איזה שר תקשורת יחליט לגבי מסקנות הועדה המייעצת לבחינת שירותי הדואר? איזה שר תקשורת יחליט (שוב) לגבי יו”ר ומנכ”ל מועצת הרשות השנייה? האם שר המדע ידחה (שוב, עד “לאחר הבחירות”) נושא מינוי ד”ר יעל אמיתי?

ביום חמישי שעבר, 23 במאי 2019, פירסם משרד התקשורת את הדו”ח המסכם בדבר פניות הציבור בנושאי שירותי דואר ובנק הדואר לשנת 2018.

על הדו”ח חתומה סימה טל מרכזת בכירה פניות ציבור במינהל הדואר שבמשרד התקשורת [ה”מופקד על הפיקוח, הבקרה, הביקורת והאסדרה של שוק הדואר בישראל (חברת דואר ישראל, בעלי היתר לדואר כמותי ובעלי היתר לבלדרות) ועל בנק הדואר”, לדברי אתר המשרד].

בין היתר נאמר בדו”ח כי “כמו כן, בסוף שנת 2018 מינה שר התקשורת ועדה מייעצת לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור, בראשות מר דני רוזן. ועדת רוזן התבקשה לבחון, בין היתר, עדכון קביעת תקני האיכות והשירות בנוגע אמות מידה לאופן לשירותי הדואר אספקת שירותי הדואר בתחום השמור הקבועים ברישיון הכללי שהוענק לחברת הדואר; עדכון שירותי הדואר בתחום השמור אשר נקבעו כשירותים אוניברסליים בתקנות השירותים האוניברסליים; בחינת הצורך בעדכון קריטריונים ומדדים לפרישת יחידות דואר ברחבי הארץ; בחינת המשך פתיחת שירותי הדואר בתחום השמור לתחרות; בחינת הצורך במתן הוראות להשתתפות במימון מתן שירותי הדואר הבסיסיים; בחינת הצורך בהמשך פיקוח מחירים בנוגע לשירותי דואר בתחום השמור. ועדת רוזן הגישה את המלצותיה בפברואר 2019”.

על מינוי הוועדה דיווחתי ב- 25.11.2018 (בחלון המבזקים של אתר זה) ולמחרת ב- 26.11.2018 (בידיעה מורחבת באתר).

בתשובה לשאלת Read IT Now השיבו ביום ראשון (26.5.2019) מדוברות משרד התקשורת כי “הדו”ח טרם פורסם לציבור. מדובר בוועדה מייעצת לשר ועל כן רק לאחר שהדו”ח יוצג לשר הנכנס ובהתאם להחלטתו, הוא יפורסם להערות הציבור”.

במייל תגובה כתבתי כי “בינתיים לא ברור אם השר הנוכחי ימשיך לעוד שלושה חודשים לפחות, עד אחרי הבחירות, אם יוחלט השבוע על בחירות שוב”. ואכן בלילה שבין רביעי לחמישי הוחלט על הליכה לבחירות נוספות. על-פי פרשנויות וציוצי טוויטר, משמעות הדבר, בין השאר, היא ששר התקשורת הנוכחי איוב קרא יישאר בתפקידו לפחות עד תחילת חודש  נובמבר השנה. בעקבות מצב זה לא ברור אם יהיה זה השר קרא שיטפל בדו”ח או שר התקשורת שיבוא אחריו.

* ההחלטה על בחירות חדשות גם מציבה סימן שאלה מה יקרה לגבי בחירת יו”ר ומנכ”ל למועצת הרשות השנייה לטלביזיה ולרדיו לאחר שהממשלה החליטה לאחרונה שלא לאשר את מועמדותיו של השר קרא לתפקידים הללו [קרן אוזן ומישל קרמרמן-דקל, בהתאמה] כפי שדיווחתי באתר זה.

* ואם בענייני בחירות עסקינן, ראוי להזכיר כי הבחירות הבאות יגרמו שוב לדחייה ההחלטה בעתירת בג”ץ בשאלת מינוייה של ד”ר יעל אמיתי [לחברה במועצת הנגידים של קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי] בעתירה שהוגשה נגד שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס. יש להניח כי כאשר השר אקוניס הודיע לבג”ץ שברצונו כי הנושא יהיה חופשי משיקולי בחירות והתכוון לבחירות האחרונות, אף הוא לא העלה על דעתו כי מדינת ישראל תלך להליך בחירות כפול.

מבזקים