משפט, צבא וביטחון

בג”ץ דחה עתירה של 60 עותרים להורות ליועמ”ש ולפרקליט המדינה לפתוח בחקירה “נגד הישראלים שייצאו ייצוא ביטחוני (ציוד, ידע ושירותים ביטחוניים) למשטר פינושה בצ’ילה” בשנים 1973-1990

08.11.2019 13:26

“בענייננו, הגיעו גורמי הפרקליטות למסקנה כי החומר שהציגו העותרים אינו עומד ברף האמור, ואינו מצדיק, כשלעצמו, פתיחת חקירה פלילית (ובהתאם למענה הראשוני שנשלח לעותרים, אף לא בדיקה מקדימה […] לאחר העיון בעתירה ובחומר שצורף לה, לא מצאתי עילת התערבות בשיקול הדעת הרחב המסור למשיבים בנוגע לפתיחת חקירה פלילית”.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

משפט, צבא וביטחון

המחוזי קיבל באופן חלקי עתירה מינהלית של ידיעות תקשורת ויואב זיתון כתב YNET; אושרה העברה מקצת מדו”חות מבקר צה”ל לכתב שביקש אותם

05.11.2019 14:28

השופטת: “דעתי אינה נחה מלשון העותרים כעולה מסיכומי טענותיהם, במסגרתם מבקשים הם לייחס למשיבים שקרים בכל הנוגע להתנהלות וחשיפת מידע המבוקש במסגרת עתירה זו […] אין זה מן הראוי היה להשתלח במשיבים בצורה כה בוטה באופן בו נהגו העותרים בסיכומי טענותיהם”.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

בנקאות/פינטק/ביטוח, משפט, צבא וביטחון

בית-המשפט דחה תביעה נוספת של [אלוף במיל.] ישראל זיו נגד בנק לאומי שחסם חשבונותיו בעקבות טענת ארה”ב כי עסק בסחר נשק בדרום סודאן

13.10.2019 14:40

“מאבקם של המבקשים הינו בזירה אחרת, היא הזירה האמריקנית. בית-המשפט ער למצוקת המבקשים ולקשיי הנזילות בפניהם הם עומדים מזה זמן רב, בין השאר בהינתן התמשכות ההליכים בארה”ב. ואולם, אין בידי בית-המשפט הישראלי כדי לסייע בנדון. יש אך לקוות כי פרשה זו תסתיים במהרה”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, משפט, צבא וביטחון

טלקום/וויירלס/מובייל, צבא וביטחון

מבקר המדינה לצה”ל ולמ”י: יש לטפל לאלתר בפערי התקשורת בין הכוחות בשטח העלולים לסכן חיי אדם

07.06.2019 15:01

בין הליקויים: “פערים בתקשורת בין הכוחות הפועלים בגזרת עוטף ירושלים” ו- “אי-השלמת פיתוחה של המערכת הממוחשבת לרישום עוברים ותנועות (רעו”ת)”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, צבא וביטחון

משפט, צבא וביטחון

בג”ץ דחה עתירת מלש”ב שהצבא לא יוציא אותו לקורס קדם צבאי “תוכניתנים” בחיל התקשוב משום שטרם הסתיימו הליכי הסיווג הביטחוני בעניינו

24.05.2019 09:13

“דין העתירה להידחות על הסף בשל היעדר עילה להתערבותו של בית-משפט זה. אין בית-משפט זה מתערב בהחלטות שעניינן הליכי המיון והשיבוץ לצה”ל אלא במצבים נדירים שבנדירים”.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

צבא וביטחון

הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני (תיקון – הגבלות על יצוא ביטחוני לכוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם)

21.05.2019 18:47

“לאור היעדר התייחסות מפורשת בחוק הפיקוח הישראלי לשיקולים הנוגעים לדיני זכויות האדם והמשפט הבינלאומי ההומניטארי, מדינת ישראל עלולה לתרום לליבוי סכסוכים אלימים ברחבי העולם שבהם מתבצעות הפרות קשות של המשפט הבינלאומי וזכויות אדם. הצעת חוק זו מבקשת להגביל את הייצוא הביטחוני למדינות שלגביהן יש למשרד החוץ מידע לפיו קיימים בהן כוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם”.

להמשך הידיעה
צבא וביטחון

טלקום/וויירלס/מובייל, צבא וביטחון

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בפעילות המשטרה הצבאית החוקרת (מצ”ח)” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

10.05.2019 09:47

הליקוי: “בביקורת נמצא כי במשטרת ישראל הנתונים מחברות התקשורת מתקבלים ישירות למערכות המידע של המשטרה, ואילו במצ”ח הנתונים אינם מתקבלים ישירות למערכות המידע שלה, אלא בדרכים אחרות – באמצעות מערכת כספות, בדיסק או בדוא”ל – בכפוף להתקשרות עם חברות התקשורת השונות”; תגובת צה”ל: “העברת המידע בין צה”ל לבין חברות נתוני התקשורת הוסדר והנתונים מועברים כיום באופן מקוון, זמן הקבלה קוצר משבועות לטווח זמן מיידי”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, צבא וביטחון

דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים, צבא וביטחון

מנא”ז: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הדואר עבור המינהל האזרחי

06.05.2019 14:15

היועץ יידרש לעבודה עד ל- 180 שעות ייעוץ חודשיות בממוצע לתקופת ההתקשרות, ובלבד שלא יעלו על 2,160 שעות ייעוץ בשנה.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים, צבא וביטחון

חופש המידע, משפט, צבא וביטחון

ידיעות אינטרנט הסכימה לצמצם היקף שתי עתירות מינהליות שהגישה (לפי חוק חופש המידע) נגד מערכת הביטחון

29.04.2019 16:07

העותר בשתי העתירות הללו הוא יואב זיתון הכתב הצבאי של YNET. הוא ביקש לקבל ממערכת הביטחון דו”חות מסויימים לשנים 2012-2018. בין הדו”חות הללו: דו”חות של מבקר צה”ל ומבקר מערכת הביטחון.

להמשך הידיעה
חופש המידע, משפט, צבא וביטחון

משפט, צבא וביטחון

ביהמ”ש האריך מועד הגשת עתירה מינהלית נגד התעשייה האווירית לגבי מכרז שלה במסגרת “פרוייקט ביטחוני מסווג ביותר” שהוא “בעל חשיבות לאומית רבה”

28.04.2019 21:09

תע”א: “השתהות זו גורמת לעיכוב בפיתוח ובייצור הקרונות ולעיכוב זה יש השלכה ביטחונית וכספית”; קיים “[…] צורך דחוף בביצוע ההתקשרות – נדבך אחד מיני רבים בפרוייקט ביטחוני מסווג (פרוייקט של מיליוני שקלים, מתוכו כ- 8 מיליון ₪ עלות הפרוייקט נשוא המכרז)”.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

משפט, צבא וביטחון

הוגשה עתירה מינהלית נגד משרדי הביטחון והחוץ המבקשת לעצור את הייצוא הביטחוני הישראלי לפיליפינים

15.03.2019 09:05

“מלכתחילה, אין סיבה לכך שמשטרה אזרחית במדינה כלשהי תרכוש רובי תבור וגליל ומקלעי נגב, אלא אם מדובר בכוח צבאי שנועד לבצע פעולות צבאיות נגד אזרחים ואזרחיות. למעשה, משרדי החוץ והביטחון ומדינת ישראל עוזרים לדוטרטה לערער את החוקה הפיליפינית שנקבעה לאחר המעבר לדמוקרטיה בשנת 1987, לפיה המשטרה שם אמורה להיות כוח אזרחי ולא צבאי”.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

משפט, צבא וביטחון

עתירה מינהלית נגד אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני, שר ומשרד הביטחון ומשרד החוץ בתביעה לעצור את הייצוא הביטחוני הישראלי המשמש ניאו-נאצים ואנטישמים ו/או עלול לשמש ניאו-נאצים ואנטישמים באוקראינה

03.03.2019 21:04

העותרים: למדינת ישראל מחוייבות מיוחדת למאבק העולמי בניאו-נאצים ובאנטישמיות. אף אם קיים אינטרס כלשהו בהמשך הייצוא הביטחוני הישראלי לאוקראינה, העותרים סבורים כי מדינת ישראל אינה יכולה לקחת סיכון שנשק ואימונים ישראליים ישמשו חיילים ניאו-נאצים ואנטישמים. בעתירה נטען כי משרדי החוץ והביטחון מפרים את החלטות ממשלת ישראל להיאבק באנטישמיות.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

משפט, צבא וביטחון

בעקבות החלטת בג”ץ, הוגשה למחוזי בת”א (בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים) עתירה מינהלית חדשה לגבי ייצוא ביטחוני של ישראלים [ובהם אלוף (מיל.) ישראל זיו] הפועלים בדרום סודן

26.02.2019 10:02

בית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק דחה (20.2.2019) עתירה של 52 עותרים לגבי ייצוא ביטחוני של ישראלים הפועלים בדרום סודן. העתירה, באמצעות עו”ד איתי מק, הוגשה נגד ראשת אגף הפיקוח על ייצוא ביטחוני במשרד הביטחון, שר הביטחון, משרד הביטחון, משרד החוץ ואלוף (מיל’) ישראל זיו. העליון קבע שהעתירה צריכה להיות נדונה בבית-משפט מחוזי.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

צבא וביטחון

מדד Global Attack Index: ירידה של שליש במספר התקפות הטרור בעולם ב- 2018 לעומת 2017, הרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2011.

01.02.2019 07:43

בסך הכל תועדה פעילות של קבוצות חמושות שאינן מדינה ב- 90 מדינות ברחבי העולם במהלך שנת 2018 וזאת בהשוואה ל- 116 מדינות בשנת 2017

להמשך הידיעה
צבא וביטחון

משפט, צבא וביטחון

עתירה בנושא ייצוא ביטחוני מישראל לקמרון: העליון קבע כי בקשת המדינה “לקיום הדיון בעתירה בדלתיים סגורות, כמו גם הבקשה לאיסור פרסום, תידון במהלך הדיון”

24.12.2018 08:19

“מצער הדבר, כיצד כמעט בכל מקום ברחבי העולם בו התרחשו פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה והפרות חמורות של זכויות אדם מאז מחצית המאה העשרים, נעשה שימוש בציוד, ידע ואימונים צבאיים ישראליים”.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

צבא וביטחון

חברת המחקר IHS Markit: ישראל במקום ה- 17 מתוך עשרים תקציבי הביטחון המובילים בעולם בשנת 2018

21.12.2018 14:29

ישראל הייתה מדורגת אשתקד במקום ה- 16 ברשימה השנתית של הוצאות הביטחון העולמיות.

להמשך הידיעה
צבא וביטחון

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, צבא וביטחון

בית-המשפט ידון בקרוב בעתירה מינהלית שהגישה חברת כרמל בנגב נגד קריית התקשוב הטכנולוגית בנגב ונגד משרד הביטחון

30.09.2018 13:38

לפי הודעת חב’ טלדור לבורסה, העותרת טוענת ל”התנהלות לא תקינה וחסרת תום לב (לכאורה)” כלפיה, “בקשר עם מסמכים והבהרות שהתבקשו על ידי העותרת ובשים לב לכשלים שנפלו לכאורה בתקינות הליך המכרז”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, צבא וביטחון

מבזקים