חופש המידע, משפט, תוכנה

פס”ד: קוד תוכנה אינו נחשב כ”מידע” לפי חוק חופש המידע; העתירה המינהלית הוגשה לאחר שרשות המסים דחתה בקשת חופש מידע לקבלת קוד התוכנה המשמשת אותה

08.09.2019 15:13

בין היתר טען הממונה על יישום חוק המידע ברשות המיסים כי מסירת המידע עלולה לשבש את התפקוד התקין של הרשות, מאחר ופרסום קוד התוכנה יפתח את הדלת “בפני גורמים עויינים העשויים לתקוף את מערכות המחשוב”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, משפט, תוכנה

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

וועדת הפטור המרכזית אישרה התקשרות של משרד החינוך עם חברת מיקרוסופט בהיקף 78 מיליון ₪ לתקופה של קרוב ל- 3 שנים רכישת רישוי במודל תחזוקה למוצרי מיקרוסופט למשרד ולמערכת החינוך

14.06.2019 13:42

וועדת הפטור המרכזית: “משרד החינוך, בתיאום מינהל הרכש הממשלתי ורשות התקשוב הממשלתי, פועל בימים אלה להפחתת התלות במוצרי היצרן”; שחר ברכה מ”מ ראש רשות התקשוב הממשלתי: “על המשרד להמשיך את פעילותו החשובה והברוכה למעבר לשימוש לטכנולוגיות קוד פתוח על מנת להביא לצמצום השימוש (והעלות) של מוצרים הדורשים רישוי”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי בדיקות איכות תוכנה (QA)

31.05.2019 14:18

הזוכים יספקו שירותי בדיקות איכות תוכנה (QA) על-פי תפוקות במסגרת פרויקטים/חבילות עבודה שיוזמנו על-ידי המשרד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

תוכנה

למה? כובע (ועדיף בצבע אדום)

10.05.2019 16:21

בתוך 7 ימים פירסם אבי וייס 8 אייטמים על חברת Red Hat האמריקנית [שהלוגו שלה הוא גם משמעות שמה באנגלית]. בהחלט תופעה לא שגרתית. מה ההסבר האפשרי לכך?

להמשך הידיעה
תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

המשרד להגנת הסביבה: מכרז פומבי לרכישת רישיון שימוש, שירות ותחזוקה לתוכנה לבדיקת זיהום אוויר מכלי רכב בצדי הדרך

12.04.2019 15:13

המידע על גבי המחשב יהיה מוצפן באמצעות BitLocker באחריות המשרד, והמציע הזוכה יידרש לשתף פעולה עם המשרד בנושא זה. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע סקר סיכונים ו/או בדיקות חדירה למערכת בתיאום עם המציע הזוכה. עלות סקר הסיכונים ובדיקות החדירה הינה על המשרד. על המציע הזוכה יהיה לתקן את הליקויים/חשיפות וליישם את ההמלצות שיופיעו בדו”חות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

וועדת הפטור ממכרז באוצר: גטר גרופ שנבחרה בהליך תחרותי מרכזי בין המפיצים המורשים של מיקרוסופט עבור משרדי הממשלה – נפסלה וההתקשרות עימה “נפסקה לאלתר”

15.03.2019 09:15

רפרנטית משרד הבריאות ממליצה להנחות המשרד לבצע בחינה מקצועית וכלכלית מעמיקה בדבר החלופות הקיימות לכל מוצר שנרכש כיום בפטור ממיקרוסופט. המשרד ייערך לקראת ההתקשרות הבאה; ע”מ להיערך ל- 2023 על המשרד להתחיל בבחינה כבר היום.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מינהל הרכש בהודעה למשרדי הממשלה וגופי הסמך לגבי רישוי ותחזוקה של מוצרי Microsoft: חברת גטר גרופ חזרה בה מהצעתה במכרז; יש להתקשר מעתה עם נס א.ט.

08.03.2019 15:25

מועד היעד האחרון להשלמת הטיפול בכל הבקשות הללו הוא 15.3.2019 וזאת כדי שלא לאבד זכויות רישוי במסגרת ההסכם של הממשלה עם מיקרוסופט. כלל הבקשות בגל הנוכחי: כ- 136 מיליון ₪ כולל מע”מ לתקופה של ארבע שנים.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

אושר: מינהל הרכש הממשלתי יקיים הליך תחרותי בין המפיצים המורשים של Microsoft על מחירי המוצרים [בהיקף 56 מיליון ₪ לשנת 2019]

04.01.2019 14:28

וועדת מכרזים למחשוב וטכנולוגיה במשרד האוצר/החשב הכללי: שווי ההתקשרות בגין קבוצת המוצרים הזו לשנת 2019 מוערכת בכ- 56 מיליון ₪ לשנה. רשימת המוצרים לגביהם מיקרוסופט היא ספק יחיד לשנת 2020 תעודכן לכל המאוחר עד לסוף שנת 2019.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

רשות התקשוב הממשלתי: “בחינת קיומם של ספקים ע”י החשכ”ל: רכישת רישוי ותחזוקת רישוי למוצרי מיקרוסופט מסוימים שאין להם חלופה מעשית”

30.11.2018 09:25

“לאורך השנים, במשרדי הממשלה התגבשה תצורת עבודה המבוססת על כלים מתוצרת חברת מיקרוסופט. תצורה זו אינה ייחודית לממשלת ישראל אלא מאפיינת את מרבית הגופים הגדולים במשק הישראלי וגופים דומים רבים בעולם. לצורך בחינת הנושא וגיבוש מדיניות מרכזית לקראת חידוש הסכמי הרישוי של הממשלה לשנים 2022-2019 בוצע ניתוח של מוצרי מיקרוסופט השונים, אופן מימושם בממשלה, החלופות האפשריות והמשמעויות לשילוב פתרונות שונים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

טכנולוגיית מידע, טלקום/וויירלס/מובייל, תוכנה

חברת המחקר גרטנר: הוצאות ה- IT העולמיות יגדלו ב- 3.2% ב- 2019 ויסתכמו ב- 3.8 טריליון דולר

17.10.2018 20:33

חברת המחקר IDC: הוצאות טכנולוגיית המידע והתקשורת [Information and Communications Technology, ICT] יגיעו ב- 2022 ליותר מ- 6 טריליון דולר, גידול בשיעור של יותר מ- 6% לשנה בתקופה האמורה”.

להמשך הידיעה
טכנולוגיית מידע, טלקום/וויירלס/מובייל, תוכנה

משפט, תוכנה

העליון דחה בקשת רשות ערעור של חברת תוכנה נגד מנהל הארנונה בעיריית ת”א

30.09.2018 13:29

“הבקשה נסבה על שאלה יישומית מובהקת – האם נכסיה של המבקשת מתאימים לסיווג ‘בית תוכנה’ אם לאו, בהתאם למאפייניה הקונקרטיים. הן ועדת הערר והן בית-המשפט המחוזי נדרשו לשאלה האמורה והכריעו בה תוך יישום העקרונות שנקבעו לעניין זה בהלכה הפסוקה. בנסיבות אלה, אין הצדקה למתן רשות ערעור”.

להמשך הידיעה
משפט, תוכנה

משפט, תוכנה

בית-המשפט דחה בקשה של חברת מטרופולי-נט למתן צו ביניים בעתירה מינהלית שלה נגד עיריית פתח תקווה והחברה לאוטומציה

09.09.2018 08:57

“בתמצית יצויין כי הצעת המבקשת נפסלה מהנימוקים הבאים: מנכ”ל המבקשת ומורשה חתימה מטעמה, מר רובין, נשוי לעובדת העירייה, גב’ רובין. הוראת סעיף 174 (א) לפקודת העיריות אוסרת התקשרות של העירייה עם אדם אשר בינו לבין עובדיה קיימת קירבה משפחתית”.

להמשך הידיעה
משפט, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

חח”י: מכרז לבחירת בתי-תוכנה לצורך בחירת משמשים

24.07.2018 20:43

השירותים המבוקשים יהיו עפ”י התחומים הראשיים הבאים: כללי, ניהול, מטה; מערכות מידע; טכנולוגיה ותשתית; תמיכה ותפעול; ERP; תומכי יחידות מחשוב.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

פיראטיות וקניין רוחני, תוכנה

סקר התוכנה העולמי [2018 Global Software Survey] של BSA | The Software Alliance: שיעור התוכנות הלא חוקיות בישראל ב- 2017 עמד על 27%

06.06.2018 08:04

לדברי עורכי סקר התוכנה העולמי, הערך המסחרי של תוכנות לא-חוקיות בישראל ב- 2017 הגיע ל- 167 מיליון דולר.

להמשך הידיעה
פיראטיות וקניין רוחני, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

עיריית ירושלים: קול קורא – מתן שירותי ייעוץ לפרוייקט רישוי Microsoft

24.05.2018 20:06

עירית ירושלים באמצעות המטה לטכנולוגיה ומחשוב מזמינה בעלי מקצוע להיכלל במאגר היועצים שמבצעת העיריה, למתן ייעוץ לפרוייקט רישוי מיקרוסופט. מתוך המאגר יבחר יועץ אחד שיועסק לצורך מתן ייעוץ לפרוייקט רישוי מיקרוסופט.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משרד הרווחה: מכרז מסגרת לאספקת פיתרונות ושירותים בתחום פיתוח תוכנה

21.03.2018 07:31

היעד המרכזי של מכרז מסגרת זה היא הקמתן של רשימות ספקים המספקים פתרונות ושירותים בתחומי פיתוח התוכנה לפי הקטגוריות: קטגוריה א’ – שירותי פיתוח למערכות פתוחות (צד שרת וצד לקוח) בכלי פיתוח ואינטגרציה עדכניים ובתחומי הפעילות הייעודיים של המשרד; קטגוריה ב’ – שירותים ייעודים בתחום BI.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנק ישראל: בחינת קיומם של ספקים

13.03.2018 20:23

בנק ישראל מפרסם השבוע שתי פניות (נפרדות) לבחינת קיומם של ספקים: יבמ ישראל (IBM) וחברת אס. פי. אל. תוכנה בע”מ.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מבזקים