טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון דחה ערעור על פסק דין של מחוזי בו נתקבלה בחלקה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד פרטנר; חייב את המערערים לשלם לפרטנר 10,000 ₪ שכ”ט

18.11.2018 21:30

“בנסיבות אלו, צדק בית-משפט קמא בכך שנמנע מלאשר את בקשת האישור במתכונתה המקורית ‘הכוללנית’, ואין בטענות המערערים שהועלו בערעור דנן כדי להצדיק את התערבותנו במסקנתו זו. אשר על כן, הערעור נדחה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הותלו ההליכים נגד חוקר פרטי הנאשם בהוצאת מידע מן המאגר המשטרתי על עובד ברשת רמי לוי שיווק השקמה

16.11.2018 15:25

החוקר הפרטי הנאשם בהוצאת מידע מן המאגר המשטרתי על עובד ברשת רמי לוי שיווק השקמה ובהעברת המידע לאופיר אטיאס (מנהל בכיר ברשת באותה התקופה שהיה מסוכסך עם אותו העובד).

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בית-המשפט מבקש חוו”ד של היועץ המשפטי לממשלה בתביעה (ולצידה בקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת בזק

16.11.2018 15:15

“בטרם ייקבעו הבקשות לשמיעה סברתי כי ראוי לקבל את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה (לרבות עמדת משרד התקשורת כרגולטור המופקד על התחום) בסוגיות המרכזיות העולות מן הבקשה. זאת הן כמי שאמון על האינטרס הציבורי, והן בשים לב לטענות המשיבה כי היא באה בנעלי המדינה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

במסגרת תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית): גולן טלקום גיבשה ‘נוהל בירור טענה לחיוב יתר של המנוי’ ו’הודעה על זיכוי בעקבות תלונה על חיוב יתר’

16.11.2018 15:12

השופט: “לאחר בחינת ההסדר, שמיעת ב”כ הצדדים, ועיון במסמכים השונים שהוצגו בדיון מצאתי כי מתקיימים התנאים שנבעו בחוק ובפסיקה לאישור בקשת הסתלקות מתוגמלת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בתביעה ייצוגית: חב’ Waze Mobile שינתה ברירת מחדל בתוכנת האפליקציה שלה וכן תערוך מס’ שינויים ובהם בתהליך השילוב בין האפליקציה לבין רשתות חברתיות

16.11.2018 15:10

“לענייננו, סבורה אני כי התובע, בתביעתו זו, הניח תשתית לקיומה של עילת תביעה לכאורה. בנוסף, השינוי שנעשה בתוכנת האפליקציה ואשר עוד צפוייה להיעשות בהתאם להצהרת הנתבעת, מלמדנו שהתובענה הייצוגית ובקשת האישור שלצידה, הביאו תועלת לחברי הקבוצה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

משטרת ישראל: מכרז למערכת חיפוש ואחזור מידע משפטי

13.11.2018 20:58

במשטרת ישראל כאלף שוטרים אשר זכאים לקבל רישיון לאיתור מידע משפטי באמצעות אתר אינטרנט. משתמשים אלו מפוזרים בלשכות התביעה המשטרתיות, יועצים משפטיים במטה הארצי ובמחוזות וכן שוטרים הנמצאים בתפקידים משטרתיים או חקירתיים מרמת המטה הארצי ועד לרמת התחנה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת פלאפון תקשורת בשם מנויי החברה אשר לא ניצלו בפועל את ההטבה שהציעה החברה ביום 23.9.2018 ולא קיבלו פיצוי בגין התקלה

09.11.2018 09:38

פלאפון, שהבינה את פוטנציאל הנזק העצום שעלול להיגרם לה עקב התקלות החמורות (בעטיין הפרה את חובותיה כלפי לקוחותיה), ‘הקדימה תרופה למכה’, הודתה בנזק שנגרם ללקוחותיה, והתחייבה לפצותם. לקיחת אחריות ומתן פיצוי הולם הינם דבר מבורך, אלא, שמדובר בפועל במהלך תדמיתי שנועד אך לצאת ידי חובה, שכן דרך מתן ההטבה […] מנעה ממרביתם המוחלט של המנויים ליהנות בפועל מפיצוי כלשהו, ודאי בעל ערך. בכך ניסתה פלאפון ‘ללכת בלי ולהרגיש עם’: מחד, להציג עצמה ברבים כמי שדואגת ללקוחותיה ולוקחת אחריות על מעשיה ומחדליה, ומאידך – לא לתת דבר”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד רכבת ישראל בשם כל מי שנסע באחת מהרכבות של החברה ולא הייתה לו קליטה באינטרנט האלחוטי במהלך הנסיעה; גובה התביעה הקבוצתית: 307 מיליון ₪

09.11.2018 09:36

“על אף שהיעדר קליטת אינטרנט עלה באופן מובהק ברוב המוחלט של נסיעות המבקש, מטעמי זהירות ועל-מנת להסיר מראש כל בדל של טענה שמא יש, כביכול, גישה לאינטרנט בקרונות הרכבת, יצר המבקש בסיוע עובדיו תוכנה פשוטה אשר באמצעותה ניתן לבחון האם יש קליטת אינטרנט ברשת האלחוטית (Wi-Fi) של הרכבת והאם ניתן לגלוש באתר מרכזי (YNET) באמצעות רשת אלחוטית זו; נערכו כ- 130 בדיקות שונות (הרצת התוכנה); מהבדיקות עלה: “ב- 89% מהמקרים שנבדקו ונדגמו לא הייתה אפשרות גלישה באינטרנט לאתר YNET ברשת האלחוטית של הרכבת; ברוב המוחלט של המקרים (94%), לעומת זאת, הייתה קליטת אינטרנט במכשיר הטלפון הנייד של הבודק”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

חדשנות, יזמות, פטנטים, משפט

המחוזי בי”ם קיבל בחלקה עתירה מינהלית של טופ ליין תקשורת נגד שרי האוצר והכלכלה ונגד מרכז ההשקעות

09.11.2018 09:34

“בנסיבות העניין שלפנינו פגם זה אינו ניתן לריפוי. העותרת נאלצת לתקוף החלטה בלתי מנומקת, שאינה מציינת את הטעמים לקבלתה. במצב דברים זה אף ניצב קושי לקבל את טענת המשיבים בדבר סבירותה של ההחלטה”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, משפט

משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד החברות פרי ביצועים, קבוצת אלדד פרי ואלדד פרי נדל”ן בגין משלוח Spam בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים)

09.11.2018 09:18

“הדבר מלמד כי המשיבות אינן מפנימות את החוק ומזלזלות בחברי הקבוצה תוך שהן ‘מספימים’ אותם בניגוד לדין […] אין מדובר בטעות אקראית שכן קיימות תלונות רבות ופסקי דין נגד המשיבות. עולה כי המשיבות פועלות באופן שיטתי בניגוד להוראות החוק והתקשורת. המשיבות מנצלות את העובדה שבידיהן מצויים מספרי טלפון של אנשים פרטיים, אשר הגיעו אליהן בדרך כלשהי, ומשגרות אליהם פרסומות בלא קבלת הסכמתם כנדרש. התנהלות זו ראוי לעקור מן השורש”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

שלושה שבועות לאחר שנפסק לחובת הבימה בתובענה ייצוגית בגין משלוח Spam, הוגשה תביעה חדשה נגדה

09.11.2018 09:16

“הבימה טענה כי הבקשה אינה בעלת חשיבות ציבורית, שכן היא אינה באה להגן על אוכלוסיות מוחלשות או קבוצות מיעוט. כן טענה כי מדובר בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תיאטרון שהוא חברה שמטרותיה הן לתועלת הציבור ומבצעת פעילות תרבותית חשובה וכי הסכומים הללו ישולמו מהקופה הציבורית […] לסיום טענה הבימה כי היא מצוייה בקשיים כספיים וחיובה לשלם למבקשת ובא כוחה סכומים גבוהים עלול לפגוע בפעילות הציבורית החשובה שהיא מבצעת”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

בעקבות 3 עתירות נפרדות (לאחר הפיגוע הרצחני בהר הבית), המשטרה גיבשה “נוהל מבצעי להסדרת התנהלות גורמי המשטרה אל מול גורמי תקשורת באירועים מבצעיים”

02.11.2018 14:23

העליון: “על כל פנים, זהו נוהל חשוב, טוב שבא לעולם. יש לקוות שכלל הנוגעים בדבר – עיתונאים ושוטרים כאחד – ישכילו לפעול על-פיו מתוך הידברות, ומתוך הכרה בחשיבות הערכים והאינטרסים המונחים על הכף – חופש העיתונאות מזה, וחובתה של משטרת ישראל לשמור על הביטחון והסדר הציבורי מזה”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

הנפקות/השקעות, משפט

בית-המשפט קיבל עתירה מינהלית של סי.די.אי. מדיה נגד הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ושרי האוצר והכלכלה

29.10.2018 20:45

“התוצאה של כל האמור היא, כי העתירה מתקבלת. אני מורה על השבת עניינה של העותרת לרשות, על-מנת שזו תבחן את החלטתה על ביטול התוכנית שאושרה, על יסוד כלל השיקולים הצריכים לעניין”.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות, משפט

משפט, נגישות/הנגשה

הוגשה עתירה מינהלית נגד נציב שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונגד הנציבות (במשרד המשפטים) בנושא נגישות באינטרנט לבעלי מוגבלויות

29.10.2018 20:43

“אין מדובר בעניין של מה בכך, בעבור אנשים עם מוגבלות בראייה השימוש באינטרנט הוא הסיכוי וההזדמנות לעצמאות ולהשתלב כשווה בחברה. בעולם אינטרנטי אידאלי מתגמדות כמה וכמה מהמגבלות הפונקציונליות של האדם עם המוגבלות בראייה […] העולם האידאלי האינטרנטי אינו רק אמצעי להתגברות על מכשולים אלא הוא ‘שער’ להשתתפות שווה של אנשים עם מוגבלות בראייה בשוק הקניות הווירטואלי […] בכוחו של אינטרנט נגיש להפוך את חייו של האדם עם המוגבלות לעצמאי יותר ולהעניק לו תחושה שהוא שייך לחברה מודרנית שהסביבה הווירטואלית היא חלק נכבד בעולמה”.

להמשך הידיעה
משפט, נגישות/הנגשה

דואר/שירותי דואר, משפט

תביעה נגד חב’ הדואר: “מזניחה באופן כמעט מוחלט את ציבור לקוחותיה תושבי היישובים הערביים” לעומת יישובים יהודיים (סמוכים אליהם) לגבי דואר שליחים

27.10.2018 19:26

“דואר ישראל מציעה לקהל לקוחותיה שירותי דואר שליחים, במסגרתם מתחייבת היא למסירת משלוח דואר, באמצעות שליחים מטעמה, מכל סניף דואר, לרשימת יישובים הכוללת 1,002 יישובים – מתוכם אך ורק 15 יישובים הינם יישובים ערביים”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

אינטרנט, מסחר אלק'/נייד, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד זיפי אחזקות: מטעה לכאורה לקוחותיה לגבי עמלת התיווך שהיא מחייבת ברכישת מוצרים דרכה מאתרי קניות דוגמת AliExpress ו- eBay

27.10.2018 19:01

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי הנתבעת היא חברה בע”מ הרשומה בישראל אשר מפעילה אתר אינטרנט בשם “זיפי”. האתר פועל כמתווך בין אתרי מסחר אלקטרוניים ופלטפורמות תשלום שונות ובהם Asos, AliExpress, PayPal, Amazon.com ו- eBay, לבין משתמשים.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מסחר אלק'/נייד, משפט

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ביהמ”ש התיר לעו”ד (שהגישה תובענה ייצוגית נגד פלאפון) לעיין בכל מסמכי עתירה מינהלית שהגישה פלאפון נגד המדינה

19.10.2018 16:05

“באיזון בין עיקרון פומביות הדיון וזכות העיון הנוטה לטובת המבקשת, לבין הזכות ל’פרטיות עסקית’ של פלאפון, אני מוצאת כי ניתן לאפשר למבקשת את העיון בכל המסמכים בתיק דנן בכפוף למגבלות, ועיון זה יהא בבחינת פגיעה מידתית בחברת פלאפון […] רשאית היא להשחיר נתונים מסחריים וכספיים, שעניינם מספר המנויים והיקף הגבייה מהם, וזאת בלבד”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מבזקים