מימשל/מימשל זמין

משרד המשפטים פירסם את תזכיר חוק ביצוע פעולות באמצעים דיגיטליים

22.12.2020 09:34

“יובהר, כי החוק המוצע קובע כי קביעת ביצוע פעולות באופן דיגיטלי על ידי גוף ציבורי כפופה לכך שהגוף הציבורי יספק מענה הולם גם לאוכלוסיות שעלולות להתקשות בשימוש באמצעים דיגיטליים”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

הממשלה תצביע היום על הקמת מוקד לפניות ציבור ותשתית ייעודית להסברה עבור הרשות לפיתוח חברתי-כלכלי של המגזר החרדי

06.12.2020 08:25

חלק מהכלים הממשלתיים הן בחירום והן בשיגרה אינם מונגשים בצורה מותאמת הן תרגומית והן טכנולוגית לחלקים משמעותיים מהמגזר החרדי, ונראה כי הרשויות לא תמיד מודעות לפערים שנוצרים כתוצאה מכך. מאפיינים ופערים אלה מצדיקים ביצוע פעולות מותאמות של הממשלה להסברה ולמתן מידע עבור הציבור החרדי”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

בישיבת הממשלה הקרובה: הצעת החלטה ל”הרחבת התשתית לשיתוף הציבור בעבודת הממשלה”; יוטל על משרד ראש הממשלה “להקים תשתית דיגיטלית עבור שיתוף הציבור בעבודת המגזר הציבורי”

04.12.2020 14:00

בין היתר הדבר ייעשה “בהתאם לצורך ההולך וגובר ליצירת דיאלוג מתמשך עם הציבור לאור ההתמודדות עם נגיף קורונה וכחלק מהפקת הלקחים והכנה להתמודדות עם התפרצויות נוספות”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

הכנסת תדון בנושא “רכישת שירותים ממיקרוסופט בעלות של מיליוני ש”ח ללא מכרז בניגוד לחוק”

24.11.2020 16:48

“מובן שוויתור על הליך מכרזי בהיעדר סיבה מספקת מנוגד לחוק חובת המכרזים ולהנחיית מינהל הרכש משנת 2017 כי יש לצאת במכרז פומבי טרם רכישת שירותי ענן”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

משרד האוצר/מרכב”ה מפרסם בקשה לקבלת מידע בנושא כלי להעתקת נתונים בין סביבות עבודה על פלטפורמת SAP

24.11.2020 16:43

“מערכת מרכב”ה הינה מערכת רוחבית כוללת במוסדות הממשלה המבוססת על כלי SAP. המערכת פעילה כיום בכ- 100 משרדי ממשלה ויחידות של ממשלת ישראל ומשרתת אלפי משתמשים פנימיים ועשרות אלפי משתמשים חיצוניים”; במרכב”ה מופעלים כלי אבטחת מידע רבים ומתוחכמים שלא ניתן לפרט במסמך זה. המערכת מהווה תשתית קריטית של ממשלת ישראל ונדרשת לעמוד בסטנדרטים גבוהים ביותר של זמינות ושרידות”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי מפרסמת הנחייה חדשה של ראש הרשות בנושא ההיערכות להמשכיות עסקית ותפקודית במצב חירום

20.11.2020 14:10

בפתח המסמך נאמר כי “השירותים והתהליכים העסקיים והתפקודיים של משרדי הממשלה מושתתים על טכנולוגיות דיגיטליות ומידע. השבתה של מערך המחשוב כולו או חלקו עלולה להוות נזק עסקי, תפקודי ותדמיתי מהותי למשרד”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

חופש המידע, מימשל/מימשל זמין, משפט

ביהמ”ש קיבל עתירה מינהלית והורה למנהל מימשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי להעביר העתק חלק מיומנו המקצועי לידי העותר

20.11.2020 14:07

השופטת על משיב 1 יוגב שמני מנהל מימשל זמין [עליו טענו המשיבים כי הוא “מי שאינו נמנה על סגל הניהול הבכיר של המשרד”]: “כפי שניתן היה להבין מהדיון שהתנהל בפניי, מדובר בבעל תפקיד ניהול בכיר בשירות הציבורי (גם אם לא הבכיר ביותר ברשות התקשוב, ודאי שאין מדובר בבעל תפקיד זוטר) החולש על כוח אדם לא מבוטל ותקציב של כ- 200 מיליון ₪ בשנה”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, מימשל/מימשל זמין, משפט

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה הנחייה של ראש הרשות בדבר שימוש מאובטח בשירותי גלישה באינטרנט ודואר אלקטרוני בממשלה

13.11.2020 14:16

מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע בכל משרד הוא האחראי למימוש ההנחיה ולפעול בתיאום עם ממונה הגנת הסייבר בכל הנוגע למימוש הנחייה זו.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה הנחייה של ראש הרשות בדבר עקרונות פיתוח מערכות להיערכות לענן [הנחיה בדבר הפעילויות המומלצות בעת תכנון ופיתוח מערכות חדשות]

13.11.2020 14:14

“מכרז נימבוס, בחירת ספק ענן להקמת אזור בישראל, מתקדם וספק ענן צפוי להיבחר בתחילת שנת 2021. רשות התקשוב הממשלתי רואה חשיבות בהיערכות של אגפי טד”ם (טכנולוגיות דיגיטליות ומידע) ככל שניתן ל-‘יום המחר’. אנו שואפים, כי בנקודת הזמן הנוכחית, בסמוך לפרסום הנחייה זו, הפיתוח שמתקיים בממשלה יותאם לעקרונות פיתוח חדישים ובכך יתאים למעבר לענן”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

הממשלה תצביע (א’, 1.11.2020) על הצעה להעברת סמכות מראש הממשלה לשר הדיגיטל הלאומי

30.10.2020 12:18

מדובר בהעברת סמכות לגבי ביצוע חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, תשע”ח – 2018 שעד כה ראש הממשלה היה ממונה על ביצועו.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

אינטרנט, מימשל/מימשל זמין

שאילתות בכנסת בנושא אי-הנגשה לשפה הערבית של 13 אתרי אינטרנט ממשלתיים

09.10.2020 13:45

בעבר פירסמתי מספר ידיעות באתר זה לגבי נושא השפה הערבית באתרים ממשלתיים.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

הכנסת תדון בשבוע הבא בנושא “ריכוז והצגת כל המידע ב’אזור האישי’ הממשלתי – my.gov.il

04.09.2020 17:24

יו”ר וועדת הכנסת: “דומה, כי דווקא בתקופה בה מגיפת קורונה מובילה אזרחים רבים לעשות שימוש מוגבר בשירותים הממשלתיים המקוונים, עולה החשיבות הטמונה בייעולם של שירותים אלה. עתה, יותר מתמיד, יש לפשט וליעל את השירותים המקוונים לאזרחים, כך שיקלו על אזרחי מדינת ישראל בפעולותיהם המקוונות במערכות הממשלתיות וימנעו את הצורך בכניסה פרטנית לכל מערכת בנפרד”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

חומרה והיקפי, מימשל/מימשל זמין

הנחיית ראש רשות התקשוב הממשלתי: “הערכת ספקים במסגרת מכרז מרכזי לשירותי מחשוב 1-2009”

04.09.2020 17:22

איכות השירות של הספקים במסגרת המכרז תימדד לפי הערכים הבאים: אפקטיביות רכישת השירותים – הליך תיחור מהיר ויעיל לנותני שירותים; שירות איכותי – מענה איכותי ומיידי לצרכי יחידות המחשוב ושמירת כשירות מקצועית; מחוייבות למטרות הארגון – פעילות פרואקטיבית להתאמת הפעילות והשירות ליחידה והשפעה על התוצאות העסקיות; מערכת יחסים מבוססת אמון – עבודה משותפת עם הספק מבוססת אמון והדדיות ועמידה בתנאי המכרז.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

הצעת החלטה בממשלה: “תוכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית”; את התוכנית מציעים רה”מ ושרי האוצר והדיגיטל

24.07.2020 14:32

התקציב הכולל להחלטה זו מגיע ל- 279 מיליון ₪; “ביישום החלטה זו, לרבות במסגרת תכנון השירותים שיפותחו מכוח ההחלטה, יישקלו גם שיקולי הגנת הפרטיות, באופן שיצמצם את הפגיעה בפרטיות, ככל הניתן. ביישום ההחלטה יישקלו גם שיקולי הגנת הסייבר”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

הנחייה חדשה של רשות התקשוב: יישום מכרז מסגרת למתן שירותי ענן ציבורי; תיאור האופן בו יוכלו היחידות מונחות הרשות לרכוש שירותי ענן ציבורי מספקי המסגרת באמצעות הרשות ובהתאם להנחיות המכרז

10.07.2020 14:36

“מכרז המסגרת הינו פיתרון זמני הנותן פיתרון מיידי לצורכי המשרדים עד לסיום המכרז המרכזי להקמת ‘איזור’ לענן ציבורי בארץ ע”י אחד מספקי הענן המובילים, אשר יספקו את השירותים העדכניים ביותר בהתאם להיקפי הצריכה הנדרשים עם בקרה וגיבוי ממשלתי (פרוייקט ‘נימבוס’). עם בחירת ספק הענן הזוכה במכרז נימבוס ועוד בטרם הקמת ה’איזור בארץ’ תחל העברת המערכות לסביבת הענן הציבורי של ספק הענן מתוך כוונה להעבירם בצורה פשוטה ל’איזור’ בארץ לאחר שיוקם”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

בלוקצ'יין, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

‘עבור מימוש של תעודות ממשלתיות שונות, יחידת מימשל זמין מבקשת לבחון מימוש של הנפקת תעודות ברות אימות מבוזר בהתבסס על התקן הפתוח Blockcerts’

12.06.2020 08:05

“ביצוע המעבדה/חקר הישימות הנדרש אין בו כדי להתחייב התקשרות דווקא עם הספק המוצע להמשך הדרך. ההתבססות על תקנים פתוחים מחד ועל הקניית ידע עצמי למימשל זמין מאידך, יאפשרו פעילות עצמאית של רשות התקשוב ומימשל זמין בעתיד”.

להמשך הידיעה
בלוקצ'יין, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים