אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון – ביטול חובות בעד אגרת טלביזיה)

15:46 19.10.2018

קטגוריות: כללי

תגים:

יו”ר הכנסת והסגנים אישרו ב- 15.10.2018 הנחה על שולחן הכנסת הצעת חוק (פ/5710/20) של חברי הכנסת עיסאווי פריג’, תמר זנדברג, מיכל רוזין, מוסי רז ואילן גילאון.

בדברי ההסבר נאמר כי “ביולי 2014 אישרה הכנסת את חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע”ד – 2014, ובו הוראה על ביטול אגרת הטלביזיה החל מ- 1 באפריל 2015. למרות שעברו ארבע שנים מאז, מתברר שיש כ- 700 אלף משפחות שלא שילמו את חובותיהן. מדובר בסכום של כ- 660 מיליון שקלים חדשים שמורכב מ- 50% קרן החוב והשאר קנסות, דמי טיפול והוצאות לפועל.

“הצעת החוק נועדה לבטל את החובות בשל חיוב ללא בסיס עובדתי, ניהול כושל וחוסר שקיפות. לפיכך, מוצע לקבוע שלא יהיה ניתן לגבות חובות בעד החזקת מקלט טלביזיה לאחר ה- 31.7.2018”.

מבזקים