משפט

לבית-המשפט השלום בת”א הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת אייקאסט: חידשה והאריכה מנוי להשמעת ספרים קוליים למרות שהמנוי היה לתקופה קצובה בלבד

07.05.2017 09:42

“במלים אחרות, לגישת הנתבעת, כל מי שלא פנה בעצמו ומיוזמתו אליה וביקש את ביטולו של המנוי – המנוי שלו חודש באופן אוטומטי. אין צורך בהסכמת הצרכן אלא די חידוש חד-צדדי ואוטומטי שמבוצע על-ידי החברה”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חב’ היי ביז ונגד כ.א.ל. לגבי כרטיס האשראי FLY CARD היי-טק זון

07.05.2017 09:41

התובע מציין כי הנתבעת הראשונה בתביעה זו מציגה עצמה באינטרנט כמפעילת מועדון היי-טק זון – “מועדון הצרכנות של עובדי ההיי-טק הישראלי” – הכולל 180,000 עובדי היי-טק מכ- 580 חברות בארץ.

להמשך הידיעה
משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

העליון דחה בקשה של חב’ דואר ישראל לרשות ערעור על החלטת מחוזי אשר קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדה

21.04.2017 14:44

“המשיב [שלמה רוזנהיים] הגיש נגד המבקשת [חב’ דואר ישראל] בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה שהיא מחייבת בעמלות בגין עסקאות שבוצעו באמצעות הכרטיס בארצות הברית וזאת בניגוד לתנאים שנקבעו בהסכם השימוש”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

למרות הוראה של שופט העליון לפרטנר תקשורת להגיש תגובה לבקשה, החברה לא הגיבה בפרק הזמן שנקבע לה ואף מעבר לכך

21.04.2017 14:42

בהחלטתו מיום 4.4.2017 הורה שופט העליון לחב’ פרטנר להגיש תשובה לבקשה עד ליום 9.4.2017 אך עד ליום מתן החלטתו (18.4) לא התקבלה בעליון כל תגובה מחברת פרטנר.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ההתפתחויות האחרונות בתביעה של המנמ”ר לשעבר נגד משרד התקשורת

21.04.2017 14:36

שופטת דחתה בקשת התובע למחוק את כתב ההגנה של משרד התקשורת בטענה כי המשרד לא קיים החלטה קודמת של בית-הדין לעבודה; התובע יתחייב כי לא יעשה כל שימוש בחומר שיועבר אליו ממשרד התקשורת – לבקשתו – אלא לצורך ניהול ההליך המשפטי בלבד.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, משפט

בית-המשפט העליון הוציא צו על תנאי המורה לנציבות שב”ס, למנהל מרכז השהייה בחולות ולרשות האוכלוסין בשאלה מדוע לא ייפתחו בחולות כיתות מחשב שיכללו קשר אינטרנט

17.04.2017 20:27

העליון הוציא 3 צווים על תנאי לגבי 3 מתוך 5 עתירות שנדונו יחדיו וביקש הודעות עדכון לגבי 2 העתירות האחרות; המשנה לנשיאה השופט רובינשטיין: ” ‘… כי גרים הייתם בארץ מצרים’ (שמות כ”ב, כ’) הוא זיכרון הטבוע בצופן הגנטי של עם ישראל משחר תולדותיו, ובוודאי ראוי להזכירו ערב חג הפסח”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון: “אין ניתן להורות לספק שירותי דוא”ל ליתן לכונס או לנאמן גישה חופשית לתיבת דוא”ל של חייב, או העתק של כלל התכתובות המצויות בה”; “באופן מפתיע משהו” לא צורפה חב’ 012 כמשיבה לבקשות ב- 2 ערכאות

17.04.2017 20:25

השופט סולברג: “בעניין דנן איננו יודעים מהי עמדת חברת 012; באופן מפתיע משהו, לא צורפה החברה כמשיבה לבקשה, לא בבית-המשפט המחוזי ולא במסגרת בקשה זו. די היה בכך על מנת לדחות את הבקשה כשהוגשה; אין מדובר בעניין פרוצדורלי בלבד, אלא בנקודה המשליכה על יכולת הבירור של השאלה כולה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ברבע הראשון של 2017 הוגשו 24 תביעות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חברות טלקום/אינטרנט

17.04.2017 20:21

מתחילת חודש אפריל ועד היום (כולל) הוגשו שתי תביעות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חברות טלקום.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

דחייה נוספת בדיון בעתירה מינהלית של סלקום ישראל נגד מנכ”ל משרד התקשורת

17.04.2017 20:20

פעמיים הוגשה לבית-המשפט בקשה לדחייה בהסכמה של מועד הדיון המוקדם בעתירה המינהלית; המועד החדש נקבע לספטמבר, 11 חודשים לאחר מועד הגשת העת”מ במקור.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פלאפון תקשורת בגין חיוב עבור שירות גלישה ברשת האינטרנט החורג מנפח הגלישה עליו הוסכם בהסכם ההתקשרות וזאת מבלי שהחברה קיבלה את הסכמתם המפורשת לכך

17.04.2017 20:18

“דחיית התובענה תוביל לתוצאות שליליות ומרחיקות לכת, ולמעשה תכשיר לנתבעת ולחברות ענק כמותה, לפעול בניגוד להסכמים עם לקוחותיה, בניגוד להוראות הדין והוראות הרישיון של הנתבעת, תוך ניצול ואף התעצמות כוחה העודף על-פני לקוחותיה. כך, למשל, תוכל הנתבעת להוסיף מגוון שירותים שאינם כלולים בהסכם ההתקשרות עם לקוחותיה, על-פי בחירתה וכאוות נפשה, ואף לגבות בעבורם תעריפים שתקבע על דעת עצמה, מבלי שהלקוחות ביקשו שירותים אלו, מבלי שהסכימו לקבל את השירותים, ומבלי שהסכימו לתעריפים שייגבו מהם עבור אותם שירותים”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

למחוזי בחיפה הוגשה תביעה של 2 תובעים (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חב’ פרטנר תקשורת; החברה מצרפת לקוחות לשירותים אשר מעולם הם לא ביקשו/הזמינו

17.04.2017 20:15

מתוך כתב התביעה: “כך הוא בעניינם של התובעים אשר צורפו ל’שירות’ שנקרא ‘אינטרנט ותקשורת קווית’. התובעים מעולם לא הזמינו שירות זה ומעולם גם לא עשו בו שימוש … מסתבר שהתנהלותה של פרטנר בעניין זה היא התנהלות שיטתית”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, משפט

נמשכה תביעה ייצוגית על סך 112.1 מיליון ₪ נגד חברת בזק

17.04.2017 20:13

פסק הדין המלא לא פורסם; אושרה בקשה של מגיש התביעה לסגת מהתביעה האישית ומהבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית לאחר שבזק הציגה את אותם הפרסומים בהם ציינה את הסייגים למבצע על נסבה התביעה.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בתוך קצת יותר מחודש הוגשו 3 תביעות נפרדות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חב’ רונלייט דיגיטל ונגד LG הדרום קוריאנית

17.04.2017 20:12

בתוך קצת יותר מחודש הוגשו 3 תביעות נפרדות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חב’ רונלייט דיגיטל ונגד LG הדרום קוריאנית: שתיים מהתביעות (הראשונה והשלישית שהוגשו למחוזי בחיפה בידי אותם עורכי דין אך בשם תובעים אחרים ובהפרש זמנים) עוסקות במכשיר LG G5 ואילו תביעה שלישית, נפרדת לחלוטין (עו”ד אחרים ובמחוזי בי”ם) עוסקת במכשיר V10.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חב’ 012 סמייל טלקום: אינה מקיימת לכאורה את חוק הגנת הצרכן לגבי פיצוי לקוחות

17.04.2017 20:10

לפי התביעה, חברת 012 סמייל טלקום אינה מקיימת לכאורה את חוק הגנת הצרכן לגבי פיצוי לקוחות במקרה של איחור ביקור טכנאי במעון הלקוח או תיאום מראש עם הלקוח לגבי מועד ביקור ומסרבת לפצות את הלקוחות כפי שקבע החוק.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, משפט

לבית-המשפט המחוזי בירושלים הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת הוט נט שירותי אינטרנט בשם “כל הצרכנים שחוו בעייה במשלוח מייל ובאינטרנט בשל תקלה”

17.04.2017 20:09

“באופן תמוה, לא טרחה הנתבעת לפרסם כל הודעה בכלי פרסום פומביים אודות התקלה, דבר שהיה בו למנוע ולו במקצת את בזבוז הזמן באיתור התקלה ומקורה, ולו במעט מהסבל ועוגמת הנפש שחוותה התובעת וחברי הקבוצה כולם. זאת ועוד, בשיחה שערכה התובעת עם נציגת הנתבעת, לא הציעו הנ”ל כל פיצוי ו/או זיכוי או תגמול בגין מחדל הנתבעת”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון: הדיון בערעורים של בזק בינלאומי ותדיראן טלקום נגד זכיית בינת במכרז התקשורת של מינהל הרכש הממשלתי יתקיימו “בהקדם האפשרי לאחר פגרת חג הפסח”

31.03.2017 15:49

לאחר שעתירות מינהליות נפרדות של 2 החברות נדחו במחוזי בי”ם, הן הגישו ערעור לעליון וכן בקשות לצווי מניעה עד להכרעה בערעור. שופט העליון: “על פני הדברים, מבלי לקבוע מסמרות, סיכויי ערעורה של המבקשת [בזק בינלאומי], אינם נראים גבוהים, כנטען על-ידה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חב’ Apple: ‘מכשירי אייפון בעלי פגם/כשל מובנה, תקלה הפוגעת בתפקוד מסך המגע של המכשיר ובכך מוציאה אותו למעשה מכלל שימוש’

31.03.2017 15:46

“מדובר בתופעה רחבת היקף, ידועה ומוכרת, אופיינית למכשירי אייפון 6 ואייפון 6 פלוס ואשר לאור תפוצתה הרחבה זכתה כבר בעולם לכינוי ספציפי בשם Touch Disease, ובתרגום חופשי – מחלת מגע”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

למחוזי בת”א הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) ע”י שני תובעים נגד חב’ Google [בשם כל משתמשי חנות האפליקציות Google Play]

31.03.2017 15:44

“עיקרה של תביעה זו הוא באופן התנהלותה של הנתבעת בכל הנוגע לחיוב כרטיס האשראי של התובעים ללא אישורם, בגין רכישה לכאורה של מוצרים של Google Supercell, המציעה אפליקציות משחק לילדים בחנות האפליקציות של גוגל”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חב’ הוט מובייל: הפרה לכאורה את תוכן ההסכם בינה לבין לקוחות סלולר שלה

31.03.2017 15:43

לתובע 4 מנויים לשירותי הסלולר של החברה מאז 2012. “מטרת המבקש ב’חסימת’ הגלישה מעבר לנפח הגלישה הקבוע בחבילה – על-מנת להימנע מראש מחיובים כספיים רבים בסכומים ניכרים בשל חריגות בנפח הגלישה, בעיקר כאשר שלושה ממנויי המבקש אצל המשיבה משמשים את בנותיו של המבקש, שהן בנות נוער, ובני נוער ידועים כצרכנים ‘כבדים’ של נפחי גלישה בסלולר”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מבזקים