משפט, צבא וביטחון

ביהמ”ש האריך מועד הגשת עתירה מינהלית נגד התעשייה האווירית לגבי מכרז שלה במסגרת “פרוייקט ביטחוני מסווג ביותר” שהוא “בעל חשיבות לאומית רבה”

28.04.2019 21:09

תע”א: “השתהות זו גורמת לעיכוב בפיתוח ובייצור הקרונות ולעיכוב זה יש השלכה ביטחונית וכספית”; קיים “[…] צורך דחוף בביצוע ההתקשרות – נדבך אחד מיני רבים בפרוייקט ביטחוני מסווג (פרוייקט של מיליוני שקלים, מתוכו כ- 8 מיליון ₪ עלות הפרוייקט נשוא המכרז)”.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

פרסום ראשון: נדחתה עתירה של מלם נגד מ. השיכון לגבי מכרז שירותי מיקור-חוץ בתחום המחשוב בו זכתה IBM; יבמ ‘תכסה הוצאות’ מלם [בקשר לפסילת הצעתה במכרז] בכ- 1.5 מיליון ₪

28.04.2019 21:05

ההסכמה בין הצדדים גובשה להסכם שאחד מסעיפיו: התחייבות הדדית של הצדדים לשמירת סודיותו; מדינת ישראל (בשם משרד הבינוי) לא הייתה שותפה למגעים שהתקיימו בין מלם ליבמ ואינה צד להסכם שנחתם בין שתי החברות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

משפט

בית-המשפט דחה בקשת עיון של צד ג’ בתיק תביעות ענק הדדיות במיליוני ₪ שמנהלות כימיקלים לישראל ו- יבמ ישראל זו נגד זו

28.04.2019 20:59

מבקשת העיון בתיק היא חברת ר’בקה טכנולוגיות שהגישה בעבר בקשת גילוי מסמכים קודם הגשת תנ”ג נגד כי”ל ונדחתה; חברת ר’בקה טכנולוגיות מנהלת כיום תובענה ייצוגית נגד כי”ל.

להמשך הידיעה
משפט

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד רשת מדיה, שידורי קשת וערוץ 10 החדש בהיקף כולל של 250 מיליון ש”ח: “מזה שנים רבות, הנתבעות עושות שימוש פסול במשאב ציבורי (זמן השידור) משהן משדרות בערוצים שבניהולן תכנים פרסומיים-מסחריים באופן שאין כל ספק כי הוא מנוגד לדין”

28.04.2019 20:49

“הנתבעות ממשיכות להפר את הדין משום שזה משתלם להן כלכלית, ובמילים אחרות: מדובר בהפרות יעילות. הנתבעות מודעות לכך ש’חכת’ הרגולטור לא תתפוס את כל הפרותיהן, ולגבי אלה שתיתפסנה (כתוצאה מבדיקה מדגמית או בדיקת תלונה) – הסכומים שיושתו עליהן יהיו נמוכים בהרבה מההכנסות שהן שילשו לכיסן, כך שבטווח רחוק משתלם להן להפר את הוראות הדין. “בסופו של יום, הנתבעות מתעשרות בניגוד לדין על גב הצופים וגורמות להם (ולאיכות המשדרים) נזקים ממשיים. מישהו צריך לשים לזה סוף – ולשם כך מוגשת תובענה זו”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

בית-המשפט אישר בקשת הסתלקות של 5 תובעים בתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד 8 גופי שידור בגין תיאום ביניהן של מועדי היציאה לשידור הפרסומות

28.04.2019 20:47

“בקשת אישור התביעה כייצוגית נסבה על הטענה לפיה המשיבות, המשדרות שידורי טלביזיה בערוצי טלביזיה שונים, מתאמות ביניהם את מועדי היציאה לפרסומות באופן שיהיו חופפים, וכי תיאום זה הוא בגדר הסדר כובל”; “הבסיס העיקרי, ולמעשה היחיד, לטענה זו, הוא מחקר, הכולל נתונים רלבנטיים מהשנים 2014-2016, שנשלפו ועובדו מתוך דו”ח יפעת תקשורת ומנתוני הרשות השנייה לטלביזיה ולרדיו”; “התברר שהמחקר אשר נזכר לעיל נערך ע”י עו”ד רואי וינברג, שהוא אחד מב”כ המבקשים, וזאת בלא שצורפו לבקשת האישור תצהיר או חוות דעת, המתארים את הדרך בה נערך המחקר האמור, ואת המסקנות שהמבקשים חפצים להסיק ממנו בדבר קיומו של הסדר כובל.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד סבון של פעם בגין משלוח של Spam

28.04.2019 20:44

מסתבר כי כחודשיים וחצי לאחר הגשת התביעה הקטנה, המשיכה התובעת לקבל הודעת ספאם לאחת משתי כתובות המייל שלה. בתוך כך הסתבר לתובעת כי אחותה ואנשים נוספים אף הם מקבלים מסרי פרסומות מהנתבעת. התובעת הבינה כי “מדובר בתופעה שיטתית מכוערת ורוחבית ורחבת היקף וכי אין הצדקה לנהל את המשיבה תביעה קטנה שלא תרתיע אותה, אלא תביעה ייצוגית”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד דינמיקה (חברה-בת של סלקום)

28.04.2019 20:43

“המבקש ידגיש כי חברי הקבוצה הפכו ללקוחות המשיבה בעל כורחם וללא ידיעתם, כאשר המשיבה חייבה אותם בתשלומים בשעה שלא התקשרו עימה בחוזה ובכל התקשרות שהיא. חלק ניכר מחברי הקבוצה כלל אינם יודעים כי הם מחוייבים על-ידי החברה בגין השירותים, בין היתר היות והמשיבה לא שולחת חשבוניות או מיידעת בכל דרך שהיא בגין חיובים אלו”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

פרשת הטלגראס: העליון התיר לעובד Apple ישראל לצאת ממקום מעצר הבית למקום עבודתו למשך שעות העבודה

25.04.2019 16:14

“הערר מתקבל במובן זה שתנאי מעצר הבית ישונו כך שלעורר יתאפשר לצאת לעבודתו בין השעות 8:00 ל- 17:30. היציאה תתאפשר אך ורק למקום העבודה, דהיינו, בניין אפל בפארק מת”ם חיפה. ההגעה למקום העבודה והחזרה ממנו תיעשה בדרך הקצרה ביותר, וללא סטיות מהדרך, למעט לקיחת הילדים לגן בשעות הבוקר. העורר יהיה מלווה על ידי אחד המפקחים בזמן היציאה לעבודה והשהות בה”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

לבית-המשפט הוגשה פנייה של משמרת – חברה לשירותי נאמנות ושל רזניק פז נבו נאמנויות מול חברת בי קומיוניקיישנס [המחזיקה בכשליש ממניות חברת בזק], מחזיקי איגרות חוב של ביקום והרשות לניירות ערך

21.04.2019 14:16

“בעקבות דיווחי בזק בדבר הפחתה בשווי נכסי החברה לשנת 2018 ועצירת חלוקת דיבידנד לבעלי השליטה, הודיעה החברה [ביקום] ביום 20.3.2019 על הפחתת הונה העצמי בדו”חות הכספיים לשנת 2018, ועצירת תשלומים למחזיקי אגרות החוב. לאור הודעת החברה, נדרשים מחזיקי אגרות החוב משתי הסדרות לקבל החלטות בדבר הפעולות הדרושות לשם הבטחת פירעון החובות כלפיהם, ולפיכך החלה הידברות בינם ובין החברה, וכן כונסו אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות חוב של שתי הסדרות”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט, רשתות חברתיות

המחוזי בחיפה דחה בקשה של Facebook לעכב בחצי שנה את ההליכים בתובענה ייצוגית נגדה וזאת בשל בקשת רשויות אכיפת חוק שונות ובהן ה- FBI (כדי שלא לסכן חקירה מתנהלת)

19.04.2019 15:36

“בקשת האישור מבוססת על אירוע אבטחה שהתגלה ביום 25.9.2018. נטען כי עם גילוי אירוע האבטחה גייסו המבקשות את עזרת רשויות אכיפת החוק, ובכלל זה ה- FBI. ה- FBI, ורשויות אכיפת חוק נוספות המעורבות בחקירה הפלילית, ביקשו מהמבקשות שלא לחשוף כל מידע על אירוע האבטחה העלול לסכן את החקירה, לרבות מידע על התוקפים. זאת, משום שהן סבורות שחשיפת מידע כזה עלולה לגרום לנושאי החקירה להשמיד או להסתיר ראיות, להשפיע על עדים, לשנות את התנהגותם, להימלט מהעמדה לדין או לנקוט בפעולות אחרות לסיכול החקירה”.

להמשך הידיעה
משפט, רשתות חברתיות

משפט

בית-המשפט: “אין מקום לדרישה להעמיד את מחשבי המשיבה לבדיקה ע”י מומחה מטעם המבקשות. מדובר בדרישה מרחיקת לכת עד מאוד, שטמון בה נזק פוטנציאלי אדיר”

19.04.2019 15:34

“עניינה של התביעה בטענות המשיבה [אקו”ם] כי תחנות הרדיו האיזוריות נמנעות מלשלם לה תמלוגים ראויים עבור השמעת יצירות מוגנות ומרביתן אף אינן חתומות על הסכמי רישיון להשמעת היצירות. בין הצדדים שוררת מחלוקת עזה בנוגע למנגנון החישוב הראוי של התמלוגים שעל תחנות הרדיו האיזוריות לשלם למשיבה. ניסיון להגיע לכלל הסכמה במסגר גישור, כשל למרבה הצער, על אף שהוקדש לו זמן רב, והצדדים שבו לאפיק הדיוני בבית-המשפט”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

הסתיימו ההליכים המשפטיים בתובענה ייצוגית נגד הוט מע’ תקשורת בגין ‘גלישה’ של תוכן פורנוגרפי לשידור “האח הגדול”

19.04.2019 15:32

“יתרה מכך, בהגשת הבקשה מחד גיסא, ובביצוע השיפור במערכת מאידך גיסא, יש מסר לכל נותן שירות של שידורי רדיו או טלביזיה, להקפיד ולקיים את הוראות החוק ולעשות כל שניתן כדי להגן על רגשות הלקוחות. מהאמור לעיל עולה כי הגשת התובענה הייצוגית והבקשה לאישורה הצמיחה תועלתה לחברי הקבוצה ולכלל ציבור הצרכנים”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

פלאפון ביקשה מבית-המשפט לאחד הדיון בשתי תביעות נפרדות שהוגשה נגדה (ובקשה לאשרן כתובענות ייצוגיות) לגבי התקלות בשירותי החברה ב- 9/2018

19.04.2019 15:30

מדובר בתביעה אחת שהוגשה בספטמבר 2018 ואילו התביעה השנייה הוגשה בנובמבר 2018. בדיון קדם משפט ב- 17.4.2019 התנגדו באי כוח התובעים לאיחוד הדיון וטענו כי “שני האירועים אינם קשורים” ו”מדובר באירועים מנותקים זה מזה”; נציג החברה אמר כי “פלאפון, בשני ההליכים, תכחיש חבות באופן מוחלט וכי “יש חסינות סטטוטורית לפלאפון מפני תביעות מסוג זה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

תביעה ייצוגית של 3 תובעים נגד חב’ Outbrain Inc ו-אאוטבריין ישראל ו- 8 גופי תקשורת: “עניינה של תובענה זו הוא בפרסום סמוי באתרי תוכן, המתחזה לתוכן מערכתי, באופן שאינו מאפשר לגולשים להפריד בין כתבות ובין פרסומות”

19.04.2019 15:18

“הפרסום הסמוי שולל את האוטונומיה של הפרט לבחור לאילו תכנים הוא מעוניין להיחשף, פוגע ביכולת הבחירה החופשית שלו, מעוות את העדפותיו […] פוגע ביכולתו לתת אמון בתכנים המוצגים, ומטיל עליו נטל כבד לבירור אמיתות המסרים הנחזים להיות אמיתיים. למעשה, הפרסום הסמוי מביא לזיהום ממשי של המרחב הווירטואלי. מהטעמים הנ”ל, בין היתר, קובע חוק הגנת הצרכן איסור ברור ומפורש על פרסום סמוי שכזה”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

בישיבת הממשלה (הראשונה לאחר הבחירות) ביום א’ (14.4.2019): הצבעה על אישור מינוי מישל קרמרמן-דקל לתפקיד המנהלת הכללית של הרשות השנייה לטלביזיה ולרדיו

12.04.2019 15:41

פעמיים הודיעה פרקליטות המדינה לבג”ץ כי המינוי יובא להצבעת ממשלה בישיבתה הקרובה. אלא שבשני ימי ראשון, בהם היו אמורות להתקיים ישיבות ממשלה, הן לא התקיימו, בסופו של דבר [פעם אחת בשל ביקור ראש הממשלה בארה”ב ופעם נוספת בשל ביקורו של נשיא ברזיל בישראל]. עתה מגיע יום ראשון נוסף ובישיבה הקרובה צפוי המינוי להיות מאושר. נותר לראות שהדבר אכן יקרה והאם בג”ץ בהחלטתו הסופית יכתוב בצורה מפורשת יותר את דעתו על כך שפעמיים לא מולאו ההתחייבויות שהפרקליטות נתנה לשופטי העליון בשם ראש הממשלה וממשלת ישראל.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט, ספורט והיי-טק

במסגרת תביעה נגד הוט מע’ תקשורת הורה בית-המשפט לחברה לגלות מסמכים שנתבקשה וחייב אותה בהוצאות

12.04.2019 15:33

“התובענה העומדת בבסיס הבקשה עניינה בטענת המבקש כי המשיבה גובה ממנוייה, המנויים על ערוץ ספורט 5 HD, מחיר מופרז עבור הצפייה בערוץ בהינתן שתכניו משודרים ממילא בערוצים אחרים דוגמת ערוץ ספורט 5, המסופק ללא תשלום נוסף למנויי המשיבה”.

להמשך הידיעה
משפט, ספורט והיי-טק

אינטרנט, משפט

בית-המשפט דחה בקשה ל”המצאה מחוץ למדינה” בתביעת לשון הרע נגד חברת Google ומפעילי אתר זר: ‘שאין טעם מיוחד המצדיק את בירורה של התובענה בגבולות ישראל. מירב הזיקות אינן לישראל’

12.04.2019 15:30

“לסיכום, איני מקל ראש, כלל ועיקר, בתחושותיהם של התובעים ובפגיעה שהם חשים כי נגרמה ועודה נגרמת לשמם הטוב. ברם, הבנה זו, לבדה, אין בה לעשות פורום לנאות. אוכל רק לשער כי לפניהם של התובעים פתוחה האפשרות למצות את טענותיהם במקום המתאים לכך”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

חדשנות, יזמות, פטנטים, משפט

ביהמ”ש החליט לפצל דיון בתביעה בנושא הפרת פטנט לכאורה בידי ווייז מובייל, Google LLC ו- Google Ireland Limited

12.04.2019 15:28

“יש להתקדם במתכונת דיונית יעילה […] לשני הצדדים צריך להיות אינטרס כי המחלוקת ביניהם תלובן באופן יעיל, ופיצול הדיון בין שאלת האחריות לשאלת הנזק מגשים מטרה זו”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

בית-המשפט אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשת אישור תביעה נגד בנק הדואר כייצוגית: “המבקש כי הגיע למסקנה באשר לקיומו של קושי ממשי בהנחת בסיס ראייתי לעילות התביעה הנטענות על-ידו”

12.04.2019 15:26

“הגישו הצדדים את בקשתם המוסכמת, במסגרתה טען המבקש כי הגיע למסקנה באשר לקיומו של קושי ממשי בהנחת בסיס ראייתי לעילות התביעה הנטענות על-ידו. לפיכך הוא מבקש להסתלק מן התביעה ללא צו להוצאות – עניין המוסכם אף על המשיבה”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

בית-המשפט אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשת אישור תביעה נגד דואר ישראל בנק הדואר כייצוגית אך הציע לנתבעות לבחון היטב את אופן התנהלותן

12.04.2019 15:24

השופט כותב בפסק דינו כי התנהלות דואר ישראל ובנק הדואר “מעוררת קשיים לא מבוטלים, שכן לא הוצג הבסיס החוקי או החוזי להגבלת הלקוח, לא הוצג המנגנון לפיו נקבעת תקרת המשיכה החודשים ולא הוסר החשש כי היא נקבעת באופן שרירותי. לכאורה גם אין גילוי נאות ללקוחות בנוגע למגבלה זו. בעיות אלו לא נפתרות בבקשת ההסתלקות, שמגבילה עצמה למסמכי פתיחת החשבון. מוטב, איפוא, למשיבות כי יבחנו התנהלותן היטב וזאת כדי למנוע טענות עתידיות בנושא. חרף זאת מצאתי לאשר את בקשת ההסתלקות”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

מבזקים