מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: בנק ישראל

11.11.2011 15:31

בנק ישראל פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד. מקצת מהבקשות עדיין ממתינות לאישור ומקצתן אושרו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות המיסים – שע”ם: מכרז לשירותי ייעוץ בתחומי טכנולוגיות מיחשוב

03.11.2011 16:29

מכרז לשירותי ייעוץ בתחומי טכנולוגיות מיחשוב מטעם רשות המיסים בישראל/שע”מ – שירות עיבודים ממוחשבים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר: מכרזים חדשים: רכש חומת אש ואחזקתה ורכש נתבים ואחזקתם

27.10.2011 15:33

מכרז לרכש חומת אש ונתבים עבור פרוייקט הגורם המאשר הממשלתי (הגמ”מ) שיוקם במסגרת יחידת מימשל זמין. על היחידה הוטל להקים את הגורם המאשר שיפתח ויקים את תשתית המפתח הציבורי (PKI) עבור תעודות הזהות לתושבי המדינה ועבור הכרטיסים החכמים לעובדי הממשלה (תמו”ז) לצורך חתימה אלקטרונית ואימות אלקטרוני. כחלק מהקמת תשתית המפתח הציבורי על הגמ”מ להקים רשת תקשורת. בין הרכיבים האקטיביים של רשת תקשורת: מוצרי חומת אש (Firewall) ונתבים (Routers).

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז למתן שירותי ייעוץ באיפיון מערכת מידע

27.10.2011 15:25

בנק ישראל: מכרז למתן שירותי ייעוץ באיפיון מערכת מידע. בנק ישראל מעוניין לפתח מערכת מידע חדשה ומודרנית על תנועות הון על בסיס מידע יומי המגיע אל הבנק מהמערכת הבנקאית בישראל וממקורות נוספים מחוץ לבנק ובתוכו. המערכת תהווה מקור מידע מרכזי לעריכת החשבון הפיננסי של מאזן התשלומים של המשק ולצרכים אחרים של הבנק. המערכת שתפותח תחליף את מערכת המידע על תנועות ההון הקיימת כיום.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הפנים: דרוש/ה: מנהל/ת תחום (אבטחת מידע ותקשורת)

17.10.2011 18:02

דרוש/ה: משרד הפנים/רשות ביומטרית מציע משרת מנהל/ת תחום (אבטחת מידע ותקשורת). בין היתר ממלא התפקיד יהיה מופקד על הגנת המאגר מפני איומים פנימיים וחיצוניים; מופקד על ניתוח צרכי האבטחה והסיכונים בהפעלת המאגר וגיבוש הפתרונות לסיכונים אלו; מופקד על ביצוע נהלי המאגר מבחינת אבטחת המידע, כולל בקרה שוטפת על הפעלת המאגר, מערכות הצופן השונות ומילוי הנחיות הגורמים המנחים; מופקד על הכשרת מפעילי המאגר מבחינת אבטחת המידע והגברת המודעות שלהם לנושא זה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האכיפה והגבייה: בקשה לקבלת מידע לביצוע שירותי תשלומים מקוונים

17.10.2011 18:00

מכרז: רשות האכיפה והגבייה פירסמה בקשה לקבלת מידע לביצוע שירותי תשלומים מקוונים. היקף הגבייה באמצעות לשכות הוצל”פ והמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות כמיליארד שקלים בשנה וכמיליון פעולות תשלום מתבצעות בסניפי דואר ישראל השונים. הרשות בוחנת להרחיב ולגוון את אפיקי התשלום העומדים כיום בפני ציבור החייבים המשלמים את חובם לטובת הזוכים בתיקי ההוצאה לפועל ולאוצר המדינה באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

אוני’ בר אילן: בקשת מידע: ייעוץ בנושא מכרזים, אספקה ושירות למע’ מיחשוב בתחומי מכרזים, ניהול ספקים וניהול החלטות וועדת המכרזים

15.10.2011 18:48

מכרז: אוניברסיטת בר אילן: פנייה לקבלת מידע (RFI) בנוגע לשירותי ייעוץ בנושא מכרזים, אספקה ושירות למערכות מיחשוב בתחומי מכרזים, ניהול ספקים וניהול החלטות וועדת המכרזים, בעקבות החלת חוק חובת המכרזים על המוסדות האקדמיים החל מאוגוסט 2010 החלה האוניברסיטה בהטמעת תהליכים מכרזיים לצורך הקמת תשתית לביצוע רכש המותאם לחוק חובת המכרזים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מרת”א (סוראסקי/איכילוב): מכרז : שירות לתזכור מוזמנים במרפאות חוץ

15.10.2011 18:46

מכרז: מרכז רפואי תל אביב ע”ש סוראסקי (איכילוב) מפרסם מכרז לשירות לתזכור מוזמנים במרפאות חוץ, קולי ובאמצעות מסרוני SMS.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

משרד ראש הממשלה: מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום שירות הלקוחות

10.10.2011 15:37

מכרז: משרד ראש הממשלה מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שירות הלקוחות והפעלת מערכי שירות עבור יחידת המטה הממשלתית (במשרד רוה”מ) לשירות לקוחות. זאת לצורך ביצוע שלושה פרוייקטים (הקמת יחידת המטה הממשלתית לשירות לקוחות לציבור; הקמת והפעלת מערך מדידת טיב השירות הממשלתי לציבור; הקמת מרכז שירות ממשלתי לציבור – נמ”ל [נקודות מפגש לאזרח]).

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה – נתיב (לשכת הקשר): מכרז לתחזוקת אתר האינטרנט בשפה הרוסית

10.10.2011 15:34

מכרז: משרד ראש הממשלה – נתיב, המופקד על פעולות בקרב יהודים וזכאי חוק השבות בחבר המדינות, מעוניין להתקשר עם ספק אשר יתפעל באופן מלא את אתר האינטרנט של המשרד בשפה הרוסית, בהיבט התוכן ובהיבטים הטכניים.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

המוסד לביטוח לאומי: מכרז לתחזוקה ושדרוג של מערכות שרתי להב

03.10.2011 15:35

מכרז: המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לתחזוקה ושדרוג של מערכות שרתי להב (blade servers) המותקנות במוסד מסוג IBM ו- HP.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז לקבלת שרותי מיחשוב זמניים

03.10.2011 15:32

מכרז: משרד החינוך, באמצעות מינהל תקשוב ומערכות מידע, מבקש הצעות לקבלת שרותי מיחשוב זמניים ובלוחות זמנים מוגדרים לצורך ביצוע בחינות ממוחשבות בבתי ספר ברחבי הארץ. הבחינות מבוצעות כחלק ממחקרים בינלאומיים המתקיימים במקביל ב- 70 מדינות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים