משפט

העליון מחק עתירה של בעלי ערוץ 10 נגד המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ונגד ערוץ 20

03.09.2019 09:09

“אין להתעלם מכך שבסופו של דבר לא זכתה העותרת לסעדים שהתבקשו על ידה וכי מחיקת העתירה באה על רקע הסכמת הצדדים כי העתירה אינה אקטואלית עוד (בשים לב לקבלת התיקון לחוק). העתירה נמחקת אפוא ללא צו להוצאות”.

להמשך הידיעה
משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

נדחתה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית בהיקף 75.81 מיליון ש”ח) נגד דואר ישראל

30.08.2019 12:44

השופט: “דו”ח פניות הציבור במשרד התקשורת מהווה למעשה עדות שמועה תוך שהוא מציין תלונות שהגיעו בנושא דואר רשום באופן כללי מבלי להתייחס לאופי כל תלונה באופן פרטני או מבלי לסווג ולכמת סוגי תלונות בנושא מסויים הקשורות במשלוח הדואר הרשום. גם כאן, עצם העובדה שהגיעו למחלקת תלונות הציבור מאות תלונות בשנה שעניינן בדואר רשום, עדיין אין בכך ללמד על תופעה רחבת היקף או שיטה וגם העובדה שמירב התלונות נמצאו מוצדקות אין בה להרים את הנטל הנדרש כאשר עסקינן במיליוני מכתבים הנשלחים באמצעות שירות הדואר הרשות בכל שנה ושנה”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תובעת נכה בשיעור 100% שהגישה תביעה קטנה נגד בזק על סכום של 30,000 ₪ קיבלה 6,000 ₪; בית-המשפט לא קיבל את החלק הארי של תביעתה

30.08.2019 12:34

סיפורה של תיבת תקשורת בבית פרטי של נכה 100% שכבר 25 שנה אינה לקוחה של בזק; הרשמת הבכירה: “אציין כי טענותיה של בזק כי הם לא יכלו לפרק את התיבה מאחר שהיא מספקת שירותים ללקוחות אחרים לא הוכחה, ומקובלת עליי גירסתה של התובעת כי רק היא ודיירת ששוכרת ממנה גרות בבניין ואין שום לקוח נוסף של בזק בבניין. אוסיף כי בזק לא ציינה ולו גורם אחד שעושה שימוש בתיבת התקשורת. כך גם לא הוצגו כל ראיות לכך שחלק מהחוטים לא שייכים לבזק (והדבר גם אינו נכון, שכן לבסוף טכנאי מטעמה של בזק גזר את החוטים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בית-המשפט קיבל עתירה מינהלית ובקשה לצו ביניים שהגישה ביפר נגד חח”י

30.08.2019 12:28

העתירה הייתה לגבי הליכי מכרז שפירסמה חברת החשמל לישראל לגבי הספקת מערכת ניהול תקשורת למנייה ויחידות קצה (מודמים) סלולריות בו זכתה טרייטק בע”מ; השופט הורה על הקפאת הליכי יישומו של המכרז הנדון עד יום 1 בספטמבר 2019 וכן על תשלום שכ”ט עו”ד לביפר בסך 52,000 ₪.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

בית-המשפט דחה תביעה של סלקום וחברה גרמנית נגד תאגיד המים מי אשקלון לגבי הליכי מכרז [מדי מים הניתנים לקריאה מרחוק, שהיקפו כ- 7 מיליון ₪] ומתנהל עתה; חוייבו לשלם לתאגיד 35,000 ₪ הוצאות

23.08.2019 13:23

“מתצהירי המבקשות ניתן ללמוד כי זנר הגרמנית היא בעלת הניסיון בהתקנת מדי מים בכלל, ובהתקנת מערכת קר”מ בפרט, וכי סלקום משתלבת בכך, הן בצד התקשורת והן לאור יכולות האינטגרציה שלה”; “ניסיונה של סלקום הוא בתחום ‘פיתרונות תקשורת’ ובאינטרנט של הדברים [Internet of Things, IoT]”; “בתצהיר פורט כי לזנר ולסלקום קשרים מסחריים, שטיבם לא פורט”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט, רכב חשמלי/אוטונומי

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) של שני בעלי רכבים חשמליים נגד משרד התחבורה/אגף הרישוי לפיה הוא גובה לכאורה אגרת רישוי ביתר ושלא כדין; הערכת היקף התובענה הייצוגית: 45 מיליון ₪

23.08.2019 13:21

“ביום 7.4.2019 פנה ב”כ המבקשים למשרד התחבורה בפנייה מפורטת במסגרתה הובהר כי בגביית אגרת הרישוי בגין רכבים מסוג של המבקשת נפל פגם המביא לגבייה ביתר. המשיבה לא כיבדה את ב”כ המבקשים במענה. מצב הדברים שבו המשיבה ו/או מי מטעמה נמנעים ממענה לגופו של עניין ומסרבים להצביע על המקור הנורמטיבי שמכוחו נעשית הגבייה, מזמין את המסקנה שמדובר בגבייה שנעשית שלא כדין”.

להמשך הידיעה
משפט, רכב חשמלי/אוטונומי

משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום בהיקף 2.5 מיליון ש”ח הסתיימה בבקשת הסתלקות שאושרה ע”י בית-המשפט

23.08.2019 13:15

“ההסכמה המרכזית של הצדדים היא כי לפני משורת הדין, ומבלי שיהיה בכך כדי להודות בכל טענה או תביעה נגד המשיבה בכל עניין הקשור לבקשת האישור ולתובענה, תעניק המשיבה לכל מנוייה שירות הגנת סייבר לקו שלהם בחינם במשך חודש אחד […] צויין כי למשיבה כ- 900,000 מנויים […] כך שמדובר בשווי הטבה כולל של 6,120,000 ₪.”

להמשך הידיעה
משפט

משפט

בית-המשפט אישר בקשת הסתלקות מתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד חברת טריפל סי מחשוב ענן

23.08.2019 13:13

השופט: “לנוכח הקשיים האמורים, ושעה שהמשיבה התחייבה להסדרה עתידית של הסוגיה מושא בקשת האישור (הוסבר כי בענייננו אין הוראות רגולטוריות המחייבות את המשיבה לגבות חיוב יחסי או להשיב כספים במקרה של התנתקות במהלך מחזור החיוב), וההסדר כולל הטבה מסויימת ללקוחות המשיבה, מצאתי את ההסתלקות סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מה שהחל כתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום בהיקף 23.75 מיליון ₪ הסתיים בהסכם פשרה

23.08.2019 13:11

ב”כ היועץ המשפטי לממשלה הודיע שהגורמים המקצועיים במדינה (משרד התקשורת, הרשות להגנת הצרכן ומשרד המשפטים) לא מצאו לנכון להתנגד לבקשה לאישור הסדר הפשרה. “לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה, בכתבי הטענות ובהודעת ב”כ היועץ המשפטי לממשלה, סבורני שיש להורות על אישור הסדר הפשרה”, כתב השופט.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט, קורקינטים ואופניים חשמליים

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד בירד ריידס ישראל ונגד ליים נטוורק (“2 החברות הגדולות בשוק השכרת הקורקינטים בישראל”) כיוון שהן “מפרות את חוק מע”מ”

23.08.2019 13:09

“משנמנעו הנתבעות, משום מה, מלהוציא לתובעים חשבוניות מס כדין, נשללה מהם היכולת לניכוי מס התשומות. התובעים יטענו כי היקף הנזק שנגרם לכל אחד מהם, כמו גם לכל אחד מחברי הקבוצה, עקב מחדלי הנתבעות, בא לידי ביטוי במרכיב המע”מ בכל עיסקה”.

להמשך הידיעה
משפט, קורקינטים ואופניים חשמליים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

שופטת הוציאה צו ארעי נגד חח”י לגבי החלטתה במכרז לקבלת שירותי אספקת כבלי תקשורת; הדיון בבקשה להוצאת צו ביניים – שהיה אמור להתקיים מחר (ד’) – נדחה למועד חדש שטרם נקבע

20.08.2019 09:20

השופטת מציינת בהחלטתה כי לפי “תקנות בתי-משפט לעניינים מינהליים בכתב הטענות נאמר בין היתר כי לא יינתן צו ביניים מבלי שניתנה הזדמנות למשיב להגיש תגובה או שהתקיים דיון במעמד הצדדים […] יחד עם זאת, במקום בו ראה בית-המשפט כי השהיית ההחלטה לצו ביניים עלולה לגרום נזק חמור, רשאי בית-המשפט ליתן צו ארעי על יסוד הבקשה בלבד”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

יוזמה חדשה של הנהלת בתי-המשפט לשיפור השירות לציבור – יישומון “תיק טק” לשירותי מידע כללי ומעקב אחר תיקים

20.08.2019 09:16

השימוש על-ידי בעלי דין מותנה בביצוע הליך רישום באתר האינטרנט של מערכת “נט המשפט” באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית או בכרטיס חכם, לצורך אבטחת הפרטיות והגנה על המידע.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

בית-המשפט קיבל עתירה מינהלית נגד החלטת וועדת מכרזים באוצר שלא לנהל מכרז לפי תקנות חובת המכרזים – העדפת תוצרת הארץ; המכרז מוקפא מאז

16.08.2019 14:05

“אכן התערבות בית-המשפט בהחלטה של וועדת המכרזים אינה נעשית כדבר שבשיגרה. אין בית-המשפט שם עצמו בנעליה של הוועדה. אין הוא קובע מה ההחלטה שהיה מקבל באותן נסיבות. עם זאת, אין בכך כדי לחסום את החלטות וועדת המכרזים מהתערבות שיפוטית”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

משפט

העליון אישר הסגרת אזרח רוסי [המבוקש בארה”ב וברוסיה] לארה”ב הנאשם בעקבות חקירת השירות החשאי לגבי אתר אינטרנט למכירת נתוני כרטיסי אשראי

16.08.2019 14:00

“השירות החשאי של ארצות הברית פתח בחקירה פלילית נגד אתר אינטרנט בשם Cardplanet.cc, שעלה חשד כי שימש כפלטפורמה למכירה של נתוני כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב, שמרביתם שייכים לאזרחי ארצות הברית או שהונפקו על ידי בנקים אמריקאים. החקירה העלתה כי המערער היה המנהל והרוח החיה מאחורי האתר למן הקמתו ועד לשנת 2013 לכל הפחות”; כתב האישום המתוקן: נזקי התרמית שביצע המערער באמצעות האתר מסתכמים בסך של 20 מיליון דולר (וזאת על בסיס נתונים שהתקבלו מבנקים ומחברות אשראי בארה”ב).

להמשך הידיעה
משפט

חופש המידע, משפט

העליון אישר בקשה לעיכוב ביצוע החלטה שניתנה ע”י מחוזי (בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים) לגבי עתירה מינהלית שהוגשה מכוח חוק חופש המידע

16.08.2019 13:57

“המבקשת סבורה כי בהחלטתו של בית-משפט קמא נפלה טעות היורדת לשורשו של עניין ולפיכך סיכויי הערעור שהגישה הינם גבוהים. לשיטת המבקשת, למידע שבמחלוקת יש אופי ביטחוני, ולאור התוצאה הצפויה ממסירתו לתנועה לחופש המידע ומקיום הדיון בדלתיים פתוחות – שאותה, לשיטתה, ראוי למנוע – דין הערעור להתקבל […] אם לא תתקבל בקשתה לעיכוב הביצוע, לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, משפט

משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר בשם “כל לקוחות המשיבה שקיבלו, במהלך ההתקשרות עימה, רמקול ו/או טבלט ו/או כל מוצר אחר במתנה ואשר עקב הפסקת ההתקשרות עימה, מכל סיבה שהיא, חוייבו בתשלום מלא”

16.08.2019 13:54

“שכן, לאחר לכידתו של הלקוח ופיתויו בדמות עיסקה משתלמת אשר כוללת בחובה אפילו מתנה יקרת ערך לכאורה, הרי שלאחר הפסקת ההתקשרות עימה, גובה המשיבה את ה’מתנה’ מהלקוח בשיעור גבוה עשרות מונים משוויות האמיתי לצרכן, ובשיעור גבוה אף יותר מהסך בו הוא נרכש על-ידה, וכך יוצרת מרכז רווח פסול ונכלולי תוך שהיא ממנפת את רווחיה שלא כדין בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים!

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) בהיקף 10 מיליון ₪ נגד גולן טלקום הסתיימה בהסדר פשרה בין הצדדים

16.08.2019 13:50

ביום 14.2.2019 הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי לא מצא לנכון להתנגד לבקשה לאישור הסדר הפשרה, וזאת מבלי להביע עמדה לגופה של הבקשה לאישור. לא הוגשה התנגדות מטעם הממונה על הגנת הצרכן.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד הוט בשם “כל לקוחות המשיבה אשר נחשפו לפרסומות במסגרת צפייה בתכנים באמצעות אפליקציה ייעודית או באמצעות אתר אינטרנט ייעודי המופעלים על-ידה”

16.08.2019 13:49

“המשיבה התעשרה על חשבון לקוחותיה, שכן היא מכרה זמן פרסומות למשווקים שונים, כאשר את העלות שילמו הלקוחות, שחוייבו לצפות בפרסומות בניגוד לרצונם על-מנת לממש את זכותם מכוח החוזה לראות את שידורי המשיבה. התעשרות זו נעשתה תוך הפרת הוראות הדין, בניגוד לחוזה, ומבלי שניתנה ללקוחות על תמורה בגין הנטל העודף שהוטל עליהם במסגרת הצפייה באפליקציה ובאינטרנט (בשונה מצפייה באמצעות מכשיר הטלביזיה)”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

בנקאות/פינטק/ביטוח, חופש המידע, משפט

עתירה מינהלית (לפי חוק חופש המידע) הוגשה ע”י איגוד הביטקוין הישראלי נגד בנק ישראל וחמישה בנקים מסחריים

13.08.2019 16:24

“במצב כזה, נוצר מצב בו המשיב [בנק ישראל] לא הציג תמונה מלאה בעת שהשיב על בקשת חופש המידע, ועיכב את הגשת עתירה זו”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, חופש המידע, משפט

משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית) נוספת, חדשה, של ערבי ישראלי בגין אפלייה על רקע מוצא בכניסה למקום ציבורי

09.08.2019 16:34

“כאשר פנה המבקש לקאנטרי, נאמר לו כי רק תושבי נוף הגליל (לשעבר, נצרת עילית) יכולים לרכוש מנויים וכרטיסים לקאנטרי. תחילה סבר המבקש לתומו כי זו אכן הסיבה שבעטייה נמנע ממנו לרכוש מנוי, אך במועד מאוחר יותר הבין כי הסיבה האמיתית לעובדה שכלל לא הוצעה לו האפשרות לרכוש מנוי, נעוצה בהיותו ערבי. בירור שערך המבקש העלה כי המשיבות החליטו שלא לאפשר לערבים, תושבי הערים והכפרים הסובבים את נוף הגליל לרכוש מנוי לקאנטרי, והכול מתוך מניע גזעני, שבגדול ניתן לתארו כשמירה על רוב יהודי ברור בקאנטרי”.

להמשך הידיעה
משפט

מבזקים