משפט, ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

האם הכדורגלנים כריסטיאנו רונלדו ו- ליאו מסי יגיעו לישראל להשיב על תובענה ייצוגית שהוגשה נגדם ונגד 13 נתבעים נוספים (בהיקף כולל של 400 מיליון דולר)?

17.09.2018 10:01

“המבקש לא ידע ולא היה מעלה בדעתו לרכוש לילדיו מוצרים של המשיבות או את שירותיהן, מקום בו היה יודע שהמשיבים 1 ו- 2 [רונלדו ומסי] הורשעו בהונאות ובקבלה דבר במירמה”.

להמשך הידיעה
משפט, ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

משפט, צבא וביטחון

שופט העליון: “רצון טוב ושכל ישר יוכל להביא לפיתרון הולם בשעות שנותרו עד ראש השנה. אווירתו מורגשת כבר עתה, ועשויה לתרום ליישוב המחלוקת”

09.09.2018 13:46

השופט: “בנסיבות, לא ראיתי הצדקה לכנס דיון היום אחר הצהריים, באופן שיכביד על ההכנות לראש השנה אצל גורמי המזכירות, המנהלה, המשפט והצבא, שיצטרכו כולם להירתם לדיון. זכויות יש גם לכל אלה ולבני משפחותיהם; והעיקר – דומני ששכל ישר יכול להביא לפיתרון הולם גם מבלעדי דיון”.

להמשך הידיעה
משפט, צבא וביטחון

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

2 התובעים שהגישו תובענה ייצוגית נגד פלאפון בשל התקלה הארצית, הגישו (6.9) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר ע”ס 125 מיליון ₪: התנהלה ב”ביריונות” מטרידה כלפיהם בשל חילוקי דיעות בדבר היקף וטיב השירות שלה

09.09.2018 09:06

“ברור, איפוא, כי הנתבעת עושה שימוש פסול באמצעים טכנולוגיים כמו חייגן ומיילים בתפוצה רחבה של חייבים, בהטרדה אוטומטית ומסיבית של טלפונים, המפרים את שלוות החיים, פוגעים בפרטיות, ויוצרים לחץ פסול על ה’קורבן’, אף אם מדובר בחוב”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

העליון דחה בקשת ערעור על קביעת מחוזי בנושא משלוח Spam לכאורה בידי חב’ קסטרו מודל

09.09.2018 09:03

“בעובדה ששתי הערכאות הקודמות הגיעו לתוצאות שונות אין, כשלעצמן, כדי להצדיק מתן רשות לערער ב’גלגול שלישי’.”

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון דחה בקשת רשות ערעור לגבי החלטות מחוזי בכל הנוגע להתנהלות המשטרה לגבי תפיסת טלפון נייד לצורכי חקירה

09.09.2018 09:01

“קבצים המועתקים ממכשיר טלפון של פלוני שנתפס אגב חקירתו הם לפיכך חלק מחומר החקירה שברשות המשטרה, וגם כאשר מסתיימת החקירה בעניינו של פלוני, דינם אינו שונה מכל חומר חקירה אחר שנאסף במסגרת אותה חקירה (כדוגמת צילומים והעתקי תעודות). לפיכך אין מניעה כי הקבצים המועתקים ישמשו לצורך המשך החקירה נגד חשודים אחרים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון דחה בקשה למשפט חוזר שהגיש נהג אשר הורשע בשימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה שלא באמצעות דיבורית

09.09.2018 09:00

“כידוע, המשפט החוזר איננו הליך דיוני המאפשר לנאשם שהורשע בדין ומתקשה להשלים עם הרשעתו לבקש לפתוח את התיק מחדש, אלא כאשר יש בידו להצביע על טעמים כבדי משקל המצדיקים התדיינות נוספת בעניינו. ברי כי מצב הדברים בתיק דנא, בו נדרש בית-המשפט לטענות שנידונו בפני הערכאות הקודמות – איננו מסוג המקרים החריגים הנ”ל.”

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט, נגישות/הנגשה, תעופה/תחבורה/תיירות

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת ארקיע בהקשר לחוק שיוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות

09.09.2018 08:58

“הנה כי כן, מדובר במספר רב מאוד של הפרות וסטייה מהתקן המחייב לעניין התאמות הנגישות הנדרשות. ההפרות האמורות, מלבד החומרה שבמספרן הרב, יש בהן גם כדי למנוע באופן מעשי את נגישות הקבוצה לשירות המסופק על-ידי הנתבעת. כפי שהובהר גם בחוות דעתו של המומחה, מדובר בבדיקה מדגמית; בדיקה רחבה יותר של האתר תוביל לכמות גדולה מאוד של הפרות אל מול התקן”.

להמשך הידיעה
משפט, נגישות/הנגשה, תעופה/תחבורה/תיירות

משפט, תוכנה

בית-המשפט דחה בקשה של חברת מטרופולי-נט למתן צו ביניים בעתירה מינהלית שלה נגד עיריית פתח תקווה והחברה לאוטומציה

09.09.2018 08:57

“בתמצית יצויין כי הצעת המבקשת נפסלה מהנימוקים הבאים: מנכ”ל המבקשת ומורשה חתימה מטעמה, מר רובין, נשוי לעובדת העירייה, גב’ רובין. הוראת סעיף 174 (א) לפקודת העיריות אוסרת התקשרות של העירייה עם אדם אשר בינו לבין עובדיה קיימת קירבה משפחתית”.

להמשך הידיעה
משפט, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

נדחתה עתירה מינהלית של חברת נקסטקום נגד החשכ”ל, חב’ מגלקום וחב’ בינת יישום מערכות

09.09.2018 08:54

השופט: “ספק אם מאזן הנוחות היה נוטה לטובת מתן סעדים גם אם העתירה לא הייתה מוגשת באיחור כה רב. על יסוד כל האמור, אני דוחה את הבקשות לצו ביניים ולצו ארעי. משלא נתבקשה תגובה אין צו להוצאות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אושרה בקשה מוסכמת להסתלקות מתביעה ייצוגית נגד טלזר 019

09.09.2018 08:52

השופטת: “ספק בעיניי האם היקף הכיסוי הסלולרי במדינות זרות הוא בבחינת מידע שניתן לחייב גילויו אך אין ספק כי העלויות הכרוכות בהוכחת הכיסוי הסלולרי החלקי במדינה הזרה אינן מצדיקות את קיומו של הליך זה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

שופט בית-משפט מתכוון להגיש תביעה אזרחית נגד פלאפון תקשורת

05.09.2018 18:46

נשיאת בית-המשפט העליון פירסמה ביום ראשון (2.9.2018) שתי החלטות (נפרדות) לגבי הליכים משפטיים בהם מעורבים שופטים, בצורה זו או אחרת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה (4.9) תביעה ראשונה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פלאפון תקשורת בגין התקלה הארצית שהייתה בתחילת השבוע

04.09.2018 07:58

“יואר ויודגש כי המדובר בעניין חמור ביותר, שעה שיום 2.9.2018 היה היום הראשון לשנת הלימודים במוסדות החינוך השונים, והיעדר יכולת של מנויי הנתבעת לתקשר בינם לבין בני משפחתם יצרה עוגמת נפש רבה עד מאוד לחלק בלתי מבוטל מן חברי הקבוצות, זאת ללא צל של ספק”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון אישרר צו זמני נגד משרד הביטחון מביצועו של מכרז ‘מערכת פתיחת מקלטים מרחוק’

31.08.2018 14:20

שופט העליון: “לעניין מידת מעורבותה של סלקום בפרויקט סבורני כי נוכח אי הבהירות בעניין, והכרזתה של סלקום על ‘זכייה משותפת’ כביכול במכרז … הודעות אלו אינן מבהירות די הצורך את מידת מעורבותה של סלקום … בכפוף לאילוצי היומן, המזכירות תקבע את הדיון בערעור בהקדם”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט, נגישות/הנגשה

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת קשרי תעופה בנושא התאמת נגישות בשירות אינטרנט

31.08.2018 14:09

בכתב התביעה הודגש כי ב”כ התובע הגישו בעבר שבע תביעות (ובקשות להכיר בהן כתביעות ייצוגיות), וכי מדובר ב”בקשות זהות במהות”. פרטי התיקים הללו מופיעים בכתב הטענות.

להמשך הידיעה
משפט, נגישות/הנגשה

אבטחת מידע/סייבר, משפט

הנהלת בתי-הדין הרבניים: מכרז לאספקת רישיונות ForeScout כולל התקנה ותמיכה במערך המחשוב של בתי-הדין הרבניים

31.08.2018 14:06

העבודה תתבצע באתרים המרכזיים של הארגון (חוות השרתים ביפו ומבנה ההנהלה של הארגון בירושלים).

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משפט

אבטחת מידע/סייבר, משפט

הוגשה (31.8) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) של 2 תובעים נגד חברת דרך ארץ הייווייז (כביש 6) בעקבות פרצות אבטחה במסד הנתונים שלה

31.08.2018 08:17

“יודגש, פירצה זו לא נתגלתה ע”י הנתבעת אלא ע”י משתמש נועם רותם, אשר בראיון לאמיתי זיו מ- TheMarker ביום 29.8.2018 אמר: ‘קיבלתי חשבונית מכביש 6 וכשנכנסתי לאתר נחרדתי לגלות שבקלות יחסית אפשר לראות את כל החשבוניות ופירוט הנסיעות של משתמשים אחרים’.”

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משפט

אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) בנושא אפליקציית פנגו בשל פגיעה בפרטיות המשתמשים

31.08.2018 08:15

“בכך, יצרו המשיבות, הלכה למעשה, כלי עיקוב בלתי חוקי, קל ופשוט אחר כלל בעלי הרכבים בישראל. למותר לציין, כי מדובר בכלי עיקוב בלתי חוקי, המפר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, אשר פגיעתו רעה. אין צורך בדימיון עשיר ומפותח על-מנת להבין את הנזקים הרבים אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהכלי אשר יצרו המשיבות, ברשלנותן”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מע’ תקשורת + רשת מדיה: במסגרת שידורי ‘האח הגדול’ בערוץ 26, שידרו לפחות 5 דקות של סרטון פורנוגרפי קשה אליו נחשפו עשרות/מאות אלפי צופים

19.08.2018 19:31

“אין זה סוד שלתוכנית ‘האח הגדול’ ישנה ירידה ברייטינג ולכן אין אפשרות לשלול את האפשרות שהמשיבות או מי מהן גרמו לשידורו של הסרטון באופן מכוון … המבקש יטען כי לאור כך המשיבות עיוולו כלפי חברי הקבוצה בניגוד לחוק עשיית עושר ולא במשפט עת זכו לקבל ‘פרסומת חינם’, שלא כדין, כשהן עושות זאת על חשבונה וגבה של הקבוצה המיוצגת”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד Google Inc ונגד גוגל ישראל בשם כל מי שרכש מהן מנוי לאפליקציה וביטל לאחר מכן את המנוי אולם בכל זאת נגבו ממנו שלא כדין דמי מנוי מלאים עבור מחזור החיוב האחרון בו ניתנה הודעת הביטול

17.08.2018 13:50

“בניגוד גמור להוראות הדין החל, מקום בו מוקנית ללקוח זכות חוזית לבטל את המנוי לשירות אפליקציות (המהווה עיסקה מתמשכת) והלקוח מבטל את המנוי כאמור – גוגל אינה מבטלת את השירות בתוך שלושה ימים כמתחייב, ובהמשך גובה מן הלקוח שלא כדין את מלוא התשלום עבור מחזור החיוב במהלכו ניתנה הודעת הביטול. בעשותה כן, קושרת גוגל את הלקוח בעיסקה בה אין הוא חפץ יעוד ויותר מכך – בעיסקה אותה ביטל כדין וחדל לעשות בה כל שימוש. והכל – מעבר לפרק הזמן המותר”.

להמשך הידיעה
משפט

מבזקים