אושרה התקשרות-המשך של אגף המכס בפטור ממכרז עם חברות תקשורת שונות

ב- 29 בינואר 2019 אושרה התקשרות-המשך של משרד האוצר/אגף המכס ומע”מ בפטור ממכרז עם חברות תקשורת שונות במסגרת “מימוש זכות ברירה בהתקשרויות עם חברות תקשורת סלולריות וחברות טלפוניה שונות”.

במסגרת דיווח הפטור המשרדי לא פורסם פרוטוקול וועדת המכרזים להתקשרות-המשך זו אולם מצויין כי מדובר בהמשך של התקשרות קודמת משנת 2018. “ועדת הפטור המשרדית מיום 29.5.2018 (פרוטוקול 17/2018) אישרה התקשרות עם 19 חברות תקשורת סלולריות שונות וחברות טלפוניה שונות, כספק יחיד, לתקופה החל מיום 1.5.2018 ועד ליום 31.12.2018”.

ב- 8 ביוני 2018 פירסמתי ידיעה שכותרתה: אגף המכס ומע”מ: התקשרויות (בפטור ממכרזים) עם חברות תקשורת סלולריות וחברות טלפוניה שונות, כספקיות יחידות, לצורך קבלת מידע על לקוחותיהן.

בידיעה נאמר כי מדובר ב”התקשרויות (בפטור ממכרזים) עם חברות תקשורת סלולריות וחברות טלפוניה שונות, כספקיות יחידות, לצורך קבלת מידע על לקוחותיהן; החברות הללו הן ספקיות יחידות כיוון שכל חברה יכולה להמציא מידע על לקוחותיה ולא על לקוחות של חברה אחרת.

יאיר חוג’ה מנהל אגף א’ רכש נכסים ולוגיסטיקה כותב בין היתר בבקשה לפטור ממכרז מ- 22.4.2018 כי מטרת ההתקשרות היא “קבלת שירותי מידע על פעילות מכשיר סלולר הנחוץ ליחידות החקירות והיס”מ. הפנייה נעשית לכל החברות בעלות אישור הפעלת שירותי טלפוניה סלולרית, עפ”י צו של בית-המשפט. החברה הסלולרית בה מנוהל הקו הנבדק, מספקת מידע בהתאם לסוג המידע המבוקש”.

עוד הוא מציין כי בהתאם להיקף ההתקשרות בשנים קודמות, ההתקשרויות הן עפ”י רוב עם פלאפון, סלקום, פרטנר ובזק, “משאר החברות בדרך כלל לא מתקבל מידע אך נדרש לאשר התקשרות עם כל אחת מהן – ויתקבל מידע” [גם מבחינת התשלומים המיועדים, בבקשת הפטור יש הפרדה בין מה שמכונה שם “ארבע הספקיות הגדולות” לבין “15 ספקיות התקשורת הקטנות”].”

* ידיעה דומה פורסמה כאן באתר בפברואר 2013.

מבזקים