טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

Strategy Analytics: צפוייה האטה בגידול בהוצאות הפרסום הנייד בשנים הקרובות

12.10.2018 13:43

לדברי חברת המחקר, בשנים 2013-2018 היה גידול בשיעור של פי שישה בהוצאות. עתה היא מעריכה כי בשנים 2018-2023 יחול גידול בשיעור של 12.1% בהוצאות על הפרסום הנייד ובשנת 2023 הן יסתכמו ב- 222.3 מיליארד דולר. זאת לעומת 104.7 מיליארד דולר בשנת 2017.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מכרז חדש של משרד האוצר: מכרז לרכישת זכויות שימוש בכלי BI לצורך תצוגה חזותית של נתונים לציבור

12.10.2018 13:41

השירותים יכללו הספקת זכויות שימוש בתוכנה בסביבת ענן ציבורי בעבור הציבור הרחב וכן הספקת רישוי לתוכנה בסביבת On Premise עבור משתמשים פנימיים וקבלת שירותים מקצועיים הקשורים לתוכנות הנ”ל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רת”א: מכרז לביצוע מבחני בקיאות בשפה האנגלית וביצוע מבחני רדיו טלפון (RT)

12.10.2018 13:40

“בחודש אפריל 2018 נכנס לתוקפו תיקון שנערך לפקודת הטלגרף האלחוטי, במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019) […] נקבע, בין היתר, כי רישיון לעניין הפעלה של תחנת אלחוט בכלי טיס, יינתן בידי מנהל רשות התעופה האזרחית. יצויין כי ערב התיקון לפקודת הטלגרף כאמור, הסמכות לעניין זה, הייתה מסורה למשרד התקשורת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

בית-המשפט דחה עתירה מינהלית של HP נגד עיריית ירושלים, בינת תקשורת מחשבים ונס א.ט., בעקבות החלטת העירייה לרכוש מבינת מתגים תוצרת חברת Cisco Systems עבור מערכת המחשוב שלה

07.10.2018 20:53

ב- 10.8.2018 דיווחתי באתר כי השופט דחה בקשה להוצאת צו ביניים בעתירה: “לא ניתן להתעלם מצרכיה של עיריית י”ם. לטענתה, החלפת ציוד התקשורת נדרש לה ‘באופן דחוף ביותר’, שכן הציוד הקיים ‘מתדרדר מיום ליום’ באופן הגורם ‘תקלות משביתות’, אשר זמן הטיפול בהן ממושך. כתוצאה מכך נגרם, לטענתה, נזק ממשי לשירות הניתן על-ידה לתושבים, לשמור על ביטחון התושבים ועוד. העירייה מוסיפה כי בחודש האחרון אירעו ארבע תקלות מהסוג האמור שגרמו נזק משמעותי לתפקודה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של רשות התקשוב הממשלתי: מכרז למתן שירותי תפוקות מקצועיות

06.10.2018 19:09

תוקף ההתקשרות יהיה כפוף בכל עת לחוקי התקציב שבתוקף מעת לעת ולהוראות החשב הכללי המתעדכנות מעת לעת.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של רשות המסים בישראל/שירות עיבודים ממוחשבים (שע”ם): מכרז לקורסים והדרכות בתחום מערכות מידע

06.10.2018 19:07

בין תנאי הסף: על המציע להיות שותף הדרכה של חברת מיקרוסופט בישראל בדרגת כסף (Microsoft Partner Silver Learning) או זהב (Microsoft Partner Gold Learning).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, צבא וביטחון

בית-המשפט ידון בקרוב בעתירה מינהלית שהגישה חברת כרמל בנגב נגד קריית התקשוב הטכנולוגית בנגב ונגד משרד הביטחון

30.09.2018 13:38

לפי הודעת חב’ טלדור לבורסה, העותרת טוענת ל”התנהלות לא תקינה וחסרת תום לב (לכאורה)” כלפיה, “בקשר עם מסמכים והבהרות שהתבקשו על ידי העותרת ובשים לב לכשלים שנפלו לכאורה בתקינות הליך המכרז”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, צבא וביטחון

מכרזים/פטורים/דרושים

מ”י פירסמה קול קורא למידע והדגמה בנושא אמצעי למניעת שכחת ילדים בכלי רכב: “בכוונת המשטרה לחלק לציבור אמצעים שמטרתם לסייע במניעת או הקטנת אירועי השארת ילדים לבדם ברכב, אירועים העלולים להסתיים במכת חום ואף במוות מיותר”

28.09.2018 08:25

“המטרה: לחלק לציבור אמצעים שתכליתם לעורר מודעות ולתת תזכורת באופן שיסייע למנוע השארת ילד לבדו ברכב. הכוונה היא לחלק אמצעים פשוטים לשימוש, שאינם מבוססי טכנולוגיה, שניתן לחלקם בכמויות גדולות ובטווח הזמן המיידי”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית לאספקת שירותי ייעוץ להטמעת נושא הגנת הפרטיות

20.09.2018 21:02

היקף שירותי הייעוץ המוערך על ידי הבנק במועד פרסום מכרז זה הוא כ- 700 שעות בשנה. על אף האמור, ולמען הסר ספק, הבנק אינו מתחייב להזמין כמות כלשהי של שעות.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותים בנושא הגנת סייבר

20.09.2018 20:55

היקף העבודה הצפוייה מכלל המציעים שייבחרו ובכלל הסלים הוא כ- 5,000 שעות בשנה בסה”כ. מובהר, כי הבנק אינו מתחייב להיקף כלשהו של שעות שירותים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

מועצה איזורית גזר: מכרז לשדרוג, תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה

20.09.2018 20:51

אתר האינטרנט יציג את כלל הנכסים הדיגיטליים ותכנים דיגיטליים כולל סרטוני וידאו ואודיו, מפות אינטראקטיביות, מצגות ויאפשר לגולשים, לפי סוגי הקהלים השונים, לצרוך את כלל התכנים, בפלטפורמות שונות ועל גבי דפדפני אינטרנט המופעלים על מחשבים נייחים וניידים, מכשירים סלולריים ומחשבי לוח (טבלטים), ברזולוציות שונות ובמערכות הפעלה שונות.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של משרד הבריאות: ‘חיפוש חכם’ במשרד הבריאות

14.09.2018 15:33

משרד הבריאות מספק מידע מקיף ומגוון ללקוחותיו בארץ ובעולם – בעברית, באנגלית ובשפות נוספות. המידע מנוהל בסביבות תוכן שונות. כמו כן, ברשת הפנימית של המשרד קיים מידע רב, המשמש את יחידות המשרד ותומך בביצוע פעילותן. כמויות המידע עצומות והן הולכות, גדלות ומצטברות ללא הפסקה. בנוסף, המשרד נמצא בשלבי תכנון להקמת סביבות נוספות בהן ינוהל מידע. המשרד מבקש להקים פתרון, שיתבסס על מנוע חיפוש, ויתמוך בחיפוש חכם, יעיל ונכון של מידע הן באתרי המשרד והן ברשת הפנימית, אשר ילמד את עדיפות החיפוש, יתעדף את תוצאות החיפוש ויציג את התוצאות בהתאם.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רלב”ד: מכרז לקבלת שירותי אחזקת מערכות המחשוב ומערכות המידע

14.09.2018 15:30

הרלב”ד [תאגיד סטטוטורי הפועלת להגברת הבטיחות בדרכים בהתאם להוראות החוק, במסגרת מדיניות הממשלה ובכפוף להחלטות שר התחבורה והבטיחות בדרכים] מונה כ- 70 עובדים. הרלב”ד פועלת ממשרד ראשי בירושלים ובעתיד צפויים להיפתח 3 משרדים נוספים קטנים יותר, לשימושם של אנשי השטח בצפון, בדרום ובמרכז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

עמידר: מכרז למתן שירותי ניטור, בקרה, תגובה ותחקור לאירועי אבטחת מידע (SIEM/SOC)

14.09.2018 15:27

“ביצועו ותוקפו של המכרז מותנים וכפופים לקבלת אישור תקציבי, שיינתן לשם כך על ידי הגורמים המוסמכים. נכון למועד פרסום המכרז טרם התקבל האישור התקציבי. עמידר פועלת על מנת להשלים את ההליכים הדרושים לקבלת האישור התקציבי. קבלת האישור התקציבי אינה מצויה בשליטתה הבלעדית של עמידר. מובהר בזאת, כי עמידר תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את מועד הגשת ההצעות, וזאת בין היתר, בשל עיכובים בקבלת האישור התקציבי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לקבלת שירותי ייעוץ ופיתוח קורסים ללמידה מקוונת עבור משרדי הממשלה

14.09.2018 15:25

המכרז מכיל 3 סלים נפרדים, אשר נבדלים האחד מהשני בזמן התפוקות (כהגדרתו במכרז) של הקורס הסופי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

שע”מ: מכרז למוצרי ניתוב – סיסקו [רכישה, אספקה והטמעה]

14.09.2018 15:23

בנוסח המכרז עצמו נאמר כי שע”מ מעריכה שהיקפו של המכרז עשוי להגיע לכשלושה מיליון כולל מע”מ אולם מדובר בהערכה בלבד והיא אינה מתחייבת לסכום זה בפועל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

מערך הסייבר הלאומי: מכרז לשירותי מיפוי וניתוח תחום הסייבר בתעופה האזרחית בישראל – “פרוייקט הרקולס”

09.09.2018 09:18

מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה פועל במטרה למסד תוכנית לאומית להגנת סייבר בתעופה אזרחית במטרה לצמצם את פגיעותה, ולהבטיח את האינטרס הציבורי והלאומי לשמירת חיי אדם, ולהובלה מדינתית בתחום הסייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה: היקף הפעילות של פרוייקט “מחשב לכל ילד” בשנת 2017 עמד על סך של כ- 24.8 מיליון ₪ במסגרתו חולקו 6,001 ערכות מחשב

09.09.2018 09:09

בשנת 1996 החליטה הממשלה על הקמת פרוייקט “מחשב לכל ילד”. הפרוייקט מבוצע על ידי משרד ראש הממשלה במסגרת התקשרות עם עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ובשיתוף עם עמותת חלון לעולם המחר, בתנאים של matching.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים