טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

המועצה הישראלית לצרכנות הגישה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד סלקום, פלאפון ופרטנר; היקף התביעה הקבוצתית: 400 מיליון ש”ח נגד כ”א מהנתבעות

18.11.2019 08:22

‘בהתחשב בחומרת התנהלות חברות הסלולר, בהיקף התופעה ובהיקף התלונות שהתקבלו אצל המועצה לצרכנות ובמשרד התקשורת בקשר עם תופעה זו, היא החליטה להגיש בקשה מקיפה לאישור תובענה ייצוגית נגד חב’ הסלולר בקשר עם הגבייה בגין שירותי התוכן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: “במהלך השנה החולפת בוצעו מספר מהלכים הבאים לצמצם את תלות הממשלה במוצרי חברת מיקרוסופט”

15.11.2019 14:42

שחר ברכה מ”מ מנהל רשות התקשוב הממשלתי: “עמדתי המקצועית היא שגם לשנת 2020 חברת מיקרוסופט הינה עדיין ספק יחיד לעניין המוצרים השייכים לקבוצה הראשונה והשנייה להם, בשלב זה, אין למגזר הממשלתי חלופה מעשית”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

ביהמ”ש הוציא צו מניעה ארעי האוסר על עיריית חיפה להכריז על זוכה במכרז שערכה ולהימנע מלחתום על הסכם עימו בעקבות זכייתו

15.11.2019 14:39

המכרז נשוא העתירה המינהלית של תדיראן טלקום הוא מכרז של עיריית חיפה לאספקה, התקנה ומתן שירות למערכת טלפוניה לעירייה בתצורת אירוח (“ענן”/ Hosted)].

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

רכב חשמלי/אוטונומי

תוכנית ממשלתית לפיה כלי רכב חשמליים בבריטניה יישאו לוחיות רישוי ירוקות

15.11.2019 14:36

מטרת התוכנית היא לאפשר לרשויות מקומיות להעניק לרכבים הללו תמריצים שונים לרבות חנייה במחירים מוזלים. תוכנית זו בבריטניה הינה בעקבות ניסוי דומה שנערך באונטריו קנדה.

להמשך הידיעה
רכב חשמלי/אוטונומי

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/Cullen International [קבלת נתוני השוואה בינ”ל בתחום רגולציה]

15.11.2019 14:34

“ההתקשרות היא לצורך קבלת נתוני השוואה בינלאומיים בנושאי טלקום […] הנתונים יאפשרו לבצע השוואה לעניין פרישת תשתיות תקשורת, מחירים ממוצעים, שיעור חדירה של טכנולוגיות בארצות רבות, חובות רגולטוריות, מידע של תהליכי חיזוי עבור תחומים אלו וכן ניתן לקבל סקירות פרטניות במידה ואינן קיימות, ללא תוספת תשלום”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משפט

מה שהחל כתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית לפי חוק הגנת הצרכן) בהיקף קבוצתי של 120 מיליון ₪ נגד חברת ComSign הסתיים בהסתלקות התובע מהתביעה

15.11.2019 14:31

“בשים לב לכך שבקשת האישור העלתה עילת תביעה לכאורה, ואף השיגה תועלת ‘קונקרטית ורלבנטית’ לחברי הקבוצה יש מקום לאשר למבקש ולבא כוחו גמול ושכ”ט עו”ד. יחד עם זאת, שיעורם הכולל של הגמול ושכ”ט עו”ד, כמומלץ ע”י הצדדים, חורג מן המקובל בבקשות הסתלקות מתוגמלות המסתיימות בשלב מוקדם של ההליך ואינו הולם את שיעור ההטבה שהושגה לחברי הקבוצה”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

בהליך משפטי בשתי ערכאות חברת בזק טעתה ולא כללה גוף ממשלתי כמשיב להליך

15.11.2019 14:29

למרות זאת החליטה רשמת בית-המשפט העליון להיעתר לבקשת בזק ולצרף את רמ”י להליך.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

מה שהחל כתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) בנושא Spam בהיקף קבוצתי של 20 מיליון ₪, הסתיים בהסתלקות התובע מתביעתו

15.11.2019 14:28

בתיק זה התנהל דיון הוכחות אלא שלנוכח המלצות בית-המשפט בדיון, ביקש התובע להסתלק מבקשת האישור “נוכח הטענה שמדובר בתקלה נקודתית והערכתו שסיכויי הבקשה להתקבל, נמוכים”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

לביהמ”ש הוגש לאישור הסכם פשרה בתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד סלקום; החברה מאשרת כי ביצעה חיוב ביתר ב”שוגג” בשל תקלה

15.11.2019 14:26

לדברי סלקום, “מבדיקה שערכה המשיבה במערכותיה עלה כי […] החל מיום 13.5.2015, בו הושקה תוכנית טריפל, ועד ליום 13.11.2018, אז תוקנה התקלה”, התקלה נוגעת לכ- 15,313 מלקוחותיה.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

מפעילת אתר יד2 בהתייחסות לתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגדה בנושא משלוח Spam: “משלוח ההודעה למבקש הייתה תקלה נקודתית שלא הייתה מודעת אליה וטופלה במלואה”

15.11.2019 14:24

“בנוסף, התחייבה המשיבה להעניק תרומה בסך 60,000 ₪ לקרן לניהול וחלוקת כספים מכוח סעיף 27(א) לחוק תובענות ייצוגיות”.

להמשך הידיעה
משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

הלמ”ס: מכרז למתן שירותי תקשוב

15.11.2019 14:22

הלמ”ס מבקשת לקבל הצעות מספקים לאספקת שירותי תקשוב ברמה גבוהה במקצועות השונים ובכללם: תשתיות – תקשורת, SYSTEM, בסיסי נתונים, עיצוב גרפי, שירותי ייעוץ טכנולוגיים כלליים וכו’. אומדן היקף ההתקשרות השנתי עם הספק הזוכה מוערך בכ- 2 מיליון ₪ לשנה (ללא מע”מ).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז פומבי לשירותי מומחה בפלטפורמות Open Source

15.11.2019 14:20

יעדי השירות הנדרש ומטרותיו: להמשיך ולפתח מערכות אתרים קטלוגיים (כגון הקטלוג החינוכי) ואתרי תוכן (כגון המרחב הפדגוגי) וכן שיפור השירות לעובדי הוראה ומתן נגישות לחומרי לימוד.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים