טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

פורסמה הודעה בדבר אישור הסדר תביעה בתובענה ייצוגית נגד פלאפון בנושא משלוח Spam

14.06.2019 09:24

“במסגרת ההסדר התחייבה פלאפון לנקוט פעולות שיש בהן כדי לצמצם את הסיכוי לשיגור מסרון פרסומי על ידי נציגי השירות בפלאפון, בניגוד לדין, בעתיד, ובנוסף, להעמיד תרומה לציבור בסך 400,000 ₪”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מסחר אלק'/נייד, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד Fiverr International בשל “גביית מע”מ שלא כדין”

14.06.2019 09:23

“יצויין ויודגש כי חיובה במע”מ בשיעור מלא בגין השירותים מתושב החוץ, גרם למבקשת לנזק כלכלי ומוחשי. זאת, בין היתר, שכן פעילות החנות באמזון אינה מהווה ‘עיסקה’ לצורכי מע”מ כיוון שאינה מתבצעת בישראל. ממילא המבקשת אינה רשאית לנכות מס תשומות בגין פעילות זו. פנייה מוקדמת שנעשתה למשיבה – לא הועילה. המשיבה עודנה מסרבת להשיב למבקשת את סכומי המע”מ שנגבו ממנה שלא כדין”.

להמשך הידיעה
מסחר אלק'/נייד, משפט

אינטרנט, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד וויקס.קום בע”מ ונגד Wix.com Inc בשל “התנהלות שלא כדין אגב גביית תשלומי מע”מ מהלקוחות בישראל”: ‘ייתכן שמה שנגבה כתשלום מע”מ נשאר בכיס החברות ואינו מועבר לרשויות המס בארץ’

14.06.2019 09:21

התובעת טוענת כי “WIX אינה מנפיקה ללקוחותיה בישראל חשבונית מס כדין, בין היתר בכך שהיא אינה מציינת על גבי ‘החשבונית’ המונפקת על-ידה את מספר הרישום שלה ברשויות מס ערך מוסף בישראל (ומידע נדרש נוסף). בהתאם, נוצר מצב בו WIX גובה סכום מע”מ מחד, ברם אינה מאפשרת ללקוחותיה הישראליים ‘לקזז’ (לנכות) הוצאה זו (המע”מ) כמע”מ תשומות ברשויות המע”מ בישראל מאידך (שכן – קיזוז ההוצאה מתאפשר אך ורק ככל שמופיע מספר רישום ברשויות המע”מ, כדין).

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מובייל בשם “כלל לקוחותיה שרכשו ממנה חבילת תקשורת לחו”ל עבור יעדים שלא נכללו בחבילת התקשורת, בניגוד למצג המשיבה”

14.06.2019 09:19

“המשיבה הטעתה את לקוחותיה שעה שהציגה באתר האינטרנט שלה מצג שווא לפיו חבילות התקשורת המשווקות על-ידה עבור יעדים בחו”ל, כוללות מדינות מסויימות, בעוד בפועל המשיבה כלל לא סיפקה שירותי תקשורת עבור מדינות אלו, ולקוחותיה אשר רכשו חבילות תקשורת למדינות אלו, הופתעו לגלות כי המשיבה כלל אינה מספקת את חבילת התקשורת שרכשו למדינות אלו ולמעשה רכשו חבילת תקשורת שאין להם כל צורך או תועלת ממנה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

שופטת אישרה חלקית בקשת עיון בתיק תביעה נגד וועדת הרבנים לענייני תקשורת ו- 7 חברות טלקום

07.06.2019 14:54

השופטת מציינת כי “הבקשה שהוגשה, הייתה כאמור לקונית, המבקש עתר באופן סתמי ולא נימק מהו אותו ‘עניין דומה’ שבגינו הוא מבקש לעיין בתיק, ומשכך בהיעדר הנמקה סבירה לא ראיתי להיעתר לבקשה הנרחבת של המבקש. מובהר כי אין לצרף את המבקש כגורם בתיק וניתן לעיין בכתבי הטענות במזכירות בית-המשפט בלבד”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט, נגישות/הנגשה

אושרו בקשות לאיחוד הדיון ביותר מ- 20 בקשות שונות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו ל- 7 בתי-משפט שלום שונים; הבקשות: על כך שמקומות ציבוריים מונגשים ואינם מותאמים לאנשים עם מוגבלויות, בניגוד לנדרש על פי דין

07.06.2019 14:53

“במוקד ההליכים הנ”ל עומדות בקשות לאישור תובענה ייצוגית המלינה על כך שמקומות ציבוריים בתחום שיפוטן של המבקשות ושל המשיבות 9-3 אינם מונגשים ואינם מותאמים לאנשים עם מוגבלויות, בניגוד לנדרש על פי דין. נטען, כי איחוד הדיון בתובענות, אשר מעוררות שאלות עובדתיות ומשפטיות זהות, יקדם יעילות דיונית וימנע הכרעות סותרות”.

להמשך הידיעה
משפט, נגישות/הנגשה

משפט, קורקינטים ואופניים חשמליים

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית לפי חוק הגנת הצרכן) של 7 תובעים נגד 5 נתבעות המייבאות ומשווקות לישראל גלגינוע (קורקינט) של שיאומי הסינית

07.06.2019 14:48

“בקורקינט יש רכיבים הנוטים להישבר, בקלות ותוך שימוש סביר, והמשיבות מסתירות זאת מידיעת לקוחותיהן עת שהן משווקות את הקורקינט, הכל תוך חשיפת לקוחותיהן לסכנת חיים, ממש כך”.

להמשך הידיעה
משפט, קורקינטים ואופניים חשמליים

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, פרסום/שיווק/מדיה

העליון קיבל ערעור של בזק וקבע כי מסרון ששלחה אינו פרסומי אלא שירותי

07.06.2019 14:47

“על פניו מטרתו של המסרון נושא בקשת האישור, היא באופן מובהק שירותית ולא פרסומית; ומשכך, הוא אינו עונה על הגדרת ‘דבר פרסומת’. המסרון נועד ליידע את מי שפונים למוקד הטלפוני של בזק לצורך קבלת שירות, על דבר קיומו של אתר שירות ייעודי בשם ‘בזק שלי’, שאותו מפעילה בזק במרחב האינטרנטי – אתר שבאמצעותו ניתן לקבל שירות ותמיכה במגוון רחב של נושאים – תוך שהמסרון מפנה לקישור לאתר. באתר עצמו אין תוכן שיווקי; השירות ניתן ללא המתנה לנציג שירות; ללא תשלום; בכל ימות השבוע ומסביב לשעון (24/7); ועל פניו מדובר בשיפור והנגשת השירות ללקוח”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, פרסום/שיווק/מדיה

דואר/שירותי דואר, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד דואר ישראל בשל “חיוב ביתר בגין משלוח דבר דואר עקב ייחוס משקל מוטעה ופיקטיבי לדבר הדואר”

07.06.2019 14:44

“לא ייתכן כי חיוביה של המשיבה [חב’ דואר ישראל], גם אם יש להם בסיס חוקי, יתבססו על נתונים שקריים מוטעים ומטעים. כפי שלא נסכים שאחרון התגרנים בשוק יחייב את הלקוח באמצעות נקיבה במשקל מוטעה ושרירותי של מרכולתו, כך אין לאפשר למשיבה, חברה ממשלתית בעלת מונופול על שירותי הדואר, לחייב את לקוחותיה על בסיס נתוני משקל פיקטיביים, מטעים ומוטעים”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כייצוגית) נגד חב’ דואר ישראל: לא דאגה לקיום אבטחה בסניפי דואר במגזר הערבי (“במיוחד לאחר התרחשות כמה אירועי שוד עם שימוש בירי חי”) לעומת אבטחה מסודרת הקיימת בבנק הדואר במגזר היהודי

24.05.2019 16:11

“המבקש וחברי הקבוצה מבני המיעוט הערבי הינם אזרחים ישראליים משלמי מיסים וחלק ניכר מהם משרתים במשטרה, בצה”ל ובמשרדי ממשלה, הם אזרחים לכל דבר המשתפים פעולה במדינת ישראל. המשיבה מרוויחה סכומים אדירים מחברי הקבוצה הנ”ל. לכן ברור שאין כל סיבה שהמבקש וחברי הקבוצה יופלו לרעה לעומת אזרחים אחרים אשר מקבלים שירות אחר ויותר אמין ובטיחותי”; “[…] התנהלות המשיבה אינה מתקבלת על הדעת. הפסול בהתנהלות המשיבה מתבטא בכך כי היא דאגה לבני המגזר היהודי בקיום אבטחה מסודרת בכל סניפי הדואר השייכים למגזר היהודי והפקירה את סניפי הדואר שבמגזר הערבי ללא כל אבטחה”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

משפט, צבא וביטחון

בג”ץ דחה עתירת מלש”ב שהצבא לא יוציא אותו לקורס קדם צבאי “תוכניתנים” בחיל התקשוב משום שטרם הסתיימו הליכי הסיווג הביטחוני בעניינו

24.05.2019 09:13

“דין העתירה להידחות על הסף בשל היעדר עילה להתערבותו של בית-משפט זה. אין בית-משפט זה מתערב בהחלטות שעניינן הליכי המיון והשיבוץ לצה”ל אלא במצבים נדירים שבנדירים”.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

שנה לאחר שהוגשה תביעה (ובקשה לאשרה כייצוגית) נגד רמי לוי תקשורת, העליון מוחק בהסכמה ערעור על החלטה שניתנה במחוזי

24.05.2019 09:01

הערעור לבית-המשפט העליון הוגש בעקבות החלטה של בית-המשפט המחוזי בחיפה בתיק המקורי של התביעה (והבקשה כאשרה כתובענה ייצוגית). בפסק דין שניתן בחודש ינואר השנה נדחתה התביעה ועל התובעת הוטל לשלם לחברת רמי לוי הוצאות משפט בסכום של 17,550 ₪.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, משפט

בית-המשפט אישר הסדר פשרה בתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד בזק לגבי מהירויות גלישה באינטרנט מובטחות מול אלא הקיימות בפועל

24.05.2019 08:58

השופטת: “לאחר עיון בהסדר הפשרה שהוגש ע”י הצדדים, נמצא כי מדובר בהסדר ‘ראוי וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה’. ההסדר משרת תכליות הן ביחס לעבר והן ביחס לעתיד. ביחס לעבר, הסדר הפשרה מסדיר פיצוי בגין תשלום יתר עבור חבילה שלא נוצלה בהתאם לפרסום. הסדר הפשרה מסדיר גם תיקון עתידי בהתנהלות השיווקית של המשיבה ומניעת הטעויות וטעויות של מצטרפים לעתיד לשירותי האינטרנט שמספקת המשיבה”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

אינטרנט, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד GoDaddy.com האמריקנית אשר “גובה מציבור לקוחותיה בישראל תשלומי מע”מ בניגוד לדין ומשלשלת סכומים אלה לכיסה”

17.05.2019 14:33

“חרף גביית מס ערך מוסף מלקוחותיה, הנתבעת עצמה סבורה שחוק מס ערך מוסף אינו חל עליה. כך, הנתבעת לא רשומה כעוסק ברשויות מע”מ בישראל; הנתבעת לא מדווחת לרשויות מע”מ בישראל על עסקאותיה בישראל; הנתבעת לא מעבירה תשלומים לרשויות מע”מ בישראל; הנתבעת לא מעבירה מינתה נציג בישראל, כמתחייב בחוק מס ערך מוסף, מעסק אשר מקום מושבו בחו”ל ואשר חייב בתשלום מע”מ בישראל”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מע’ תקשורת בגין ‘גביית חיובים בלתי חוקיים במסגרת מתן שירותים שונים, והכל ללא ידיעה והסכמה מפורשת של הלקוחות, בניגוד להסכמים ותוך הפרת הרישיון שניתן לה’

17.05.2019 14:31

“כעולה אף מדו”חות שנתיים של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, אין מדובר במקרה נקודתי וכי עסקינן בשיטה בה נוהגת הנתבעת כלפי רבים מלקוחותיה, המחוייבים חדשות לבקרים, בחיובים הנוגדים את ההסכמים עימם, ללא ידיעתם וללא הסכמתם המפורשת”.

להמשך הידיעה
משפט

המזרח התיכון, משפט

עתירה לבג”ץ: ממשלת ישראל מתעלמת מחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן

12.05.2019 18:50

לפי העתירה, “בעקבות חדילת הגורמים המוסמכים, לא מונעים מחברות המקיימות קשרים עם חברות איראניות השתתפות במכרזי מדינה חשובים ביותר בתחומי התשתיות, התחבורה והתקשורת, ומוענקים להן רישיונות וזיכיונות מטעם המדינה, וזאת תוך סיכון אפשרי של האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל”.

להמשך הידיעה
המזרח התיכון, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ועדת הרבנים לענייני תקשורת וחברות התקשורת ‘נתונות למתקפה’ של תביעות בערכאות שונות בכל הקשור לקווי טלפון כשרים; הגישור בין הצדדים לתביעה נכשל ולפיכך התיק נקבע להוכחות בסוף השנה

12.05.2019 14:11

מדובר בתביעה של מנחם מענדל לנצ’נר וחב’ ימות המשיח בע”מ נגד וועדת הרבנים לענייני תקשורת ושבע חברות תקשורת בנושא חסימת מספרי טלפון להתקשרות מטלפונים “כשרים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

חומרה והיקפי, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מ”י: “נוכח מחירם של המכשירים כיום אלו הפכו למצרך נדרש. כפועל יוצא, שכיחות עבירות גניבת מכשירים הולכת ומתרבה עד שזו הפכה למגפה של ממש אשר יש למגרה”

10.05.2019 09:53

“גניבת מכשירים, מעבר לפגיעה הקשה בקניינו של הפרט שמקורה בערכם הכספי של הראשונים, יש בה משום פגיעה אנושה בפרטיות, בתחושת הביטחון האישי ועלולה להוות פלטפורמה לביצוע עבירות פליליות נוספות כגון עבירות רכוש, מרמה, פגיעה בפרטיות וכו’.”

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מבזקים