“אגף מערכות מידע במשרד לביטחון הפנים שוקד בימים אלה על מכרז העתיד להתפרסם במהלך 2019; תחילת העבודה מול הספק החדש צפויה לסוף 2019”

הגוף המפרסם: המשרד לביטחון הפנים (בט”פ)

שם הספק: מלם מערכות

מהות ההתקשרות: הרחבת ההתקשרות – שירותי מחשוב במיקור-חוץ

התחלת ההתקשרות: 28 באפריל 2019; סיום ההתקשרות: 31 במארס 2020, או עד תחילת העבודה מול הזוכה במכרז החדש, לפי המוקדם מביניהם

החלטה: אושר ע”י החשב הכללי באוצר רוני חזקיהו בהמלצת וועדת הפטור המרכזית

הערות: וועדת הפטור המרכזית כותבת בין היתר בהנמקותיה כי “המשרד לביטחון פנים מבקש להאריך את התקשרותו עם חברת מלם מערכות בע”מ עבור שירותי מחשוב במיקור-חוץ.

“ביום 10.5.2009 הוכרז הספק כזוכה במכרז 08-10 לאספקת שירותי מחשוב ותמיכה טכנית במיקור-חוץ. ההסכם מול בט”פ נחתם ביום 1.4.2010 לתקופה של חמש שנים עם אופציית הארכה של עד חמש שנים נוספות.

“[…] ב- 13.9.2019 אישרה ועדת המכרזים בבט”פ את מימוש האופציה האחרונה במכרז, בהתאם להסכם, עד ליום 31.3.2020.

“ראש רשות התקשוב יאיר פרנק בחוות דעתו המליץ לאשר את מימוש האופציה האחרונה במכרז ואת הרחבת ההתקשרות בהתאם לבקשה.

“כמו כן צוין בפרוטוקול הועדה כי אגף מערכות מידע בבט”פ שוקד בימים אלה על מכרז העתיד להתפרסם במהלך 2019 . תחילת העבודה מול הספק החדש צפויה לסוף 2019”.

 

מבזקים