תובנה עסקית BI

פורסטר ריסרץ’: קיימים ארבעה שחקנים מובילים בשוק ה- Big Data Hadoop Distributions

23.01.2016 18:42

לא נעשה שימוש לצרכי תובנה עסקית ואנליטיקה ב- 60% ל- 73% מהנתונים שלארגונים הגדולים גישה אליהם. לא ניתן לקבל מצב זה בעידן בו תובנות לגבי צרכנים הן צורך תחרותי עבור החברות.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI

תובנה עסקית BI

Syncsort: ארגונים עוברים כיום משלב ההתנסות ב- Hadoop לשלב היישום בפועל

23.01.2016 18:41

סביבת תוכנה יחידה לגישה אל כל המידע הארגוני ולניהול כלל צבר הנתונים הקיים תהיה קריטית לארגונים למקסום ההחזר-על-ההשקעות על פרוייקטי הביג דאטה שלהם ובמיוחד לאור הגידול שביקוש לאנליטיקה בזמן אמת במס’ תעשיות.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

משרד הכלכלה והתעשייה: מכרז לאספקת שירותים בתחום בינה עסקית (BI)

20.01.2016 09:59

המשרד מעוניין לרכוש שירותי איפיון ופיתוח רכיבים על בסיס מאגרי המידע שלו, כולל איפיון מפורט, טעינת נתונים, טיוב נתונים, מידול קוביות, הצגת המידע לתחקור ודו”חות מנהלים, לפי צרכי המשרד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

משרד החקלאות: הקמה ותחזוקה של מערכת בינה עסקית (BI)

16.12.2015 07:51

למשרד אין כיום מערכת BI וקיים קושי רב באיסוף נתונים והצגתם באופן שיתמוך כראוי בתהליכי קבלת החלטות של גורמים מקצועיים וניהוליים של המשרד. בוצע פיילוט לצורך הדגמת הצורך והיכולות של מערכות מסוג זה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

תובנה עסקית BI

חברת המחקר IDC: ההוצאות על שירותי אנליטיקה עסקית יסתכמו ב- 58.6 מיליארד דולר בשנת 2015

24.11.2015 18:52

לדברי International Data Corporation, מדובר בשיעור גידול שנתי מצטבר של 14.7% בשנים 2015-2019.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI

סין (BRIC), תובנה עסקית BI

גידול בהוצאות על ביג דאטה בסין

21.11.2015 19:07

יצויין כי סקר של חברת הייעוץ PwC מחודש ספטמבר 2015 בקרב מנהלים בכירים מצביע על כך שחברות סיניות מפגרות באימוץ ביג דאטה בהשוואה למדינות אחרות.

להמשך הידיעה
סין (BRIC), תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

בקשה לפטור ממכרז: נציבות שירות המדינה (נש”מ)/B-Pro

17.11.2015 14:15

אחת ההמלצות העיקריות של דו”ח ועדת הרפורמה: ניהול ההון האנושי בשירות המדינה צריך להתקיים באופן שיטתי, מערכתי, מקצועי ובהתאם לאמות מידה אובייקטיביים בשילוב מדדי בקרה איכותניים וכמותיים; נקבע שהמתודולוגיה המתאימה ביותר היא Balanced Scorecard.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

תובנה עסקית BI

חברת המחקר IDC: שוק טכנולוגיות ושירותי ביג דאטה יחווה שיעור גידול שנתי מצטבר של 23.1% בשנים 2014-2019

09.11.2015 13:56

שוק טכנולוגיות ושירותי ביג דאטה יגדל ל- 48.6 מיליארד דולר בשנת 2019 בשל אימוץ נרחב במגוון תעשיות ורטיקליות.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI

תובנה עסקית BI

גרטנר: ב- 2015 נמשכו ההשקעות בביג דאטה אך לא בקצב של השנים הקודמות; יותר מ- 75% משקיעות או מתכוונות להשקיע בשנתיים הקרובות

19.09.2015 20:44

גרטנר אומרת כי נותר נושא ההחזר על ההשקעה [Return on Investment, ROI] בהקשר של מאמצי הביג דאטה. החברות שהשקיעו בתחום והחברות שמתכוונות להשקיע מצפות להחזר חיובי.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI

תובנה עסקית BI

מחקר חדש: קיימים השקעות משמעותיות באנליטיקת ביג דאטה, החזר משמעותי על ההשקעה והשפעה מדידה ומשמעותית על ההכנסות

07.09.2015 15:21

אחד מכל חמישה נשאלים (21%) אמר כי אנליטיקת ביג דאטה היא הדרך החשובה ביותר עבור ארגון להשיג יתרון תחרותי על-פני המתחרים. 38% נוספים רואים באנליטיקת ביג דאטה אחד מחמישה הנושאים המובילים של הארגון כיום.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

משרד הבריאות: מכרז למערכת לאיסוף, ניהול ואנליזה של מידע בטכנולוגיות Big Data

17.08.2015 18:47

המערכת לא מיועדת לכלול מידע פרטני מזוהה, ולא מיועדת להחליף את המערכות הקליניות והתפעוליות המשמשות לעבודתם השוטפת של ארגוני הבריאות, אלא לשמש כמערכת משלימה, המאפשרת ניתוח רב מימדי של הדאטה.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מפעל הפיס: מכרז לניתוח בסיסי הנתונים של מנוי פיס

11.08.2015 14:08

המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות, כאמור בתנאי המכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

משרד הבריאות: מכרז למערכת לאיסוף, ניהול ואנליזה של מידע בטכנולוגיות Big Data

09.08.2015 07:31

המערכת לא מיועדת לכלול מידע פרטני מזוהה, ולא מיועדת להחליף את המערכות הקליניות והתפעוליות המשמשות לעבודתם השוטפת של ארגוני הבריאות, אלא לשמש כמערכת משלימה, המאפשרת ניתוח רב מימדי של הדאטה.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

שע”מ: מכרז לכלי תובנה עסקית BI לשימוש עובדי רשות המסים לתחקור ודיווח נתונים ממאגרי המידע המנוהלים בשע”מ

02.07.2015 15:36

מגוון ונפח המידע המנוהל בשע”מ בתחומי המיסוי השונים והתחקור שלהם הנדרש מאנשי המקצוע ברשות מחייבים שימוש בתשתית BI. הנהלת שע”מ שמה לעצמה מטרה למצות את האמצעים הטכנולוגיים הקיימים היום לניהול ותחקור נתונים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

תובנה עסקית BI

דו”ח של Snowflake Computing/Dimensional Research: סקר מצביע על הגידול בהשקעות במחסון נתונים לצד מגבלות בטכנולוגיות עכשוויות ועתידיות של ביג דאטה

20.06.2015 23:09

ממצאי הסקר מצביעים על כך שכשליש ממשתתפי הסקר משתמשים כיום במחסני נתונים מבוססי ענן [cloud data warehouses]. ראוי לזכור כי יוזמת הסקר, חברת Snowflake Computing , עוסקת בתחום זה של מחסון נתונים מבוסס ענן.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI

מחשוב ענן, תובנה עסקית BI

סקר של Dresner Advisory Services: יותר ממחצית מהנשאלים מתכננים להשתמש ב- Cloud Business Intelligence בעתיד הקרוב

20.06.2015 23:08

עורכי המחקר אומרים כי אותם ארגונים הרואים עצמם שיותר מצליחים בפרוייקטי התובנה העסקית שלהם הם אלה המשתמשים כיום בתובנה עסקית מבוססת ענן.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מפעל הפיס: מכרז למתן שירותי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות בינה עסקית [BI]

18.06.2015 15:14

המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

תובנה עסקית BI

דו”ח של Barclays: גידול באימוץ Hadoop בקרב הארגונים הגדולים

14.06.2015 09:54

פורסטר ריסרץ’: המחסור באנשי מקצוע בעלי מיומנויות לעבודה עם הדופ צפוי להיעלם במהירות משום שיותר ויותר חברות מורות למתכנתים שלהן להשקיע את הזמן בלימוד הדופ. ממשקי התכנות לעבודה עם הדופ נכתבים בג’אוה, שפה המוכרת למפתחים ארגוניים רבים.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI

מחשוב ענן, תובנה עסקית BI

סקר של Talend: ביקושים חזקים לנתונים, לתובנה עסקית (BI) ול- Hadoop בענן; בתוך שלוש שנים 40% מהנתונים של כל החברות ייאגרו בענן ציבורי

14.06.2015 09:53

הדו”ח של חברת Talend בוחן את ההשפעה של הענן על נתונים ואינטגרציית יישומונים והוא מבוסס על ממצאי סקר שנערך בקרב מאה מקצועני IT בחברות גדולות ובסדר גודל בינוני.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, תובנה עסקית BI

מבזקים