מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, צבא וביטחון

בית-המשפט ידון בקרוב בעתירה מינהלית שהגישה חברת כרמל בנגב נגד קריית התקשוב הטכנולוגית בנגב ונגד משרד הביטחון

30.09.2018 13:38

לפי הודעת חב’ טלדור לבורסה, העותרת טוענת ל”התנהלות לא תקינה וחסרת תום לב (לכאורה)” כלפיה, “בקשר עם מסמכים והבהרות שהתבקשו על ידי העותרת ובשים לב לכשלים שנפלו לכאורה בתקינות הליך המכרז”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, צבא וביטחון

משפט, צבא וביטחון

שופט העליון: “רצון טוב ושכל ישר יוכל להביא לפיתרון הולם בשעות שנותרו עד ראש השנה. אווירתו מורגשת כבר עתה, ועשויה לתרום ליישוב המחלוקת”

09.09.2018 13:46

השופט: “בנסיבות, לא ראיתי הצדקה לכנס דיון היום אחר הצהריים, באופן שיכביד על ההכנות לראש השנה אצל גורמי המזכירות, המנהלה, המשפט והצבא, שיצטרכו כולם להירתם לדיון. זכויות יש גם לכל אלה ולבני משפחותיהם; והעיקר – דומני ששכל ישר יכול להביא לפיתרון הולם גם מבלעדי דיון”.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

אינטרנט, משפט, צבא וביטחון

סגן נשיאת העליון: “יש להצר על הפרסום משנת 2008, אשר הופיע באתר האינטרנט של זרוע היבשה בצה”ל, ממנו ניתן היה ללמוד שצה”ל מקיים שיתופי פעולה צבאיים במטרה להשיא רווח כלכלי”

25.07.2018 20:43

“למותר לציין כי על פרסומים שיוצאים תחת ידי צה”ל להיות מדויקים – עובדתית ומשפטית כאחד ועל פיקוד צה”ל האחריות לפקח על פרסומים אלה. הצהרה בדיעבד לפיה האמור בכתבה איננו משקף את העמדה הרשמית של צה”ל – מעוררת לפיכך קושי … הנני תקווה שהלקחים מהפרסום המוטעה – נלמדו”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט, צבא וביטחון

חופש המידע, משפט, צבא וביטחון

נדחתה עתירה מינהלית נגד צה”ל בהתאם לחוק חופש המידע; העותרים ביקשו שהצבא ימסור להם קבצי GIS ובהם מיקום שטחי האימונים ושדות המוקשים בישראל

13.07.2018 16:05

שתי העותרות הראשונות [התנועה לחופש המידע, הסדנא לידע ציבורי] הן עמותות הפועלות בנושא חופש המידע. העותר השלישי, זאב שטדלר, מוגדר בעתירה כ”איש היי-טק לשעבר העובד כיום על בניית אתר פתוח לכלל הציבור שמספק פלטפורמה לתכנון טיולים בישראל”. לצורך כך, עפ”י לשון העתירה, הוא פועל להשגת “מפות בפורמט GIS … על-מנת להשתמש בהן במסגרת הכלים שהוא מפתח לתועלת הציבור”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, משפט, צבא וביטחון

צבא וביטחון

תזכורת: Read IT Now היה האתר הראשון לדווח על הצעת החוק לגבי האיסור לצלם את חיילי צה”ל בעת פעילות

19.06.2018 10:36

ב- 23.5.2018 לפני חצות עלתה לאתר “ישראל היום” ידיעה – ב’פרסום ראשון’ – שכותרתה “הצעת חוק: אסור לצלם חיילים בתפקיד”. הידיעה של יאיר אלטמן פורסמה למחרת, 24.5.2018, במהדורה המודפסת של העיתון. אלא שאין המדובר ב’פרסום ראשון’ של ‘ישראל היום’: ביום שני, 14 במאי 2018, בשעה 20:44, תשעה ימים קודם לכן, פירסמתי כאן באתר את הידיעה.

להמשך הידיעה
צבא וביטחון

אבטחת מידע/סייבר, דואר/שירותי דואר, צבא וביטחון

השירות הבולאי מנפיק (א’, 27.5) שני בולים חדשים המוקדשים לחדשנות בצה”ל: כיפת ברזל והגנת סייבר

26.05.2018 20:55

במקביל להופעת הבולים ומעטפות יום ראשון, הדואר מבצע גם החתמה של הבולים, לטובת האספנים: ההחתמה של הבול המוקדש לכיפת ברזל תהיה בבית הדואר בעיר שדרות ואילו ההחתמה של הבול המוקדש להגנת הסייבר תהיה בסניף הדואר ‘הקריה’ הממוקם בבניין משרדי הממשלה מול הקרייה בתל אביב.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, דואר/שירותי דואר, צבא וביטחון

צבא וביטחון, רשתות חברתיות

ידיעה שפורסמה ב’ישראל היום’ ב- 23.5 והוצגה בו כ’פרסום ראשון’, פורסמה ב- Read IT Now תשעה ימים קודם לכן

24.05.2018 20:47

אין המדובר ב’פרסום ראשון’: ביום שני, 14 במאי 2018, בשעה 20:44, תשעה ימים קודם לפרסום הראשוני של ‘ישראל היום’, פירסמתי כאן באתר ידיעה שעסקה באותו הנושא בדיוק.

להמשך הידיעה
צבא וביטחון, רשתות חברתיות

משפט, צבא וביטחון

פרשת תת-אלוף (מיל’) יצחק “יצה” יעקב עלתה שוב (לזמן קצר בלבד) בבית-המשפט העליון

18.05.2018 16:32

באתר בית-המשפט העליון פורסמה לא-מכבר החלטה חדשה הנוגעת לפרשה ישנה, פרשת תת-אלוף (מיל’) יצחק “יצה” יעקב. לא ברור מה גרם לעותרת עתה, לאחר 16 שנים ממתן ההחלטה המקורית של העליון, להגיש בקשה לעיון חוזר בפסק הדין.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

צבא וביטחון, רשתות חברתיות

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור תיעוד של חיילי צה”ל); מתייחסת גם להפצה של תיעוד חיילים בעת מילוי תפקידם ברבים ע”י “רשתות חברתיות והתקשורת הממוסדת בכוונה לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה”

14.05.2018 20:44

“מרבית הארגונים הללו נתמכים על ידי עמותות, ארגונים וממשלות בעלות תפיסות וסדר יום אנטי-ישראליים מובהקים, המשתמשים בתכנים המגמתיים האלה לשם פגיעה במדינת ישראל ובביטחונה. על כן, מטרת החוק המוצע היא לאסור לאלתר את פעולות התיעוד של חיילי צה”ל, למען ביטחונה של מדינת ישראל”.

להמשך הידיעה
צבא וביטחון, רשתות חברתיות

צבא וביטחון

וועדת הכספים בכנסת תתבקש לאשר ברביעי השקעת המדינה בחברה הממשלתית-ביטחונית שביט בע”מ (משרד הביטחון) בהתאם לחוק החברות הממשלתיות

24.10.2017 18:48

“חברת שביט הוקמה מכוח החלטת ממשלה 458 (חכ/4) מיום 13 באוגוסט 2015 והינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה. בהתאם להחלטה זו, החברה תהווה זרוע לביצוע מטלות ישירות של הממשלה באמצעות משרד הביטחון בהתאם למטרותיה”.

להמשך הידיעה
צבא וביטחון

צבא וביטחון

הערות ראש הממשלה לדו”ח מבקר המדינה (67ב): פרוייקטים בתחום התקשוב בצה”ל

21.05.2017 09:02

אג”ת, בגיבוי סגן הרמטכ”ל והרמטכ”ל, הובילה שינוי משמעותי באסטרטגיית התכנון, הן בתכניות העבודה, הן בתהליכי האישור הפרויקטלי וכן שינוי משמעותי באופן הבקרה השוטפת על מימוש תוכניות העבודה של הגופים, שאושרו ע”י המטה הכללי. יתקיימו דיונים ממוקדים ונפרדים על פרוייקטים שזוהו ע”י אג”ת כחריגים ( בשל חריגה בתכולה, בלו”ז או בתקציב) או בפרוייקטים שנמצאים במיקוד מטכ”לי גבוה.

להמשך הידיעה
צבא וביטחון

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, צבא וביטחון

המינהל האזרחי איו”ש: פטור מהתקשרות במכרז עם חברת בזק בינלאומי

31.03.2017 15:29

וועדת הפטור ממכרז המרכזית כותבת בנימוקיה כי למנהא”ז ישנם צרכים מיוחדים אשר אינם כלולים במכרז המרכזי לתחזוקת מרכזיות; זאת בשל הייחודיות של מערכת הטלפוניה של המנהא”ז אשר קשורה גם למערכות תמסורת צבאית.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, צבא וביטחון

צבא וביטחון

חב’ המחקר IHS Markit: התקציבים הצבאיים במזרח התיכון יחזרו לגדול ב- 2017; ישראל במקום הרביעי באיזור

25.02.2017 19:35

החמישייה המובילה היא סעודיה, איחוד האמירויות הערביות, איראן, ישראל ותורכיה.

להמשך הידיעה
צבא וביטחון

צבא וביטחון

דו”ח של IHS Markit: ישראל במקום ה- 11 באספקת נשק לאינדונזיה שהיא בעלת תקציב ההגנה החמישי במהירות הגידול שלו בעולם

20.11.2016 07:25

בית-המשפט העליון – בשתי החלטות נפרדות – דחה לאחרונה בקשות לפרסום מידע על ייצוא ביטחוני של נשק מישראל (לרואנדה וליוגוסלביה).

להמשך הידיעה
צבא וביטחון

צבא וביטחון

דו”ח שנתי של IHS : ישראל במקום ה- 7 מקרב 10 המדינות בעלות שיעורי הגידול המהירים ביותר בתקציבי ההגנה ב- 2015

19.12.2015 18:01

לדברי הדו”ח, המתייחס ל- 104 מדינות ול- 99% מתקציבי הביטחון בעולם, צפויים תקציבי ההגנה לגדול מ- 1.65 טריליון דולר ב- 2015 ל- 1.68 טריליון דולר ב- 2016.

להמשך הידיעה
צבא וביטחון

אבטחת מידע/סייבר, צבא וביטחון

משרד הביטחון הבריטי הוא יעד לניסיונות רציניים של התקפות סייבר מידי יום

27.06.2015 22:55

“מה שהתוקפים מחפשים אחריו – לא השתנה. זו מורכבות ההתקפות שהשתנתה. היא מתפתחת כמעט מידי יום”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, צבא וביטחון

מכרזים/פטורים/דרושים, צבא וביטחון

משרד הביטחון: תוכנית ה- IT של צה”ל דרומה – בקשה לקבלת מידע (RFI) לייעוץ טכנולוגי

30.07.2014 09:23

כשלב ראשון בהערכות לתכנית בוחנת מערכת הביטחון קבלת שירותי ייעוץ אסטרטגי לצורך מימוש התכנית. את המידע יש למסור למינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון לא יאוחר מ- 7 באוגוסט 2014.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, צבא וביטחון

מחשוב ענן, צבא וביטחון

דיווח בלעדי בג’רוסלם פוסט: צה”ל יקים רשתות מחשוב ענן עצמאיות משלו עד סוף השנה

04.04.2014 10:44

מפקדים בכל זירת לחימה יקבלו מודיעין בזמן אמת לגבי מיקומם של יעדי האוייב ומיקום של כוחות צה”ל סמוכים בהם ניתן יהיה להיעזר לתגבור הפעילות באיזור.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, צבא וביטחון

מכרזים/פטורים/דרושים, צבא וביטחון

משרד האוצר: מכרז לרכישת מוצר מדף הכולל פיתוח ותחזוקה של מערכת תחקור שכר צה”ל

26.08.2013 11:24

משרד האוצר – החשב הכללי – מטה השכר פירסם מכרז לרכישת מוצר מדף הכולל פיתוח ותחזוקה של מערכת תחקור שכר צה”ל המיועדת לביצוע בקרות שוטפות ובקרות עומק על נתוני שכר.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, צבא וביטחון

אבטחת מידע/סייבר, צבא וביטחון

מומחי אבטחה: מרגלים זרים הצליחו לחדור לרשתות התקשורת של הצבא האמריקני

25.03.2012 08:48

בדיון פתוח שנערך בתת-ועדת השירותים המזויינים בסנאט האמריקני אמרו מומחי אבטחה כי ניתן בהחלט להניח שמרגלים זרים הצליחו לחדור לרשתות המחשבים של הצבא האמריקני ושל משרד ההגנה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, צבא וביטחון

מבזקים