טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, ניהול קשרי לקוחות CRM

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד השיקמה NGN 015 בנושא שעות פעילות מוקדי השירות הטלפוניים שלה

10.01.2021 14:53

“חרף הוראות הרישיון המפורשות בעניין שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, המשיבה עושה דין לעצמה ומצמצמת קרוב ל- 20% משעות פעילות מוקד השירות – תוך הפרה בוטה של הדין ושל הנחיות הרגולטור”. המשיבה ככל הנראה עושה חשבון שעדיף לה להסתכן בעיצומים כספיים, מאשר לבצע את ההשקעה הנדרשת לשם תיקון התנהלותה, דבר שחוסך לה מיליוני שקלים וככל הנראה עלותו גבוהה מעלות העיצומים הכספיים הפוטנציאליים, ולכן המשיבה ממשיכה באותה התנהלות של פגיעה בזכויות הציבור, במודע ובמכוון, בבחינת ‘שיטת מצליח’ של הפרה משתלמת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, ניהול קשרי לקוחות CRM

בנקאות/פינטק/ביטוח, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת זכויות שימוש, פיתוח ותחזוקת מערכת ניהול פניות ציבור בתשתית CRM בענן

22.05.2020 08:24

תקופת ההתקשרות היא חמש שנים (כפוף לאפשרות הבנק בהסכם ההתקשרות לקצרה). כמו כן הבנק רשאי לממש אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות מעת עת בין לשירותים מסויימים הנכללים במכרז ובין לכל הכלול בו, עד 5 שנים נוספות.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

אסף הרופא: מכרז להקמת מערכת CRM

13.09.2019 09:17

תקופת ההתקשרות היא 3 שנים. למזמין קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות קצובות נוספות, כך שסך כל תקופות ההתקשרות במצטבר לא יעלו על 7 שנים. לאחר 7 שנות ההתקשרות, ועדת המכרזים תהיה רשאית לאשר את המשך ההתקשרות עם החברה ולנהל מו”מ עם הספק להמשך התקשרות.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

משפט, ניהול קשרי לקוחות CRM

אושר הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברות הוט טלקום והוט מערכות תקשורת בכבלים

07.10.2018 20:49

היועץ המשפטי לממשלה התנגד לאישור הסדר הפשרה במתכונת בה הוגש. בין היתר נאמר בהתנגדות כי “שביתת הטכנאים אינה פוטרת את המשיבות מן החובה לפצות או להחזיר את דמי המנוי שגבו בעת שהמנוי לא היה יכול לצפות בשידורים או מהוראות חוק הגנת הצרכן במקרים שבם טכנאים לא הגיעו לבית המנוי. שביתה אינה מאפשרת הפרה של הוראות רגולציה, ושיבושי עבודה אינם מעניקים הגנה מפני תביעה חוזית”.

להמשך הידיעה
משפט, ניהול קשרי לקוחות CRM

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

משרד הכלכלה: הקמת מערכת מבוססת CRM לניהול איזורי תעשייה

13.07.2018 15:49

מינהל איזורי תעשייה במשרד אחראי על פיתוח איזורי תעשייה באיזור פיתוח א’, וזאת במטרה לעודד תעסוקה וצמיחה בפריפריה. במסגרת מדיניות המשרד, המינהל אחראי על קידום ניהול מקצועי של איזורי תעשייה ברמה המקומית, וזאת בין היתר על ידי חיזוק יכולות הניהול של מנהלי איזורי תעשייה ברחבי הארץ. תפקיד מנהל איזור תעשייה הוא לקשר בין המפעלים לרשות המקומית, לשווק את הקרקע המפותחת ליזמים, לנהל את תחזוקת איזור התעשייה ולקדם את פיתוחו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

מחשוב ענן, ניהול קשרי לקוחות CRM

פורסם מסמך המתאר את פרויקט “שחקים” – הקמת תשתית ופיתוח CRM בענן במשרד האוצר

15.12.2017 14:11

“הפרוייקט והמכרז הוצגו, טרום יציאה למכרז, בפני וועדת התקשוב העליונה בראשות יאיר פראנק ראש רשות התקשוב הממשלתי, וכן בפני יה”ב – יחידת הסייבר של התקשוב”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, ניהול קשרי לקוחות CRM

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

בקשה של ארכיון המדינה (במשרד ראש הממשלה) להארכת ההתקשרות בפטור ממכרז עם מיקרוסופט ישראל

12.12.2017 20:39

משרד ראש הממשלה באמצעות ארכיון המדינה מבקש להתקשר עם חברת מיקרוסופט עבור רכישת הרחבה של פיתוחים במערכת שירות לקוחות CRM הקיימת על בסיס מוצר Microsoft Dynamics CRM .

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

דואר/שירותי דואר, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

דואר ישראל: מכרז למערכת שליחים ופלטפורמה בענן לפיתוח והפעלת יישומי CRM ומערכות תפעול

08.07.2016 17:35

בין דרישות הסף: נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מעסיק המציע לפחות 30 עובדים (במסגרת יחסי עובד-מעביד) שהם בעלי מקצוע בתחומי יישום ופיתוח מערכות מידע בענן.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

ניהול קשרי לקוחות CRM

גרטנר: שוק ניהול קשרי הלקוחות (CRM) גדל ב- 12.3% ב- 2015

26.05.2016 16:40

הגידול של שוק ה- CRM מונע ע”י הכנסות בתחום שירותי הענן עם Software-as-a-Service, SaaS כמודל האספקה העיקרי. הכנסות ה- SaaSגדלו בשיעור של 27%, יותר מכפליים מהגידול בכלל שוק ה- CRM.

להמשך הידיעה
ניהול קשרי לקוחות CRM

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

עיריית חיפה: מכרז לפיתוח מערכת לניהול פניות לאגף פניות הציבור מבוססת Microsoft Dynamics CRM

26.01.2016 08:29

בכוונת עיריית חיפה כי המערכת תפותח בלו”ז קצר (בהתאם ללוחות הזמנים שאותם יקבע המציע הזוכה בביצוע הפרוייקט). על הזוכה להתחיל את פיתוח המערכת עם קבלת ההזמנה מעיריית חיפה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

מכבי: מכרז דו-שלבי לאספקת מערכת ניהול חבר

17.11.2015 14:19

המערכת תוקם בהתאמה לחוקים ולכללים בדין הישראלי, והכל על פי מסמכי המכרז ובלוחות הזמנים אשר נקבעו וייקבעו ובתמורה, וכמפורט בהסכם, במפרט ובמסמכי האיפיון.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

מכבי: מכרז דו-שלבי לאספקת מערכת ניהול חבר

14.11.2015 21:13

המערכת תוקם בהתאמה לחוקים ולכללים בדין הישראלי, והכל על פי מסמכי המכרז ובלוחות הזמנים אשר נקבעו וייקבעו ובתמורה, וכמפורט בהסכם, במפרט ובמסמכי האיפיון.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

רכבת ישראל: מכרז להפעלת מוקד שירות ומידע טלפוני וכתוב אנושי עבור ציבור הנוסעים ושירותים פנים-ארגוניים

27.06.2015 22:54

הרכבת מעוניינת להמשיך להפעיל את מוקד השירות ואף להרחיב את מגוון השירותים המסופקים לציבור הלקוחות ועובדי הרכבת ע”י המרכז. מוקד השירות יהיה ייעודי לרכבת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

ניהול קשרי לקוחות CRM

גרטנר: שוק ה- CRM גדל ב- 2014 בשיעור של 13.3% ל- 23.2 מיליארד דולר

24.05.2015 21:26

חברת המחקר גרטנר אומרת כי נמשך הביקוש החזק לתוכנה כ- שירות [Software-as-a-Service, SaaS] כשתחום זה היווה כ- 47% מכלל הכנסות תוכנות ה- CRM בשנת 2014.

להמשך הידיעה
ניהול קשרי לקוחות CRM