אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה מפרסם (16.4.2019) פנייה מוקדמת לקבלת מידע בנושא “הגנת נתוני זמן ומיקום מדינתית”

16.04.2019 14:01

הפיתרון או סל הפתרונות המבוקש נועד להשתלב בארגונים בעלי מאפיינים שונים במשק (תשתיות, גופי תעשייה ועוד), בהתאם לצרכים ומאפייני הארגון.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לאספקת שירותי התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של ציוד תקשורת אקטיבי במשרדי הממשלה – ידיעה מעודכנת [הידיעה המקורית פורסמה כאן באתר ב- 12.4.2019]

15.04.2019 21:49

המכרז כולל בין היתר, את השירותים הבאים עבור הציוד האקטיבי: איפיון, תכנון, התקנה, תחזוקה, טיפול בתקלות, העתקות ושדרוגים לציוד תקשורת קיים במשרדי הממשלה ולציוד חדש אשר יירכש על ידם וכן מתן שירותי אחריות מורחבת, כמפורט במכרז, לציוד התקשורת האקטיבי.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לאספקת שירותי התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של ציוד תקשורת אקטיבי במשרדי הממשלה

12.04.2019 15:20

המכרז כולל בין היתר, את השירותים הבאים עבור הציוד האקטיבי: איפיון, תכנון, התקנה, תחזוקה, טיפול בתקלות, העתקות ושדרוגים לציוד תקשורת קיים במשרדי הממשלה ולציוד חדש אשר יירכש על ידם וכן מתן שירותי אחריות מורחבת, כמפורט במכרז, לציוד התקשורת האקטיבי.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

המשרד להגנת הסביבה: מכרז פומבי לרכישת רישיון שימוש, שירות ותחזוקה לתוכנה לבדיקת זיהום אוויר מכלי רכב בצדי הדרך

12.04.2019 15:13

המידע על גבי המחשב יהיה מוצפן באמצעות BitLocker באחריות המשרד, והמציע הזוכה יידרש לשתף פעולה עם המשרד בנושא זה. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע סקר סיכונים ו/או בדיקות חדירה למערכת בתיאום עם המציע הזוכה. עלות סקר הסיכונים ובדיקות החדירה הינה על המשרד. על המציע הזוכה יהיה לתקן את הליקויים/חשיפות וליישם את ההמלצות שיופיעו בדו”חות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז לביצוע פרוייקטים מבוססי תשתית מיקרוסופט

12.04.2019 15:11

ההתקשרות עם הספק הזוכה תכלול הקמה והפעלה של מערכות מבוססות תשתיות מיקרוסופט, לרבות תשתיות החומרה והתקשורת עצמה. הספק הזוכה יידרש לספק את פיתוח התוכנה הרלבנטית עבור כלל הסביבות, להקים את המערכת, להתקין, ליישם, להסב, להדריך, להטמיע ולתחזק את המערכת. מדובר הן במערכות קיימות, והן במערכות עתידיות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

המדינה מבקשת לזמן עד מומחה מגרמניה שהעיד כבר ב- 12 מדינות בתביעות נגד פולקסוואגן בנושא דיזלגייט; פרק’ המדינה תתבע את החברה בארץ

08.04.2019 05:43

ב- 10/2018 הודיע נציג היועמ”ש למחוזי בת”א (שם מתנהלות תביעות ייצוגיות נגד פולקסוואגן) כי אין עילה בדין המאפשרת לגורמים פרטיים להגיש תביעה בגין נזקים סביבתיים שנגרמו לכלל הציבור. עם זאת, בכוונת המדינה להגיש תביעה בשם כלל הציבור בגין פרשת ‘דיזלגייט’.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הכלכלה/איי סי נילסן [ספק חוץ]

05.04.2019 17:43

ב- 18.3.2019 פירסם אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ אייטם שכותרתו: מי עצר את חב’ נילסן מלספק נתוני השוואה עולמיים למש’ הכלכלה עבור הציבור?האייטם הזה החל את דרכו כאייטם ‘בלעדי’ אלא שמס’ כלי תקשורת כבר כתבו בעבר (במהלך שנת 2018) על העימות בין משרד הכלכלה לחברת נילסן בנושא הזה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

ישראל מבקשת להצטרף לממשלות בעולם המשתמשות בשירותי LinkedIn לשם גיוס כוח אדם איכותי לשירות הציבורי

04.04.2019 18:57

“התקשרות עם חברת לינקדאין מהווה מתן כלי ומענה לאתגרים ולצרכים נדרשים עבור תהליכי גיוס ואיתור מועמדים לשירות המדינה, בתוך כך אתגר הזמינות למידע, משך הזמן לתהליכי הגיוס והאיתור, נשירה של מועמדים איכותיים לאורך התהליך ועוד. הכלים המוצעים במסגרת ההתקשרות עם חברת לינקדאין, יסייעו בניהול, תפעול וקידום האפשרות לאיתור מועמדים באופן רוחבי עבור כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, בדגש על מישרות בהן יש קושי באיתור מועמדים מתאימים דוגמת מישרות IT, מהנדסים, סייבר ועוד”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

הלמ”ס מבקשת להתקשר עם מרתון 018 אקספון כספק יחיד לרכישת קבצי נתונים בהם משויכים מספרי הטלפון של מנויי החברה למספרים מזהים הנתונים נדרשים לשם איתור נדגמים

04.04.2019 18:51

“הפנייה לקבלת הנתונים תיעשה מכוח פקודת הסטטיסטיקה. הזיהוי המבוקש ללקוח מסויים הוא חד ערכי ועשוי להתייחס, פרט לנדגמים עצמם, במקרה שמדובר על לקוחות פרטיים, גם לבני משפחותיהם שלא נדגמו, אם התקבלה הרשאת הסטטיסטיקן הלאומי לפנייה כזו בסקר מסויים ועפ”י תנאי ההרשאה”; “על בסיס האמור לעיל אישרה בעבר וועדת המכרזים ענ”א את חברות הטלפוניה האחרות, כל אחת בפני עצמה, כספק יחיד, ללא הגבלת זמן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות בפטור ממכרז עם מלם שכר [50 מיליון ₪ לשנה] לחילול שכר עובדי המדינה וגמלאיה

04.04.2019 18:50

“על מנת לאפשר מתן שירותי חילול שכר עובדי המדינה וגמלאיה על ידי חברת מלם, מבקשת ועדת המכרזים לאשר הארכת התקשרות עם חברת מלם”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

“משרד הפנים מקים מערך DR במטרה לתת מענה הולם בעת מצבי חירום ואתר ייעודי עבור אגף חירום למצבים של חירום לאומי”

04.04.2019 18:48

“ככל שלא ייעשה שימוש בתשתית כתשתית וירטואליזציה מבוססת VMware בעבור שרתים, יהיה על משרד הפנים להקים תשתית וירטואליזציה כפולה, כאשר תשתית אחת תשמש כוירטואליזציה של שרתים ואילו תשתית VMware תשמש את כלי אבטחת המידע והתפעול. מצב זה יגרום להעלאת עלויות תפעול שוטפות של תשתיות התקשוב במשרד הפנים לאורך זמן”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/ilearn Group

04.04.2019 18:47

הפטור הינו לצורך רכישת כלי לבניית ופיתוח לומדות וסרטונים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: פנייה מוקדמת לקבלת מידע בתוספת הליך POC בתשלום למתן פיתרונות טכנולוגיים לניתוח טקסט, הוצאת ישויות, קטלוג, ותיקוף מימצאים ממסמכים לא-מובנים

29.03.2019 08:38

המשרד מעוניין לבחון את השימוש ביכולות של למידת מכונה [Machine Learning] ובינה מלאכותית [Artificial Intelligence, AI] כדי לאפשר התמודדות יעילה וטובה יותר עם האתגרים העומדים בפני פרקליטי ומשפטני המשרד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור הקמת מאגר דגימות לאומי במסגרת מיזם פסיפס

29.03.2019 08:37

מיזם פסיפס הינו הקמת מאגר רקמות (ביו-בנק) ומאגר מידע לאומי לקידום מחקרים בתחום הרפואה המותאמת אישית במדינת ישראל. לשם הקמתו חברו יחד למשרד הבריאות חמישה ארגונים נוספים: הרשות לחדשנות, הוועדה לתקצוב ולתכנון של המועצה להשכלה גבוהה, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, משרד האוצר ומפא”ת.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: מימשל זמין/מיקרוסופט

29.03.2019 08:35

על הבקשה להתקשרות בפטור ממכרז חתומים יוגב שמני מנהל יחידת מימשל זמין ברשות התקשוב ושי נחמני מנהל ה- IT ביחידה.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

תעלומה: מהי “המערכת הסודית” במשרד האנרגיה?

22.03.2019 15:55

שתי ההתקשרויות מבוססות על מכרז מרכזי שערך החשב הכללי במשרד האוצר עבור משרדי הממשלה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים