טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד סלקום: תביעה נוספת בנושא החזרת כרטיסי סים

21.07.2017 09:43

“למרבה התדהמה, ובניגוד גמור להוראות חוק התקשורת והוראות כל דין, הנתבעת גובה מלקוח אשר התנייד לחברה אחרת בסכום ככל הידוע בסך של 99 ₪ … הנתבעת יצרה מצגי שווא בפני המבקשים והטעתה אותם בדבר החובה לשלם סכום זה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אבטחת מידע/סייבר, משפט

בפברואר הוגשו – בהפרש של שעה ביניהן, בשני בתי-משפט שונים – שתי תביעות נגד בזק בנושא שירות אנטי וירוס; שופטת החליטה שתטופל רק התביעה שהוגשה ראשונה והשנייה תימחק

21.07.2017 09:27

“בנסיבות אלה לא ראיתי מקום לסטות מהכלל לפיו יש ליתן קדימות לבקשה הראשונה. אומנם פער הזמנים בהגשה זניח ביותר, אך קיים, ובהיות המבחן להעדפה בין שתי בקשות דומות החלות לגבי אותה קבוצה הוא מבחן מועדי ההגשה, יש לאמצו גם במקרה זה בנסיבות העניין”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת הוט מובייל: חייבה לכאורה לקוחות במע”מ בגין שירותי מע”מ בניגוד לדין

21.07.2017 09:26

התובעת מסתמכת על פסיקה של בית-המשפט העליון [אשר פורסמה בהרחבה באתר זה ב- 10.7.2017] בערעור אזרחי על תביעה נגד שלוש חברות טלקום אחרות באותה עילה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הדיווח המיידי של בזק בערב שבת, כ- 20 דקות לפני כניסת השבת

15.07.2017 20:50

23 שעות מאז שנודע לחברה ועד שהוציאה את ההודעה לבורסה ולרשות לניירות ערך בשישי בערב, כעשרים דקות לפני כניסת השבת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

האם עורכי דין קוראים את כתבי התביעה קודם שהם מגישים אותם לבית-המשפט? סיפורה של תביעה אחת (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) בנושא SPAM

14.07.2017 08:29

מדובר בתביעה של אשה, עורכת דין במקצועה. התביעה הוגשה ע”י בא-כוחה, עורך דין, שהוא בעלה. התביעה היא בגין קבלת מסרון בעל אופי פירסומי ללא קבלת רשות מראש לכך. כתב התביעה כולל מה שנראה כערבוב חוזר ונשנה בין שפת זכר לנקבה.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון דחה בקשת ערעור בנושא SPAM נגד השקמה אן. ג’י. אן תקשורת בינלאומית 015; אותו שופט דחה ב- 3/2017 בקשה אחרת באותו נושא של אותו אדם נגד אותה חברה

14.07.2017 08:22

השופט הנדל: “אינני מביע עמדה באשר למצב המשפטי בדבר סוג הרישיון הנדרש כדי להיכנס בגדרי החריג להגדרת המפרסם. שאלה זו אינה בהכרח פשוטה, וכדי להשיב עליה יהיה צורך לתת את הדעת לתכליות החוק, בדגש על תכלית צמצום תופעת הספאם”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

חומרה והיקפי, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד סאני תקשורת סלולרית בע”מ: גובה, לכאורה, סכום של 89 ₪ כ”דמי השתתפות” מכל מי שמפקיד במעבדותיה לתיקון סלולר ומכשירים אל’ אחרים – בין אם המכשיר תוקן/הוחלף על-ידה ובין אם לאו

14.07.2017 08:20

“למרות שעפ”י ההסכם למכירת המכשיר ועפ”י תעודת האחריות, במהלך השנה השנייה ניתן לחייב בדמי השתתפות בגין תיקון/החלפת המכשיר רק לקוחות שמכשירם מתוקן או מוחלף במסגרת האחריות, גובה הנתבעת סך של 89 ₪ גם כאשר היא לא מתקנת/מחליפה את המכשיר אלא מסרבת להכיר באחריות ומחזירה ללקוח את מכשירו מבלי שתוקן או הוחלף”.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חב’ מייבילס [myBills]: בהודעות הדוא”ל שהיא שולחת ללקוחותיה – שביצעו באמצעות האתר שלה תשלום חשבונות שונים – היא משלבת, לכאורה, הודעות פירסומיות לא רצויות

14.07.2017 08:19

“… התובע יטען כי כאשר שלחה לו הנתבעת דברי פרסומת יחד עם אישורי התשלום – ביצעה הנתבעת כחפיו עוולות עפ”י פקודת הנזיקין (ובין היתר הפרה חובה חקוקה כלפיו והתרשלה כלפיו) באופן שהסב לו נזקים”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

האגודה לזכויות האזרח: “הפגיעה השיטתית והנמשכת בזכויות יסוד של נחקרים היא זו שיוצרת את האינטרס הציבורי לדון ולפסול את הפיקציה של חיפוש ‘בהסכמה’ בחומר מחשב”

10.07.2017 21:08

האגודה: התביעה מבקשת לראות בהסכמת הנחקר לבצע חיפוש בטלפון סלולרי הסכמה מלאה מדעת לבצע חיפוש בכל המידע האגור ביישומים השונים המותקנים במכשיר.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, חומרה והיקפי, משפט

בעקבות עתירה לבג”ץ מצד שוהים במתקן “חולות” שביקשו להשתמש במחשבים ואינטרנט: בספטמבר תחל תוכנית ניסיונית של 3 כיתות מחשב (סה”כ 45 מחשבים) בעלות כוללת של כחצי מיליון ₪

10.07.2017 20:43

בג”ץ: “לפנינו לא התנערות שב”ס מחובתו אלא ראשית פיתרון. עתה יש לוודא כי הדברים אכן ייושמו, ומכאן אתגר לפתח שני הצדדים. באתגר המשיבים, אנו רושמים לפנינו את התחייבות המשיבים להוציא לפועל את הפיילוט וסיום ההצטיידות וההכנה עד 8.9.17 … האתגר לעותרים הוא כי אכן יהיה ביקוש לשירות הניתן, וראוי כי יפעלו לשם כך בקרב השוהים”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, חומרה והיקפי, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת 012 סמייל טלקום בגין ‘גבייה שלא כדין’ (של דמי קש”ג עבור משלוח SMS אל מנוי חברת בזק)

10.07.2017 20:30

בעת ההתמודדות לתפקיד יו”ר ההסתדרות נשלחו ממטה ח”כ שלי יחימוביץ’, באמצעות חברת בזק, מסרונים רבים לרבות לתובע שהוא לקוח של 012 סמייל טלקום; כששלח מסרון למטה יחימוביץ’ כדי שיסירו אותו מרשימת התפוצה [שלא ביקש להיכלל בה], חוייב ע”י 012 עבור משלוח מסרון לבזק, למרות שהוא בתוכנית ‘הכל כלול’; “המבקש אינו חבר הסתדרות, לא ביקש את משלוח ההודעות וממילא אינו בעל זכות הצבעה לבחירות יו”ר ההסתדרות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד Apple; בכל פעם שה- iPhone מופעל מחדש מופעלות גם 2 התוכנות שבו, דבר הגורם לשיגור אוטומטי של מסרון למס’ יעד בבריטניה ולחיוב בעל המכשיר בעלות משלוח המסרון

10.07.2017 20:28

“חיפוש פשוט באינטרנט מעלה כי עסקינן בליקוי מערכתי של כל מכשירי האייפון ובתופעה אשר תועדה במספר רב של מדינות. כך גם אין מחלוקת שהמשיבה מודעת לליקוי אשר טרם תוקן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בחודש יוני הוגשו שתי תביעות נפרדות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חברת פלאפון תקשורת

10.07.2017 20:26

בתוך יממה הוגשו [בבתי-המשפט המחוזיים בת”א ובמרכז] 2 תביעות נפרדות (ובקשה להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד פלאפון תקשורת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

בחודש יוני הוגשו שתי תביעות נפרדות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד דואר ישראל ובנק הדואר; עתה הוגשה תביעה שלישית, נפרדת

10.07.2017 20:24

בתוך שבוע הוגשו [בבתי-המשפט המחוזיים בחיפה ובמרכז-לוד] 2 תביעות נפרדות (ובקשה להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חברת דואר ישראל בע”מ ונגד חברת בנק הדואר בע”מ. בתחילת יולי הוגשה תובענה נוספת נגד הדואר, בנושא שונה.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

משפט

העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטות של בית-משפט לתביעות קטנות ובימ”ש מחוזי בנושא משלוח של 33 הודעות פרסום בדוא”ל ע”י ידיעות אינטרנט בע”מ ללא הסכמת התובע (לדבריו)

02.07.2017 10:18

‘בית-המשפט לתביעות קטנות קבע כי המבקש שלח את בקשותיו באמצעות לחיצה על הלחצן ‘השב’ לתיבת דוא”ל שאינה מנוטרת, במקום לעשות שימוש בקישור הסרה שהופיע בגוף כל אחת מההודעות, ולכן אין לומר שהביע את אי-הסכמתו למשלוח ההודעות אליו’.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת HP ישראל, נגד קודאק איי אל ונגד אופיס 3000 [אופיס דיפו]: נייר ההדפסה/צילום שמכרו לא כלל מידע [כמו משקל, כמות, עובי ותכונות המוצר] בניגוד לצו הגנת הצרכן

16.06.2017 12:48

“הטובין בו עסקינן הינו נייר הדפסה וצילום אשר לגביו נמנעו הנתבעות מלציין את התווייתו של המוצר את הסימון של הסוג והמשקל בעברית, כמו כן תכונות המוצר והוראות אחסון בעברית”.

להמשך הידיעה
משפט

מבזקים