אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת נשיאת לוחית זיהוי באופניים ממונעים ובקורקינט ממונע)

20:27 22.10.2018

קטגוריות: כללי

תגים:

יו”ר הכנסת והסגנים אישרו ב- 22.10.2018 הנחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת נשיאת לוחית זיהוי באופניים ממונעים ובקורקינט ממונע), התשע”ט2018 (פ/5757/20) של חבר הכנסת יעקב אשר.

בדברי ההסבר נאמר כי “בשנים האחרונות אנו עדים לעלייתם לכביש של עשרות אלפי כלים דו גלגליים חשמליים כדוגמת אופניים או קורקינט חשמליים. לכלי רכב אלו יכולת לנוע במהירות גבוהה מכלי רכב מקבילים שאינם ממנועים וכתוצאה מכך הולכי רגל רבים כמו גם רוכבים רבים נפגעים בתאונות דרכים. כדי להתמודד עם סכנה זו ולהילחם בעבירות התנועה הרבות המבוצעות בכלים אלו אשר מסכנות חיי אדם, נערכו תיקוני חקיקה שונים. ואולם, חרף תיקוני החקיקה כמעט ואין שינוי בתרבות הנהיגה בשל הקושי לבצע אכיפה כלפי כלי רכב שאינם נושאים כל זיהוי.

“מחקר מקיף שנערך לאחרונה הראה כי כ- 62% מבני הנוער הרוכבים על אופניים חשמליים היו במצב של ‘כמעט תאונה’. נתון זה מצביע על היעדר אכיפה מספקת ועל תרבות הנהיגה המסוכנת בכלי רכב אלו חרף החוקים והתקנות שנועדו להסדיר את הרכיבה בהם.

“כדי להעלות את רמת ההרתעה של הרוכבים מביצוע העבירות וכדי לאפשר אכיפה כנגד כלי רכב אלו, מוצע לחייב את הרוכבים להתקין על כלי רכב אלו לוחית זיהוי.

“אמצעי הזיהוי יאפשרו לחברות הביטוח לספק פוליסות ביטוח תאונות אישיות וביטוח צד ג’. כמו כן, לוחית הזיהוי תסייע בצמצום תופעת גניבות אופניים וכלי רכב חשמליים, תופעה עמה מתמודדים בעליהם של כלי רכב אלו.

“כדי להקל על הליכי רישום הכלים הממונעים, ובפרט בעת העברת בעלות, מוצע כי הרישום יהיה על שם הבעלים ולא על שם כלי הרכב כפי שנהוג במדינות רבות בעולם בהן מספר  הזיהוי בכלי הרכב הוא על שם הבעלים. שיטת זיהוי זו אינה מצריכה רישום של כלי הרכב וחריטת מספר שילדה על גבי כלי הרכב. לפיכך, השיטה מצריכה רישום בפעם הראשונה בלבד ולא בכל העברת בעלות של כלי הרכב.

“עוד מוצע להסמיך את שר התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת להתקין תקנות ליישום והפעלת הצעת חוק זו”.

 

מבזקים