באישור החשכ”ל: הארכת התקשרות בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי לתקופה נוספת של 4 חודשים עם סלקום (גלובלכל) ובזק בינלאומי (בזקכל) בהיקף 1.8 מיליון ₪

הגוף המפרסם: משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי

שמות הספקים: חברת סלקום תקשורת קווית ש.מ. + חברת בזק בינלאומי בע”מ

מהות ההתקשרות: אספקת שירותי טלפוניה קווית לקריות הממשלה בירושלים, תל אביב, באר שבע, חיפה ורמלה

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 1.8 מיליון ₪ כולל מע”מ

התחלת ההתקשרות: 1 במארס 2017; סיום ההתקשרות: 30 ביוני 2017, או עד סיום שלבי ההקמה, הבדיקה, האישור, המסירה והשלמת תהליך ההגירה והמעבר למרכזיות החדשות, לפי המוקדם ביניהם.

החלטה: אושר ע”י רוני חזקיהו החשב הכללי באוצר בהמלצת וועדת הפטור המרכזית

הערות: וועדת הפטור המרכזית כותבת בהחלטתה מיום 12.2.2017 כי ההתקשרות עם שתי החברות החלה מכוח מכרז מממ 1-2001 אספקת שירותי טלפוניה קווית לקריות הממשלה בירושלים, תל אביב, באר שבע, חיפה ורמלה. משך ההתקשרות היה שבע שנים + שתי תקופות בנות שנה אחת כל-אחת וכעת צפוייה להסתיים ביום 28.2.2017.

במסגרת המכרז, נוסף להתקשרות עם חברת בזק בינלאומי, התבצעה התקשרות עם חברת גלובקול אשר נרכשה תחילה ע”י חברת נטוויז’ן. בהמשך, חברת נטוויז’ן נרכשה ע”י חברת סלקום תקשורת קווית ש.מ.

“ביום ה- 7.7.2014 פורסם מכרז 13-2014 לאספקת ציוד ושירותי טלפוניה קווית למשרדי הממשלה [“שירלי”] אשר אמור היה להחליף את המכרז שבנדון. במסגרת זו הכריזה וועדת המכרזים ביום 8.12.2015 על חברת בינת תקשורת מחשבים בע”מ כזוכה בסל מס’ 1.

“במהלך חודש יוני 2016 הוגשו שתי עתירות ע”י החברות בזק בינלאומי ותדיראן אשר במסגרתן ניתן ע”י בית-המשפט המחוזי בירושלים צו האוסר לבצע כל פעולה למימוש הליכי המכרז החדש. ביום 5.2.2017 דחה בית-המשפט המחוזי את העתירה וביטל את הצו.

“הליכי התכנון וההקמה של מערכת הטלפוניה מכוח המכרז החדש עתידים להימשך כשלושה חודשים. בנוסף, דרושה תקופת התארגנות לצורך ביצוע תהליך הגירה והחלפת המרכזיות”.

הערות עורך Read IT Now: ידיעות שפורסמו באתר זה לגבי ההתקשרויות הקודמות של שתי החברות ניתן למצוא כאן ו- כאן.

על מכרז 13-2014 פירסמתי ידיעה ב- 7.7.2014 כאן באתר זה.

ב- 16.2.2017 דיווח גד פרץ ב’גלובס’ כי “בית-המשפט העליון הפך את החלטת המחוזי בירושלים וקיבל את בקשת בזק בינלאומי לצו מניעה זמני נגד זכיית בינת במכרז של החשב הכללי לאספקת שירותי תקשורת, טלפוניה ומוקדים למשרדי הממשלה בהיקף 100 מיליון שקל. שופט העליון חנן מלצר העניק צו מניעה זמני למימוש זכויותיה של בינת במכרז”.

מבזקים