משאבי אנוש, נגישות/הנגשה

תחזית חדשה של חב’ המחקר Gartner: צפוי גידול שמספר האנשים בעלי מוגבלויות שיועסקו בעתיד לאור השימוש בטכנולוגיות חדישות שיקטינו מכשולי נגישות לעובדים הללו

25.10.2019 09:15

גופים המעסיקים עובדים בעלי מוגבלויות לא רק יזכו להכרת תודה מהקהילות בהן הם פועלים אלא גם לשיעורי שימור עובדים גבוהים יותר ב- 89%, גידול של 72% בפיריון העובדים וגידול של 29% בריווחיות.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, נגישות/הנגשה

משאבי אנוש

במלאות שנה ליישום “נוהל היי-טק” רשות האוכלוסין מפרסמת נתונים מסכמים

13.09.2019 09:27

“אחד הענפים שבהם מועסקים עובדים זרים בישראל הוא ענף המומחים, אחד הענפים המתפתחים ביותר בשנים האחרונות. ממשלת ישראל נתנה תשומת לב מיוחדת להעסקת מומחים במקצועות ההיי-טק והסייבר. במהלך 2018 קבעה הרשות ‘נוהל ניסויי לטיפול בבקשות חברות היי-טק וסייבר להעסקת והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל’ שעניינו עידוד תעשיית ההיי-טק והסייבר”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

משאבי אנוש, משפט

משרד התקשורת מפרסם מכרז פנימי לתפקיד סגן מנהל אגף א’ (משאבי אנוש) והדרכה

05.08.2019 15:42

בשנת 2019 פורסם, לראשונה, מדד להישגים במשרדי הממשלה. בתחום הרכש דורגה יחידת הרכש של משרד התקשורת בציון הגבוה ביותר.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש, משפט

לבית-הדין לעבודה הוגשה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד בזק בינלאומי בשל “פגיעה קשה בזכויותיהם של עובדיה”: “ביצעה ניכויים אסורים מעמלות המכירה ששולמו לתובע בהתאם לזכאותו לפי הסכם ההעסקה”

21.06.2019 08:35

“יודגש: התובע מעולם לא הביע את הסכמתו לניכויים האמורים, והגם שהביע בזמן אמת את התנגדותו לביצוע הניכויים, הוא לא יכול היה לפעול נגדם, במיוחד כאשר עסקינן במשיבה שהיא אחד מהגופים הגדולים במשק. זאת ועוד: דבר הניכויים, גובהם ומשך הזמן בו ניתן לבצעם, לא עוגנו בהסכם ההעסקה […] כלומר, דבר הניכויים האמורים אף לא זכה לעיגון חוזי, וככל הנראה לא בכדי”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש, משפט

משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

חברת הייעוץ הארגוני Korn Ferry: השיעור של נשים בקרב ממלאי תפקיד CIOs/CTOs גדל ל- 18% בשנה האחרונה

17.05.2019 14:37

הדו”ח גם מצביע על כך שחל גידול בשיעור הנשים הממלאות תפקידי מנהלי כספים ראשיים [Chief Financial Officer, CFO] ומנהלי שיווק ראשיים [Chief Marketing Officer, CMO] בארגונים הגדולים. לעומת זאת לא נרשם שינוי בשיעור המנכ”ליות בשיעור מנהלי משאבי אנוש ראשיים [Chief Human Resources Officer, CHRO].

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, נשים, פער מגדרי

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

ישראל מבקשת להצטרף לממשלות בעולם המשתמשות בשירותי LinkedIn לשם גיוס כוח אדם איכותי לשירות הציבורי

04.04.2019 18:57

“התקשרות עם חברת לינקדאין מהווה מתן כלי ומענה לאתגרים ולצרכים נדרשים עבור תהליכי גיוס ואיתור מועמדים לשירות המדינה, בתוך כך אתגר הזמינות למידע, משך הזמן לתהליכי הגיוס והאיתור, נשירה של מועמדים איכותיים לאורך התהליך ועוד. הכלים המוצעים במסגרת ההתקשרות עם חברת לינקדאין, יסייעו בניהול, תפעול וקידום האפשרות לאיתור מועמדים באופן רוחבי עבור כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, בדגש על מישרות בהן יש קושי באיתור מועמדים מתאימים דוגמת מישרות IT, מהנדסים, סייבר ועוד”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

טכנולוגיית מידע, משאבי אנוש

רשות התקשוב הממשלתי מודיעה: מעתה במקום מנמ”רים יהיו במשרדי הממשלה “מנהלי אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע”

02.04.2019 15:56

נציבות שירות המדינה: “לאור התמורות שחלו בתחומי מערכות המידע בארגונים בכלל ובשירות המדינה בפרט, מאז אושר והופעל התפקוד אחרון, הוחלט לבחון מחדש את תקפותו ולהציע מודל חלופי המותאם לשינויים הארגוניים והטכנולוגים שחלו בתחום. בשיתוף עם רשות התקשוב, הוחלט על בניית מודל תפקוד חדש, פשוט יותר”.

להמשך הידיעה
טכנולוגיית מידע, משאבי אנוש

משאבי אנוש, משפט

דיווח: לא תתקיים ישיבת ממשלה ביום א’ בשל ביקור נשיא ברזיל; בישיבה הזו הייתה הממשלה אמורה לאשר מינוי מישל קרמרמן-דקל כמנכ”לית הרשות השנייה לטלביזיה ולרדיו

29.03.2019 08:51

ב- 21.3.2019 הודיעה פרקליטות המדינה לבג”ץ כי ‘לאחר שקילה נוספת של הסוגיה, החליט ראש הממשלה להביא לממשלה את הצעתו של שר התקשורת בעניין מינוייה של העותרת לתפקיד מנכ”ל הרשות השנייה לטלביזיה ולרדיו, במהלך ישיבת הממשלה הבאה […] הצפוייה להתקיים ביום 31.3.2019. בנסיבות אלו, עמדת המדינה היא כי מתייתר הצורך בהכרעה שיפוטית בעתירה’.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

בריאות/רפואה, משאבי אנוש

רונה קייזר מונתה לראש אגף בכיר מערכות מידע ומחשוב במשרד הבריאות; קודמתה בתפקיד הייתה שירה לב-עמי

29.03.2019 08:48

רונה קייזר, בוגרת הטכניון ואוניברסיטת בר אילן, החלה עבודתה במשרד הבריאות לפני כשנתיים ובמשך שמונה החודשים האחרונים סייעה בניהול האגף למערכות מידע ומחשוב.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, משאבי אנוש

משאבי אנוש

נתונים שנאספו ע”י The Wall Street Journal/ISS Analytics: יותר חברות ציבוריות אמריקניות מפרידות כיום את מישרות היו”ר והמנכ”ל שבדרך כלל אותו אדם ממלא אותן בחברות

15.03.2019 08:57

המגמה להפריד בין שני התפקידים לשני אנשים שונים בארגון נובעת מהכוונה שיו”ר חברה העומד בפני עצמו מהווה משקל נגד אל מול מנכ”ל חברה העומד אף הוא בפני עצמו.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש, משפט

‘הצדק עם בזק כי חובה עליה לסור למרות הרגולטור, משרד התקשורת; לחברה לא נתון עוד שיקול דעת בשאלה האם לאפשר כניסת ספקים חיצוניים לביצוע עבודות’

25.02.2019 16:06

בזק טענה בפני בית-הדין האיזורי לעבודה כי “השביתה ננקטת תוך הפרת התחייבות ל’שקט תעשייתי’ בהסכמים הקיבוציים, לרבות התחייבות משנת 2015” וכי “מדובר בשביתה פוליטית ואסורה נגד פעולות של הריבון, כאשר בזק עצמה מתנגדת להחלטת משרד התקשורת, אולם מחוייבת לפעול לפיה. שביתה נגד החלטות הריבות אינה חוקית או אפשרית”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש, משפט

משאבי אנוש, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

ע. קב”ט לשעבר הגישה תביעה נגד אל על ומשרד החוץ בגין “התנהלות כוחנית ופסולה של מעסיק חזק כלפי עובדיו הזוטרים, בניסיון לשלול מהם את זכותם האפקטיבית להתפטר מעבודתם ע”י הרתעתם באמצעות הצגת קנסות שרירותיים בסכומים דימיוניים ובאמצעות איומים וענישה אסורה”

22.02.2019 14:43

“הרתעה זו מבוצעת בדרך של איום על ציבור העובדים במשרת עוזרי קב”ט, כי ככל שיבקשו לסיים את עבודתם בטרם חלוף שנתיים ימים, יוטל עליהם קנס עונשי בשיעור מופרך, דימיוני ושרירותי של 5,000 דולר (שווה ערך לשכר העבודה הבסיסי בארבע משכורות חודשיות ויותר!) אשר ינוכה באופן חד-צדדי ממשכורתם האחרונה, באיצטלה של ‘החזר דמי הכשרה’.”

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

משאבי אנוש, משפט

בית-משפט השלום בת”א דחה תביעת עובד לשעבר נגד חברת אמן מחשבים וחייב אותו בהוצאות של 8,000 ש”ח

21.02.2019 20:56

“ביום 7.1.2016 נערך ונחתם הסכם בין הצדדים לפיו התחייב התובע להעניק לנתבעת שירותים שונים בעיקר בתחום ה- SAP ברשות מקרקעי ישראל (רמ”י). התובע עבד בשירות הנתבעת במשך כ- 12 חודשים. ביום 17.1.2017 הודיעה הנתבעת על הפסקת עבודתו בתום 45 יום”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

האם אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ עושה ‘נאחס’ למנהלים ולעובדים במשרד התקשורת?

25.01.2019 16:07

ב- 17.1.2019 אבי וייס העיד על עצמו ש”הפעלתי ‘לחץ מסיבי מתון’ על צמרת משרד התקשורת […] הלחץ עזר”. איך בדיוק הוא הפעיל את ה’לחץ’ הזה? הוא אינו מספר.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

משאבי אנוש

CompTIA: האטה בגיוס עובדי טכנולוגיה בארה”ב בחודש דצמבר 2018

07.01.2019 09:29

מישרות בשירותים, פיתוח תוכנה ועיצוב ותכנון מערכות מחשוב היוו כ- 77% מכלל מישרות הטכנולוגיה שנוספו למגזר טכנולוגיית המידע האמריקני בשנת 2018 כולה.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

טכנולוגיית מידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

דו”ח חדש: לתעשיית ה- ICT בגרמניה נוספו עוד כרבע מיליון מישרות חדשות מאז שנת 2010

01.01.2019 21:28

במונחים של מכירות לנפש מדורגת כיום גרמניה במקום השישי בעולם עם 1,442 אירו, לאחר דרום קוריאה, ארצות הברית, בריטניה, פינלנד ויפן.

להמשך הידיעה
טכנולוגיית מידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

אבטחת מידע/סייבר, משאבי אנוש, משפט

פרסום ראשון: בית-המשפט אישר בקשת אלון בכר מנכ”ל הרשות להגנת הפרטיות לקיצור תקופת הצינון שלו כדי שיוכל לכהן כמנכ”ל איגוד הבנקים

30.12.2018 19:03

“בתפקידו האחרון בשירות הציבורי מכהן המבקש כראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים החל מ- 9 באוקטובר 2013. לתפקידו זה מונה המבקש על-ידי הממשלה (בהחלטה מס’ 4470) וזאת לתקופת כהונה מוגבלת בת 6 שנים, המסתיימת ב- 8.10.2019”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משאבי אנוש, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש, משפט

לאחר ניהול תביעה אישית של טכנאי נגד חברת הוט מובייל בנושא שכר, הוא הגיש עכשיו תביעה ייצוגית נגד ת.א. טלקום (חברת השירותים של HOT)

28.12.2018 14:39

“בקשה זו באה לתקן מצב זה ולהביא לחיובה של המשיבה לפצות את כל הטכנאים שהועסקו על-ידה במהלך שבע שנות העבודה האחרונות בהפרש הפרשות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש, משפט

מבזקים