,

+ לוג – און תוכנה בע”מ,

+ ליאקום מערכות בע”מ,

+ מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמות בע”מ,

+ מלם מערכות בע”מ [קבוצת מלם תים],

+ נס איי. טי. בע”מ,

+ סיסנת תוכנה בע”מ,

+ פרולוג’יק בע”מ,

+ קבוצת אמן (אמן מחשבים) בע”מ,

+ קומבלק איי.טי (Comblack IT) בע”מ,

+ קונסיסט מערכות בע”מ,

+ רזאל מערכות זמן אמת בע”מ,

+ תיגבור – מאגר כ”א מקצועי זמני בע”מ.

[הערה: החברות מופיעות כאן לפי סדר הא”ב ולא לפי הסדר בו הן מופיעות במסמך הרשמי של הפטור ממכרז].

מהות ההתקשרות: אספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה

התחלת ההתקשרות: 1 ביולי 2020; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2021

החלטה: אושר ע”י רוני חזקיהו החשב הכללי בהמלצת וועדת הפטור ממכרז

הערות: וועדת הפטור ממכרז אומרת בין היתר בנימוקיה כי “במהלך ארבע השנים פעל מינהל הרכש הממשלתי בשיתוף נציגי החשב הכללי, אגף התקציבים, רשות התקשוב הממשלתי, נציבות שירות המדינה, נציגי משרדי הממשלה וגורמים נוספים על גיבוש מתווה להפעלת ההון האנושי בתחום המחשוב בממשלה וגיבוש מתווה חדש לרכישת השירותים בתחום זה.

“העיסוק בגיבוש המתווים כאמור, נדון במסגרת צוות היגוי אשר מונה מכוח החלטת נציב שירות המדינה במרץ 2016 וחברים בו נציגי נציבות שירות המדינה, רשות התקשוב הממשלתי, אגף התקציבים, הממונה על השכר והחשב הכללי.

“ההתקשרות עם הספקים מעת לעת הוארכו כלל ההתקשרויות בפטור ממכרז”. בסך הכל היו שלוש תקופות הארכה בהיקף כולל של 5,885,000,000 ₪.

“בעת הזאת פעל מינהל הרכש לכתיבת מכרז שרותי מחשוב חדש לצד כתיבה ופרסום של 2 מכרזי תפוקות: מכרז שירותי דיגיטל 9-2019 שנמצא בשלבי בדיקת הצעות ומכרז שירותי טכנולוגיות מידע 11-2019 שנמצא בשלב שאלות הבהרה.

“[…] על-מנת לאפשר למשרדי הממשלה את המשך קבלת שירותים מושא המכרז אשר הינם חיוניים להמשך תפקודם התקין, מומלץ להאריך את ההתקשרויות עם כלל הספקים.

“התקשרות מרכזית מסוג זה מידי שנה ובטווחי זמן קצרים מונעים מהמשרדים ומהחברות יכולות היערכות ארוכת טווח במידה מספקת, דבר אשר עלול לפגוע בשירותי המחשוב למשרדי הממשלה ותאפשר הערכות בהתאם למתווה שייקבע”.

מבזקים