אושרה הרחבת התקשרות בפטור ממכרז בין רשות השירות הלאומי אזרחי לחב’ מיקרוסופט בהיקף 1.16 מיליון ש”ח

הגוף המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר/רשות השירות הלאומי אזרחי

שם הספק: מיקרוסופט ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: בקשה להרחבת התקשרות עם מיקרוסופט לייצוב, פיתוחי המשך והחלפת תצורת התשתיות במערכת מתנדבי השירות הלאומי, עד להעברת האחריות לספק תחזוקה שייבחר במכרז פומבי

התחלת ההתקשרות: 1 במארס 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019

היקף ההתקשרות: 1,160,799 ₪ כולל מע”מ

החלטה: אושר ע”י החשב הכללי במשרד האוצר רוני חזקיהו בהמלצת וועדת הפטור המרכזית

הערות: בנימוקי וועדת הפטור המרכזית נאמר כי “מבדיקת הבקשה עולה כי בתאריך 19.12.2017 אישרה ועדת המכרזים התקשרות עם החברה כספק יחיד לפי תקנה 3 (29) לתח”ם בהיקף של 2,164,500 ₪ לשם תכנון והקמת מערכת מבוססת  Microsoft Dynamics 365  לניהול מערך השירות הלאומי אזרחי ולהכשרת הצוות הפנימי ברשות לניהול מערכת המידע והמשך פיתוחה.

“הקמת המערכת הושלמה בשנת 2018. עם זאת, סמוך להשלמת הקמת המערכת התברר כי נדרש שינוי בתצורת התשתית: המערכת תוכננה ופותחה על תשתית ענן ציבורי ונדרשת להחליפה בתצורת פנים רשתית (ובכלל זה שינוי הממשקים השונים).

“כמו כן, במהלך הפיתוח עלו מצד הרשות דרישות לתוספות ושינויים, הן בתכולת הפיתוח והן בהסבת הנתונים.

“היקף ההתקשרות כולל 2 רכיבים: (א) פיתוח שינויים ותוספות (שחלקם הוגדרו ואופיינו וחלקם יצוצו עם השקת המערכת) ומתחזוקת המערכת (תיקון באגים); (ב) רכיב תמיכה נועד לתמיכה בתשתיות (במוצר עצמו), ואשר ניתנת רק ע”י יצרנית המוצר. יובהר כי רכיב זה היה מתוכנן עוד בתחילת הפרוייקט, אך לא נרכש במועד זה.

“רשות השירות הלאומי אזרחי צפוייה לפרסם בחודש אפריל 2019 מכרז לבחירת ספק תחזוקה חדש. להערכת המשרד, עד סוף אוגוסט צפויה להתחיל ההתקשרות עימו.

“לדברי המשרד, המשרד התייעץ ובחן את הבקשה אל מול מנהל התקשרויות במינהל הרכש הממשלתי אביתר פרץ במטרה למנוע קיומה של תלות בחברת מיקרוסופט. ההתקשרות נדרשת להבטחת שרידות ויציבות המערכות החדשות עד תום שלב ייצוב המערכת והשלמת מכרז תחזוקה לטווח ארוך.

“יאיר פראנק ראש רשות התקשוב הממשלתי ממליץ לאשר את הבקשה”.

 

מבזקים