בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מרת”א (סוראסקי/איכילוב): מכרז : שירות לתזכור מוזמנים במרפאות חוץ

15.10.2011 18:46

מכרז: מרכז רפואי תל אביב ע”ש סוראסקי (איכילוב) מפרסם מכרז לשירות לתזכור מוזמנים במרפאות חוץ, קולי ובאמצעות מסרוני SMS.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

משרד ראש הממשלה: מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום שירות הלקוחות

10.10.2011 15:37

מכרז: משרד ראש הממשלה מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שירות הלקוחות והפעלת מערכי שירות עבור יחידת המטה הממשלתית (במשרד רוה”מ) לשירות לקוחות. זאת לצורך ביצוע שלושה פרוייקטים (הקמת יחידת המטה הממשלתית לשירות לקוחות לציבור; הקמת והפעלת מערך מדידת טיב השירות הממשלתי לציבור; הקמת מרכז שירות ממשלתי לציבור – נמ”ל [נקודות מפגש לאזרח]).

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה – נתיב (לשכת הקשר): מכרז לתחזוקת אתר האינטרנט בשפה הרוסית

10.10.2011 15:34

מכרז: משרד ראש הממשלה – נתיב, המופקד על פעולות בקרב יהודים וזכאי חוק השבות בחבר המדינות, מעוניין להתקשר עם ספק אשר יתפעל באופן מלא את אתר האינטרנט של המשרד בשפה הרוסית, בהיבט התוכן ובהיבטים הטכניים.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

המוסד לביטוח לאומי: מכרז לתחזוקה ושדרוג של מערכות שרתי להב

03.10.2011 15:35

מכרז: המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לתחזוקה ושדרוג של מערכות שרתי להב (blade servers) המותקנות במוסד מסוג IBM ו- HP.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז לקבלת שרותי מיחשוב זמניים

03.10.2011 15:32

מכרז: משרד החינוך, באמצעות מינהל תקשוב ומערכות מידע, מבקש הצעות לקבלת שרותי מיחשוב זמניים ובלוחות זמנים מוגדרים לצורך ביצוע בחינות ממוחשבות בבתי ספר ברחבי הארץ. הבחינות מבוצעות כחלק ממחקרים בינלאומיים המתקיימים במקביל ב- 70 מדינות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים