משפט, פרסום/שיווק/מדיה, רשתות חברתיות

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד 7 חברות בשם כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי של הנתבעות ברשת “Instagram”

08.05.2018 07:26

“עניינה של תובענה זו היא במדיניות מכוונת של המשיבות של קידום פרסום סמוי ברשת החברתית ‘אינסטגרם’, באופן שאינו מאפשר למשתמשים באפליקציה, רבים מהם קטינים, להפריד בין תוכן אותנטי ובין פרסומות, ופוגע בכושר השיפוט שלהם ובאוטונומיה שלהם. פרסום זה הוא בגדר זיהום ממשי של הסביבה הוירטואלית וגורם לנזקים. פרסום סמוי מפר, ברגל גסה, את הוראות הגנת הצרכן הקובעות, בין היתר, איסור על הטעייה באמצעות ‘פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח כי האמור בה אינו פרסומת’.”

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה, רשתות חברתיות

פרסום/שיווק/מדיה

ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית להרחיב את חוק הספאם ולאסור על פיתוי צרכנים לבצע שיחה חוזרת כדי לקבל מידע

07.05.2018 20:41

“התגלתה בפנינו תופעה של השתלטות על החיים של הציבור, כך שאי אפשר להחזיק טלפון בלי לקבל מסרים ופרסומות, ובהצעה הזו באנו לחסום זאת מבלי לפגוע יתר על המידה במסרים שחשוב שהציבור יקבל”, אמר ח”כ אורי מקלב מציע ההצעה.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד Google Ireland בשם לקוחותיה בישראל “העושים שימוש בתוכניות הפרסום שלה ואשר ניזוקו עקב שינוי שערכה המשיבה בתנאי השימוש

04.05.2018 07:46

“ההיגיון בהגבלת התקציב היומי הוא משולש. ראשית – היגיון תקציבי, שמקורו ברצונו של בית העסק לשלוט על היקף הוצאות הפרסום ליום. שנית – היגיון עיסקי, שמקורו ברצונו של בית-העסק לווסת את כמות הפניות ליום ולהתאימן לכמות הלקוחות שהוא מסוגל/מעוניין לשרת בכל רגע נתון. שלישית – קיומו של חשש כי פעילות מוגברת בחשבון מקורה במתחריו של המפרסם המקליקים ממחשבים שונים על המודעה עד להסרתה, כאשר לגוגל יכולת מוגבלת לנטר פעילות זו ולמנעה”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

הוגשה היום (30.4) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מערכות תקשורת בשם כל המנויים שביקשו לצפות בשידורים במהלך ימי זיכרון או בסמוך לכניסתם

30.04.2018 14:10

“חשוב להדגיש ולהבהיר, וזאת על-מנת שלא תצטייר תמונה מעוותת חלילה, כי אין בכוונת המבקשים, חלילה, לפגוע בכהוא-זה בקדושתם של ימי הזיכרון. כל שדורשים המבקשים הוא כי המשיבה לא תפסיק את השידורים בערוצים השונים קודם תחילת ימי הזיכרון (למעט תכנים שאינם הולמים את אווירת ימי הזיכרון, בפרק הזמן הסמוך מאוד לתחילת היום) וכן תמלא את חובותיה לקיים שידורים הולמים ומתאימים בערוצים העצמיים המופעלים על-ידה, גם בימי הזיכרון השונים (כולל תשעה באב)”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

אבטחת מידע/סייבר, פרסום/שיווק/מדיה

הרשות להגנת הפרטיות בדקה האם הוראות החוק מתקיימות לגבי איסוף מידע בשוק החברות המעניקות שירותי צפיית תוכן; מפרסמת את “סקירת פרטיות: שוק שירותי צפיית תוכן בישראל”

22.04.2018 14:44

בעקבות ההליך שלחה הרשות לחברות הוט, DBS, סלקום, פרטנר, טריפל סי ונטפליקס מכתבים המפרטים את הדרישות החוקיות מהחברות המספקות שירותי צפיית תוכן בישראל.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, פרסום/שיווק/מדיה

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד 11 נתבעים: נוקבים בשעת תחילת הקרנת סרטים אולם בפועל בזמן שצויין מוקרנות פרסומות מסחריות ופרסומות סרטים במשך 15 דקות בפני “קהל שבוי”

30.03.2018 13:36

“הטעיית לקוחות המשיבות לחשוב כי הקרנת סרט מתחילה בזמן מסויים, בעוד שבזמן זה מתחילה הקרנת פרסומות במשך 15 דקות לפחות, טומנת בחובה תועלת כלכלית למשיבות. תועלת כלכלית זו מקורה בכך שהמשיבות מקבלות תמורה כספית בעד הקרנת הפרסומות המסחריות ופרסומות הסרטים”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

טלקום/וויירלס/מובייל, פרסום/שיווק/מדיה

שר התקשורת איוב קרא מציע רשמית למנות את אשר ביטון כחבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, כ”נציג הממשלה שהוא עובד מדינה”

29.03.2018 20:24

“ביום 31 בינואר אישרה הוועדה לבדיקת מינויים את מינויו של מר ביטון בהתאם לסמכותה לפי סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה – 1975”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, פרסום/שיווק/מדיה

מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

מכרז חדש של החשכ”ל במשרד האוצר המתפרסם היום (26.3): מכרז פומבי לבחירת גורם מפעיל למערך הפצת השידורים בטכנולוגיה ספרתית [ידיעה מעודכנת]

26.03.2018 10:52

ב- 11 לאוגוסט 2016 התקבלה החלטת הממשלה בדבר העברת ההפעלה של המערך לידי מפעיל פרטי מתוך מטרה לשפר פרישת שידורי המערך ואת טכנולוגיית השידור, להרחיב מגוון ערוצי הטלוויזיה שיכללו במערך ולהגביר התחרות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית. בעקבות כך הוקמה ועדת מכרזים בין משרדית אשר מפרסמת את המכרז לבחירת גורם מפעיל למערך הפצת השידורים בטכנולוגיה ספרתית.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

אינטרנט, משפט, פרסום/שיווק/מדיה

בית-המשפט קיבל חלקית תביעה קטנה נגד בזק לגבי פרסום ב- B144

23.03.2018 08:39

בזק טענה בדיון: “התובע אישר את הצטרפותו ומסר את פרטיו המלאים. אשר לטענת התובע כי לא היו צפיות, הנתבעת טוענת כי עסקו של התובע נחשף ל- 5,000 לקוחות פוטנציאליים בגוגל וחלקם אף התקשרו לתובע. התובע התחרט על העיסקה בגלל אי כדאיותה ואין לו להלין אלא על עצמו”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

העליון דחה ערעור לגבי החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים למתן פטור בתנאים ל’הסדר כובל’ שנערך בין בר בי. טו. די. לבין הוצאת “הארץ”

16.03.2018 15:30

ביום 24.1.2017 פנו הארץ ובר הפצה בהודעת מיזוג לאיחוד עסקיהן בתחום הפצת חבילות, ובבקשה לקבלת פטור ל’הסדר כובל’ שנערך ביניהן. ביום 22.3.2017 אושר המיזוג בין החברות, וביום 25.4.2017 החליטה הממונה על ההגבלים העסקיים לתת להסדר פטור בתנאים מאישור הסדר כובל. שתי החברות כבר בהקמת ממשקי עבודה משותפים ביניהן, הארץ שינתה את תהליכי העבודה במערכת שלה, והתאימה אותם לנהליה של בר הפצה.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

העליון דחה בקשת רשות ערעור מצד DBS נגד נגה תקשורת, פרטנר וסלקום ובקשה למתן סעד זמני [לאסור על המשיבות לעשות שימוש בסידרת הטלביזיה ‘מריו’ שהופקה עבורה ע”י YES]

09.03.2018 14:12

“הלכה למעשה, עסקינן בסידרה שהחלה להיות משודרת על בסיס יומי, ומבוקש כעת להורות על הפסקת השידור. פגיעה כזו במשיבות היא פגיעה חריפה, תדמיתית וכלכלית, במיוחד בשים לב לכך שמדובר ב’שחקני המשנה’ בשוק הטלביזיה, מתחרות צעירות עם בסיס מנויים קטן. יש לשקול גם את התסבוכת הכלכלית שעלולה להיווצר ביחס שבין סלקום ופרטנר לבין נגה, עם מתן סעד כזה. דומני כי הקושי לשקם נזק שכזה בפיצוי כספי, גדול באורח משמעותי מן הקושי להחזיר את מצבה של yes לקדמותו אם תזכה בדין”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט: “ניצלה את הפיצול ואת השינוי באפיקי השידור של ערוץ 2 וערוץ 10 על-מנת להעלים מהמסך 2 מתוך 6 ערוצי הסרטים שסופקו עד לאותה עת”

09.03.2018 14:01

“לא מפתיע לגלות כי על אף שהמשיבה ביטלה שניים מתוך שישה הערוצים הכלולים בחבילת הסרטים (הפחתה של כ- 33%), הרי שהיא לא הפחיתה בהתאמה את התמורה שהיא גובה ממנוייה עבור החבילה. כך, לקוחות המשיבה ממשיכים לשלם למשיבה גם כיום, בעבור ארבעה ערוצים, את אותה התמורה שהם שילמו לה בעבור שישה ערוצים”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

פרסום/שיווק/מדיה

משרד האוצר פירסם את טיוטת תקנות השידור הציבורי הישראלי (כללים למתן גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה)

06.03.2018 15:58

“בשל כך שבתקופה של תחילת פעילות התאגיד צפוי יושב ראש המועצה להקדיש משאבי זמן רבים למשימות הקשורות בהקמת התאגיד ולמגוון התחומים שבסמכותו הנוגעים להסדרת פעילותה, מוצע, לפרק זמן מוגבל שמסתיים ביום 14 במאי 2018, שהגמול שישולם לו יעמוד על סך כולל של 25,000 שקלים בחודש, וזאת במקום 16,500 שקלים בחודש להם יהיה זכאי יושב ראש המועצה דרך קבע”.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון – תקציב התאגיד והקצאת תקציב ייעודי לשידורי ספורט מרכזיים לכלל הציבור)

27.02.2018 20:38

“היכולת לקביעת תקציב דינמי היא הכרחית נוכח השינויים הכלכליים, מצב קופת המדינה והתיעדוף שמבצעת הממשלה בחלוקת התקציבים בכל שנת תקציב.”

להמשך הידיעה
ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

פרסום/שיווק/מדיה

וועדת השרים לענייני חקיקה תדון בראשון (18.2) בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון – ביטול הפסקת פעילות הטלביזיה הלימודית [חינוכית])

17.02.2018 19:30

בנובמבר 2017 ובינואר 2018 הונחו על שולחן הכנסת שתי הצעות חוק נפרדות הקוראות למנוע סגירת הטלביזיה הלימודית/החינוכית.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

בריאות/רפואה, פרסום/שיווק/מדיה

הוועדה המיוחדת בכנסת לזכויות הילד תדון בשני בנושא “קידום חברות מסחריות במסגרת הצגות לילדים בחנוכה”

10.02.2018 18:44

מאות אלפי ילדים הופכים להיות קבל שבוי של חברות מסחריות אשר מוכרות מזון מזיק ונהנות מרווחים של עשרות אלפי שקלים על חשבון ילדים. “חמור מכך, ההורים והילדים לא מעודכנים כי מדובר בפרסומת לחברה מסחרית אשר לוקחת חסות על הצגות שאת הכרטיסים אליהן רכשו ממיטב כספם”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, פרסום/שיווק/מדיה

פרסום/שיווק/מדיה

וועדת הכנסת לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי תדון בשלישי בנושא “יישום אמנת ארגוני היוצרים והעובדים למניעה וטיפול בתופעת ההטרדות המיניות בתעשיית הקולנוע והטלביזיה”

10.02.2018 18:43

שישה גופים חברו לאמנה זו: פורום היוצרים הדוקומנטריים, איגוד העורכים – איגוד מקצועות הפוסט בישראל, שח”ם ארגון השחקנים בישראל, אקט איגוד עובדים בקולנוע ובטלביזיה, איגוד הבמאים ואיגוד התסריטאים (איגוד תסריטאי הקולנוע והטלביזיה בישראל) בשיתוף עם משרד התרבות והספורט ועם המועצה הישראלית לקולנוע.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, פרסום/שיווק/מדיה

לאחר פסק הדין שדחה עתירה מינהלית של הוט נגד משרד התקשורת, אישר השופט ל’אמון הציבור’ עיון בתיק בית-המשפט – למרות התנגדות הוט

03.02.2018 18:52

המבקשת לעיין במסמכי התיק היא אמון הציבור – חברה לתועלת הציבור בע”מ. השופט פסק כי “לנוכח עיקרון פומביות הדיון, והואיל והעותרות לא העלו טעם המקים עילה לדחיית הבקשה לעיון בתיק, יתאפשר למבקשת העיון לעיין בתיק”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, פרסום/שיווק/מדיה

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, פרסום/שיווק/מדיה

שתי תביעות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) – נפרדות אך דומות – נגד בזק ואח’ שהוגשו ב- 4-5/2017: אחת מהתביעות נמחקה על הסף ובשנייה – יימשך ההליך

29.01.2018 20:33

“אכן, סעד של סילוק על הסף של בקשת אישור הוא סעד דרסטי, ויש להיעתר לו בזהירות ובמקרים קיצוניים בלבד אלא שסבורני כי המקרה דנן נכנס בגדרי חריגים אלו. אין לקבל התנהלות של הגשת בקשת אישור ללא הכנה נאותה. התובע ידע מראש כי אינו עומד בקריטריונים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות ולמרות זאת הגיש בקשת אישור לקוייה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, פרסום/שיווק/מדיה

מבזקים