טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

המוסד לביטוח לאומי: מכרז פומבי דו-שלבי לשירותי ייעוץ, תכנון, ליווי, והפעלה של מערכות תקשורת טלפוניה (נייחת וניידת) וטכנולוגיה

24.11.2018 18:37

המוסד נמצא בתהליך הקמה של מרכזת IP מסוג איוניקס של תדיראן טלקום כשמרכזת ה- IP אמורה להחליף בהדרגה את מרכזיות ה- TDM במוסד. תהליך ההגירה למעבר ממרכזיות TDM למרכזיות IP מתבצע וימשיך להתבצע עד למעבר הכולל של כל מערך הטלפוניה במוסד.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

המוסד לביטוח לאומי: מכרז למתן שירותי בתחום המדיה החברתית

24.11.2018 18:35

מטרת המכרז היא הקמה פלטפורמות במדיה החברתית עבור הביטוח הלאומי ותפעול הנוכחות של הביטוח הלאומי במדיה החברתית.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז לקבלת שירות בניית אלגוריתם פיקוח מבוסס ניהול סיכונים עבור המשרד

24.11.2018 18:33

שירות המזון מעוניין לפתח מתודולוגיה לניהול סיכונים המבוססת על ניתוח נתונים אמפיריים ובניית אלגוריתם הכולל מדדים להערכת סיכונים לחיזוי תקינות עתידית של מזון מקטגוריות שונות במערך הפיקוח. האלגוריתם הנ”ל יהווה בסיס לקביעת קריטריונים לפיקוח על ייצור ויבוא מזון למדינת ישראל.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הגנת סייבר לצורך שמירה על רציפות התפקוד על מפעלים חיוניים המפוקחים ע”י המשרד

24.11.2018 18:32

לאור האתגרים העומדים לפתחו של המשרד בהיבטי מוכנות למצבי החירום, בדגש על תחום הגנת הסייבר, מזמין המינהל מציעים להגיש הצעותיהם, למתן שירותי ייעוץ להתמודדות עם האיומים והסיכונים הנשקפים ממרחב הסייבר ב- 400 המפעלים החיוניים המפוקחים ע”י משרד הכלכלה והתעשייה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושאי אבטחת מידע והגנת סייבר עבור מרכז ניהול תנועה ותחבורה ציבורית מטרופוליני ירושלים

24.11.2018 18:29

רשת המחשבים של מנת”י [מרכז ניהול תנועה ותחבורה ציבורית מטרופוליני ירושלים] כוללת רשתות רבות בסגמנטים שונים. בתכולת הרשתות התפעוליות ישנן יחידות קצה (בקרים, מצלמות, מתגים, מחשבי גיבוי) הפרוסות ברחבי העיר ומחוברות למרכז הבקרה במנת”י. במרכז הבקרה וכן באתרי DRP מותקנות מערכות בקרה מבוססות SCADA/CONTROL MAESTRO .

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: דרוש/ה: מנהל תחום בכיר (רגולציה)

21.11.2018 20:53

במישרה מועסק עובד. המועמד שייבחר לתפקיד יעבור בדיקת ביטחון בהתאם להחלטת מנב”ט המשרד.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת נעזר במומחה לתורת המשחקים במסגרת הכנת מכרז חדש

16.11.2018 15:40

“בתאריך 30 בנובמבר 2017 התקשר המשרד עם פרופ’ ליעד בלומרוזן, במסגרת קיומה של וועדת מכרזים להקצאת תדרים לטובת אספקת שירותי רט”ן ברחבי פס מתקדמים, לטובת מתן ייעוץ בנושא תורת המשחקים ובניית מנגנון המכרז ומאפייניו”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

עורך ‘טלקום ניוז’ אבי וייס מתהדר בחשיפת 3 מכרזים של משרד התקשורת למרות שאלו פורסמו לפניו ב- Read It Now

16.11.2018 15:31

המכרזים הללו פורסמו ב- Read IT Now, בשלושה מועדים נפרדים, לפני ש’מומחה הטלקום’ מראשון לציון ‘חשף’ אותם (באחד המקרים מדובר בפרסום שלי 11 ימים לפניו…).

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

משטרת ישראל: מכרז למערכת חיפוש ואחזור מידע משפטי

13.11.2018 20:58

במשטרת ישראל כאלף שוטרים אשר זכאים לקבל רישיון לאיתור מידע משפטי באמצעות אתר אינטרנט. משתמשים אלו מפוזרים בלשכות התביעה המשטרתיות, יועצים משפטיים במטה הארצי ובמחוזות וכן שוטרים הנמצאים בתפקידים משטרתיים או חקירתיים מרמת המטה הארצי ועד לרמת התחנה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

התפרסם קול קורא לאספקת מוצרי בדיקות חוסן להגנה בסייבר למערך הסייבר הלאומי

07.11.2018 20:32

“במסגרת זו מבצע המערך בדיקות חוסן להגנת הסייבר של הגופים והארגונים במשק הישראלי אותם הוא מנחה ומכווין לטובת העלאת החוסן בתחום הגנת הסייבר. לצורך כך, נדרשת מערכת ניידת (תצורת “מזוודה”), אשר אינה דורשת הטמעה מורכבת וארוכה בארגון הנבדק, ואשר תסייע בקבלת התוצרים המפורטים בפניה זו”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מי עכו: מכרז למערכות מידע פיננסיות, גבייה ואחרות

07.11.2018 20:31

“מטרת מכרז זה הינה לבחור מבין פתרונות המחשוב הרלוונטיים הקיימים, את הפתרון האחוד המתאים ביותר למי עכו, בהתייחס לשיקולי עלות ותועלת [Cost/Performance]. אין בכוונת מי עכו לחייב את המשתתף לפתח מערכות חדשות או “להמציא גלגלים”. יש בכוונת מי עכו להתקשר עם משתתף שברשותו המערכת המתאימה ביותר בְעלות בַעלות כוללת האופטימלית [Total Cost of Ownership, TCO]”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התחבורה: דרוש/ה: מנהל/ת תחום בכיר (יישומים)

07.11.2018 20:29

במישרה מועסק עובד. המישרה תתפנה בתאריך 31.3.2019. השיבוץ במשרה יתבצע עם פינוייה הסופי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים: דרוש/ה: ממונה (טכנולוגיות, תורה וניהול ידע)

07.11.2018 20:26

במשרה מועסק עובד. העובד שייבחר יידרש לעבור, טרם שיבוצו במישרה, בדיקות סווג בטחוני לרמת הסיווג המתאימה למשרה.

להמשך הידיעה
ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: דרוש/ה: סמנכ”ל/ית בכיר/ה אסטרטגיה ותכנון

03.11.2018 18:12

מדובר במכרז בינמשרדי. המינוי למשרה הוא לתקופת כהונה של שש שנים (תקופת כהונה תקנית) שניתן יהיה להאריכה לתקופה של שנתיים נוספות.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז מרכזי לאספקת שירותי רשת תקשורת אלחוטית Wi-Fi עבור לקוחות ואורחי משרדי הממשלה; רשת התקשורת האלחוטית תהיה רשת נפרדת ועצמאית מיתר רשתות המשרדים ותשמש את ציבור הלקוחות והמבקרים באתרי המשרדים

02.11.2018 14:11

במסגרת המכרז ייבחר זוכה יחיד אשר יספק את השירותים המפורטים במסמכי המכרז לרבות מיפוי הצרכים הנדרשים לצורך הקמת הרשת האלחוטית; תכנון הרשת האלחוטית הנדרשת; אספקת והתקנת כלל הציוד הנדרש בהתאם למפורט במסמכי המכרז; תפעול הרשת האלחוטית כולל אספקת שירותי האינטרנט ותשתית הקישור.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ טכנולוגי בתחום מערכות המידע

02.11.2018 14:09

אגף מערכות מידע במשרד המשפטים נסמך בפעילותו על תשתיות טכנולוגיות מגוונות. כדי לאפשר לעובדי האגף תפעול ותחזוקה של תשתיות אלו, האגף נדרש לשירותי ייעוץ מקצועיים מעת לעת.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים