אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – מניעת פרסום פרטיו ותצלומו של אדם שנהרג או נפגע בפעילות ביטחונית בטרם נמסרה הודעה למשפחה)

07:52 09.12.2018

קטגוריות: כללי

תגים:

יו”ר הכנסת והסגנים אישרו ב- 3.12.2018 הנחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – מניעת פרסום פרטיו ותצלומו של אדם שנהרג או נפגע בפעילות ביטחונית בטרם נמסרה הודעה למשפחה), התשע”ט – 2018 של חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/5903/20).

בדברי ההסבר נאמר כי “באירועים רבים נאלצת מדינת ישראל להתמודד עם חרושת שמועות אודות פרסום פרטי זהותם של הרוגים ופצועים, זאת למרות, שבמקרים רבים, חל צו איסור פרסום על ידי הצנזורה הצבאית ובטרם יודעו קרוביהם החוקיים של המעורבים בעניין. מצב זה יוצר עוגמת נפש רבה למשפחותיהם ועלול לגרום לבהלה ציבורית.

“במצב החוקי הנוכחי, לא קיימים כלי ענישה ואכיפה מספקים המאפשרים הרתעה מתאימה ומניעה של פרסומים שכאלה. על כן, מוצע בהצעה זו לקבוע שפרסום פרטיו ותצלומו של אדם שנהרג או נפגע מפעילות ביטחונית, בטרם נמסרה הודעה למשפחתו, ייחשבו כפגיעה בפרטיות ואשר דינה עד שנתיים מאסר. זאת למעט מקרים שבהם אדם שנפגע מפעילות ביטחונית מתיר פרסום פרטיו.

“כך, החוק המוצע יסייע במניעת הפצה מידע מזהה שלא לצורך של המעורבים בתקריות ביטחוניות ויאפשר לזרועות הביטחון ליידע את המשפחות על פי הנהלים ובדרך הראויה, תוך פגיעה מינימלית בפרטיותם”.

מבזקים