אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

“חומרה יתירה במעשי הנאשם נוכח העובדה שכשל במעשים של זיוף וקבלת דבר במרמה, דווקא בקשר לתפקיד במערך הסייבר שדרש ממנו רמת אמון גבוהה במיוחד”

17.01.2021 13:47

הנאשם זייף מסמכים של מ. החינוך ושל סלקום כאילו מילא שם תפקידים בתחומי אבט”מ, דבר שלא היה; בעקבות כך זכה במכרז לתפקיד במערך הסייבר; בין דברי הנאשם בפני בית-הדין: “במבחני הידע שנערכו לו על ידי מערך הסייבר הוכיח ידע מקצועי, ונבחר לתפקיד פה אחד על ידי חברי הוועדה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

‘גלובס’ מתהדר בידיעה “בלעדית” [הארכת העסקתו של פרופ’ ראובן גרונאו כיועץ למשרד התקשורת]; אלא שהמידע הזה פורסם ב- Read IT Now כבר 3 ימים קודם לכן

15.01.2021 15:54

אין זו הפעם הראשונה בה מתהדרים ב’גלובס’ על פרסום ‘בלעדי’ כשהדברים כבר פורסמו קודם לכן באתר שלי. איני חושד שהדבר נעשה במזיד אלא בשל חוסר מוּדָעוּת. ועם זאת, הדבר קורה מידי פעם. רק בשנת 2020 דיווחתי על כך פעמיים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

עורך ‘טלקום ניוז’ אבי [“אני מאשים”] וייס ‘חושף’ ו’מעלה מסך’ על “דיווח מוסתר היטב” [של משהת”ק באתר מינהל הרכש הממשלתי] ו”פטור חשאי ממכרז” עם פרופ’ גרונאו; רק שהוא שכח לספר לקוראיו כי מדובר ב’הארכה — ללא תוספת תקציב — לשם סיום פרוייקט’ וכי הדברים פורסמו לפניו ב- Read IT Now

15.01.2021 15:50

אם הכל היה ‘מוסתר היטב’ ו’חשאי’, כדברי אבי וייס [וממש לא בפעם הראשונה שהוא טוען כך], שמא ילמד אותנו מהו הקונץ-פטנט העיתונאי/השרלוק הולמס המשטרתי שלו שאיפשר לו ב- 11.1.2021 לגלות את הדברים, לחשוף אותם, ולפנות באותו היום אל משרד התקשורת בשאילתה בנושא [כאמור, ב-מ-ק-ר-ה, יום לאחר שאני פירסמתי את הדברים באתר שלי].

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

“משטרת ישראל מעוניינת לקבל מידע והדגמה בנושא: מערכת ניטור ופיקוח קירבה”

15.01.2021 15:37

המשטרה מעוניינת לקבל מידע ולבחון את השימוש באמצעים לפיקוח אלקטרוני בהתבסס על יכולת ניטור קירבה של מפוקח למאויים ומפוקח לאיזורים גיאוגרפיים בכל שטחי המדינה: שטחים פתוחים, שטחים עירוניים ושטחים בנויים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך מבקש לפתח יישומון לעידוד אורח חיים בריא

15.01.2021 15:32

במסגרת מהלך ארצי ואסטרטגי של משרד החינוך לעידוד אורח חיים בריא בקרב תלמידי בתי-ספר בישראל, בכוונת המשרד להפעיל פלטפורמה ייחודית דיגיטלית למובייל.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: הארכה ללא תוספת תקציב לשם סיום פרוייקט – התקשרות המשך עם פרופ’ ראובן גרונאו

10.01.2021 14:44

“גם אבן דרך ד’ בנוסחה המחודש, המבוקש כעת, עוסקת באותו נושא בכך שעל-פיה נדרש ניתוח של השפעת תעריפי הטלפוניה החדשים על ענף התקשורת בכלל ועל ההשקעות של חברת בזק בסיבים בפרט. ככלל מדובר בעצם בניתוח הנכלל בכל החלטה של המשרד ואולם במקרה דנן נוכח עוצמת התגובות המקדמיות של בזק לשימוע בכתב ובאמצעות כלי התקשורת אנו סבורים שנידרש לכך באופן רחב ומקיף ומכאן הצורך באבן דרך ייעודית לעניין זה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת שירותי ייעוץ בתחום הפיכת מידע מזוהה למידע לא מזוהה (התממת נתונים)

10.01.2021 14:41

בין תנאי הסף הנדרשים: ליועץ המוצע ניסיון באספקת שירותי ייעוץ בתחום הפיכת מידע מזוהה ללא מזוהה בהיקף של 150 שעות לפחות במהלך השנים 2018 ועד 2020, בשני ארגונים לפחות המנהלים מאגר מידע שחלה עליו רמת אבטחה גבוהה כהגדרת המונח בתקנות הגנת הפרטיות.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

פרוייקט מחשב לכל ילד: מכרז לאספקת שירותי אינטרנט סלולרי

10.01.2021 14:37

המזמין מעריך כי הוא צפוי לחלק כ- 20,000 ערכות מחשב חדשות עד סוף שנת 2021, ולאחר מכן כ- 6,000 ערכות מחשב נוספות מדי שנה בפריסה ארצית רחבה; עבור כארבעים אחוז מהערכות שיחולקו ירכוש המזמין חבילת אינטרנט; כחמישים אחוז מחבילות האינטרנט יהיו סלולריות.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

ביהמ”ש המחוזי מחק עתירה של אמן מחשבים נגד מדינת ישראל [בנושא שלב שני (תיחור) במכרז מרכזי לאספקת מערכות ושירותים בתחום אבטחת המידע והסייבר עבור משרדי הממשלה]

03.01.2021 14:49

הקורא אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ מוזמן לקרוא ידיעה זו ואז לקרוא שוב מה שכתב בידיעה שלו מ- 2.12.2020 (מבלי לנסות קודם לבדוק את העובדות ו/או לסייג את מה שהוא כותב).

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי פירסם הודעה על כוונתו לפרסם מכרז מרכזי לרכישה ואספקה של עיתונות כתובה ומקוונת עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך

03.01.2021 14:14

“במסגרת המכרז יידרשו הספקים שייבחרו לספק את העיתונים הנפוצים בשוק העיתונות הכתובה והמקוונת באמצעות פלטפורמות העברת מידע הקיימות בשוק, לרבות עיתונים מודפסים, אתרי אינטרנט וישומונים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד האוצר: מכרז להטמעה של מערכת הנוכחות של מרכב”ה (ERP-SAP) במשרדי הממשלה

03.01.2021 14:11

במסגרת מכרז זה, יש להכשיר את עובדי המשרדים לשימוש במערכת הנוכחות והסתגלות לתהליכי העבודה העדכניים בממשלה. המטרות: הבאת כל משתמשי המערכת לשימוש עצמאי, יעיל ומקצועי במערכת מרכב”ה; הקניית מיומנויות עבודה והכרות עם כל תהליכי העבודה ומסכי המערכת הרלוונטיים למשתמשים, לרבות דו”חות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת מפרסם מכרז למערכת DRIVE TEST לבחינת ביצועי רשתות סלולר

25.12.2020 14:41

“זאת לצורך ניטור ביצועי הרשת הסלולרית בהיבטי כיסוי, איכות הרשת וחווית המשתמש”; “המשרד שואף, ככל שניתן, לקבל מידע על ביצוע המערכות של מפעילי הסלולר בישראל ממקור עצמאי שאינו בעלי הרישיון. לשם כך, נדרשת למשרד מערכת DT שתאפשר למשרד לבצע בדיקות DT מקצה לקצה, לכל חברות הרט”ן בישראל ובכל הטכנולוגיות הסלולריות: דור שני, דור שלישי, דור רביעי ודור חמישי”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

במסגרת מכרז למערכת DRIVE TEST לבחינת ביצועי רשתות סלולר שפירסם משרד התקשורת, מתפרסמת גם ‘הצהרת כוונות’ של משהת”ק לגבי מחשוב ענן

25.12.2020 14:39

“עם קביעת הזוכים בפרויקט נימבוס, בכוונת משרד התקשורת לממש חזון הענן גם בכל הנוגע למעבר לשירותי הענן, שיוצעו ע”י אותם ספקים זוכים. במסגרת זאת, יפעל המשרד להעברה הדרגתית של כל מערכות המידע הבלמ”סיות, הפועלות במשרד, לענן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, צבא וביטחון

בעקבות עת”מ של וואן טכנולוגיות תוכנה: משרד הביטחון הודיע לביהמ”ש כי ייערך מכרז פומבי חדש למתן שירותי תחזוקה למערכת תלת”ן בחיל המודיעין

25.12.2020 14:36

בתשובת הפרקליטות: “במסגרת אותה בחינה שבוצעה ע”י גורמי המקצוע בחיל המודיעין, הוחלט לאחרונה לצאת במכרז, בהיקף מצומצם יותר, לצורך מתן שירותי תחזוקה למערכת תלת”ן, בהתאם לצרכים הנוכחיים של החיל ובתכולות הנדרשות לו בעת הזו. יובהר כי המכרז העתידי טרם נערך, כך שלא ידוע בשלב זה מה בדיוק הוא צפוי לכלול”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, צבא וביטחון

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי מודיע על כוונתו לצאת במכרז משלים למכרז מרכזי 11-2019 להוספת אשכול שירותי מודרניזציה והגירה לענן ציבורי

23.12.2020 14:25

“הרינו להודיעכם כי בכוונת מינהל הרכש הממשלתי לצאת ברבעון א’ לשנת 2021 במכרז משלים למכרז מרכזי 11-2019 לאספקת שירותים בתפוקות בעולם טכנולוגיות המידע לצורך בחירת ספקים למתן שירותי מודרניזציה והגירה לענן ציבורי עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך, אשר יהווה את “רובד 3″ במסגרת פרוייקט נימבוס”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

עת”מ של אמן מחשבים: מכרז האבט”מ הממשלתי, תיבת המכרזים, השליח (שכנראה טעה בתיבה המיועדת להגשת ההצעות) ובקשה לצפייה בצילומי מערכת האבטחה (סביב תיבת המכרזים)

23.12.2020 07:36

הקורא אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ מוזמן לקרוא ידיעה זו ואז לקרוא שוב מה שכתב בידיעה שלו מ- 2.12.2020 (מבלי לנסות קודם לבדוק את העובדות ו/או לסייג את מה שהוא כותב).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט