אותו תובע, אותו עו”ד, שתי תביעות נפרדות (ובקשה להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד 013 נטוויז’ן ונגד בזק בינלאומי: ממשיכות לחייב לכאורה בתשלום חודשי קבוע למרות שהאנשים אינם עוד מנויים פעילים שלהן

למחוזי בחיפה הוגשו ב- 20 בנובמבר 2017 שתי תביעות נפרדות (ובקשה להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד 013 נטוויז’ן בע”מ ונגד בזק בינלאומי בע”מ הנושאות “שאלות משותפות של עובדה ומשפט”.

התובע בשתי התביעות הנפרדות הללו, נסים נג’אר, עו”ד במקצועו, טוען כי כל-אחת מהחברות הללו ממשיכות לחייב בתשלום חודשי קבוע למרות שהאנשים אינם עוד מנויים פעילים שלהן.

בתביעה הראשונה נאמר כי התובע התקשר בעבר עם חברת 013 נטוויז’ן בע”מ לקבלת שירותי תקשורת לחו”ל אולם החל משנת 2014 הקשר עם המשיבה לא חודש. “במהלך שנת 2014 הפסיק המבקש את ההתקשרות עם המשיבה ומאז המשיבה לא מספקת לו כל שירות ולכן היא לא זכאית לגבות כספים מהמבקש. עד למועד הניתוק שילם המבקש את החשבון החודשי באמצעות הוראת קבע באמצעות כרטיס האשראי שבבעלותו.

“המבקש מציין כי הסכמים לחוד ומציאות לחוד שכן נמצא שמאז הניתוק בשנת 2014 המשיבה ממשיכה לחייב אותו בסכום חודשי של 90 ₪”. התובע פנה אל נציגי השירות של החברה והם אישרו בפניו כי החברה אכן לא מספקת לו שירות וכי הוא אינו מנוי שלה.

“המבקש מציין כי הוא הופתע לגלות כי משך תקופה של כמעט 36 חודשים המשיבה גבתה ממנו כספים שלא כדין ומדובר בסכום כולל של כ- 3,240 ₪.”

בתביעה השנייה, נגד חברת בזק בינלאומי,  נאמר כי התובע “התקשר בעבר עם הנתבעת לקבלת שירותי אינטרנט עד ליום 25.12.2012 עת עבר לחברה אחרת ומאז תאריך זה היחסים העסקיים בינו לבין הנתבעת באו אל סיומם … מאז הנתבעת לא מספקת לו כל

שירות ולכן היא לא זכאית לגבות כספים מהתובע … מאז הניתוק (25.10.2012)  הנתבעת המשיכה לחייב את התובע בסכום חודשי של 59.82 ₪ וזאת לטענת התובע ללא כל זכות, שכן התובע מנותק עסקית מן הנתבעת והיא לא מספקת לו כל שירות”.

שתי התביעות של אותו התובע הוגשו באותו היום לבית-המשפט המחוזי בחיפה  באמצעות משרד עורכי הדין טנוס בחיפה.

מבזקים