מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ”ת)

28.11.2011 15:32

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ”ת) פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: משרד הבריאות

28.11.2011 15:30

משרד הבריאות פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה – נציבות שירות המדינה (נש”מ)

28.11.2011 15:28

נציבות שירות המדינה פירסמה לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: משרד החינוך

28.11.2011 15:26

משרד החינוך פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד המשפטים – רשות האכיפה/MICROSOFT

28.11.2011 15:23

משרד המשפטים – רשות האכיפה והגבייה: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה בנושא חוזה “מפתחים” של מיקרוסופט.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר/רשות המיסים: דרוש/ה: מנהל/ת תחום (שירותים מקוונים)

21.11.2011 15:59

משרד האוצר/מטה רשות המיסים (מס הכנסה)/חטיבת שירות לקוחות, ירושלים: דרוש/ה: מנהל/ת תחום (שירותים מקוונים)

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: בנק ישראל

21.11.2011 15:57

בנק ישראל פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד. מקצת מהבקשות עדיין ממתינות לאישור ומקצתן אושרו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות שדות התעופה (רש”ת): מכרז לאתר האינטרנט של רש”ת

21.11.2011 15:54

רשות שדות התעופה (רש”ת): מכרז להתקשרות בחוזה “Turn-Key” לאפיון, התאמה, פיתוח, אספקה, התקנה, הסבת נתונים, הדרכה, הטמעה, ותחזוקה של אתר אינטרנט עבור רש”ת.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות שדות התעופה (רש”ת): מכרז לביצוע סימולציות ממוחשבות למודלים תלת-מימדים

21.11.2011 15:52

רשות שדות התעופה בישראל (רש”ת): מכרז להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע סימולציות ממוחשבות למודלים תלת-מימדים עבור רשות שדות התעופה

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התשתיות הלאומיות: מכרז למתן שירותי ייעוץ שיתוף ציבור

17.11.2011 15:58

מכרז למתן שירותי ייעוץ שיתוף ציבור מטעם משרד התשתיות הלאומיות: הממונה על יחסי ציבור, דוברות והסברה במשרד מפרסמת מכרז למתן שירותי ייעוץ שיתוף ציבור באתר האינטרנט של המשרד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התשתיות הלאומיות: מכרז לקבלת שירותי פיתוח והקמת אתר חינוכי שיהווה את “אתר הבית” של סביבות הלמידה גן-חט”ב

17.11.2011 15:56

משרד התשתיות הלאומיות מפרסם מכרז פומבי לקבלת שירותי פיתוח והקמת אתר חינוכי שיהווה את “אתר הבית” של סביבות הלמידה גן-חט”ב.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל מקרקעי ישראל (ממ”י): מכרז למתן שירותי ייעוץ וניהול בתחום מערכות המידע הגיאוגרפי

17.11.2011 15:52

מינהל מקרקעי ישראל (ממ”י) מפרסם מכרז למתן שירותי ייעוץ וניהול בתחום מערכות המידע הגיאוגרפי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התשתיות הלאומיות: מכרז להקמת מערכת מידע, ניהול ותחזוקה שוטפת עבור רשות הגז הטבעי

16.11.2011 10:11

מכרז של משרד התשתיות הלאומיות/רשות הגז הטבעי להקמת מערכת מידע, ניהול ותחזוקה שוטפת עבור רשות הגז הטבעי. מערכת זו מיועדת לניהול שוטף של פעילות רשות הגז, ותתמוך בניהול תהליכי הרשות, ניהול ואחזור מסמכים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

רכבת ישראל: דחיית מועד הגשת הצעות למכרז לאספקת שירותי רדיו טלפון נייד (רט”ן)

15.11.2011 11:45

מכרז: רכבת ישראל הודיעה על דחיית מועד הגשת הצעות למכרז לאספקת שירותי רדיו טלפון נייד (רט”ן) ל- 24.11.2011

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

רכבת ישראל: מכרז לאספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של שירותי גישה אלחוטית לאינטרנט

15.11.2011 08:09

רכבת ישראל: מכרז לאספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה לפלטפורמת תקשורת אחודה לאספקת שירותי גישה אלחוטית לאינטרנט באולמות, מעברים, רציפים וקרונות הנוסעים ברכבת. רכבת ישראל מעוניינת להשלים את פריסת המערכת בכל התחנות ובקרונות הנוסעים במהלך הרבע הרביעי של 2012.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מפעל הפיס: שני מכרזים בנושא תוכנות Microsoft

11.11.2011 15:48

מפעל הפיס פירסם החודש שני מכרזים חדשים: מכרז לאספקת רישיונות לתוכנות מיקרוסופט (הכלולות במחירון הרשמי של מיקרוסופט ל- Select Plus) ומכרז למתן שירותי ייעוץ ותמיכה בתוכנות מיקרוסופט.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הרווחה: בקשה לקבלת הצעות לאספקת שירותי תקשורת מפ”א לנכים ולעיוורים

11.11.2011 15:46

משרד הרווחה והשירותים החברתיים פירסם בקשה לקבלת הצעות לאספקת שירותי תקשורת מפ”א לנכים ולעיוורים הזכאים להשתתפות המשרד בחשבונות הטלפון הביתי (כ- 55,000 זכאים כיום).

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: דרוש/ה: מנהל/ת אגף א’ (מערך השידורים לציבור)

11.11.2011 15:44

משרד התקשורת/מינהלת ההקמה – הסדרת השידורים לציבור מחפש מנהל/ת אגף א’ (מערך השידורים לציבור) שבין היתר יסייע בגיבוש מדיניות המועצה לשידורי כבלים ולווין בנושא הסדרת שידורי הטלוויזיה בישראל וייעץ לה בתחומי תוכן השידורים, צרכנות ושירותים לציבור ובנושא אכיפה ופיקוח.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: דרוש/ה: סגן/נית מנהל אגף בכיר (פיקוח ואכיפה – תקשורת)

11.11.2011 15:43

משרד התקשורת מחפש מועמד/ת לתפקיד סגן מנהל אגף בכיר (פיקוח ואכיפה – תקשורת) שבין היתר יהיה מופקד על הפיקוח ועל אכיפת הוראות החוק והתקנות על גורמים בענף התקשורת, בהתאם לרגולציה המחייבת, תוך שילוב גורמים משרדיים, בין משרדיים ומוסדיים רלוונטיים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים