מסחר אלק'/נייד, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת Alibaba.com מפעילת האתר AliExpress.com

04.01.2019 14:34

הגדרת הקבוצה: “כל מי שבמהלך שבע השנים האחרונות שקדמו להגשת התובענה ועד למתן פסק הדין בתובענה ביצע ו/או יבצע עיסקה כלשהי מול המשיבה, תוך שחוייב ו/או יחוייב בגין עלות דמי משלוח שהינה גבוהה יותר מזו שהוצגה בפניו בשלבי העיסקה הראשונים”.

להמשך הידיעה
מסחר אלק'/נייד, משפט

משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד ממן – מסופי מטען וניטול בע”מ וסוויספורט שירותי מטען בישראל: מחייבות לכאורה שלא כדין את הלקוחות עבור שימוש במערכת סחר החוץ “שער עולמי” שהוקמה ע”י ובמימון מדינת ישראל

04.01.2019 14:32

פרוייקט “שער עולמי” (בגינו הנתבעות גובות, לכאורה, חיובים שלא כדין, לפי כתב התביעה) סוקר באתר זה מספר פעמים ואף טופל בהרחבה בדו”ח של משרד מבקר המדינה ובדו”ח של רשות התקשוב הממשלתי (דווח עליהם כאן באתר).

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון: סלקום משכה ערעור על פס”ד שניתן במחוזי ואשר דחה תביעתה נגד בזק

02.01.2019 21:38

המחוזי: “עניינה של התביעה חוב כספי של למעלה מ- 34 מיליון ₪ שלטענת התובעת [סלקום], הנתבעת [בזק] חייבת לה, במסגרת התחשבנות כספית שביניהן הקשורה לתשלומים הדדיים בגין העברת הודעות טקסט – SMS – בין רשתותיהן (“קישורי גומלין”) המתבטא בהפרש בין הסכום שהנתבעת שילמה לתובעת בגין מסרונים שהועברו מרשתה לרשת התובעת בתקופה שבין 26.7.2010 ל- 31.10.2010 לבין הסכום שהיה על הנתבעת לשלם לתובעת (לדברי התובעת) בגין אותם מסרונים, בהתאם להוראות ההסכם שנעשה ביניהן ביום 16.12.2004.”

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט, נגישות/הנגשה, פרסום/שיווק/מדיה

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד “כאן”, “קשת”, “רשת” וערוץ 10 בשם בעלי מוגבלות בשמיעה שצפו בתוכניות של הנתבעים שסופקו באינטרנט ללא כתוביות בניגוד לחוק ולתקנות הנגישות

31.12.2018 06:37

“הקבוצה המיוצגת תכלול את האנשים עם מוגבלות בשמיעה שצפו או יכלו לצפות בתקופת התביעה בתוכניות שהמשיבים סיפקו באמצעות האינטרנט ללא כתוביות בניגוד להוראות חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1988 ותקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע”ג – 2013. התביעה היא לתשלום של 262 מיליון ₪ לחברי הקבוצה, כאומדן בלבד בשלב זה”.

להמשך הידיעה
משפט, נגישות/הנגשה, פרסום/שיווק/מדיה

אבטחת מידע/סייבר, משאבי אנוש, משפט

פרסום ראשון: בית-המשפט אישר בקשת אלון בכר מנכ”ל הרשות להגנת הפרטיות לקיצור תקופת הצינון שלו כדי שיוכל לכהן כמנכ”ל איגוד הבנקים

30.12.2018 19:03

“בתפקידו האחרון בשירות הציבורי מכהן המבקש כראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים החל מ- 9 באוקטובר 2013. לתפקידו זה מונה המבקש על-ידי הממשלה (בהחלטה מס’ 4470) וזאת לתקופת כהונה מוגבלת בת 6 שנים, המסתיימת ב- 8.10.2019”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משאבי אנוש, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ פירסם בתחילת השבוע ‘חשיפה’ ‘בלעדית’ לגבי מניות חברת סלקום; המידע הבסיסי לגבי המניות הללו פורסם ב- Read IT Now מס’ ימים קודם לכן

28.12.2018 14:47

מקרה נוסף בו אבי וייס ‘מקבל השראה’ מדברים שהוא קורא ב- Read IT Now, מפרסם לאחר מס’ ימים איימים משלו ומכתיר אותם ‘בלעדי’/’ראשונים לדווח’.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש, משפט

לאחר ניהול תביעה אישית של טכנאי נגד חברת הוט מובייל בנושא שכר, הוא הגיש עכשיו תביעה ייצוגית נגד ת.א. טלקום (חברת השירותים של HOT)

28.12.2018 14:39

“בקשה זו באה לתקן מצב זה ולהביא לחיובה של המשיבה לפצות את כל הטכנאים שהועסקו על-ידה במהלך שבע שנות העבודה האחרונות בהפרש הפרשות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

העליון קיבל ערעור של חברה וביטל זכיית חברה אחרת במכרז של משרד הביטחון במכרז ‘מערכת פתיחת מקלטים מרחוק’

28.12.2018 14:38

בין שאר טענות העותרת: הזוכה במכרז הודתה שחברת סלקום, שכלל לא התמודדה במכרז, היא זו אשר מערכת השו”ב ‘תשב’ בחצריה. אין זה מתקבל על הדעת שמערכת השו”ב, המהווה את ליבת הפרוייקט, ולמעשה היא ‘המוח’ של פתיחת המקלטים מרחוק, לא תימצא בחצרי הקבלן הראשי שזכה בפרוייקט אלא בחצרי קבלן משנה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תובענה ייצוגית נגד פלאפון בשם כל המנויים שהחברה “עקבה אחריהם וניטרה אחר מקום הימצאם וניצלה מידע זה לצרכיה העסקיים מבלי לקבל מהם הסכמה מדעת”

27.12.2018 15:54

“חדירה זו לפרטיותם של לקוחותיה אינה מתקבלת על הדעת, מקום שהיא נעשית ללא הסכמתו המפורשת והמודעת של מי שנתון למעקב ולנטילת המידע הפרטי אודותיו, ופסולה במיוחד מקום שהיא משרתת צרכים עסקיים ושיווקיים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

חופש המידע, משפט

עתירת חופש מידע לאור סירוב משרד החוץ לחשוף את פרטי חוקרי/ות השואה והמוסדות האקדמיים ולחקר השואה שהכינו ואישרו את נוסח ההצהרה של ממשלות ישראל ופולין

27.12.2018 10:14

“יש חשיבות ציבורית עליונה בחשיפת המידע המבוקש, על מנת שיוכל להתקיים דיון ציבורי מעמיק במהימנותה ותקפותה, ובמיוחד בביטולה. ככל שיתברר כי משה”ח לא קיים התייעצות עם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים, תתחזק ההצדקה הציבורית והמשפטית לביטול ההצהרה המשותפת”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, משפט

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירות ממוחשב לאיתות על התאמה בין גוף קולט בתחום המשפטים למועמדים להתמחות במשפטים

24.12.2018 19:33

המערכת תספק מענה ופתרון לאפשרויות של המבקשים להתמחות במשפטים להתמחות במשפטים, במשרד המשפטים, תוך מתן אפשרות למאמנים וגופים קולטים נוספים מהשוק הפרטי והציבורי, ככל שיבחרו בכך, לעשות גם הם שימוש במערכת ללא תוספת תשלום. המבקשים להתמחות לא יישאו בעלות כספית כלשהי בגין השימוש במערכת ולא יחוייבו לצרוך שירותים נוספים של המציע הזוכה לצורך השימוש במערכת.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

משפט, צבא וביטחון

עתירה בנושא ייצוא ביטחוני מישראל לקמרון: העליון קבע כי בקשת המדינה “לקיום הדיון בעתירה בדלתיים סגורות, כמו גם הבקשה לאיסור פרסום, תידון במהלך הדיון”

24.12.2018 08:19

“מצער הדבר, כיצד כמעט בכל מקום ברחבי העולם בו התרחשו פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה והפרות חמורות של זכויות אדם מאז מחצית המאה העשרים, נעשה שימוש בציוד, ידע ואימונים צבאיים ישראליים”.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

משפט, תכנון משאבים ארגוניים ERP

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) ע”י חברת ר’בקה טכנולוגיות נגד כי”ל והחברה לישראל בגין הפסדים שנגרמו לתובעת בכל הקשור לפרוייקט ההרמוניזציה (ERP)

24.12.2018 07:37

“התובענה בתיק זה נתמכת הן בראיות רבות שיוצגו בבקשה זו והמצורפות אליה, הן בחוות דעת מומחה כלכלי מטעם התובעת, פרופ’ חיים לוי-קידר […] המצביע בחוות דעתו על כך שהנזק שנגרם לחברי הקבוצה נאמד בכ- 426 מיליוני ₪”.

להמשך הידיעה
משפט, תכנון משאבים ארגוניים ERP

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר/012 מובייל

21.12.2018 08:22

עניינה של הבקשה דנן היא בדרך בה נקטה המשיבה במטרה להגדיל את הכנסותיה שלא כדין, באמצעות שינוי תנאי התוכנית בה מצויים מנוייה, ובכלל כך העלאת תעריפיה, וזאת בהיחבא, מבלי לעדכן את לקוחותיה מראש וכנדרש בתנאי רישיונה ו/או בהסכם ההתקשרות עימם”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת ארקיע בגין הפרה לכאורה של חוק התקשורת

21.12.2018 08:21

יצויין כי בפתח כתב הטענות נאמר כי “המשיבה התעלמה משני מכתבי התראה שנשלחו אליה עובר להגשת התביעה, בימים 26.8.2018 וה- 8.10.2018. הדבר מלמד יותר מכל על חוסר יכולתה להתמודד עם הטענות שהועלו נגדה בדבר הפרת חוק התקשורת”.

להמשך הידיעה
משפט

ביומטריה, משאבי אנוש, משפט

לבקשתה, נמחק ההליך בתביעת עובדת המאגר הביומטרי (לשעבר) נגד נציבות שירות המדינה ונגד משרד הפנים

14.12.2018 13:51

בית-הדין לעבודה קבע ב- 15.2.2018 כי “יש להורות על מינוי הרכב שונה לוועדת הבוחנים, וזאת נוכח הטעויות המהותיות שנפלו בקידום המכרז, כעולה מהחלטתו של מ”מ נציב שירות המדינה מיום 3.12.2017” וכי וועדה בהרכב שונה לחלוטין מזו שהייתה במקור היא שתבחן את המועמדים לתפקיד במאגר הביומטרי.

להמשך הידיעה
ביומטריה, משאבי אנוש, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בעקבות שינוי במבנה האחזקות של חב’ דיסקונט השקעות, שר התקשורת אישר העברת מניות סלקום המוחזקות על-ידה לחברת כור תעשיות

14.12.2018 13:48

הדברים נכתבו בהחלטה של המחלקה הכלכלית בבית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו בפניה מתנהל תיק ת”א 22447-11-18, חברת די אי סי תקשורת וטכנולוגיה בע”מ נגד משרד המשפטים – כונס הנכסים הרשמי.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מבזקים