חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד רשף פתרונות הדפסה ונגד Brother Int בשל הסדר כובל ופסול שמטרתו צמצום התחרות במכירת הטונרים למדפסות Brother בישראל, מניעת ייבוא מקביל של טונרים ומניעת כל תחרות מול רשף מצד אחרים

17.05.2019 14:34

“התובע מעריך כי רשף מוכרת בישראל כ- 70,000 טונרים בשנה. הערכה זו מבוססת על בסיס ההנה לפיה צרכן ממוצע מחליף טונרים פעמיים בשנה וכן על בסיס ההנחה שאורך חיי המדפסת הוא כחמש שנים ונמכרות בישראל כ- 35,000 מדפסות Brother בשנה (לתובע נודע כי בישראל נמכרות בסך הכל כ- 150,000 מדפסות בשנה ולהערכתו נתח השוק של Brother הינו כ- 20%). מדובר בנזק של כ- 5,740,000 ₪ בשנה לכל חברי הקבוצה והנזק המצטבר ל- 7 השנים שחלפו הינו 40,180,000 ₪.”

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: המשרד להגנת הסביבה/מוטורולה ישראל [רכישת שירותי תחזוקת מכשירי קשר נישאים ניידים ונייחים, ותחזוקת מערכת איכון]

17.05.2019 14:29

“בהתאם להחלטת הוועדה הבינמשרדית בנושא ‘רדיו לאומי’, המשרד להגנת הסביבה הצטרף למערכת ‘רדיו לאומי’ מתוצרת חברת מוטורולה (מכשירי קשר ‘ניצן’) בה משולבים גופי חירום ובהם משטרת ישראל (מ”י), כיבוי והצלה (כב”ה), צה”ל וכן חלק ממשרדי הממשלה והרשויות המקומיות. למערכת יש יכולות מוכחות אשר הופעלו בשיגרה ובמצבי חירום רבים, הן במשרד והן בגופי החירום השונים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות המים: מכרז להתקנה ולתחזוקה של מכשירי קשר ברשת “ברק כתום”

17.05.2019 14:27

רשות המים משמשת במצבי משבר ושע”ח כרשות העליונה למים בשעת חירום. היחידה לביטחון מים ברשות מהווה את השלד המקצועי והמבצעי של הרשות למניעה, היערכות וטיפול במשברי מים בשגרה ובחירום. היחידה אחראית, בין היתר, על הכנת והפעלת חדרי מצב של רשות המים באזורים שונים בשעת חירום. בשנת 2015 רכשה הרשות מערכת מכשירי קשר לצורך שימוש ברשת קשר של פיקוד העורף (“ברק כתום”), שהיא רשת בעלת שרידות ויתירות למצבי חירום.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

המוסד לבטיחות ולגיהות: מכרז לאספקת מערכת ניהול למידה מתוקשבת מבוססת Moodle, לפיתוח הדרכה, תהליכי למידה ופיתוח תוכן

17.05.2019 14:21

על המערכת המוצעת להיות מבוססת Moodle. על המערכת המוצעת להיות תואמות תקן SCROM בגירסה העדכנית ביותר בזמן חתימת הסכם ההתקשרות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בהתקשרויות משרדי הממשלה בתחום התקשוב” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

10.05.2019 09:43

“החל משנת 2017 נערך סקר שנתי בין משרדי הממשלה מטעם מינהל הרכש הממשלתי. הסקר נועד לאיסוף צרכי המשרדים השונים ובהתאם לממצאי הסקר פועל מינהל הרכש. בנוסף לכך, מינהל הרכש יפעל לייעול ושיפור שיתוף הפעולה בין המשרדים על מנת להיענות לצרכים הרוחביים העולים בעניין המכרזים המרכזיים והסכמי המחירים המירביים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים, צבא וביטחון

מנא”ז: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הדואר עבור המינהל האזרחי

06.05.2019 14:15

היועץ יידרש לעבודה עד ל- 180 שעות ייעוץ חודשיות בממוצע לתקופת ההתקשרות, ובלבד שלא יעלו על 2,160 שעות ייעוץ בשנה.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים, צבא וביטחון

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

העליון דחה בקשת עיריית כרמיאל למתן רשות ערעור על החלטת מחוזי בנושא מכרז למערכות מידע ממוחשבות

03.05.2019 17:06

שופט העליון: “ער אני לטענות העירייה בדבר הפגיעה בזכות הטיעון שלה כתוצאה ממהלך הדברים בענייננו, אולם איני סבור כי יש בכך כדי להצדיק סטייה מהוראת החוק, וממילא טענות העירייה בבקשה שמורות לה לשלב הערעור, ככל שהדבר יידרש”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

תאגיד הבריאות רמב”ם: מכרז למערכת ניהול ויצירת טפסים אוטומטיים ותהליכים עסקיים במרכז הרפואי רמב”ם בחיפה

03.05.2019 16:54

בין תנאי הסף: המערכת המוצעת הותקנה ויושמה במהלך ה- 5 שנים האחרונות (2018- 2014). במהלך 5 שנים אלו המערכת המוצעת יושמה בשלושה פרוייקטים לפחות בחברות בסדר גודל של מעל 2,000 עובדים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

פרסום ראשון: נדחתה עתירה של מלם נגד מ. השיכון לגבי מכרז שירותי מיקור-חוץ בתחום המחשוב בו זכתה IBM; יבמ ‘תכסה הוצאות’ מלם [בקשר לפסילת הצעתה במכרז] בכ- 1.5 מיליון ₪

28.04.2019 21:05

ההסכמה בין הצדדים גובשה להסכם שאחד מסעיפיו: התחייבות הדדית של הצדדים לשמירת סודיותו; מדינת ישראל (בשם משרד הבינוי) לא הייתה שותפה למגעים שהתקיימו בין מלם ליבמ ואינה צד להסכם שנחתם בין שתי החברות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האנרגיה מבקש להתקשר עם מומחה בין-לאומי בתחום הרישוי, הבטיחות וההגנה מקרינה לכתיבת נהלי בטיחות לתג”ר (תחנות כוח גרעיניות) ובמסגרת פרויקט חדש לקביעת קריטריונים למיקום תג”ר בישראל

19.04.2019 15:16

“היחידה זקוקה למומחה בעל שם עולמי על-מנת לכתוב נהלי בטיחות לתג”ר, כתיבה וניסוח הפרק על הבטיחות הגרעינית וההגנה מקרינה לאוכלוסייה מדליפה של חומר בקיע מתג”ר עקב תקלה או פעולת איבה וכן כתיבת הפרק הדמוגרפי בפרוייקט חדש לקביעת קריטריונים למיקום תג”ר בישראל הממומן ע”י הסיוע הטכני של סבא”א. לפרוייקט זה יש גם חשיבות מדינית מעבר לחשיבות המקצועית”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

החשב הכללי: מכרז ליישום, תפעול ותחזוקה של מערכת לחילול שכר עובדי המדינה על תשתית מערכת מרכב”ה – SAP-Payroll

19.04.2019 15:15

החשב הכללי רוני חזקיהו אמר כי “במסגרת הפרויקט, תאמץ הממשלה טכנולוגיה מתקדמת שתאפשר בקרת שכר אפקטיבית וקבלת החלטות מושכלות בניהול מערך השכר הממשלתי. הפרוייקט צפוי להביא לחסכון כלכלי הנובע משיפור טכנולוגי ומהשגת יכולת תפעול עצמאית”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים