מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הפנים: מכרז להצעות לתפעול ותחזוקה של תשתיות מחשוב בשיטת מיקור-חוץ (Outsourcing) ומתן שירותי תמיכה אפליקטיבית במערכות המשרד

09.09.2018 08:43

יצויין כי הספק הנוכחי לשירותים הללו במשרד הפנים הוא חברת נס [מתוקף מכרז 02/2009] שתקופת ההתקשרות המירבית עימה תסתיים ביום 28.2.2019.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבינוי והשיכון: מכרז להספקת שירותי מיקור חוץ של תפעול ותחזוקת תשתיות מחשוב מרכזיות וציוד קצה בפריסה ארצית

16.05.2018 14:27

המשרד מקבל שירותי מיקור חוץ מלאים מזה כשניים עשר שנים מספק חיצוני, חב’ IBM. בתקופה הקרובה יפוג תוקף ההתקשרות עם הספק הנוכחי ומכיוון שכך נערך המשרד להתקשרות חדשה עם ספק במתכונת דומה להתקשרות הקיימת. יחד עם זאת, ההתקשרות החדשה כוללת שינויים ועדכונים הנובעים מהצרכים העדכניים של המשרד, כמו גם מהפקת לקחים שערך המשרד מההתקשרות הקודמת.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מיקור-חוץ

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה מסמך קווים מנחים בדבר השיקולים לבחירה בתפעול פעילות תקשובית במשרד באמצעות מיקור-חוץ

21.07.2017 09:24

“בחירה נכונה של הפעולות שיבוצעו במיקור-חוץ, מציאת ספק טוב, מנהלים וצוות מנוסים (ו/או יועצים שיסייעו), חוזה ברור, יחסי אמון עם הספק ושמירת גרעין של מומחי IT בתוך צוות המשרד – יביאו להפחתת העלויות הסמויות של מיקור-חוץ ב- IT”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מיקור-חוץ

מיקור-חוץ, תעופה/תחבורה/תיירות

השבתת הטיסות הממושכת ב- British Airways: איגוד העובדים הבריטי GMB טוען שהגורם לתקלות הוא מיקור-החוץ של עבודות לחברת TCS ההודית; מנכ”ל החברה: בעיות של נחשולי מתח חשמלי

02.06.2017 15:34

מנכ”ל החברה אומר כי התקלה הייתה במרכזי הנתונים בבריטניה בשבת שעברה (27.5) בבוקר. התקלה נמשכה מספר דקות אולם מערכת הגיבוי, שהייתה אמורה להתחיל לפעול, נכשלה בכך.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, תעופה/תחבורה/תיירות

מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

מועצה איזורית חבל יבנה: מכרז לתחזוקת תשתיות טכנולוגיות במיקור-חוץ

20.04.2016 15:18

המציע חייב להיות תאגיד או עוסק מורשה הרשום כדין שנתיים לפחות טרם הגשת ההצעה במכרז והעוסק בתחום שירותי טכנולוגית מידע [Information Technology] לרבות תוכנה, חומרה ותקשורת, וברשותו עסק פעיל המספק שירותים בתחום זה.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

מיקור-חוץ

ישראל במקום שלפני האחרון בדירוג The 2016 Global Services Location Index של חברת A.T. Kearney

06.02.2016 18:52

הדירוג מתבסס על מטריצות בשלוש קטגוריות: אטרקטיביות פיננסית, מיומנויות וזמינות של העובדים וכן הסביבה העסקית; 3 המדינות המובילות בדו”ח הנוכחי הן שוב הודו (ראשונה), סין (שנייה) ומלזיה (שלישית).

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ

טלקום/וויירלס/מובייל, מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

המוסד לביטוח לאומי: מכרז לשירותי ייעוץ, פיקוח ובקרה על מוקד השירות הטלפוני הממוקם בעיר צפת ומופעל באמצעות מיקור-חוץ

19.10.2015 10:13

מוקד השירות הטלפוני נועד לתת מידע פרטני וכללי לציבור הפונים למוסד ולשפר את השירות לציבור באמצעות מענה טלפוני מקצועי, זמין ונוח והוא מהווה ממשק משמעותי בין המוסד וכלל ציבור המבוטחים. אשר על כן, המוסד לביטוח לאומי רואה חשיבות רבה באיכות וטיב השירות הניתן במוקד ומעוניין לשפרו באופן מתמיד.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית ירושלים: מכרז להספקת שירותי מיקור-חוץ של מערך המחשוב העירוני

05.10.2015 20:34

“היעד המרכזי של העיריייה בהתקשרות זו הוא ספק אשר יטול אחריות כוללת על מערך המחשוב העירוני ויהיה שותף פעיל ואמיתי לעשייה העירונית בתחומי התקשוב”.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החוץ: מכרז למתן שרותי מרכז תמיכה והדרכה להטמעת מרכב”ה במשרד ובנציגויות ישראל בחו”ל בשיטת מיקור-חוץ

22.08.2015 20:59

תנאי הסף של המכרז כוללים בין היתר ניסיון בהקמה והפעלה של מרכזי תמיכה טלפוניים למערכות ממוחשבות והעסקת עובדים מקצועיים בתחום המחשוב.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד האוצר/החשב הכללי/מרכב”ה: מכרז להטמעה של מערכת מרכב”ה ERP/SAP במשרדי הרווחה והשירותים החברתיים והחוץ

19.07.2015 18:26

המכרז הוא חלק ממהלך רחב יותר להטמעת מערכת המרכב”ה בכלל אתרי שני המשרדים הללו, חלקם או כולם השיטת מיקור-חוץ; לוחות זמנים: הפעלה מלאה של המערכת במשרד הרווחה – פברואר 2016; הפעלה מלאה של המערכת במשרד החוץ – מארס 2016.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

טלקום/וויירלס/מובייל, מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

נת”ע מבקשת להקים מוקד פניות ציבור ממוחשב ומאוייש במיקור חוץ לגבי הפרוייקטים שאותם היא מנהלת

26.05.2015 17:25

החברה מבקשת להבהיר כי בחירת הזוכה במכרז מותנית באישור תקציבי למתן השירותים נשוא המכרז, ולכן קיימת אפשרות לדחייה במועד בחירת הזוכה ו/או במועד תחילת ביצוע השירותים, כולם או חלקם, עד קבלת האישור התקציבי לשירותים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

מיקור-חוץ, משאבי אנוש

רפורמות עבודה באיטליה עלולות לגרום לאובדן 40,000 מישרות

12.02.2015 16:17

בשנת 2013 נחתם הסכם ארצי עם האיגודים המקצועיים לגבי עובדי הקול סנטרים באיטליה והוא תקף עד היום.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, משאבי אנוש

מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

לקראת סיום תוקף ההתקשרות הנוכחית של משרד הבינוי עם ספק מיקור-חוץ הוא נערך להכנת מכרז חדש בתחום תשתיות טכנולוגיות מידע

11.12.2014 21:21

משרד הבינוי נערך להכנת מכרז חדש שיהיה מותאם לצרכיו הנוכחיים; המועד הנדרש לסיום אישור מסמכי המכרז ופרסומו – הרבע השלישי של שנת 2015.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

טכנולוגיית מידע, מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבינוי: מכרז לבחירת יועץ להכנת מכרז לשירותי מיקור-חוץ לתשתיות טכנולוגיית מידע

23.11.2014 17:46

משרד הבינוי פירסם מכרז לבחירת יועץ להכנת מכרז לשירותי מיקור-חוץ לתשתיות טכנולוגיית מידע, ליווי תהליך בחירת הספק ואופציה לליווי פעילות הספק הנבחר.

להמשך הידיעה
טכנולוגיית מידע, מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

מיקור-חוץ, משאבי אנוש

Alsbridge: חברות יכולות לקצץ בהוצאותיהן יותר באמצעות קיצוץ בהוצאות על הספקים מאשר באמצעות פיטורי עובדיהן

15.11.2014 20:56

“ארגונים רבים מחפשים את הקיצוץ בעלויות – במקום הלא נכון”; ההוצאות על מיקור-חוץ, כאחוז מההכנסה, גדלות בקצב של 6% בשנה ואילו עלויות העבודה בתוך הארגון דווקא קטנות בשיעור של 8%(-) מידי שנה.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, משאבי אנוש

מבזקים