טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

נקבע מועד הגשה אחרון חדש למכרז מרכזי מספר 6-2018 [לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי] שפורסם לראשונה ע”י מינהל הרכש הממשלתי באמצע אוגוסט 2018

31.05.2019 14:26

כפי שציינתי בידיעה קודמת שפירסמתי, ב- 12.2.2019 הוציא בית-המשפט המחוזי בי”ם “צו ביניים המורה למשיב לדחות את המועד האחרון להגשת הצעה למכרז עד להכרעה בעתירה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי בדיקות איכות תוכנה (QA)

31.05.2019 14:18

הזוכים יספקו שירותי בדיקות איכות תוכנה (QA) על-פי תפוקות במסגרת פרויקטים/חבילות עבודה שיוזמנו על-ידי המשרד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי Data Scientist

28.05.2019 07:45

ההתקשרות תהיה ל- 12 חודשים, עם אופציה להארכה עד 48 חודשים נוספים, עד 12 חודשים בכל פעם (ובסה”כ 60 חודשים).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות המים: מכרז למתן שירותי ייעוץ וליווי מקצועי טכנולוגי בתחום מערכות מידע לוועדת מכרזים ענ”א

28.05.2019 07:43

רשות המים מפעילה ועדת מכרזים ענ”א לאישור התקשרויות של אגף מערכות מידע ו/או של יחידות אחרות ברשות המים בנושאים טכנולוגיים, שירותי מחשוב, תשתיות מחשוב, שירותי פיתוח, תחזוקת מערכות, קבלת שירותי ייעוץ, תחזוקת יישומים, פעילות רכש, ניהול בסיס נתונים, ליווי פרוייקטים וכדומה. על-מנת לייעל ולשפר את תהליכי העבודה מעוניינת הרשות בקבלת שירותי ייעוץ לביצוע כל השירותים המפורטים במכרז זה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משטרת ישראל: פנייה מוקדמת לקבלת מידע והדגמה (RFI/RFD) לגבי מערכת ניטור ופיקוח קירבה

24.05.2019 08:55

“משטרת ישראל מעוניינת לקבל מידע ולבחון את השימוש באמצעים לפיקוח אלקטרוני בהתבסס על יכולת ניטור קירבה של מפוקח למאוים ומפוקח לאיזורים גיאוגרפיים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה /מיקרוסופט [שלוש שנים, 8 מיליון ₪]

24.05.2019 08:51

“הצרכים הייחודיים של המשרד בתחומי תשתיות התוכנה מבית מיקרוסופט הופכים תמיכת-יצרן שכזו לחיונית והכרחית”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התחבורה/סאפיינס [כ- 5.8 מיליון ₪ לשנתיים וחצי]

24.05.2019 08:50

צור אהרון ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע כותב בבקשת ההתקשרות כי משרד התחבורה מבקש להקים מערכת רוחבית לניהול הסמכות (רישיונות) עבור אגף הרכב. המערכת תיישם תהליכים עסקיים רוחביים בין תחומי האגף השונים, על-מנת לשפר את השירות לאזרח.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התחבורה/IBM [היקף של 10.5 מיליון ₪ לתקופה של 5 שנים]

24.05.2019 08:49

“לחברת IBM מתקן תקשורת העומד בתקן מחמיר של שרידות והמשכיות עסקית, אשר נדרש לצורך המשכיות עסקית של מערכות המשרד”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האנרגיה: מכרז לקבלת שירותי ייעוץ אבטחת מידע והגנה בסייבר

21.05.2019 18:45

משרד האנרגיה מחזיק בסודות ביטחוניים ובהתאם לכך מונחה ע”י רשות ההגנה בסייבר אשר בשירות ביטחון כללי (שב”כ) בהתאם לחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ”ח – 1998. בהתאם להחלטת הממשלה משרד האנרגיה הינו גוף המונחה ע”י היחידה לסיכול איומי סייבר בשב”כ במשרדי הממשלה. מנב”ט משרד האנרגיה הינו בעל האחריות והסמכות להנחות, להכווין וללוות ביטחונית (אבטחת מידע והגנה בסייבר) את יחידות המשרד השונות ובכלל זה רשות החשמל והגופים המונחים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האכיפה והגבייה: מכרז פומבי לרכישה, התקנה, רישוי ושירות של SafeNet – MobilePass

21.05.2019 18:44

ברשות האכיפה והגבייה קיימת מערכת MobilePass של חברתSafeNet . הרשות מעוניינת לרכוש: חידוש רישוי ל- 300 טוקנים אפליקטיביים; אופציונלי – רכישת רישיונות ל- 100 טוקנים אפליקטיביים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד רשף פתרונות הדפסה ונגד Brother Int בשל הסדר כובל ופסול שמטרתו צמצום התחרות במכירת הטונרים למדפסות Brother בישראל, מניעת ייבוא מקביל של טונרים ומניעת כל תחרות מול רשף מצד אחרים

17.05.2019 14:34

“התובע מעריך כי רשף מוכרת בישראל כ- 70,000 טונרים בשנה. הערכה זו מבוססת על בסיס ההנה לפיה צרכן ממוצע מחליף טונרים פעמיים בשנה וכן על בסיס ההנחה שאורך חיי המדפסת הוא כחמש שנים ונמכרות בישראל כ- 35,000 מדפסות Brother בשנה (לתובע נודע כי בישראל נמכרות בסך הכל כ- 150,000 מדפסות בשנה ולהערכתו נתח השוק של Brother הינו כ- 20%). מדובר בנזק של כ- 5,740,000 ₪ בשנה לכל חברי הקבוצה והנזק המצטבר ל- 7 השנים שחלפו הינו 40,180,000 ₪.”

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: המשרד להגנת הסביבה/מוטורולה ישראל [רכישת שירותי תחזוקת מכשירי קשר נישאים ניידים ונייחים, ותחזוקת מערכת איכון]

17.05.2019 14:29

“בהתאם להחלטת הוועדה הבינמשרדית בנושא ‘רדיו לאומי’, המשרד להגנת הסביבה הצטרף למערכת ‘רדיו לאומי’ מתוצרת חברת מוטורולה (מכשירי קשר ‘ניצן’) בה משולבים גופי חירום ובהם משטרת ישראל (מ”י), כיבוי והצלה (כב”ה), צה”ל וכן חלק ממשרדי הממשלה והרשויות המקומיות. למערכת יש יכולות מוכחות אשר הופעלו בשיגרה ובמצבי חירום רבים, הן במשרד והן בגופי החירום השונים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות המים: מכרז להתקנה ולתחזוקה של מכשירי קשר ברשת “ברק כתום”

17.05.2019 14:27

רשות המים משמשת במצבי משבר ושע”ח כרשות העליונה למים בשעת חירום. היחידה לביטחון מים ברשות מהווה את השלד המקצועי והמבצעי של הרשות למניעה, היערכות וטיפול במשברי מים בשגרה ובחירום. היחידה אחראית, בין היתר, על הכנת והפעלת חדרי מצב של רשות המים באזורים שונים בשעת חירום. בשנת 2015 רכשה הרשות מערכת מכשירי קשר לצורך שימוש ברשת קשר של פיקוד העורף (“ברק כתום”), שהיא רשת בעלת שרידות ויתירות למצבי חירום.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

המוסד לבטיחות ולגיהות: מכרז לאספקת מערכת ניהול למידה מתוקשבת מבוססת Moodle, לפיתוח הדרכה, תהליכי למידה ופיתוח תוכן

17.05.2019 14:21

על המערכת המוצעת להיות מבוססת Moodle. על המערכת המוצעת להיות תואמות תקן SCROM בגירסה העדכנית ביותר בזמן חתימת הסכם ההתקשרות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים