אושרה התקשרות של רשות הסייבר עם אוני’ אריאל בהיקף 12.4 מיליון ₪ לשש שנים

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי

שם הספק: אוניברסיטת אריאל

מהות ההתקשרות: מיזם משותף – מרכז מחקר בתחום הסייבר אוניברסיטת אריאל

היקף כספי מבוקש/מאושר: 12,400,000 ₪ כולל מע”מ (מתוך זה – חלקו של המשרד – 6,200,000 ₪ כולל מע”מ)

התחלת ההתקשרות: 27 בדצמבר 2018; סיום ההתקשרות: 26 בדצמבר 2024

החלטה: אושר ע”י וועדת הפטור ממכרז במשרד האוצר/החשכ”ל

הערות: בנימוקי וועדת הפטור ממכרז נאמר כי משנת 2013 פעל מערך הסייבר הלאומי להקמת מרכזי מחקר בתחום הסייבר באוניברסיטאות המחקר בישראל.

בתוך כך, הוקמו מרכזי סייבר בששה מוסדות מחקר: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.

במטרה להרחיב את המחקר האקדמי בתחומי הסייבר בישראל ולהמשיך בבניין הכוח בתחום הסייבר ולאור הפיכת מכללת אריאל לאוניברסיטה, הגידול בכמות החוקרים וההתפתחות המשמעותית של מרכז מחקר עצמאי בתחום מדעי המחשב באוניברסיטת אריאל, המערך מבקש להקים מרכז מחקר סייבר באוניברסיטה.

באחריות מערך הסייבר לפעול בהתאם לתקנה 3(30)(ב) לתקנות חובת המכרזים וכן להציג, לסגן הבכיר לחשב הכללי הרלבנטי, בתום כל שנה משנות המיזם סטטוס עדכני לגבי התקדמות המיזם, מסקנות ופירות המיזם המשותף.

הערת עורך Read IT Now: ב- 23 באוקטובר 2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה על כוונת מערך הסייבר להתקשר עם אוניברסיטת אריאל.

 

מבזקים