אבטחת מידע/סייבר, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד לאומי קארד בעקבות קביעת רמו”ט לגבי אבטחת מידע

07.10.2017 20:45

“… לתדהמת לקוחות המשיבה, הובהר בתקופה האחרונה כי המשיבה הפרה את חוק הגנת הפרטיות בכך שבשל רשלנותה והפרת חובותיה, איפשרה היא לעובדיה לגנוב את פרטי לקוחותיה לרבות פרטי כרטיסי האשראי של אותם לקוחות אשר היו במאגר המידע של המשיבה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת דואר ישראל בגין “גביית ריבית נשכנית של מאות אחוזים”

07.10.2017 20:41

“טענות התובעים בהליך זה יתמקדו בפגם מהותי שנפל בהתנהגות הנתבעת: גביית ריבית נשכנית של מאות אחוזים, ריבית בלתי סבירה ובלתי חוקית לשם מימון תקופת הביניים בין תשלום המסים לבין מסירת הרכישה לידי הצרכן”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד מובילאיי: “הטעיה חריגה בחומרתה, המונהגת ע”י המשיבה, וזאת בקשר עם מגבלות משמעותיות הנוגעות למע’ בטיחות לרכב הנמכרות על-ידה והמוסתרות מהציבור הרחב באופן מודע ומכוון”

29.09.2017 05:06

“להפתעתו הרבה של המבקש, נציגת המשיבה גילתה לו בכנות כי אין כל תקלה במערכת, אלא כי המערכת כלל אינה מסוגלת לזהות עצמים הנמוכים מ- 1.2 מטר”. בשיחה עם נציגת החברה התברר כי המערכת כלל לא תזהה ילדים, נכים על כסאות גלגלים, ילדים על כסאות אופניים המותאמים לגילם ועצמים דומים.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

ביהמ”ש דחה בקשה של רשות המסים לצו מניעה זמני נגד מלם מערכות “להמשיך ולספק את כוח העיבוד המחשובי שאינו פחות מרמה מסויימת” וחייב אותה בתשלום הוצאות ושכ”ט של 8,000 ש”ח

20.09.2017 15:45

מלם היא ספק של רשות המסים לגבי 2 מערכות מחשב של סחר החוץ של המדינה: המערכת הקיימת [‘מערכת סחר חוץ’] ומערכת נוספת חדשה [‘שער עולמי’] שמועד עלייתה לאוויר – 1/2018; בין הצדדים נחתמו 2 הסכמים נפרדים, ביחס לכ”א מ- 2 משתי מערכות המחשב. ההיקף הכספי של כ”א מההסכמים עולה על 20,000,000 ₪ בשנה, ללא קשר לתשלומים השוטפים שמשולמים למשיבה עבור פיתוח מערכת ‘שער עולמי’.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ביהמ”ש המחוזי אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד בזק; תשלם 1.5 מיליון ₪ לקרן [שהוקמה במסגרת חוק תובענות ייצוגיות]

20.09.2017 15:42

“עניינה של התובענה בטענה כי המשיבה גובה תשלום קבוע, ממנויים אשר קו הטלפון שלהם נותק לאחר שלא פרעו את חובם בגין חשבונות טלפון, גם לאחר הפסקת השירות שניתן להם; המשיבה מנתקת קווי טלפון נוספים הרשומים על שם המנויים, גם אם לא קיימים בגינם חובות וגובה תשלום קבוע ודמי חידוש קשר בגין החשבונות שנותקו”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד ווייז מובייל בעניין “התנהגות חמורה של המשיבה” במסגרתה מופרות בבוטות פרטיותם, קניינם וכבודם של קהל הנהגים משתמשי האפליקציה שבבעלותה

20.09.2017 15:39

התובע מציין כי “דומה כי אין מכשיר נייד אחד במדינת ישראל אשר האפליקציה אינה מותקנת בו. מדובר באחת האפליקציות הכי פופולריות והכי מצליחות במדינת ישראל”.

להמשך הידיעה
משפט

אבטחת מידע/סייבר, משפט

שופטת בארה”ב קבעה כי לנפגעי כשלי האבטחה בחב’ Yahoo זכות לתבוע את החברה בשל כך

20.09.2017 15:35

לבית-המשפט המחוזי בת”א הוגשה ב- 3 באוגוסט 2017 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת YAHOO בגין הפריצה למערכות המחשוב שלה באוגוסט 2013 אשר דווחה פומבית ע”י החברה רק ב- 2016

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משפט

משאבי אנוש, משפט

בית-משפט גרמני קבע כי למעסיקים אסור להשתמש בתוכנת keyboard-tracking כדי לעקוב אחר עובדיהם

20.09.2017 15:31

בית-הדין קבע כי ראיות שנאספו כתוצאה משימוש בתוכנה זו בידי מעסיקים אינן יכולות לשמש עילה לפיטוריו שלח עובד. הפסיקה שניתנה בעניין קובעת כי הדבר מפר את זכויותיו האישיות של העובד.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הדואר בשם כל אלה ששלחו דברי דואר “רשום מהיר” והוטעו לכאורה משום שדברי הדואר התקבלו מעבר לשני ימי הדואר שהובטחו

20.09.2017 15:27

“לתובע התברר, לתדהמתו, כי מתוך סה”כ 17 המכתבים הרשומים המהירים שנשלחו בתאריכים השונים דלעיל, חמישה מכתבים לא הגיעו ליעדם במועד, המהווים כ- 29.4% מסך כל המכתבים שנשלחו על-ידו, דהיינו, לא מדובר בסטייה מזערית, אלא בסטייה כבדת משקל, בסטייה מהותית ורצינית ביותר”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

פורסמה הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

16.09.2017 19:57

“לאחר ובעקבות הגשת התובענה ובקשת האישור, התקיימו בין בזק לבין משרד התקשורת מגעים, אשר הובילו לגיבושו של מתווה מוסכם ביחס לשירות התחזוקה שמעניקה בזק ללקוחותיה עבור מכשירי טלפון מסוג טלכל, זמיר ועפרוני”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משרד עו”ד ירושלמי הגיש בשם לקוחות שונים שתי תביעות נפרדות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד פלאפון והוט מובייל בשל גביית סכומים ביתר מלקוחותיהן ואי-החזרת הסכומים הללו

16.09.2017 19:53

“… עיקרה של התביעה הינה דרישה להחזר מלוא הכספים שהמשיבה הייתה צריכה להחזיר לחברי הקבוצה, בגין גביית כספים ביתר וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ואולם בפועל החזירה המשיבה לחברי הקבוצה את הסכום שגבתה ביתר בלבד”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד 012 מובייל: בעת ניוד מספר אליה היא פותחת (זמנית) קו נוסף עד להשלמת הליך הניוד אך בסיומו אינה מבטלת הקו הפיקטיבי וממשיכה לחייב עבורו

16.09.2017 19:51

“הנתבעת ציינה כי מטרת הנפקת הקו היא טכנית ומשרתת את הפן הטכני של הניוד ולכן נשאלת השאלה באם מדובר בעניין טכני טכנולוגי, מדוע היא אינה מבטלת זאת מיידית כאשר הקו מתנייד וחשוב מכל מדוע היא גובה על מספר זה חיובים חודשיים … ולגבות כספים כאילו מדובר בקו רגיל לכל דבר ועניין?”

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת פרטנר תקשורת: נמנעת משליחת מסרונים ללקוחותיה לקראת ניצול החבילה שרכשו לשימוש בסלולר בחו”ל

16.09.2017 19:49

“על-פי הוראות הרישיון בו אוחזת הנתבעת היא מחוייבת לשלוח ללקוחותיה מסרונים כאשר הם מנצלים 75%, 90% ו- 100% מהחבילה. הסיבה לכך ברורה: הרגולטור ביקש לוודא כי הלקוחות יידעו כאשר הם מתקרבים לניצול מלוא החבילה, על-מנת שיוכלו לכלכל צעדיהם בהתאם (להפחית בשימושים בחו”ל או להפסיקם לחלוטין, לרכוש מהנתבעת חבילת חו”ל נוספת וכיוצ”ב)”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת גולן טלקום בשם “כל אדם בישראל שרכש מהמשיבה הסדר המאפשר גלישה בחו”ל והיא גבתה ממנו תשלום נוסף עבור הגלישה בחו”ל [‘גלישה מחוץ לחבילה’] בעת שההסדר היה בתוקף”

16.09.2017 19:47

בכתב התביעה נטען כי למבקש היה הסדר מול המשיבה ביחס לשירותי גלישה בחו”ל, שירותים אשר נכללו בחבילה שרכש. בהגיעו ליעד בחו”ל אשר אינו כלול בהסדר היה על המשיבה לחסום אותו בפני גלישה, אך המשיבה לא עשתה זאת, לדבריו.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת גולן טלקום: “לא קיימה ולא מקיימת את מחוייבותה המשפטית” עפ”י הרישיון הכללי שלה

16.09.2017 19:45

“מעשיה ומחדליה של המשיבה, המנוגדים בבירור לחובה החוקית המוטלת עליה, גורמים לכך שמנויים של המשיבה מנצלים מבלי דעת את מלוא החבילה ומוצאים עצמם ללא יכולת להשתמש במכשיר הטלפון הנייד שלהם לשם גלישה רגילה ברשת האינטרנט.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מובייל בשם כל לקוחותיה אשר היא “גבתה מהם תשלומים בגין קו סלולר ‘פיקטיבי’ אשר לא הוזמן על-ידם”

16.09.2017 19:44

לתביעה צורף תצהיר של אדם שעבד אצל משווק מורשה של החברה אשר שוחח עם עובדים רבים של הוט מובייל וניסה להבין מהם מדוע מתרחשת התופעה של החשבונות הפיקטיביים. התשובה שקיבל: נציגי המכירות של הוט שולחים כרטיסי סים מיותרים שמעולם לא התבקשו ע”י לקוחותיהם, וזאת כדי לעמוד ביעדי המכירות שמציבה להם הוט מובייל.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מובייל: לקוחותיה שבחרו להתנייד לחברה אחרת נדרשים לשלם 40 ₪ בגין כל כרטיס חכם SIM שלא מוחזר לחברה

16.09.2017 19:40

“המבקש לא החזיר את כרטיסי הסים משום שכלל לא היה מודע לכך שמחובתו להחזיר לה את כרטיסי הסים עם סיום התקשרותו עם המשיבה וזאת משום שמעולם לא קיבל חוזה עם סעיף המחייב אותו להשיב את כרטיסי ה- סים ומעולם לא נאמר לו זאת על-ידי מי מנציגי המשיבה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד די. בי. אס. שירותי לוויין בע”מ בשם כל לקוחות הנתבעת אשר הוטעו לחשוב מהפרסומת “קיץ חינם לילדים ב- yesVOD” שהצטרפות בתשלום לשירותי VOD תזכה אותם בצפייה בחינם בכל התכנים לילדים

16.09.2017 19:37

המבקשת טוענת כי חברת די. בי. אס. שירותי לוויין “עושה לעצמה דין, בכך שמפרה היא באופן בוטה את הוראות החוק לעניין הטעיית הצרכן ובכך פוגעת בציבור לקוחותיה, עת מעלימה מעיניו, באופן מכוון ולצורך הגדלת מכירות שירותי ה- VOD, מידע מהותי כי תכני ‘קיץ חינם לילדים ב- yesVOD’ הינם בחלקם בתשלום”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

מבזקים