באירופה צפויים לאסוף נתונים ביומטריים מכל המגיעים לבקר בה; בעידן ה- post-Brexit, ההוראה צפוייה גם לכלול אזרחים בריטיים

הפרלמנט האירופי [European Parliament] אישר מערכת כניסה/יציאה [Entry/Exit System, EES] שתטפל בל המבקרים שאינם אזרחי האיחוד האירופי והמגיעים לביקור באחת (או יותר) ממדינות האיחוד. ההערכות הן שהמערכת תאושר ותתחיל לפעול לכל המאוחר עד שנת 2020.

מדובר במערכת אלקטרונית חדשה שתאגור נתונים ביומטריים של המבקרים והיא חלק ממערכת כוללת יותר המכונה Smart Borders. היא תכלול בסיס נתונים מרכזי בו ייאגרו שמות הנוסעים, מסמכי נסיעה, טביעות אצבע, תצלום, תארי ומקום הכניסה/יציאה, פרטי אנשים שכניסתם למדינות האיחוד סורבה. הנתונים יישמרו לתקופה של שלוש שנים עד חמש שנים לפחות. הם יהיו נגישים לרשויות הגבולות, למחלקות המטלות בבקשות לויזה ולרשויות אכיפה לאומיות וכן לגוף השיטור האירופי Europol אך לא לרשויות הלאומיות המטפלות בהענקת מקלט.

יצויין כי בעידן שלאחר הברקזיט, ייתכן שהיא תכלול גם את נתוניהם של הבריטים המגיעים לבקר במדינות האיחוד האירופי.

מטרת המערכת בעיקר היא לטפל בכל הנושאים הקשורים לטרור, להגירה ולפשיעה מאורגנת ופשיעה חמורה וכן להאיץ את הבדיקות בגבולות באמצעות החלפת ההחתמה הידנית של הדרכונים בנקודות ביקורת הגבולות.

המערכת כבר מעוררת ויכוחים בין חברי הפרלמנט האירופי. יש כאלה המצדדים בה לעומת אלה הטוענים כי איסוף מאסיבי זה של נתונים אישיים נוגדת את ה- EU Charter of Fundamental Rights ופסיקות משפטיות לאחרונה לרבות זו של ה- European Court of Justice.

אחד הטיעונים שהושמעו בהקשר זה הוא ש”יש צורך לשמור על האיזון שבין מטרת המערכת לבין זכויות בסיסיות”.

 

מבזקים