טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת הפטור ממכרז הממשלתית מורה למשרדי ממשלה לבצע עד ל- 30.6.2019 ולסיים את כל מימוש התוכנית המעבר לפרוייקט “שירלי” כתחליף לטלפוניה הקיימת בקריות הממשלה

21.02.2019 20:48

“לאחר זכייתה של בינת תקשורת במכרז מרכזי פירסם מינהל הרכש הממשלתי ב- 11 בפברואר 2018 הוראת שעה לאספקת והפעלת שירותי טלפוניה נייחת במשרדי הממשלה. מתכונת המכרז מבוססת על רכישת שירותי טלפוניה במגוון אפשרויות וללא צורך ברכישת ציוד. כמו כן מדובר בשדרוג טכנולוגי משמעותי בתחום. כל זאת תוך הוזלה משמעותית לעומת המחירים הקיימים כיום”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

סופשבוע: ריכוז ידיעות (לשבוע שהסתיים ב- 22.2.2019)

21.02.2019 20:46

ריכוז הידיעות הבולטות האחרונות שפורסמו ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

המחוזי קיבל בקשת טלדור כבלים ופייברנט לצו מניעה זמני נגד האוצר: צו ביניים המורה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעה למכרז ציוד תקשורת פסיבי עד להכרעה בעתירה [לגבי העדפה לתוצרת הארץ]

19.02.2019 18:49

“מן העבר האחר טען המשיב כי עיכוב הליכי המכרז עלול להביא לעיכוב בפרוייקטים בתחום התשתיות הפסיביות הממתינים לביצוע במשרדי ממשלה שונים ולכך שהתפתחויות טכנולוגיות שונות שנכללו במכרז החדש לא יהיו זמינות למשרדי ממשלה. המשיב לא ציין פרוייקטים מסויימים. הוא לא העלה טענות לדחיפות קונקרטית. וועדת המכרזים עצמה דחתה עד כה מספר פעמים את המועד האחרון להגשת הצעות […] במצב דברים זה נראה כי מאזן הנוחות נטה לטובת העותרות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת הפטור המרכזית אישרה התקשרות של מ”י בפטור ממכרז עם מוטורולה בהיקף 1.1 מיליון ₪ עבור שירותי PTT ברשת iDEN

18.02.2019 20:54

וועדת הפטור המרכזית במשרד האוצר/החשכ”ל כותבת בהחלטתה מיום 17.2.2019 כי “שירותי PTT על רשת iDEN מסופקים בבלעדיות על-ידי חברת הוט מובייל באמצעות חברת מוטורולה וספק זוכה במכרז המרכזי החדש יחליף את שירותי PTT על רשת iDEN צפוי להיות בהלך יוני 2019”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת הפטור ממכרז במשרד האוצר הורתה על ביצוע תחקיר לגבי תפקוד אגפים שונים ברשות המיסים

15.02.2019 09:36

ההתקשרות מתוקף המכרז לרבות באמצעות מימוש זכות ברירה הסתיימה ביום 2.10.2017. מאז ועד ל- 1.8.2018 הרשות האריכה את ההתקשרות בפטור ממכרז וזאת ללא פרסום מכרז חדש בנושא. מיום 1.8.2018 ועד היום הרשות ממשיכה להתקשר עם החברה שלא בהתאם לתקנות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

בעקבות תקלה קריטית שהשביתה את אתר האינטרנט של הלמ”ס: “כבר מעל שנה אין מכרז תחזוקה בתוקף ויש רשימה ארוכה של ציוד שלא נמצא באף מסגרת תחזוקה”

15.02.2019 09:33

הלמ”ס נמצאת בסוף תהליך הכנת מכרז לתחזוקת ציוד מחשוב מסתבר כי היו שני מקרים דומים בלמ”ס מהלך שנת 2018. מקצת מהמיילים שנשלחו במסגרת הטיפול בנושא כוללים לא פחות מ- 12 מכותבים שונים (ישירות והעתקים) בתוך הלמ”ס וזאת לגבי הוצאה של פחות מ- 5,000 ש”ח.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לשירותי ייעוץ בתחום יישומי קוד פתוח

11.02.2019 20:19

“לתפיסת רשות התקשוב הממשלתי פיתוח פתרונות מבוססי קוד פתוח הוא בעל יתרונות ביחס לפיתוח שאינו מבוסס קוד פתוח שכן הוא תורם להפחתת עלויות פיתוח ותחזוקה של תוכנות; הקטנת התלות בספקי קוד מקור; יצירת אפשרות לשימוש במגוון פתרונות איכותיים מבוססי קוד פתוח הקיימים בשוק; עידוד העבודה בשוק המקומי. מעבר לשירותי תמיכה מקומיים במקום לשלם עבור רישוי אשר בו עיקר התמורה חוזר ליצרן התוכנה (בחו”ל)”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

הנהלת בתי-הדין הרבניים: אספקת שירותי תפעול ותחזוקה של תשתיות המחשוב

11.02.2019 20:17

השירות הנדרש הינו שירותי תפעול ותחזוקה לתשתיות IT (סיסטם ותקשורת) למערכות קיימות ועובדות ברציפות שהיו באחריות ספק מיקור חוץ(טלדור מערכות), איתם הסתיים ההסכם הנוכחי. השירות יסופק ע”י הזוכה עבור הנהלת בתי-הדין וכלל בתי-הדין המצויים ברחבי הארץ.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ירושלים ומורשת פירסם פנייה מוקדמת לקבלת מידע לצורך ביצוע מיזם פורטל תיקי אמן ישראליים

11.02.2019 20:16

“על הפורטל העתידי להיות בממשק אינטרנטי, לאפשר חיפוש דו-לשוני (עברית/אנגלית), לאחד את ערכי החיפוש הקיימים במאגרי המידע של המוסדות השונים ולאפשר קליטה של תוכן חדש בהיקפים שלא יפחתו מ- 100 אמנים בשנה. בשלב זה, האגף מעריך כי עלות הקמת הפורטל נאמדת בכ- 300 אלף ש”ח. לצורך כך, על הגוף המציע להתחייב לשאת בשליש מהעלות האמורה, לפחות – דהיינו 100 אלף ש”ח, ממקורותיו. כמו כן על הגוף המציע להתחייב להמשיך ולתמוך בפעילות השוטפת”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: דרוש/ה: מנהל תחום בכיר (רגולציה)

02.02.2019 18:52

התפקיד: ניהול צוות באגף כלכלה ורגולציה בתחום הרט”ן (רדיו טלפון נייד). במישרה מועסק כיום עובד.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: שע”מ/IBM [כ- 13 מיליון דולר]

25.01.2019 13:26

התקשרות עם חברת יבמ לתחזוקת תוכנותיה המופעלות בסביבת ה- MF ובסביבה הפתוחה [תוספת רישוי, חידוש רישיונות ותמיכה על התוכנות]; רכישת בנק של 200 ימי עבודה ותוספת רישוי בתוכנות החברה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: שע”מ/NESS IT [כ- 3.5 מיליון דולר]

25.01.2019 13:25

בכוונת שע”מ להתקשר עם חברת נס אי טי לתחזוקת תוכנותיה ותוכנות CA, לרכישת בנק שעות ומוצרים נוספים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: אושרה בקשה להתקשרות המשך בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי עם בינת תקשורת מחשבים בהיקף 12 מיליון ₪ לשנה: המשך התקשרות להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה

25.01.2019 13:23

מכרז התחזוקה החדש נמצא כעת בשלבי הכנה. הוא צפוי להתפרסם עד סוף שנת 2018. ההערכה היא כי ההכרזה על זוכה תתרחש במהלך חציון הראשון של שנת 2019. יצויין כי במכרז החדש תוגדר תקופת מעבר של 6 חודשים (אשר תיכלל בתקופת ההארכה המבוקשת) ככל שייבחר ספק חדש אשר אינו בינת, וזאת עקב המורכבות הגדולה של מבנה רשתות התקשורת הממשלתיות, וחשיבות רציפות פעולתן למשרדים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: אושרה בקשה להתקשרות המשך בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי עם החברות מגלקום ובינת יישום בהיקף 23 מיליון ₪ לשנה: המשך התקשרות מכוח מכרז מרכזי לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי

25.01.2019 13:21

“יצויין כי עקב מעבר למודל כלכלי מעודכן ומורכבות המכרז החדש, המכיל מספר פריטים רב וכן עבודות תשתית, נדרש עדכון מורכב ומהותי במסמכי המכרז. כמו כן, חל עיכוב בפרסום מסמכי המכרז עקב הצורך במתן מענה לחשש לניגוד עניינים של אחד מיועצי המכרז, ועל כן התעכב פרסומו של המכרז החדש”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בעקבות דו”ח מבקר המדינה פירסמה רשות המיסים בקשה לפטור ממכרז בהתקשרות עם חברת IVC

25.01.2019 13:19

דו”ח מבקר המדינה 68א בנושא מיסוי קרנות הון שהמליץ לרשות המסים יחד עם משרדים נוספים לבצע מחקר לבדיקת התועלת המשקית והעלות האלטרנטיבית של הטבות המס הניתנות לקרנות השקעה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

המינהל האזרחי איו”ש: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הסלולרי לצורך תיאום בין החברות, צה”ל וקמ”ט תקשורת (משרד התקשורת) לקידום שיפור הכיסוי הסלולרי באיו”ש

13.01.2019 21:37

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון מעוניין בשירותי יועץ אשר יפעל כיועץ הסלולרי להקמת מתקנים סלולרים ועבודה עם כלי פרדיקציה, תיאום בין חברות התקשורת הסלולריות, גורמי תכנון תשתיות, גורמים ציבוריים ממשלתיים, פיקוד המרכז (פקמ”ז), צה”ל והמינהל האזרחי, לצורך קידום ומימוש תוכנית להקמת מתקנים סלולרים לשיפור הכיסוי הסלולרי באיו”ש.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים