אושרו בקשות לאיחוד הדיון ביותר מ- 20 בקשות שונות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו ל- 7 בתי-משפט שלום שונים; הבקשות: על כך שמקומות ציבוריים מונגשים ואינם מותאמים לאנשים עם מוגבלויות, בניגוד לנדרש על פי דין

14:53 07.06.2019

קטגוריות: משפט נגישות/הנגשה

בית-המשפט העליון קיבל בקשות לאיחוד הדיון ביותר מ- 20 בקשות שונות לאישור תובענות ייצוגיות [על כך שמקומות ציבוריים מונגשים ואינם מותאמים לאנשים עם מוגבלויות, בניגוד לנדרש על פי דין] אשר הוגשו ל- 7 בתי-משפט שלום שונים.

כבוד השופט אלכס שטיין כתב בין היתר בהחלטתו מיום 3.6.2019:

” לפניי בקשה לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד – 1984, לאיחוד הדיון בתיקים.

“[…] כעולה מהבקשה ומנספחיה, במוקד ההליכים הנ”ל עומדות בקשות לאישור תובענה ייצוגית המלינה על כך שמקומות ציבוריים בתחום שיפוטן של המבקשות ושל המשיבות 9-3 אינם מונגשים ואינם מותאמים לאנשים עם מוגבלויות, בניגוד לנדרש על פי דין. נטען, כי איחוד הדיון בתובענות, אשר מעוררות שאלות עובדתיות ומשפטיות זהות, יקדם יעילות דיונית וימנע הכרעות סותרות.

“[…] לאחר שעיינתי בבקשה ובצרופותיה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל […] עסקינן בלמעלה מ- 20 בקשות שונות לאישור תובענה ייצוגית אשר הוגשו לשבעה בתי-משפט השלום שונים. בנסיבות אלה, איחודן של התובענות הנ”ל – אשר מעוררות שאלות משותפות של עובדה ושל משפט – יביא לחיסכון בזמן שיפוטי ולייעול ההליכים. הבקשה לאיחוד הדיון בתובענות מתקבלת אפוא מטעמיה וכן לנוכח הסכמתם של רוב בעלי הדין, וזאת, בשים לב לשלב המוקדם שבו נמצא בירור התיקים הנ”ל. בשולי הדברים, אדגיש כי שיקול הדעת בדבר אופן בירור התובענות הנ”ל יהא מסור לבית-המשפט שלפניו יאוחדו ההליכים, אשר יתייחס, אם ימצא לנכון, גם לאפשרות לעכב את הדיון בחלק מהתובענות עד אשר תינתן הכרעה ביתר התובענות.

“[…] באשר לפורום שיקיים את הדיון המאוחד – לאור ההנחיה הכללית כי הדיון המאוחד יתקיים בבית-המשפט בו נפתחו ההליכים שקדמו לאחרים, סבורני כי יש לקיים את הדיון המאוחד בבית-משפט השלום נצרת. כדי לסטות מהנחייה זו דרושים טעמים מיוחדים, ואלו אינם בנמצא.

“אשר על כן, הדיון בתיקים המפורטים ברישא להחלטה זו, כמו גם הדיון בבקשות ההצטרפות שצוינו בפסקה 2 להחלטה זו, יאוחד ויועבר לבית-משפט השלום נצרת”.

בין המבקשות בתיק זה בעליון (בש”א 856/19): עיריית תל אביב, עיריית ירושלים, עיריית ראשון לתיון, עיריית חדרה, עיריית עכו, עיריית נהריה, עיריית לוד ועיריית רמלה.

■ פירוט התיקים  שנדרש איחוד הדיון בהם:

+ ת”צ 37801-11-18, המתנהל בבית-משפט השלום רמלה.

+ ת”צ 40577-11-18, המתנהל בבית-משפט השלום פתח תקווה.

+ ת”צ 40358-12-18, המתנהל בבית-משפט השלום ירושלים.

+ ת”צ 37519-11-18, ת”צ 37623-11-18, ת”צ 37742-11-18, ת”צ 75-12-18, ת”צ 9489-12-18 ות”צ 40016-12-18, המתנהלים בבית-משפט השלום חיפה.

+ ת”צ 21098-11-18, ת”צ 37639-11-18, ת”צ 55275-11-18, ת”צ 65128-11-18 ות”צ 49355-12-18, המתנהלים בבית-משפט השלום נצרת.

+ ת”צ 38360-11-18 ות”צ 44871-11-18, המתנהלים בבית-משפט השלום תל אביב-יפו.

+ ת”צ 45924-11-18, ת”צ 57591-11-18, ת”צ 58009-11-18, ת”צ 15775-12-18 ות”צ 39730-12-18, המתנהלים בבית-משפט השלום כפר סבא.

מבזקים