נשים, פער מגדרי

מחקר חדש של UNESCO: עוזרים דיגיטליים מבוססי-קול ובינה מלאכותית (AI-powered voice assistants) המשמיעים קולות נשיים מנציחים הטיות מגדריות (gender biases) מזיקות

24.05.2019 09:16

לדברי עורכי הדו”ח, הדבר מעיד כביכול על ‘מחוייבות ולהיטות לרצות’ מה שמחזק את הרעיון המסולף כאילו נשים הן ‘כנועות’.

להמשך הידיעה
נשים, פער מגדרי

משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

חברת הייעוץ הארגוני Korn Ferry: השיעור של נשים בקרב ממלאי תפקיד CIOs/CTOs גדל ל- 18% בשנה האחרונה

17.05.2019 14:37

הדו”ח גם מצביע על כך שחל גידול בשיעור הנשים הממלאות תפקידי מנהלי כספים ראשיים [Chief Financial Officer, CFO] ומנהלי שיווק ראשיים [Chief Marketing Officer, CMO] בארגונים הגדולים. לעומת זאת לא נרשם שינוי בשיעור המנכ”ליות בשיעור מנהלי משאבי אנוש ראשיים [Chief Human Resources Officer, CHRO].

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

טלקום/וויירלס/מובייל, נשים, פער מגדרי

דו”ח חדש של ארגון GSMA: מאז 2014 נוספו עוד 250 מיליון נשים לכלל הנשים שהן בעלות טלפון נייד במדינות בעלות הכנסה נמוכה והכנסה בינונית; 80% מהנשים במדינות הללו הן כיום בעלות טלפון נייד

21.02.2019 21:02

במדינות בעלות הכנסה נמוכה והכנסה בינונית, השיעור של נשים משתמשות במובייל לעומת שיעור הגברים המשתמשים הוא 10% נמוך יותר; באותן מדינות, השיעור של נשים משתמשות באינטרנט נייד לעומת שיעור הגברים המשתמשים הוא 23% נמוך יותר.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, נשים, פער מגדרי

נשים, פער מגדרי

מחקר חדש שנערך על ידי צוות בין אוניברסיטאי במימון משרד המדע והטכנולוגיה מנפץ תפיסות לגבי שיקולי הקריירה של נשים במקצועות ההנדסה והמדעים המדויקים

04.01.2019 14:45

“משאבים רבים מושקעים כיום בהעצמת נשים במהלך התואר הראשון ומעבר לו, אבל בשלב זה כדי לקדם שוויון מגדרי נדרש למקד את המאמצים והמשאבים דווקא בשלבים שלפני הבחירה בתואר הראשון. לנשים שהגיעו לתואר הראשון במקצועות ההנדסה והטכנולוגיה, סיכוי להמשיך לתואר שני דומה לסיכוי של הגברים”.

להמשך הידיעה
נשים, פער מגדרי

הנפקות/השקעות, נשים, פער מגדרי

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק החברות (תיקון – ייצוג הולם לבני שני המינים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות)

09.11.2018 09:43

“מטרת הצעת החוק היא השלמת חוליה חסרה של ייצוג הולם לנשים בחברות ציבוריות. התערבות זו נדרשת לאור המחסומים המסכלים קידום נשים לעמדות ניהול בישראל”.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות, נשים, פער מגדרי

אינטרנט, נשים, פער מגדרי

ראש ממשלת בריטניה תקרא להגנה טובה יותר על נשים מפני פגיעות מקוונות; בפיסגת G7 תפציר במנהיגים ללחוץ בנושא זה על חברות טכנולוגיה

08.06.2018 14:47

“אין להפריד בין אלימות מקוונת כנגד נשים וצעירות לבין אלימות שאינה-מקוונת”, תאמר תרזה מאי בכינוס בקנדה. “חברות טכנולוגיה המשיגות התקדמות מבורכת באיסור ובהסרה של תוכן קיצוני חייבות להשתמש באותן השיטות כדי להעניק קדימות ועדיפות להתמודדות עם מגמה גוברת שאין לקבלה והגורמת לדאגה רבה”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, נשים, פער מגדרי

מכרזים/פטורים/דרושים, נשים, פער מגדרי

משרד המדע: מכרז פומבי לקבלת שירותי ייעוץ בתחום קידום נשים במדע ובטכנולוגיה

08.05.2017 07:44

המועצה הלאומית הישראלית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה הוקמה ליד משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (ע”פ החלטת ממשלה 2660 מיום 7.12.2000) ונועדה בין היתר, להוות גורם ממלכתי מתכלל ומתאם לעניין קידום נשים במדע ובטכנולוגיה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, נשים, פער מגדרי

הנפקות/השקעות, נשים, פער מגדרי

סקר חדש של NVCA ושל Deloitte: נשים, שחורים ולטינים אינם מיוצגים כיאות בתעשיית ההון סיכון המאופיינת כיום ע”י גברים לבנים בעיקר

17.12.2016 20:51

“תוצאות הסקר מחזקות את מה שכבר ידענו עליו, שתעשיית ההון סיכון אינה מייצגת את כלל האוכלוסייה של ארצות הברית. שקיפות היא כוח עצום לשינוי ועתה יש לנו מבחן השוואתי ברור באמצעותו אנו יכולים למדוד התקדמות ליצירת תעשיית הון סיכון כוללת [inclusive] יותר”.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות, נשים, פער מגדרי

משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

פערי השכר המגדריים באירופה גורמים לכך שבפועל נשים באירופה עובדות עתה ללא תמורה בהשוואה לגברים שמקבלים שכר

23.10.2016 15:44

המצב הגרוע ביותר באירופה בבוסניה: הנשים שם מרוויחות 46% בממוצע פחות מהגברים והחל מ- 15 ביולי הן עובדות לכאורה ללא שכר בהשוואה לגברים במדינה; הממוצע של מדינות האיחוד האירופי הוא 17% שהנשים מרוויחות פחות מהגברים.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

חב’ כוח אדם לבכירים Korn/Ferry International: רק 19% מהמנמ”רים בחברות המובילות בארה”ב הם נשים

12.08.2016 17:22

בחלוקה עפ”י סוג תעשייה, הנשים יהיו מנמ”ריות בעיקר במגזר האנרגיה (בו 35% מהמנמ”רים הם נשים), מגזר מדעי החיים (22%) ומגזר הצרכנות (18%). בחברות במגזר הטכנולוגיה שיעור הנשים המשמשות כמנמ”ריות הוא 11%.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

אבטחת מידע/סייבר, משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

הבית הלבן: המימשל הפדרלי בתהליך גיוס של 6,500 מקצועני אבטחת סייבר

15.07.2016 17:16

בין היתר מנסה המימשל לגייס יותר נשים אשר כיום מהוות פחות מ- 25% מכלל כוח העבודה של המימשל בתחום אבטחת הסייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

משרד הכלכלה והתעשייה: בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא השתתפות במיזם משותף להגברת שילובן של נשים בתעשיית ההיי-טק

16.04.2016 22:33

משרד הכלכלה והתעשייה, אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרדי ממשלה נוספים פועלים בשנים האחרונות לשם צמצום המחסור במהנדסים ובאנשי מחשבים הנדרשים לתעשיית ההיי-טק. כחלק מפעילות זו, מעוניין המשרד לבחון תוכניות שונות שתכליתן הגברת שילוב נשים בתפקידי ליבה בתעשייה זו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

אינטרנט, נשים, פער מגדרי

דו”ח חדש: כמעט שלושה-רבעים מהנשים בעולם נחשפו באינטרנט לצורה כלשהי של אלימות סייבר; מרבית המדינות לא מתמודדות עדיין באופן יעיל

26.09.2015 19:45

מרבית המדינות אינן מטפלות בצורה יעילה בבעייה ההולכת ומתעצמת: רק 26% מסוכנויות אכיפת החוק ב- 86 המדינות שנסקרו נוקטים בצעדים הנדרשים.

להמשך הידיעה
אינטרנט, נשים, פער מגדרי

טכנולוגיית מידע, נשים, פער מגדרי

סקר עולמי של גרטנר ב- 84 מדינות: שנה שנייה ברציפות שהמנמ”רים אופטימיות יותר מהמנמ”רים

18.06.2015 15:19

ממצאי הסקר מצביעים על כך שמנמ”ריות צופות גידול בשיעור של 2.4% בתקציבי ה- IT שלהן בשנת 2015 לעומת המנמ”רים הגברים שצופים לגידול בשיעור של 0.8% בלבד השנה; לא ברור מדוע קיים הבדל כזה בין המגדרים.

להמשך הידיעה
טכנולוגיית מידע, נשים, פער מגדרי

משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

אינטל מגבירה גיוס עובדים מקרב הנשים והמיעוטים בארה”ב

10.05.2015 08:42

מנכ”ל אינטל דיבר בכנס Push Tech 2020 Summit בסן פרנסיסקו שעסק בנושאי גיוון ממאפייני קבוצות עובדים (diversity) בתעשיית הטכנולוגיה. לאינטל יש כ- 106,000 עובדים.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

מבזקים