משאבי אנוש

אושרה הגשת הצע”ח פרטית: הקמת מאגר מידע דיגיטלי בנושא הכשרות מקצועיות; “מטרת החוק: לייעל את מערך ההכשרה המקצועית על מנת להכשיר עובדים בהתאם לצרכים הקיימים”

21.08.2020 09:47

“ההתמודדות עם משבר נגיף קורונה גררה עלייה חדה בשיעורי האבטלה בישראל וכתוצאה מכך ייקח זמן רב לענפים מסוימים בשוק העבודה להשתקם ולחזור לפעילות מלאה. ברי כי עובדים רבים במשק הישראלי יזדקקו להסבות מקצוע ולמתן הכשרות מקצועיות על ידי המדינה, לשם החזרת עובדים רבים ככל האפשר למעגל העבודה ולהורדת שיעורי דורשי העבודה בישראל. “ואולם, מערך ההכשרות המקצועיות הנוכחי בישראל אינו מותאם למציאות הנוכחית ולוקה בחוסר מידע מהותי”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

משאבי אנוש

נשיאות הכנסת אישרה הנחת הצעת חוק פרטית: הצעת חוק חוזה העבודה (הסדרי עבודה מרחוק)

31.07.2020 14:39

“הצעת החוק מבקשת לעגן הסדר וולונטרי במסגרתו יכול המעסיק לאפשר לעובד או לקבוצת עובדים הסדר של עבודה מרחוק. העובדים מצדם אינם מחוייבים להסכים להצעה והמעסיק אינו מחויב להציע הסדר שכזה. “לפי הסדר זה העובד יעבוד לפחות יום אחד בשבוע במתכונת של עבודה מרחוק, כהסדר קבוע. עוד קובעת ההצעה כי אם הצדדים הסכימו להסדר שכזה הדבר יהיה חייב להיות מעוגן בהסכם כתוב בין שני הצדדים שבו יוגדרו תנאי העבודה מרחוק”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

חח”י: מכרז לרכישת שירותי סייבר

10.07.2020 14:27

תשעה העיסוקים בהם עוסק המכרז: סקר, אנליסט, מפתח שו”ב סייבר ואנליטיקה, ארכיטקט סייבר, מיישם סייבר – תפעולי (מגן סייבר), מיישם סייבר בתשתיות תקשוב (System), מתודולוג סייבר, מיישם רגולציה, בודק חדירות (PT). מדובר על התקשרות מקסימלית בהיקף של עד 10 מיליון לכל אורך תקופת ההתקשרות (חמש שנים).

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד הפנים הכריז על מערכת חדשה לריכוז מכרזי כוח אדם ברשויות המקומיות

05.06.2020 09:54

“המערכת, שמשמשת ככלי לתיעוד וניתוח מכרזים, יושמה כפיילוט ראשון ב- 13 רשויות מקומיות ועתה משתתפות בפיילוט כ- 80 רשויות מקומיות ומסוגים שונים של הרשויות הקיימות במדינת ישראל (לרבות עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, רשויות מגזריות). נכון לעכשיו, מפורסמים בה כ- 300 מכרזים”; “מידי שנה מפורסמות אלפי מישרות על ידי הרשויות המקומיות, מהן כ- 400 מישרות סטטוטוריות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

אבטחת מידע/סייבר, משאבי אנוש

בעקבות פניית Read IT Now, משרד ממשלתי הסיר מהרשת רשימה של יותר מ- 600 איש הכוללת פרטים אישיים (כמו שמות משפחה ופרטי, מס’ ת.ז., מס’ טלפון נייח/נייד וכתובות מגורים)

28.05.2020 16:29

לאחר התלבטות החלטתי שלא לפרסם את שמו של אותו משרד בהקשר של ידיעה זו. הכוונה המקורית שלי הייתה להפנות את תשומת ליבם למה שמצאתי ולמה שנראה לי כטעון תיקון. לא לבייש פומבית ולא להתהדר באסגרה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

נציבות שירות המדינה פירסמה תוצאות סקר שערכה בקרב כ- 2,600 מנהלים ועובדים בשירות המדינה לגבי עבודה-מרחוק בתקופת משבר קורונה; במשרד התקשורת: 28.6% חוו קשיים טכניים

28.05.2020 15:39

המסקנה, לדברי עורכי הסקר, היא כי “לפיכך, יש להקדיש את מירב המאמצים לשיפור יכולתם של העובדים להתחבר מרחוק למערכות המשרד, בכדי לאפשר עבודה יעילה מהבית. במקביל למתן פתרונות נקודתיים בטווח המיידי, יש לפעול לפתרון בעיות אלו באופן קבוע, בכדי לאפשר עבודה יעילה מהבית גם במקרה של גל תחלואה שני, או כל תרחיש חירום אחר”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

משאבי אנוש

פורסמה בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא שילוב אוכלוסיות יעד בתעשיית ההיי-טק

28.05.2020 15:37

“המידע אשר ייאסף במסגרת בקשה זו בדבר תוכניות וגופים מבצעים יהווה בסיס לגיבוש וליישום המסלולים והתכניות שיכללו במיזם המשותף”; “מטרת הבקשה לקבלת מידע היא למפות את הגופים, כלי ההתערבות והתכניות הקיימות בשטח היום, טיבם, איכותם והיקף פעילותם, בכל הנוגע לשילוב אוכלוסיות יעד בתעשייה. מיפוי זה יסייע לצורך התקשרויות בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

למשרד התקשורת אושרה תוספת של עובד אחד מעבר למכסת 35% שנקבעה בתקנות שעת חירום

17.04.2020 14:15

נציבות שירות המדינה (נש”מ)/האגף הבכיר למשרדי הממשלה ויחידות הסמך פירסמה ב- 13 באפריל 2020 את הדו”ח השני – “תמונת מצב הון אנושי בשירות המדינה – התמודדות עם התפשטות נגיף קורונה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

הממשלה אישרה תקנות לשעת חירום המגבילות את מספר העובדים במקום העבודה; התקנות מתייחסות גם לתחום התקשורת

22.03.2020 09:45

לאור הניסיון שנצבר בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, ניתן בהחלט לצפות שצמרת משרד האוצר וצמרת נציבות המדינה (עם העתקים לצמרת משרד התקשורת) יוצפו בקרוב מאוד בפניות רבות של מומחה הטלקום + ‘מגן הצרכנים’ לגבי אי-עמידה של חברות התקשורת בהוראות התקנות הללו.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

ירוק/תשתיות/אנרגיה, משאבי אנוש, משפט

תובענה ייצוגית של “צרכן חברת החשמל” נגד דלק קידוחים, נובל אנרג’י מדיטרניאן לימיטד, רציו חיפושי נפט, ישראמקו נגב 2, תמר פטרוליום, דור חיפושי גז ואוורסט תשתיות; היקף התביעה הקבוצתית: 1,158,200,000 ₪

03.03.2020 07:34

“הואיל וחברת החשמל שילמה מחיר גבוה מכפי שהייתה משלמת בסביבה תחרותית, אותה מנעו ממנה דלק קידוחים ונובל אנרג’י, כמפורט בהרחבה בבקשת האישור והתביעה, והואיל וגובה תעריף החשמל בו מחוייבים לבסוף צרכני החשמל נגזר, בין היתר, ממחיר הגז הטבעי אותו רוכשת חברת החשמל, הרי שחשבון החשמל שאני משלם, ואשלם בעתיד, יהיה גבוה בשיעור ממשי, מכפי שהיה מחירו בסביבה תחרותית בין מאגרי הגז הטבעי לווייתן ותמר ולכן נגרם לי חיסרון כיס”.

להמשך הידיעה
ירוק/תשתיות/אנרגיה, משאבי אנוש, משפט

משאבי אנוש, משפט

ביהמ”ש קיבל בקשה של יועץ לנושאי היי-טק לשעבר של שר האוצר לקיצור תקופת הצינון שלו כדי לקבל מינוי בחברה בתחום המטבעות הדיגיטליים

25.02.2020 09:29

הבקשה הייתה “להתיר למבקש, ששימש כיועץ מקצועי לשר האוצר בנושאי היי-טק ופנסיה וסיים את תפקידו ביום 13.5.2019 להיות מועסק באופן מיידי בתפקיד יו”ר או מנכ”ל בחברת ‘אורבס’ בע”מ העוסקת בתחום המטבעות הווירטואליים ובפיתוח תשתיות”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

משאבי אנוש

Aspen Institute Future of Work Initiative וחברת WeWork פירסמו ממצאי סקר בינלאומי שערכו ב- 18 מדינות/50 ערים בעולם (כולל תל אביב) בנושא המגמות העיקריות המשפיעות על העבודה והחיים העירוניים

24.01.2020 09:31

הסקר מתמקד בנושא המגמות העיקריות המשפיעות על העבודה והחיים העירוניים. הסקר הוא חלק מפרוייקט מחקר עולמי המיועד להבין טוב יותר את המגמות העיקריות שיעצבו את המאה העשרים ואחת לרבות עיור [urbanization], מיכון [automation] ושינויי אקלים [climate change] וזאת מנקודת מבטם של אנשים החיים בערים ומתנסים בחיים האלו.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

“עבודאטה” – אתר מידע על שוק העבודה בישראל: הקמה ותחזוקה של אתר להנגשת מידע לגבי שוק העבודה ואפשרויות הלימודים בישראל

13.12.2019 08:49

“עבודאטה” הינו פרוייקט של יחידת האסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד המבוצע בשיתוף יחידת המחשוב של המשרד, עם המיזם הלאומי ‘ישראל דיגיטלית’ מטעם המשרד לשוויון חברתי, משרד האוצר וג’וינט ישראל-תבת, אשר מטרתו להקים אתר אינטרנט בו יונגש מידע מעודכן ומועיל לגולשים לגבי שוק העבודה והלימודים בישראל, באופן שיסייע להם להפיק תובנות משמעותיות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש