באישור החשכ”ל: אושרה בקשה להתקשרות המשך בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי עם בינת תקשורת מחשבים בהיקף 12 מיליון ₪ לשנה: המשך התקשרות להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי

שם הספק: בינת תקשורת מחשבים בע”מ

מהות ההתקשרות: המשך התקשרות להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה

היקף כספי: 12 מיליון ₪

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019, או עד בחירת זוכה במכרז התחזוקה החדש, לפי המוקדם מביניהם, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג – 1993.

החלטה: אושר ע”י החשב הכללי באוצר רוני חזקיהו בהמלצת וועדת הפטור המרכזית

הערות: וועדת הפטור המרכזית כותבת בין היתר בנימוקיה לאישור הבקשה כי “מכרז 3-2009 להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים נועד לצורך מתן שירותי התקנה, תחזוקה ושירות לרכיבי תקשורת נתונים שנרכשו במסגרת מכרז 7-2008 לאספקת מערכות תקשורת נתונים [מכרז ציוד אקטיבי] ובנוסף, מתן שירותי תחזוקה ושירות לציוד ישן, אשר נרכש מיצרנים שונים (מתגים, נתבים וכן ציוד אלחוטי במבחר דגמים וקטגוריות).

במסגרת המכרז התבצעה התקשרות עם חברת בינת תקשורת מחשבים בע”מ לאספקת השירותים מושא המכרז. תקופת ההתקשרות עם בינת נמשכה 5 שנים. עד כה אושרו ובוצעו במכרז 5 הארכות התקשרות בפטור.

לצורך כתיבת מכרז חדש שעניינו תחזוקת ציוד, אשר יחליף את המכרז שבנדון, נדרש היה להמתין עד לבחירת זוכה במכרז 15-2015 לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי למשרדי הממשלה.

ביום 1.5.2018 החלה ההתקשרות עם הזוכה במכרז הציוד האקטיבי החדש, חברת מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע”מ, עם ציוד מתוצרת היצרן HPE.

מכרז התחזוקה החדש נמצא כעת בשלבי הכנה. הוא צפוי להתפרסם עד סוף שנת 2018. ההערכה היא כי ההכרזה על זוכה תתרחש במהלך חציון הראשון של שנת 2019.

יצויין כי במכרז החדש תוגדר תקופת מעבר של 6 חודשים (אשר תיכלל בתקופת ההארכה המבוקשת) ככל שייבחר ספק חדש אשר אינו בינת, וזאת עקב המורכבות הגדולה של מבנה רשתות התקשורת הממשלתיות, וחשיבות רציפות פעולתן למשרדים”.

 

מבזקים