מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: שיבא תל השומר

17.12.2011 20:03

משרד הבריאות – המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא – תל השומר פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז לאספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט

15.12.2011 15:21

מכרז של בנק ישראל: אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט בין היתר לצורכי שרידות על גבי תשתית קווי נל”ן, ואופציה לרכישת קווי התקשורת עבור שירותי הגישה לרשת האינטרנט (ISP).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משטרת ישראל/HP [פיתוח מודול רפואי במערכת SAP]

09.12.2011 10:42

משטרת ישראל: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד – חברת HP [פיתוח מודול רפואי במערכת SAP]

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: רכבת ישראל

09.12.2011 10:40

רכבת ישראל פירסמה לאחרונה מספר הודעות התקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: בנק ישראל

09.12.2011 10:38

בנק ישראל פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר – שע”מ (שירות עיבודים ממוכן)

09.12.2011 10:37

משרד האוצר – שע”מ (שירות עיבודים ממוכן) פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד המשפטים – הנהלת בתי-המשפט

09.12.2011 10:35

הנהלת בתי-המשפט פירסמה לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הבריאות – שיבא – תל השומר

09.12.2011 10:34

משרד הבריאות – המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא – תל השומר פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: משרד התחבורה – השירות המטאורולוגי

09.12.2011 10:32

משרד התחבורה – השירות המטאורולוגי פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ”ס)/אמן מחשבים

09.12.2011 10:31

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ”ס): התקשרות המשך בסמכות ועדת פטור משרדית עם חברת אמן מחשבים

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/סולידקם

09.12.2011 10:29

משרד החינוך – המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד – חברת סולידקם (SolidCAM)

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: משרד הבינוי והשיכון – מינהל מקרקעי ישראל (ממ”י)

09.12.2011 10:27

משרד הבינוי והשיכון – מינהל מקרקעי ישראל פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: משרד המשפטים

09.12.2011 10:25

משרד המשפטים פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: בית-החולים שיבא/מטריקס

09.12.2011 10:24

פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד ע”י המרכז הרפואי ע”ש ח. שיבא תל השומר, לתמיכה ותחזוקה למערכת “תפנית” של חברת מטריקס לשנת 2012

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית תל אביב: דרוש/ה: מנהל/ת רשת

05.12.2011 16:20

עיריית תל אביב: דרוש/ה: מנהל/ת רשת (ארבע מישרות)

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז לרכישה, התקנה ותחזוקה של מערכות Firewall

05.12.2011 16:18

מכרז של בנק ישראל: רכישה, התקנה ותחזוקה של מערכות Firewall מתוצרת חברת Check Point Software Solutions.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית ירושלים: מכרז לאספקת שירותי מפ”א וקווי תקשורת באתרי העירייה

05.12.2011 16:16

מכרז של עיריית ירושלים: אספקת שירותי מפ”א (מפעיל פנים ארצי) וקווי תקשורת באתרי העירייה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים