אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

“חומרה יתירה במעשי הנאשם נוכח העובדה שכשל במעשים של זיוף וקבלת דבר במרמה, דווקא בקשר לתפקיד במערך הסייבר שדרש ממנו רמת אמון גבוהה במיוחד”

17.01.2021 13:47

הנאשם זייף מסמכים של מ. החינוך ושל סלקום כאילו מילא שם תפקידים בתחומי אבט”מ, דבר שלא היה; בעקבות כך זכה במכרז לתפקיד במערך הסייבר; בין דברי הנאשם בפני בית-הדין: “במבחני הידע שנערכו לו על ידי מערך הסייבר הוכיח ידע מקצועי, ונבחר לתפקיד פה אחד על ידי חברי הוועדה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ייצוגית נגד בזק, בי קומיוניקיישנס ונתבעים נוספים: התביעה היא לגבי נזקים שנגרמו לכאורה למבקשים ולחברי הקבוצה המיוצגת כתוצאה ממעשי וממחדלי המשיבים, שפעלו בניגוד לחוק ני”ע

13.01.2021 14:22

יצויין כי ב- 11.11.2020 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: בתוך יממה: הוגשו שלוש תביעות נפרדות (ובקשות לאשרן כתובענות ייצוגיות) נגד חברת בזק בהקשר של חברת בזק בינלאומי. מעיון במערכת ‘נט המשפט’ של הנהלת בתי-המשפט עולה כי כשבוע לאחר הגשת התביעות הללו, הורתה שופטת כי הצדדים “יגישו בקשה מאוחדת חדשה, במסגרת הליך נפרד”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

ביום אחד: ארבע תביעות נפרדות (ובקשות לאשרן כתובענות ייצוגיות) נגד פרטנר תקשורת לגבי התקלה המתמשכת בשירותי פרטנר טי.וי.

13.01.2021 13:06

יצויין כי נכון למועד העלאת ידיעה זו לאתר, טרם פירסמה פרטנר תקשורת הודעה לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך לגבי התביעות הללו. Read IT Now היה האתר הראשון לדווח על התביעות הללו.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

נדחתה עתירה למתן צו על תנאי ובקשה למתן צו ביניים נגד שר התקשורת ומשרד התקשורת

10.01.2021 15:00

“המועד המתאים לבחינת טענות העותרים, באשר לפגמים הנטענים שנפלו בהליך השימוע, באופן פרסומו ובדרכים שניתן היה להגיב לו הוא לאחר קבלת החלטה סופית של משהת”ק בעניין התיקונים המוצעים. טענות העותרים תשמרנה, והם יוכלו לתקוף את הליך השימוע במועד המתאים לכך”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישה פרטנר לאחר שהמחוזי הורה לה להעביר לידי ב”כ התובע רשימה מפורטת של חברי הקבוצה (עליה חל הסדר הפשרה שאושר במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית וקיבל תוקף של פסק דין)

10.01.2021 14:57

“פרטנר טוענת כי רשימת חברי הקבוצה הכוללת קרוב לחצי מיליון רשומות היא בגדר סוד מסחרי שגילויו יפגע בעסקיה; ובהינתן שנכללים בה מספרי תעודת זהות מדובר גם בפגיעה בפרטיות שעלולה ליצור אף סיכוני אבטחת מידע. עוד נטען כי חרף החלטתו של בית-המשפט, באי הכוח המייצגים מתכוונים לעשות שימוש ברשימת חברי הקבוצה לצורך הליכים ייצוגיים אחרים נגד פרטנר”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

העליון נעתר לבקשה להסרת קיום דיון בדלתיים סגורות בערעור על עת”מ לגבי מכרז שערכה רפאל לתכנון, ביצוע והקמה של פרויקט בנייה מורכב, המשתרע על פני מאות עמודים

10.01.2021 14:55

“באשר למאזן הנוחות, המשיבה טוענת כי מדובר בפרויקט בעל לוחות זמנים מאתגרים מאד מלכתחילה, וכי הוצאתו לפועל עוכבה זה מכבר בשל הנסיבות החריגות של התפרצות נגיף הקורונה. כל עיכוב נוסף בפרויקט, כך נטען, יגרום למשיבה לנזקים מצטברים בהיקף נרחב. המשיבה אף עמדה על חשיבותו של הפרויקט והשלמתו בהקדם האפשרי מבחינת האינטרס הציבורי. בנוסף צוין כי למשיבה התחייבויות בנוגע לפיתוח ולבניה על הקרקע שהוקצתה לה לצורך הפרויקט מטעם רשות מקרקעי ישראל, וכי עיכוב בהליך המכרז עלול לגרום להפרה של התחייבויות אלה”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, ניהול קשרי לקוחות CRM

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד השיקמה NGN 015 בנושא שעות פעילות מוקדי השירות הטלפוניים שלה

10.01.2021 14:53

“חרף הוראות הרישיון המפורשות בעניין שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, המשיבה עושה דין לעצמה ומצמצמת קרוב ל- 20% משעות פעילות מוקד השירות – תוך הפרה בוטה של הדין ושל הנחיות הרגולטור”. המשיבה ככל הנראה עושה חשבון שעדיף לה להסתכן בעיצומים כספיים, מאשר לבצע את ההשקעה הנדרשת לשם תיקון התנהלותה, דבר שחוסך לה מיליוני שקלים וככל הנראה עלותו גבוהה מעלות העיצומים הכספיים הפוטנציאליים, ולכן המשיבה ממשיכה באותה התנהלות של פגיעה בזכויות הציבור, במודע ובמכוון, בבחינת ‘שיטת מצליח’ של הפרה משתלמת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, ניהול קשרי לקוחות CRM

משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מע’ תקשורת: מספקת ללקוחותיה ממיר אשר חווה תקלות רבות ולכאורה לא ניתן לתקנו

10.01.2021 14:48

“לאחרונה התגלה שלתקלה הנזכרת אין בכלל פיתרון מבחינת המשיבה. בהקלטות של טכנאי המשיבה הודה הוא שמדובר בתקלה ידועה שאינה ברת פיתרון: ‘תאמיני לי שאני מת כבר שיהיה לזה פיתרון כי אין לזה צורה שאני עובר מבית לבית וחוזר על אותו תקליט שאי לזה פיתרון. זה לא צורה אבל זה מה שאנחנו מקבלים כרגע’. על אף האמור, המשיבה ממשיכה לתאם עם לקוחותיה ביקורי טכנאים – ביקורי סרק לכל דבר ועניין. במקביל, ממשיכות התקלות בממירים שאצל הלקוחות תוך גרימת נפש רבה”.

להמשך הידיעה
משפט

חופש המידע, משפט

עתירה מינהלית של עמותת אל-ספאם נגד הב”ה ונגד בזק

10.01.2021 14:47

לגבי המשיבה השנייה, חברת בזק [“הסירוב השלישי”], נאמר בין השאר בכתב העתירה כי “המשיבה 2, חברת בזק, היא הצד השלישי שאליו נוגע המידע המבוקש באחת משלוש הבקשות מושא עתירה זו. המשיבה 2 הודיעה על התנגדותה למסירת המידע המבוקש, בעקבות פניית המשיבה 1 אליה לשם קבלת עמדתה בנדון בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, משפט

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

ביהמ”ש המחוזי מחק עתירה של אמן מחשבים נגד מדינת ישראל [בנושא שלב שני (תיחור) במכרז מרכזי לאספקת מערכות ושירותים בתחום אבטחת המידע והסייבר עבור משרדי הממשלה]

03.01.2021 14:49

הקורא אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ מוזמן לקרוא ידיעה זו ואז לקרוא שוב מה שכתב בידיעה שלו מ- 2.12.2020 (מבלי לנסות קודם לבדוק את העובדות ו/או לסייג את מה שהוא כותב).

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

משפט, נגישות/הנגשה

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד צ’ק פוינט בנושא נגישות לבעלי מוגבלויות

03.01.2021 14:36

התובעת, “בעלת מגבלה בשמיעה”, הגישה במהלך חצי השנה האחרונה שלוש תביעות דומות נגד אפקון בקרה ואוטומציה, אלביט מערכות ונצבא החזקות.

להמשך הידיעה
משפט, נגישות/הנגשה

בריאות/רפואה, משפט

נמחקה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד משרד הבריאות שדרשה לחייב את המדינה בחלוקת מסיכות קורונה לאזרחים

03.01.2021 14:34

בדיון אמר ב”כ המשיבה כי “ניתן היה להבין בעבודה בסיסית, שמדובר בבקשה קנטרנית. היא חסרת עילה מכל כיוון אפשרי. אפשר היה להימנע מלהגיש אותה מלכתחילה או לפנות לערכאה מתאימה. המדינה ומשרד הבריאות קיבלו טיוטה ונאלצו להתייחס לטענות שעלו כאן. על כן אבקש לחייב בהוצאות”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בזק הגישה לעליון בקשת רשות ערעור על החלטת מחוזי שאישר תביעה (בהיקף קבוצתי של 63 מיליון ש”ח) – כייצוגית

03.01.2021 14:32

בפתח הכרעת ביהמ”ש המחוזי אומר השופט כי “לאחר שבחנתי את הראיות ושקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי עלה בכוחם של המבקשים להראות עילת תביעה, וכן כי קיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות העולות בתובענה יוכרעו לטובת הקבוצה”; “המבקשים עמדו בנטל המוטל עליהם בשלב זה והוכיחו כי בידיהם שתי עילות תביעה לכאורה כנגד המשיבה – עילת הפרת חובה חקוקה ועילת הטעיה צרכנית”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אושרה הסתלקות מייצוגית שהגיש אסיר לשעבר נגד השב”ס וחברת בינת בנושא מערת הטלפוניה “שחף” במערכת בתי-הסוהר בישראל

03.01.2021 14:28

בשנים האחרונות פירסמתי באתר זה מספר ידיעות לגבי מערכת “שחף” שחברת בינת הטמיעה עבור השב”ס וכן לגבי השימוש בביומטריה (זיהוי קול) בקרב האסירים. הקישורים – בתוך הידיעה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

נדחתה בר”ע בעליון על החלטה בייצוגית: “בשלב זה, הדיון בבקשת האישור מתמצה בשאלה אם להטיל אחריות בגין משלוח ספאם למרות שהנתבעות לא שיגרו את ההודעות בעצמן” וה”עוולות בוצעו על ידי ‘קבלן עצמאי’ שהועסק” על-ידן

03.01.2021 14:25

“הסכמה שבשתיקה נלמדת ממודעות המזמין לכך שיישלח ספאם מטעמו, כאשר גם עצימת עיניים כלפי אפשרות זו היא בגדר ידיעה. נמצאנו למדים, כי מקום שבו יוכח שמזמין היה מודע לכך שהקבלן שעימו התקשר לצורך מתן שירותי שיווק ופרסום פועל בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת ולא ניסה למנוע זאת, לרבות אם “רק” עצם את עיניו – יראו במזמין כמי שהרשה או אישרר את מעשיו המזיקים של הקבלן והוא לא יוכל ליהנות עוד מן ההגנה שבסעיף 15 לפקודת הנזיקין”.

להמשך הידיעה
משפט

מחשוב ענן, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד OMC מחשבים ותקשורת לגבי חיובים עבור שירותי ענן

03.01.2021 14:22

“במסגרת חוזה ההתקשרות האחיד עליו מחתימה המשיבה את לקוחותיה, יצרה המשיבה ‘פוליסת ביטוח’ המבטיחה כי חיובו החודשי של הלקוח לא יפחת אלא אך ורק יעלה. תנאי ההתקשרות של המשיבה כוללים תניית הצמדה חד כיוונית, לפיה התמורה הנקובה בהסכם בדולרים אשר מחוייבת, בפועל, בשקלים, צמודה לשער הדולר אך ורק כאשר שער ההמרה עולה מעבר לשער הדולר המינימלי, אך אינה צמודה לשער זה כאשר הוא יורד מתחת לשער ההמרה המינימלי”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בג”ץ דחה עתירה של מנא טכנולוגיות נגד שר התקשורת ונגד משהת”ק

29.12.2020 07:36

“העתירה נדחית אפוא על הסף; העותרת תשלם הוצאות לטובת אוצר המדינה בסך כולל של 3,000 ₪”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט