טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש, משפט

בית-הדין לעבודה קיבל חלקית תביעה של נתי ביאליסטוק כהן (לשעבר, יועץ בכיר למנכ”ל משרד התקשורת) בשל אופן סיום העסקתו במשרד

10.01.2018 21:35

נוסף לפיצוי — בגין אי עריכת שימוע לתובע קודם לסיום העסקתו בתפקיד — בגובה 4 משכורות סכום כולל של 84,348 ₪, קבע בית-הדין לעבודה גם כי הנתבעת תישא בהוצאות משפט ושכר טירחה בא-כוח התובע בסך של 7,000 ₪.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש, משפט

משאבי אנוש

המועצה האיזורית חוף השרון פירסמה מכרז פומבי לתפקיד מנמ”ר

03.01.2018 13:19

מדובר על מנמ”ר במיקור-חוץ “לטובת ניהול המחשוב, מערכות המידע, תקשורת, חומרה וטלפוניה”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

משאבי אנוש

הוקמה ועדת איתור מועמדים למילוי מישרת מנהל/ת שירות עיבודים ממוחשבים (שע”מ) ברשות המיסים

30.12.2017 18:42

התפקיד כולל ניהול עובדי הארגון (כ- 500 עובדים) וניהול תקציב שנתי (תקציב מוצע של כ- 140 מיליון ₪ בשנה). המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד הוא 18 בינואר 2018.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

משאבי אנוש

רשות הסייבר בדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת: דרושים 2,500 מיישמי סייבר

31.10.2017 21:46

אליהו ראובן מנהל טכנולוגי ראשי משרד הבריאות אמר בדיון כי “בשנה וחצי האחרונות עשינו ניסויים רבים לגיוס אנשי סייבר עם כמעט אפס הצלחה. לפי מכרז החשב הכללי רוב מקצועות הסייבר חסומים למשרדי הממשלה והם לא יכולים לגייס, פרט למיישמי הגנה. גם שם אפילו ב- 17 אלף שקל לחודש אני לא יכול לגייס מיישם סייבר עם ניסיון. גם מחירי הקורסים מאוד יקרים, זה מגביל אנשים פרטים מללכת לתחום”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

מימשל/מימשל זמין, משאבי אנוש

מנמ”ר המשרד להגנת הסביבה עבר לתפקיד מנמ”ר רשות האוכלוסין שהמנמ”ר הקודם שלה עבר לתפקיד מנהל מימשל זמין

27.10.2017 10:50

אורן אריאב מנמ”ר המשרד להגנת הסביבה עבר לתפקיד מנמ”ר רשות האוכלוסין; המשרד להגנת הסביבה מקיים מכרז לתפקיד מנמ”ר חדש.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפרסם היום מכרז בינמשרדי לתפקיד מנהל אגף בכיר (מערכות מידע) [במישרה מועסק עובד/המישרה תתפנה ב- 1 ביוני 2018]

22.10.2017 14:09

ניהול האגף למערכות מידע במשרד, בהתאם לתפקוד כפי שנקבעו ע”י נציבות שירות המדינה ובהתאם להוראות החוק, המסגרת הכוללת של התקציב, תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית והנהלים הקיימים במערכת הממשלתית.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד הפנים, בשם הרשות לניהול המאגר הביומטרי: מכרז פנימי לתפקיד מרכז/ת בכיר/ה ניתוח והפעלת מע’ ביומטריות

02.10.2017 20:24

סיווג ביטחוני בתוקף לרמת “סודי ביותר” ועמידה במבדקי התאמה ביטחונית כנדרש. מועמד ללא הסיווג הביטחוני הנדרש יעבור הליך סיווג לאחר קבלתו לתפקיד כתנאי להעסקתו.

להמשך הידיעה
ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משאבי אנוש, משפט

בית-משפט גרמני קבע כי למעסיקים אסור להשתמש בתוכנת keyboard-tracking כדי לעקוב אחר עובדיהם

20.09.2017 15:31

בית-הדין קבע כי ראיות שנאספו כתוצאה משימוש בתוכנה זו בידי מעסיקים אינן יכולות לשמש עילה לפיטוריו שלח עובד. הפסיקה שניתנה בעניין קובעת כי הדבר מפר את זכויותיו האישיות של העובד.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

משאבי אנוש, רשתות חברתיות

מעסיקים הבוחנים את היסטוריית המדיה החברתית של מועמדים לעבודה עלולים בעתיד להפר את החוק האירופי

20.09.2017 15:29

לדברי חברת גיוס כוח אדם CareerBuilder, שבעים אחוז מהמעסיקים משתמשים ברשתות החברתיות השונות כדי לבחון מועמדים למישרות שונות. אותו נתון של מעסיקים גם מבצע חיפוש במנועי חיפוש מקוונים כדי לבצע ‘תחקיר’ על מועמדים פוטנציאליים.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, רשתות חברתיות

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מפעל הפיס: מכרז לשירותי מומחים בתחום תשתיות המחשוב

25.08.2017 09:47

המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית, כאשר כל תחום ייבחן בנפרד. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

עיריית פ”ת: מכרז לאספקת שירותי כוח אדם למקצועות המחשוב ומערכות מידע

25.08.2017 09:46

העירייה תהיה רשאית לפצל ביצוע העבודות על-פי מכרז זה בין מספר מציעים כפי שמפורט במסמכי המכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד העבודה: מכרז להשמת האוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת ידע

18.08.2017 13:45

המטה לשילוב מיעוטים בלשכת המשנה למנכ”ל והממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באמצעות ועדת המכרזים המשרדית, מזמינים הצעות למתן שירותי הכשרה, השמה וליווי סטודנטים ואקדמאים מהחברה הערבית בתעשייה עתירת הידע בישראל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משאבי אנוש

נשיאות הכנסת אישרה הנחת הצע”ח פרטית: העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – תחולת החוק על עובדי מחשוב)

24.07.2017 20:18

“הצעת חוק זו נועדה להחיל את ההוראות החשובות הנוגעות להשוואת תנאים של עובדי הקבלן גם על עובדי המחשוב, ותמנע את האפליה השגויה והמחפירה של אוכלוסיית עובדים זו”; יצויין כי הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אילן גילאון ועמיר פרץ (פ/4084/20) שהוסרה מסדר היום בחודש יוני האחרון.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

פורסם מכרז בינמשרדי לתפקיד סמנכ”ל/ית בכיר/ה ומנהל/ת מינהל (כלכלה) במשרד התקשורת

23.07.2017 14:36

בהתאם להחלטת הממשלה וכמפורט בהנחיית נציב שירות המדינה (נש”מ), המינוי למישרה הוא לתקופת כהונה של שש שנים שניתן יהיה להאריכה לתקופה של שנתיים נוספות. עובד שייבחר יידרש לעמוד ברמת סיווג “סודי ביותר” בטרם איוש המישרה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

הודו (BRIC), משאבי אנוש

מחקר חדש של IBM: לחינוך הגבוה תפקיד מרכזי בגישור על פער מיומנויות העבודה בהודו

04.07.2017 07:05

עורכי הסקר אומרים כי בין השנים 2010 ל- 2030 צפוייה אוכלוסיית העובדים בהודו לגדול מכ- 750 מיליון לקרוב ל- 1 מיליארד איש.

להמשך הידיעה
הודו (BRIC), משאבי אנוש

מבזקים