חינוך והכשרה, משפט

בית-המשפט לתביעות קטנות בחיפה קיבל בקשת ג’ון ברייס הדרכה להעברת תביעה שהוגשה נגדו מחיפה לתל אביב (בניגוד לעמדת התובע)

16.03.2018 15:33

“בנסיבות העניין, ואף שנדחתה הטענה לקיום תניית שיפוט בהסכם, אני מקבלת את בקשת הנתבעת וקובעת כי כל החלופות, הקבועות בתקנות השיפוט הרלבנטיות, מקימות זיקת סמכות מקומית למחוז תל אביב, ואף לא אחת מהן לחיפה. נוחות לבד אינה מן השיקולים שבית-משפט זה מוסמך לשקול בהעברת הדיון”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, משפט

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

העליון דחה ערעור לגבי החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים למתן פטור בתנאים ל’הסדר כובל’ שנערך בין בר בי. טו. די. לבין הוצאת “הארץ”

16.03.2018 15:30

ביום 24.1.2017 פנו הארץ ובר הפצה בהודעת מיזוג לאיחוד עסקיהן בתחום הפצת חבילות, ובבקשה לקבלת פטור ל’הסדר כובל’ שנערך ביניהן. ביום 22.3.2017 אושר המיזוג בין החברות, וביום 25.4.2017 החליטה הממונה על ההגבלים העסקיים לתת להסדר פטור בתנאים מאישור הסדר כובל. שתי החברות כבר בהקמת ממשקי עבודה משותפים ביניהן, הארץ שינתה את תהליכי העבודה במערכת שלה, והתאימה אותם לנהליה של בר הפצה.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט

נדחתה עתירה נגד משרד ראש הממשלה, שב”כ ומערך הסייבר הלאומי

16.03.2018 15:26

בעתירה ביקש העותר כי העליון יורה לשלושה הגופים לחדול מהפעלת מערכת סייבר לוויינית באמצעות גלי קול וגלי אור וקרן לייזר הגורמים לחבלות בגופו ולהחמרה במצבו הנפשי ולבטל את מערכת הסייבר ללא לוויין המתחקה אחריו בעת גלישה ברשת האינטרנט וצפייה בטלביזיה.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

שופטת החליטה לדחות בקשות לאיחוד הדיון ב- 5 תביעות שונות למרות שהן מעלות שאלות משפטיות דומות; כל תביעה (ובקשה לאשרה כייצוגית) תידון על-ידה בנפרד

09.03.2018 14:16

“לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אני סבורה כי שיקולי יעילות מורים שלא להורות על איחוד הדיון. אומנם, השאלות המשפטיות נחזות להיות דומות, אם לא זהות ממש, אולם השאלה העובדתית העולה בכל אחת מבקשות האישור מיוחדת למשיבה הרלבנטית. על כן, ככל שיהיה צורך בדיון, הוא יתמקד מן הסתם בנושאים עובדתיים. הואיל ומדובר בקבוצות שונות של מבקשים, שכן מנויי כל אחת מן המשיבים מהווים ודאי קבוצה נפרדת, דיון עובדתי משותף עלול להיות מסורבל מידי”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט, תוכנה

בית-משפט אישר בקשת הסתלקות מתביעה ייצוגית נגד מיקרוסופט; החברה תבצע שינויים מסויימים ותשלם 75,000 ₪ לתובע ולבא כוחו

09.03.2018 14:14

“בבקשת האישור שהוגשה כנגד המשיבה, מיקרוסופט ישראל בע”מ, נטען, כי מיקרוסופט מוכרת מנוי לתקופה קצובה של חודש לשירות אופיס 365 Personal המתחדש באופן אוטומטי וחד-צדדי. לשיטת המבקש, התנהלות זו מנוגדת לחוק הגנת הצרכן”.

להמשך הידיעה
משפט, תוכנה

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

העליון דחה בקשת רשות ערעור מצד DBS נגד נגה תקשורת, פרטנר וסלקום ובקשה למתן סעד זמני [לאסור על המשיבות לעשות שימוש בסידרת הטלביזיה ‘מריו’ שהופקה עבורה ע”י YES]

09.03.2018 14:12

“הלכה למעשה, עסקינן בסידרה שהחלה להיות משודרת על בסיס יומי, ומבוקש כעת להורות על הפסקת השידור. פגיעה כזו במשיבות היא פגיעה חריפה, תדמיתית וכלכלית, במיוחד בשים לב לכך שמדובר ב’שחקני המשנה’ בשוק הטלביזיה, מתחרות צעירות עם בסיס מנויים קטן. יש לשקול גם את התסבוכת הכלכלית שעלולה להיווצר ביחס שבין סלקום ופרטנר לבין נגה, עם מתן סעד כזה. דומני כי הקושי לשקם נזק שכזה בפיצוי כספי, גדול באורח משמעותי מן הקושי להחזיר את מצבה של yes לקדמותו אם תזכה בדין”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט

רשות המיסים מבקשת להחליף בורר בסכסוך בינה לבין חברת מלם מערכות

09.03.2018 14:10

ביום שני הקרוב, 5.3.2017, אמור להתקיים במחוזי בי”ם דיון בבקשה שהגישה רשות המיסים נגד מלם מערכות. האתר News1 דיווח כי רשות המיסים “מבקשת להעביר מתפקידו כבורר את ד”ר נחמן אורון בטענה שהסוגיות המרכזיות שבמחלוקת הן משפטיות בעוד הוא מומחה למחשוב”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בזק הגישה לעליון בקשת רשות ערעור ובקשה לעיכוב ביצוע החלטת המחוזי בת”א שהכירה בתביעה נגדה כתובענה ייצוגית

09.03.2018 14:07

השופטת פסקה שבזק תשלם לבאי כוח המבקשים שכ”ט של 30,000 ₪ בעד הטיפול בהליך עד כה. היא הורתה לבזק להגיש כתב הגנה ולפרסם בעיתונות הודעה בדבר אישור התובענה הייצוגית.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, ספורט והיי-טק

בית-המשפט דחה תביעת לשון הרע של צ’רלטון נגד עיתון הארץ, נתי טוקר, סמי פרץ וגלעד לוי לגבי כותרת כתבה שהופיעה ב- TheMarker שעסקה בניגוד עניינים לכאורה של מ”מ שר התקשורת צחי הנגבי

09.03.2018 14:05

השופט ניסה במהלך הדיונים לשכנע את התובעת (צ’רלטון) לשנות את התביעה כיוון שאין לה בסיס לטעון שהיא נפגעה מהכתבה בדה מארקר אולם התובעת עמדה על דעתה להמשיך בתביעה ולא לשנות בה דבר.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, ספורט והיי-טק

הנפקות/השקעות, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד קוין דאש (CoinDash) בשם ‘כל מי שהשקיע בחברה במסגרת הנפקת טוקנים מיום 17.7.2017 לרבות מי שהשקיע בגיוס ההון המוקדם’

09.03.2018 14:02

התובע טוען כי “הטענה הבסיסית נשוא בקשת האישור היא כי הטוקנים שהנפיקה קוין-דאש במסגרת גיוס ההון מהציבור מהווים ‘ניירות ערך’ כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך” אשר מכיל חובות שונים ובהם פרסום תשקיף, חובות דיווח ועוד, “אלא שקוין-דאש הנפיקה את הטוקנים תוך הפרה של חובותיה לפי חוק ניירות ערך, שנועדו להגן על המשקיעים, לרבות חובתה לפרסם תשקיף. אין המדובר בשאלה אקדמית אלא בהפרת דין שהיא בעלת השלכות מעשיות על חברי הקבוצה שייצוגה מבוקש”.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות, משפט

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט: “ניצלה את הפיצול ואת השינוי באפיקי השידור של ערוץ 2 וערוץ 10 על-מנת להעלים מהמסך 2 מתוך 6 ערוצי הסרטים שסופקו עד לאותה עת”

09.03.2018 14:01

“לא מפתיע לגלות כי על אף שהמשיבה ביטלה שניים מתוך שישה הערוצים הכלולים בחבילת הסרטים (הפחתה של כ- 33%), הרי שהיא לא הפחיתה בהתאמה את התמורה שהיא גובה ממנוייה עבור החבילה. כך, לקוחות המשיבה ממשיכים לשלם למשיבה גם כיום, בעבור ארבעה ערוצים, את אותה התמורה שהם שילמו לה בעבור שישה ערוצים”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

מסחר אלק'/נייד, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת יינות ביתן: לקוחות המבצעים רכישות באתר האינטרנט שלה מחוייבים לכאורה במחיר הגבוה מהמחיר שהוצג בפניהם בעת הקנייה

27.02.2018 20:30

לדברי התובע, “המשיבה לא השכילה ליישם לקחים מתביעה ייצוגית דומה אשר הוגשה בעניינה של חברת ‘שופרסל’ … אלא בחרה, כפי הנראה, במקום זאת לעצום את עיניה”.

להמשך הידיעה
מסחר אלק'/נייד, משפט

דואר/שירותי דואר, משפט, נגישות/הנגשה

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד דואר ישראל אשר מפרה לכאורה הוראות חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות)

27.02.2018 20:29

“לאור מוגבלות המבקש, נבצר ממנו מלעשות שימוש במכונה למתן שירות ובכך הבדילה והפלתה אותו המשיבה מכלל הלקוחות בשל ועל רקע מוגבלותו. כל פנייה לאחד מעובדי הנתבעת במקום והפניית תשומת לב הסביבה לעובדה כי אינו יכול לעשות שימוש במכונה, בשל מגבלתו, באופן עצמאי יש בה לבזותו ולהשפילו על רקע מגבלתו … בשל היעדר ההנגשה הובלטה מוגבלותו של המבקש אל מול החברה והסביבה וזה הופלה כאשר כל שביקש הוא לעשות שימוש שיוויוני במכונה למתן שירות ככלל הלקוחות באופן עצמאי”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט, נגישות/הנגשה

משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד מכון כושר בגין צילום של המשתמשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם; מצטרפת אל מספר תביעות דומות שהוגשו אשתקד בנושא דומה [הפרת חוק הגנת הפרטיות]

27.02.2018 20:27

לדברי כתב התביעה, “בהתנהלותן כאמור הפרו המשיבות את הוראות חוק הגנת הפרטיות ואת הוראות הרגולטור כפי שהובאו בהנחייה 4/2012 שפירסם רמו”ט (כיום, הרשות להגנת הפרטיות) בחודש נובמבר 2012 (שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן)”.

להמשך הידיעה
משפט

ביומטריה, משפט

עדכונים בנושא הצו שהעניק השופט למשטרה לגבי נתונים ביומטריים המצויים במאגר הביומטרי

23.02.2018 14:12

התקנות הרלבנטיות טרם אושרו בכנסת ולפיכך סגן נשיא בית-המשפט המחוזי בחיפה ביטל את האישור שנתן במקור למשטרה לקבל נתונים ביומטריים מהמאגר הביומטרי.

להמשך הידיעה
ביומטריה, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בזק הגישה תביעה נגד אגף החשב הכללי; לא השיבה על שאילתות בנושא זה

23.02.2018 14:08

במערכת “נט המשפט” לא פורט טיב התביעה. שלוש פניות בנושא זה שנשלחו לדוברות חברת בזק במהלך השבוע שעבר, לא נענו, משום מה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משאבי אנוש, משפט

בית-המשפט אישר למשפטנית לשעבר במשרד האוצר קיצור תקופת הצינון; תוכל לכהן כסמנכ”לית רגולציה בחברת הלוויין DBS החל מיום 8.3.2018

23.02.2018 14:05

מותב בית-המשפט מציין כי מדובר בהפרש של חודש ימים בלבד בין פרק הזמן שציינה המבקשת לבין מה שמוכנה נציבות המדינה לאשר. “אנו סבורים כי לא היה מקום שהמשיבה תנקוט עמדה שונה מזו שהמבקשת עותרת לה”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

ביומטריה, משפט

עדכונים לגבי תביעתה של העובדת במאגר הביומטרי הלאומי (הרשות לניהול המאגר הביומטרי)

23.02.2018 14:03

בית-הדין לעבודה קבע ב- 15.2.2018 כי “יש להורות על מינוי הרכב שונה לוועדת הבוחנים, וזאת נוכח הטעויות המהותיות שנפלו בקידום המכרז, כעולה מהחלטתו של מ”מ נציב שירות המדינה מיום 3.12.2017” וכי וועדה בהרכב שונה לחלוטין מזו שהייתה במקור היא שתבחן את המועמדים לתפקיד במאגר הביומטרי.

להמשך הידיעה
ביומטריה, משפט

משפט

מיקרוסופט ישראל והעולמית הגישו בקשת רשות ערעור לעליון על החלטת ביניים של המחוזי חיפה בתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) שהוגשה נגדן

23.02.2018 13:13

“בענייננו מדובר בגוף ענק שהוא מונופול עולמי של מערכות הפעלה במחשב ובחברה מהגדולות בעולם, ולמרות כל הכוח, והמשאבים והיכולות, אין לו זכות ואסור לו באופן מפורש להטריד ולהשתמש במידע אישי ובגישה ישירה אל הצרכן, גישה אותה קיבל למטרות אחרות לחלוטין”.

להמשך הידיעה
משפט

מבזקים