אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון – תקציב התאגיד והקצאת תקציב ייעודי לשידורי ספורט מרכזיים לכלל הציבור)

יו”ר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין וסגני היו”ר אישרו ב- 26.2.2018 הנחה על שולחן הכנסת הצעת חוק (פ/5188/20) של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר.

בדברי ההסבר להצעת החוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון – תקציב התאגיד והקצאת תקציב ייעודי לשידורי ספורט מרכזיים לכלל הציבור) נאמר כי “תקציבם של מרבית הגופים הממשלתיים, לרבות משרדי הממשלה, נקבע במסגרת הדיונים על תקציב המדינה ומשתנה משנה לשנה. היכולת לקביעת תקציב דינמי היא הכרחית נוכח השינויים הכלכליים, מצב קופת המדינה והתיעדוף שמבצעת הממשלה בחלוקת התקציבים בכל שנת תקציב.

“לפיכך, מוצע כי תקציב תאגיד השידור הציבורי יהיה מורכב מהכנסותיו לפי החוק, מהסכום הנוסף שהוא הסכום הנגבה לפי פקודת התעבורה על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים כתוספת לאגרת רישוי לרכב, ומסכום שייקבע במסגרת דיוני התקציב, כך שניתן יהיה לעדכנו בכל שנת תקציב.

“באשר לשידורי הספורט, מוצע בזאת להקצות לפחות רבע מהתקציב לרכישת שידורים בערוץ המרכזי לטובת שידור המשחקים המרכזיים בכדורגל ובכדורסל ומשחקי נבחרת ישראל באותם תחומי ספורט על מנת להנגיש את שידורי הספורט המרכזיים לציבור הרחב ללא תשלום”.

מבזקים