טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תובענה ייצוגית של עו”ד (בהיקף של 2.4 מיליון דולר לקבוצה) נגד רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת, הסתיימה בהסתלקות התובע מתביעתו ודחיית הסכמת הצדדים לתשלום שכ”ט לתובע

14.12.2018 13:44

“טענו הצדדים כי בקשת האישור הביאה עימה תועלת, טענה זו נשארה סתומה ולא הובהר מהי התועלת שהביאה עימה בקשת האישור מקום בו תיקון התקלה נעשה ללא קשר אליה. הנה כי כן, לא שוכנעתי כי עלה בידי המבקש להוכיח עילת תביעה לכאורה נגד המשיבה ואף לא שוכנעתי כי הבקשה הניבה תועלת כלשהי לחברי הקבוצה. במצב דברים זה, אין הצדקה לחרוג מן הכלל שנקבע בפסיקה ולפסוק למבקש בהסתלקות מהבקשה גמול או שכר טירחה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אושרה בקשת הסתלקות מוסכמת מתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר לאחר שזו התחייבה לרענן נהלים קיימים ולערוך תדרוכים נוספים לנציגה

14.12.2018 13:42

“בנסיבות העניין, סבורה אני כי התובעים בתביעתם הנדונה, הניחו תשתית לקיומה של עילת תביעה לכאורה. לצד זאת, ועל אף הכחשת הנטען, הסירה הנתבעת המחדל הנטען על דרך של חידוד הנהלים ועריכת תדרוכים נוספים לנציגיה, באופן המלמד, כי התובענה הייצוגית ובקשת האישור שלצידה, הביאו תועלת לחברי הקבוצה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

סלקום התחייבה בבית-המשפט “לריענון ההוראות הנוגעות לאי חיוב כספי בגין שימוש בכרטיס סים ישן של החברה”

14.12.2018 13:39

“בשלב זה ובהיעדר תגובה מסודרת מצד סלקום לא ניתן לשלול קיומה של עילת תביעה מצד המבקשים. סלקום אומנם הכחישה את הנטען אך מאידך הציעה סעד מסויים שנראה שיש בו להביא תועלת לציבור הצרכנים בעתיד, נוכח התחייבותה לריענון ההוראות הנוגעות ללקוחות חוזרים בעלי כרטיס סים ישן של החברה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

“גולן טלקום תוסיף ותחדד הנהלים בעניין אי גביית דמי כרטיס חכם ממנויים שמבקשים לשייך סים ישן שיש להם”

14.12.2018 13:38

“גולן תוודא כי השדה הקיים בתהליך ההרשמה האינטרנטי ושבו המנוי מוזמן לסמן האם הוא מבקש לשייך כרטיס סים ישן – יופיע בכל החבילות והמבצעים ותחדד את הנושא עם נציגי המכירות השונים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

תביעה חדשה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד וואלה תקשורת: הטייה לכאורה של דיווחיה לטובת בנימין ושרה נתניהו וזאת בתמורה להטבות רגולטוריות מפליגות שניתנו לבעלת השליטה חב’ בזק ולשאול אלוביץ

10.12.2018 23:04

“ההיבטים הפליליים של מעשים ומחדלים אלה, מטופלים בימים אלה על-ידי מ”י ופרקליטות המדינה, במסגרת הפרשה המכונה ‘תיק 4000’. לאחרונה אף נמסרו מסקנות המשטרה בהקשר זה אשר מצאה קיומה של תשתית ראייתית נרחבת להעמדה לדין של מעורבים רבים במעשים והמחדלים העומדים בבסיס תובענה זו. ואולם, בקשת אישור זו, נועדה לפצות את חברי הקבוצה – אשר הוטעו לחשוב כי הם קוראים מוצר תקשורתי העומדים בסטנדרטים של יושרה ואובייקטיביות – והתברר בדיעבד, כי לאורך שנים, הם הוטעו, וקרו מסרים תעמולתיים שנועדו להשפיע על דעתם ועמדותיהם”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

ערוץ 20 משך עתירה מינהלית שהגיש נגד יו”ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ונגד משרד התקשורת בנושא קנס כספי שהוטל עליו

10.12.2018 14:54

במסגרת ההליך ביקש ערוץ 20 הוצאת צו ביניים לעיכוב ביצוע תשלום עיצום כספי שהוטל עליו; השופט בהחלטתו: “נטען כי תשלום הקנס יכביד מאוד על התנהלות הערוץ הייעודי למורשת ישראל אשר שידוריו נמצאים במוקד ההליך. על פי הטענה, הערוץ סובל כבר עתה מגרעונות כבדים ונתקשה לשלם את הכספים. ברם, לטענה זו לא הונחה כל תשתית של ממש. לביסוסה לא הוצג תיעוד. בנסיבות אלה, משקלה אינו רב”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

חופש המידע, משפט

בהמלצת שופטי העליון: שתי חברות HOT ביטלו ערעור לעליון שהגישו נגד משרד התקשורת והממונה על חופש המידע במשרד

04.12.2018 14:15

העתירה במקור הייתה נגד החלטת הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת למסור לצד שלישי (ד”ר הראל פרימק, שהגיש בקשתו במארס 2016) “מידע בדבר רשימת היישובים שאליהם לא מגיעים שידורי העותרות”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, משפט

בריאות/רפואה, משפט, פרסום/שיווק/מדיה

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד יצרנית ה- E-cigarette חברת JUUL [ג’ול לאבס אנד פרודקטס], חב’ פיליפ מוריס, ידיעות אינטרנט, וואלה! תקשורת ושידורי קשת

04.12.2018 13:01

בין הסעדים המבוקשים במסגרת תביעה זו: צו עשה כשנגד שלושה גופי התקשורת הנתבעים “המורה להן לחדול באופן מיידי מלפרסם מוצרי עישון וטבק מכל סוג שהוא, לרבות המוצרים הנקראים בשם כולל ‘סיגריות אלקטרוניות’, באמצעות אפליקציות, רשת האינטרנט, משחקים, תוכנות וכיוצ”ב, שהן מפעילות”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, משפט, פרסום/שיווק/מדיה

אינטרנט, בנקאות/פינטק/ביטוח, משפט

במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית: על-מנת לייעל ולשפר את אופן יידוע הלקוחות בדבר קיומן של תקלות, בנק הפועלים יפתח תוכנת מחשב ייעודית לאיתור וניטור תקלות מהסוג בו עוסקת התובענה

30.11.2018 09:21

“עניינה של התובענה בטענה כי במערכת המסחר המקוונת שבאתר האינטרנט של הבנק מתרחשות תקלות שבמסגרתן מוצגים בפני המשתמשים נתונים לא עדכניים של ניירות ערך, ואשר הבנק מודע להתרחשותן אך נמנע מלעדכן את לקוחותיו לגביהן. המבקש טוען כי הוטעה בשל אחת מאותן תקלות ונגרמו לו נזקים, וכי באופן דומה הוטעו משתמשים אחרים במערכת המקוונת, כאשר ביצעו עיסקאות בניירות ערך על יסוד נתונים מהותיים למסחר, שהיו בלתי מעודכנים”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, בנקאות/פינטק/ביטוח, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת החשמל בגין “ניצול מעמדה כספקית החשמל העיקרית וזאת על-מנת לחסוך בכוח אדם ולמנוע שירות טלפוני מקצועי במוקד שירות הלקוחות”

30.11.2018 09:12

לדברי התובעים, “הנתבעת הפרה את החובה המוטלת עליה לתת מענה אנושי מקצועי שייתן מענה ללקוחותיה; הנתבעת הפרה את החובה המוטלת עליה לאפשר ללקוחות תוך 2 דקות מתחילת השיחה – לבחור בשירות שיחה חוזרת; הנתבעת הפרה את החובה המוטלת עליה לחזור ללקוחותיה במשך שלוש שעות ממועד השארת ההודעה, שכן השיחה החוזרת כלל לא מועברת לנציג אנושי”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בהמלצת שופטי העליון: סלקום משכה ערעור על פסיקה נגדה בתביעה שניהלה בשנים קודמות נגד בזק

27.11.2018 15:38

בפס”ד המחוזי (עליו הוגש הערעור לעליון) נכתב כי “עניינה של התביעה: חוב כספי בסך של למעלה מ- 34 מיליון ₪, שלטענת התובעת, הנתבעת חבה לה, במסגרת התחשבנות כספית שביניהן הקשורה לתשלומים הדדיים בגין העברת הודעות טקסט SMS בין רשתותיהן (“קישורי גומלין”); במחוזי נדחתה תביעתה של סלקום נגד בזק והיא חוייבה לשלם לבזק 150,000 ₪.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד אקספון 018: בתום תקופת מתן הטבה אינה מודיעה ללקוחותיה על תום תקופת ההטבה כפי שדורש הדין

24.11.2018 18:46

“מחדלה של הנתבעת, אשר לא הודיעה לתובע כדין על מועד תום ההטבה, נעשה בחוסר תום לב והיטעה את התובע. על אף שהנתבעת ידעה או למצער היה עליה לדעת שהיא מפרה את חובותיה לפי חוק הגנת הצרכן, היא לא גיבשה את המדיניות הנדרשת להודיע על תום מועד ההטבה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) של 3 תובעים נגד דואר ישראל ובנק הדואר בשם כל אדם אשר יונפק לו כרטיס מט”ח נטען כלשהו של המשיבות והכרטיס טרם נפדה, והמשיבות גבו ממנו ‘עמלת דמי כרטיס לא פעיל’ מהכרטיס

24.11.2018 18:45

“התנהלות המשיבות מעוררת תהיות ושאלות רבות בנוגע לתכלית גביית העמלה, והאם יש בצידה היגיון כלכלי לגיטימי, מלבד רצון המשיבות להכניס יד ארוכה לכיסם של הלקוחות באמצעות ‘ניקוי’ כרטיסם”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון דחה ערעור על פסק דין של מחוזי בו נתקבלה בחלקה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד פרטנר; חייב את המערערים לשלם לפרטנר 10,000 ₪ שכ”ט

18.11.2018 21:30

“בנסיבות אלו, צדק בית-משפט קמא בכך שנמנע מלאשר את בקשת האישור במתכונתה המקורית ‘הכוללנית’, ואין בטענות המערערים שהועלו בערעור דנן כדי להצדיק את התערבותנו במסקנתו זו. אשר על כן, הערעור נדחה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הותלו ההליכים נגד חוקר פרטי הנאשם בהוצאת מידע מן המאגר המשטרתי על עובד ברשת רמי לוי שיווק השקמה

16.11.2018 15:25

החוקר הפרטי הנאשם בהוצאת מידע מן המאגר המשטרתי על עובד ברשת רמי לוי שיווק השקמה ובהעברת המידע לאופיר אטיאס (מנהל בכיר ברשת באותה התקופה שהיה מסוכסך עם אותו העובד).

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בית-המשפט מבקש חוו”ד של היועץ המשפטי לממשלה בתביעה (ולצידה בקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת בזק

16.11.2018 15:15

“בטרם ייקבעו הבקשות לשמיעה סברתי כי ראוי לקבל את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה (לרבות עמדת משרד התקשורת כרגולטור המופקד על התחום) בסוגיות המרכזיות העולות מן הבקשה. זאת הן כמי שאמון על האינטרס הציבורי, והן בשים לב לטענות המשיבה כי היא באה בנעלי המדינה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

במסגרת תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית): גולן טלקום גיבשה ‘נוהל בירור טענה לחיוב יתר של המנוי’ ו’הודעה על זיכוי בעקבות תלונה על חיוב יתר’

16.11.2018 15:12

השופט: “לאחר בחינת ההסדר, שמיעת ב”כ הצדדים, ועיון במסמכים השונים שהוצגו בדיון מצאתי כי מתקיימים התנאים שנבעו בחוק ובפסיקה לאישור בקשת הסתלקות מתוגמלת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בתביעה ייצוגית: חב’ Waze Mobile שינתה ברירת מחדל בתוכנת האפליקציה שלה וכן תערוך מס’ שינויים ובהם בתהליך השילוב בין האפליקציה לבין רשתות חברתיות

16.11.2018 15:10

“לענייננו, סבורה אני כי התובע, בתביעתו זו, הניח תשתית לקיומה של עילת תביעה לכאורה. בנוסף, השינוי שנעשה בתוכנת האפליקציה ואשר עוד צפוייה להיעשות בהתאם להצהרת הנתבעת, מלמדנו שהתובענה הייצוגית ובקשת האישור שלצידה, הביאו תועלת לחברי הקבוצה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מבזקים