אושרה הסתלקות מייצוגית שהגיש אסיר לשעבר נגד השב”ס וחברת בינת בנושא מערת הטלפוניה “שחף” במערכת בתי-הסוהר בישראל

“מששמע את הערות בית המשפט, הסכים המבקש להסתלק מבקשת האישור. אני מאשרת, אפוא, את בקשת ההסתלקות. אשר להוצאות. בשים לב מחד להיקף ההליך וכתבי הטענות שהוגשו על ידי המשיבות, ומאידך לשלב המוקדם בו הסתיים ההליך, ייפסקו הוצאות על הצד המתון. המבקש ישלם לכל אחת מהמשיבות הוצאות בסך 4,000 ₪.” כך פסקה כבוד השופטת גילה כנפי-שטייניץ ב- 22 בנובמבר 2929 במעמד הצדדים.

= = = = = = = = = = =  =

ב- 13 במאי 2020 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

אסיר לשעבר הגיש לבית-המשפט המחוזי בירושלים תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד שירות בתי-הסוהר (שב”ס) ונגד חברת בינת תקשורת מחשבים בשם “כלל ציבור האסירים והעצורים (למעט עצורים במעצר ימים) שהשתחררו ממתקני הכליאה של שב”ס החל משנת 2013”. מבזק על כך פירסמתי בחלון המבזקים של אתר זה ביום רביעי, 22.1.2020, בשעה 07:39.

לדברי המבקש (שהיה אסיר מסוף אוקטובר 2016 ועד אמצע דצמבר 2018 וסיים לרצות את עונשו), הנתבעות מתעשרות לכאורה על חשבון אסירים משתחררים כיוון שאינם מזוכים בעת שחרורם על יתרת הכסף שנשארה בכרטיסי החיוג שלהם מהטלפונים הציבוריים [באמצעות מערכת “שחף” שהקימה חברת בינת תקשורת מחשבים עבור השב”ס] והיתרה אינה ברת-שימוש לאחר השחרור.

“במהלך שהותם במתקני הכליאה, רכשו חברי הקבוצה דקות שיחה על-מנת שיוכלו לבצע שיחות טלפון, ובעת שחרורם לא קיבלו זיכוי על יתרת הדקות, וזאת מבלי שמי מן המשיבות יידעה את חברי הקבוצה כי יתרת הדקות אינה ברת-שימוש לאחר השחרור”.

המבקש מציין בכתב התביעה כי חברי הקבוצה הם “אוכלוסייה מוחלשת, אשר חבריה לרוב אינם ממעמד אקונומי גבוה” והוא מעריך כי בשנים הרלבנטיות השתחררו כ- 110,000 מוחזקים ממתקני הכליאה של שב”ס.

בכתב הטענות נאמר בין היתר כי “בשנת 2013, מערכת טלפונית חדשה בשם ‘שחף’ הוכנסה לשימוש בשירות בתי-הסוהר. לשם תכנון והפעלת המערכת, פירסמה המשיבה 1 [שב”ס] מכרז ל’הקמה, תפעול ותחזוקת מערכת שירותי טלפון בגבייה למוחזקים במשמורת בתי-הסוהר’, והמשיבה 2 [חברת בינת] זכתה בו. המשיבות התקשרו ביניהן להקמת המערכת ותפעולה. המערכת החדשה מתנהלת בהתאם לנוהל מס’ 01-7025, תפעול והפעלת מערכת ‘שחף’.

“עובר להתקנת המערכת החדשה, במתקני הכליאה של המשיבה 1 היו מותקנים עמדות טלפון של חברת ‘בזק’. מוחזק היה רוכש כרטיס חיוג במרכז המכר בשב”ס. כרטיסי חיוג כאמור היה ניתן לרכוש גם מחוץ למתקני הכליאה.

“בעת שחרורו, כרטיס החיוג היה נשאר ברשות המוחזק. הכרטיס היה ניתן לשימוש בטלפונים ציבוריים מחוץ למתקני הכליאה; היה ניתן להעביר את הכרטיס למוחזק אחר או לבן משפחה.

“מערכת שחף החדשה פועלת ע”י זיהוי קולי של המוחזק או ע”י כרטיס חכם, באופן שהסכום המוטען הוא אישי ואינו ניתן להעברה. על-מנת לבצע שיחות טלפון מתוך מתקני הכליאה, נדרש המוחזק לרכוש דקות שיחה על-ידי מענה קולי או ע”י רכישת כרטיס החיוג בסך של 25 ₪ או 50 ₪ במרכז המכר. בפועל, במרכזי המכר נמכרים כרטיסי חיוג בסך של 50 ₪ בלבד, ולא ניתן לרכוש כרטיס בסך 25 ₪. יצויין, גם בדרך של רכישת דקות במענה הקולי נדרש לרכוש דקות בסכום מסויים. לא מדובר בשיחה אשר בסופה מבוצע חיוב אוטומטי של דקות השיחה אשר היו בשימוש, אלא יש לרכוש מראש את הדקות ולאחר מכן לבצע את השיחה”.

“מטבע הדברים, המוחזקים, כשאר משתמשי הטלפון, אינם יודעים להעריך במדוייק כמה תיארך שיחתם, אם תיארך דקה בלבד או שמא תיארך חצי שעה.

“יתרה מכך, המוחזקים בדרך כלל אינם יודעים את תאריך שחרורם המדוייק. עצור עשוי להגיע למעצר, לרכוש דקות שיחה ולאחר מכן להופיע מול שופט ולהשתחרר ישירות לביתו. אסירים גם הם אינם יודעים מהו מועד שחרורם המדוייק, אם ישוחררו בסוף הריצוי, בשחרור מינהלי, בוועדת שחרורים. הם אינם יודעים על שחרורם עד יום השחרור בפועל ועל כן אינם יודעים לכלכל את כמות דקות השיחה לה יידרשו.

“בתום המאסר/מעצר, ובמקרה של יתרת דקות בכרטיס החיוג ו/או בחשבונו של המוחזק, יורדת יתרת הדקות לטימיון והמוחזק המשתחרר לא מקבל על היתרה כל זיכוי.

“יודגש, שמחוץ לכולי מתקן הכליאה של המשיבה 1, אין כל שימוש לאותן דקות שיחה.

“עוד יודגש, כי בשום מקום לא מוזכר כי אין הזדכות על יתרת דקות ו/או כי אין דרך לעשות בהן שימוש לאחר השחרור, לא בעת רכישת דקות במענה הקולי ולא בעת רכישת כרטיסי חיוג במרכז המכר”.

המבקש השתחרר מכלא אשל כשבכרטיס החיוג שלו נותרה יתרה בסך של 40 ₪. “המבקש נוכח לדעת כי אינו יכול להזדכות על הסכום שנותר בכרטיסו, לא יכול לעשות בו שימוש מחוץ לבית-הכלא ואינו יכול להעביר את הסכום למוחזק אחר”.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין יניב ולטפריינד ואילן בורדה.

הערת עורך Read IT Now: ידיעות קודמות שפורסמו באתר זה ובהן אזכורים של מערכת “שחף” בשב”ס:

+ ב- 16.12.2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: חברת דואר ישראל מפרסמת בקשה לקבלת מידע בדבר מכירת זמן אויר לשימוש אסירים בבתי הסוהר בישראל.

+ ב- 24.3.2017 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרת: אסיר עולם הגיש תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד שירות בתי-הסוהר ונגד בינת תקשורת מחשבים בשל מערכת הטלפוניה “שחף” המותקנת בשב”ס.

+ ב- 23.2.2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: בוועדת החוקה דווח: המשטרה שומרת יותר ממיליון טביעות אצבע גם של מי שכבר אינו חשוד.

+ ב- 26.12.2015 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: משרד המשפטים פירסם לאחרונה תזכיר חוק בנושא זיהוי קול באמצעות דגימת קול (אמצעי זיהוי ביומטריים).