מחשוב ענן, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד OMC מחשבים ותקשורת לגבי חיובים עבור שירותי ענן

03.01.2021 14:22

“במסגרת חוזה ההתקשרות האחיד עליו מחתימה המשיבה את לקוחותיה, יצרה המשיבה ‘פוליסת ביטוח’ המבטיחה כי חיובו החודשי של הלקוח לא יפחת אלא אך ורק יעלה. תנאי ההתקשרות של המשיבה כוללים תניית הצמדה חד כיוונית, לפיה התמורה הנקובה בהסכם בדולרים אשר מחוייבת, בפועל, בשקלים, צמודה לשער הדולר אך ורק כאשר שער ההמרה עולה מעבר לשער הדולר המינימלי, אך אינה צמודה לשער זה כאשר הוא יורד מתחת לשער ההמרה המינימלי”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

במסגרת מכרז למערכת DRIVE TEST לבחינת ביצועי רשתות סלולר שפירסם משרד התקשורת, מתפרסמת גם ‘הצהרת כוונות’ של משהת”ק לגבי מחשוב ענן

25.12.2020 14:39

“עם קביעת הזוכים בפרויקט נימבוס, בכוונת משרד התקשורת לממש חזון הענן גם בכל הנוגע למעבר לשירותי הענן, שיוצעו ע”י אותם ספקים זוכים. במסגרת זאת, יפעל המשרד להעברה הדרגתית של כל מערכות המידע הבלמ”סיות, הפועלות במשרד, לענן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי מודיע על כוונתו לצאת במכרז משלים למכרז מרכזי 11-2019 להוספת אשכול שירותי מודרניזציה והגירה לענן ציבורי

23.12.2020 14:25

“הרינו להודיעכם כי בכוונת מינהל הרכש הממשלתי לצאת ברבעון א’ לשנת 2021 במכרז משלים למכרז מרכזי 11-2019 לאספקת שירותים בתפוקות בעולם טכנולוגיות המידע לצורך בחירת ספקים למתן שירותי מודרניזציה והגירה לענן ציבורי עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך, אשר יהווה את “רובד 3″ במסגרת פרוייקט נימבוס”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות/חט’ המרכזים הרפואיים הממשלתיים/אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה: מכרז לפיתרון לשירותי רפואה מרחוק – טלרפואה

11.12.2020 15:24

ככל שהמציע יגיש הצעה המבוססת על תשתית בענן, התשתית תמצא באחת מהמדינות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), ובהתאם להוראות התקנות האמורות. ככל שהמציע יגיש הצעה המבוססת על תשתית בענן, התשתית תהיה מבוססת על אחת ההצעות הזוכות על פי מכרז חשכ”ל לרכש שירותי ענן ציבורי של רשות התקשוב הממשלתי.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

הכנסת תדון בנושא “רכישת שירותים ממיקרוסופט בעלות של מיליוני ש”ח ללא מכרז בניגוד לחוק”

24.11.2020 16:48

“מובן שוויתור על הליך מכרזי בהיעדר סיבה מספקת מנוגד לחוק חובת המכרזים ולהנחיית מינהל הרכש משנת 2017 כי יש לצאת במכרז פומבי טרם רכישת שירותי ענן”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה הנחייה של ראש הרשות בדבר עקרונות פיתוח מערכות להיערכות לענן [הנחיה בדבר הפעילויות המומלצות בעת תכנון ופיתוח מערכות חדשות]

13.11.2020 14:14

“מכרז נימבוס, בחירת ספק ענן להקמת אזור בישראל, מתקדם וספק ענן צפוי להיבחר בתחילת שנת 2021. רשות התקשוב הממשלתי רואה חשיבות בהיערכות של אגפי טד”ם (טכנולוגיות דיגיטליות ומידע) ככל שניתן ל-‘יום המחר’. אנו שואפים, כי בנקודת הזמן הנוכחית, בסמוך לפרסום הנחייה זו, הפיתוח שמתקיים בממשלה יותאם לעקרונות פיתוח חדישים ובכך יתאים למעבר לענן”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

שחר ברכה מ”מ ראש רשות התקשוב הממשלתי: “שינוי משמעותי בליבת מערכות הממשלה יקרה לדעתי בשנים הקרובות עם המעבר לשירותי ענן במסגרת פרוייקט נימבוס”

04.11.2020 14:51

“עמדתי המקצועית היא שגם לשנת 2021 חברת מיקרוסופט היא עדיין ספק יחיד’ לגבי מוצרים משתיים מתוך שלוש קבוצות מוצרים שנבחנו’ ובשלב זה ‘אין למגזר הממשלתי חלופה מעשית’ לגביהם; האמור אינו חל על רכש מוצרי או שירותי ענן”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בריאות/רפואה, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

“בעקבות המאבק בנגיף קורונה, נדרש אגף המחשוב, בהתאם לדרישות המשרד, לפתח מספר רב של אפליקציות שמסייעות למלחמה בקורונה, שבעקבותיהן גדלו היקפי השימוש בענן בשיעור של מאות אחוזים”

28.10.2020 08:19

“על מנת לתמוך בפעילויות השוטפות מחד ובפעילויות קורונה ההולכות וגוברות מאידך, מבקש ראובן אליהו, מנהל תחום תשתיות, שירות וסייבר באגף מערכות מידע ומחשוב, משרד הבריאות, לאשר התקשרות המשך עם חברת בינת לצורך רכישת רישוי נוסף בענן”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך של משטרת ישראל בפטור ממכרז עם מיקרוסופט [בהיקף 7 מיליון ₪ לשנה וחצי] עבור שירותי ענן – Microsoft Azure; כן אושרה יציאה למכרז סגור עם החברות המספקות שירותים באמצעות מוצר זה

10.07.2020 14:39

מסמך מ- 1.3.2020 של אגף הטכנולוגיה והתקשוב/המחלקה לפיתוח תשתיות במשטרה שכותרתו: “תהליך הסבה לספק שירותי ענן חדש” כולל “הערכה ראשונית וכללית בלבד לתהליך הסבה לספק שירותי ענן שונה (שאינו Azure). תהליך ההסבה בין ספקי שירותי ענן דורש זמן השקעה (בהערכה גסה, כחצי שנה עד כשנה) וחבלי לידה עד שנגיע ליציבות בכלל המערכות והפרוייקטים. ענו עובדים עם מערכות מבצעיות כך שהשבתה של מערכות אלו, או, לחילופין – אי רציפות בעבודה, תגרום לבעיות בלתי נסבלות. נדרש להמשיך עם שירותי הענן של מיקרוסופט (Azure) עד לסיום תהליך ההסבה במלואו”. במסמך קודם של אותו גורם במשטרה מ- 11 בפברואר 2020 נאמר בין היתר כי “העלות החודשית הנוכחית לשירותי הענן שאנו צורכים היא כ- 60,000 דולר והיא צפוייה לגדול בחודשים הקרובים לכ- 80,000 דולר בחודש”

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

הנחייה חדשה של רשות התקשוב: יישום מכרז מסגרת למתן שירותי ענן ציבורי; תיאור האופן בו יוכלו היחידות מונחות הרשות לרכוש שירותי ענן ציבורי מספקי המסגרת באמצעות הרשות ובהתאם להנחיות המכרז

10.07.2020 14:36

“מכרז המסגרת הינו פיתרון זמני הנותן פיתרון מיידי לצורכי המשרדים עד לסיום המכרז המרכזי להקמת ‘איזור’ לענן ציבורי בארץ ע”י אחד מספקי הענן המובילים, אשר יספקו את השירותים העדכניים ביותר בהתאם להיקפי הצריכה הנדרשים עם בקרה וגיבוי ממשלתי (פרוייקט ‘נימבוס’). עם בחירת ספק הענן הזוכה במכרז נימבוס ועוד בטרם הקמת ה’איזור בארץ’ תחל העברת המערכות לסביבת הענן הציבורי של ספק הענן מתוך כוונה להעבירם בצורה פשוטה ל’איזור’ בארץ לאחר שיוקם”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר, מחשוב ענן

סקר חדש של IBM Security: קיימים אתגרים ואיומים שונים המשפיעים על רמת האבטחה של מחשוב ענן

14.06.2020 08:21

הסקר מבוסס על בדיקות שונות שערכו IBM Institute for Business Value, IBV ו- IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services, IRIS.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מחשוב ענן

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: “פרוייקט נימבוס” – מכרז חדש למתן שירותי ייעוץ וליווי ליצירת והפעלת Cloud Center of Excellence, CCoE בממשלת ישראל עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך

01.06.2020 16:17

לאחר שמינהל הרכש הממשלתי פירסם בינואר 2020 את המכרז המרכזי 01-2020 לאספקת שירותי ענן על גבי פלטפורמה ציבורית עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך, הוא צפוי לפרסם מכרזים נוספים לצורך מימוש הפרוייקט

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת זכויות שימוש, פיתוח ותחזוקת מערכת ניהול פניות ציבור בתשתית CRM בענן

22.05.2020 08:24

תקופת ההתקשרות היא חמש שנים (כפוף לאפשרות הבנק בהסכם ההתקשרות לקצרה). כמו כן הבנק רשאי לממש אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות מעת עת בין לשירותים מסויימים הנכללים במכרז ובין לכל הכלול בו, עד 5 שנים נוספות.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

אבטחת מידע/סייבר, מחשוב ענן, משפט

לבית-המשפט הוגשה המרצת פתיחה למתן צו חוסם נגד Amazon.com ונגד Amazon Web Services

08.03.2020 17:13

“כאשר תאגידי ענק אלו חושדים או מניחים כי פלוני פעל בניגוד לאינטרס שלהם, תגובתם פוגענית וקשה ומזכירה מעשי משטרים אפלים. לאמזון יש מחזור כספים הגדול יותר מכל התמ”ג של מדינת ישראל ומידע סודי על התובע יותר מלכל גופי הביטחון בישראל. ואולם, להבדיל מהמשטרה או מהשב”כ, חברות הענק אינן פועלות למען הציבור, אלא פועלות במטרות אנכיות, להגן על האינטרסים שלהן בכל מחיר, וחמור מכל – ללא מגבלות, ללא שקיפות וללא פיקוח שיפוטי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מחשוב ענן, משפט

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

משטרת ישראל מבקשת להתקשר בפטור ממכרז עם מיקרוסופט ל- 19 חודשים בתחום שירותי ענן Microsoft Azure

14.02.2020 09:24

“בתאריך 2/2019 הופצה ע”י מינהל הרכש הממשלתי הודעה בנוגע לכוונה לצאת במכרז מרכזי לאספקת שירותי ענן המבוססים על פלטפורמה ציבורית. הצפי לקביעת זוכה במכרז המרכזי הנ”ל הינו רבעון ראשון של 2021. כפועל יוצא נדרשת המשטרה לעצור את הליכי עבודת המטה לקראת יציאה למכרז עצמאי על מנת שתוכל להשתלב במכרז הממשלתי. יחד עם זאת, בכדי לשמר את שרותי הענן הקיימים נדרש להמשיך את ההתקשרות הקיימת לפחות לתקופה של שנה וחצי עד לתאריך 10/2021”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר: מכרז למתן שירותי מחשוב בענן עבור התאגיד לפיקוח וטרינרי

07.02.2020 14:46

התאגיד לפיקוח ווטרינרי הוקם עפ”י חוק הרופאים הווטרינריים, במסגרת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון); הוא אמון על הפעלת רופאים וטרינרים ופקחים, זאת כחלק מרפורמה מקיפה בתחום הפיקוח הווטרינרי על בשר ומוצריו, בשלבי העיבוד, השיווק, ההובלה ונקודות המכירה.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים