מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד החוץ: מכרז לאספקת מתנות וחבילות שי באמצעות אתר אינטרנט שיאפשר לעובדי המשרד לבחור את המתנות המועדפות עליהם מתוך מגוון ומבחר מתנות אפשריות

24.12.2018 19:32

המשרד מעוניין לבחור ספק, המפעיל אתר אינטרנט המאפשר לכל עובד לבחור את המתנה המועדפת עליו, מתוך מגוון רחב של מתנות, בתקציב נתון וקבוע מראש. מציע המפעיל אתר אינטרנט כמפורט לעיל מוזמן להגיש את הצעתו למכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים

השירות המטאורולוגי: מכרז למתן שירותי תחזוקה למכ”מ הגשם

22.12.2018 18:44

דני רופ, נעמה אייזבנרוך, שרון וקסלר, טל שמאי: הידיעה הזאת מוקדשת לכם/ן. פלא שישראל מתייבשת/מתביישת כשאין מכ”ם גשם?

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: פנייה מוקדמת לקבלת מידע אודות שירותי תקשורת באמצעות תיווך לווייני

21.12.2018 08:19

יצויין כי למינהל הרכש קיימת התקשרות מכוח מכרז מרכזי מס’ 2012-92-135 לאספקת ציוד ושירותי תקשורת באמצעות תווך לווייני למשרדי הממשלה. מכרז זה הינו בתוקף עד ל- 25 בדצמבר 2019 כאשר למינהל הרכש שמורה האופציה להאריך את המכרז ב- 12 חודשים נוספים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/מרכז תנודע במכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

21.12.2018 08:14

“מרכז תנודע שבמכון גרטנר הינו הגוף הלאומי היחיד בישראל המבצע איסוף וריכוז מידע בתחום הקרינה הבלתי מייננת בארץ ובעולם בהיבטים שונים, והוא הגוף היחיד שהוסמך על ידי הממשלה למתן מידע בתחום זה לציבור”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת משנה מועדים לגבי מכרז תדרים שפירסם

21.12.2018 08:12

מדובר במכרז פומבי 035/2018 לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום התדרים. דבר המכרז פורסם כאן באתר.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/מיקרוסופט [כ- 3.7 מיליון ₪ לשנתיים]

14.12.2018 08:09

“במהלך שנת 2018 ניהל המשרד פרוייקט גדול להקמת מערכת ממשלתית רוחבית חדשה מסוגה למעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה. המערכת קיבלה המלצה חיובית מהוועדה להעלאת מערכות ממשלתיות לענן הציבורי והיא הושקה בהצלחה בימים אלה ועלתה לאוויר לשימוש מבצעי בממשלה ■ בהיעדר ניסיון מקביל בממשלה, קשה היה לאמוד מראש את קנה-המידה העצום של השינוי הארגוני והמקצועי שנדרש מאגף מערכות מידע במשרד רוה”מ כדי להפוך חלק ניכר מפעילותו לממוקדת-ענן”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

המכון הגיאולוגי: דרוש/ה: מנהל/ת אגף א’ (מערכות מידע)

14.12.2018 08:04

יעסוק/תעסוק, בין היתר, בייזום תוכניות רב שנתיות לפיתוח טכנולוגיות מידע ומיחשוב וביישום וניהול תוכנית העבודה השנתית, תוך ראיה רחבה ובחינה מתמדת, של צרכי המידע הניהולי והאופרטיבי של המשרד על כל יחידותיו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הפנים/יורם אורן

09.12.2018 07:49

במערכת מנו”ף (מערכת ניהול ופרסום מכרזים ופטור ממכרז) של משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי יש שורה של התקשרויות בפטור ממכרז עם יורם אורן/אורן יורם של משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, המאגר הביומטרי ושירות בתי-הסוהר (שב”ס).

להמשך הידיעה
ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז משותף לשני גופים ממשלתיים: הזמנה להגשת הצעות לשלב מיון מוקדם במכרז פומבי בנושא: יכולת אוטומטית לבדיקת חדירות של מערכי סייבר ארגוניים

05.12.2018 20:18

“האתגר במכרז זה הינו שיפור חוסן ארגוני בסייבר ע”י מתן יכולת מרכזית לבדיקת חדירות אוטומטית של מערך הסייבר הארגוני, המופעל ע”י כל ארגון המנוי בשירות בכל עת ללא התערבות גורם חיצוני בתהליך. הבדיקות יכולות להיות מסוג Whitebox או Blackbox או שילוב של שתי הגישות או כל גישה אחרת, כתלות בהיצע הטכנולוגיות הקיימות בשוק”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הרווחה מבקש לקבל מידע בנושא סקר לאומי לאמידת תופעת האלימות במשפחה ואיפיון הצרכים למניעה וטיפול בה

04.12.2018 08:23

בפנייה נאמר כי אגף בכיר מתו”ה מזמין בעלי ידע וניסיון בתחום ביצוע סקרים ארציים על תופעות חברתיות רחבות למסור לו מידע לצורך בניית מתווה לביצוע סקר לאומי בתחום אמידת תופעת האלימות במשפחה ואיפיון הצרכים למניעה וטיפול בה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

רשות התקשוב הממשלתי: “בחינת קיומם של ספקים ע”י החשכ”ל: רכישת רישוי ותחזוקת רישוי למוצרי מיקרוסופט מסוימים שאין להם חלופה מעשית”

30.11.2018 09:25

“לאורך השנים, במשרדי הממשלה התגבשה תצורת עבודה המבוססת על כלים מתוצרת חברת מיקרוסופט. תצורה זו אינה ייחודית לממשלת ישראל אלא מאפיינת את מרבית הגופים הגדולים במשק הישראלי וגופים דומים רבים בעולם. לצורך בחינת הנושא וגיבוש מדיניות מרכזית לקראת חידוש הסכמי הרישוי של הממשלה לשנים 2022-2019 בוצע ניתוח של מוצרי מיקרוסופט השונים, אופן מימושם בממשלה, החלופות האפשריות והמשמעויות לשילוב פתרונות שונים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים

אושר מיזם משותף של ישראל דיגיטלית ועיריית תל אביב בהיקף 55.6 מיליון ₪ ל- 5 שנים: הקמת מערכת מרכזית מקוונת לרישוי עסקים

30.11.2018 09:23

“כיום, תהליך רישוי עסקים הינו תהליך ארוך, מסורבל ומבוזר. כתוצאה מכך, חלק ניכר מהעסקים בישראל פועלים ללא רישיון עסק ■ כיום קיימות מערכות דיגיטליות של רישוי עסקים אך הן לא מחברות בין הרשויות המקומיות לבין כלל נותני האישורים, ואינן מאפשרות זרימת מידע שוטף ■ המערכת שהמשרד מעוניין לפתח, תאפשר לבעל העסק ולגורמי מקצוע מטעמו לבצע את תהליך רישוי העסק מקצה לקצה בממשק משתמש אחד, הגשה מקוונת של בקשות, בדיקה אוטומטית של בקשות, הנגשת פרטי ההתקשרות עם גורמי הפיקוח המטפלים בבקשה וסטטוס הטיפול בה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/א.ת. אפיקי תקשורת [לשם ייעוץ לווייני]

30.11.2018 09:06

על הבקשה חתום חזי נאור ממונה רישוי לווייני במשרד התקשורת. בין היתר הוא מציין כי “חברת א.ת. אפיקי תקשורת בע”מ פועלת כיום כספק שירותי ייעוץ ותכנון לווייני כמעט לכל החברות ומשרדי הממשלה העוסקים במדינת ישראל בתחום הלוויין האזרחי והביטחוני”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

המוסד לביטוח לאומי: מכרז למערכת ניהול למידה מתוקשבת

26.11.2018 20:55

הפיתרון שיוצע במסגרת מכרז זה יתבסס על תוכנת מדף הפועלת בענן ציבורי ומספקת שירות לתאגידים ומוסדות בארץ ובחו”ל בתצורת תוכנה כ-שירות [Software-as-a-Service, SaaS].

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

משרד הכלכלה: מכרז לשירותי ניו מדיה ודיגיטל

26.11.2018 20:54

משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות אגף דוברות והסברה, מנהל פעילות תקשורתית בערוצי ניו מדיה עבור יחידות המשרד השונות. אגף הדוברות מעוניין להתקשר עם ספק לצורך סיוע בתחזוקה שוטפת ובקידום פעילות זו בשפה העברית, בערוצי המדיה החברתית.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי מומחה למוצרי חברת Oracle

24.11.2018 18:38

שירותי תמיכה וטיפול בתקלות בבסיס הנתונים ובמוצרי אבטחת המידע המשלימים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים