דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל

ועדת הכלכלה תדון מחר (27.12.2018) בהצעת צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט”ן) (תיקון) ובהצעת חוק הדואר (תיקון מס’ 12)

26.12.2018 15:24

בשעה ששר התקשורת איוב קרא ומנכ”ל המשרד נתנאל (נתי) כהן ישתתפו מחר (חמישי) באירוע שמקיים משרד התקשורת להצגת עקרונות מכרז התדרים לדור החמישי [5G] תקיים וועדת הכלכלה בכנסת שני דיונים נפרדים בבקשות של השר לאישור צו והצע”ח.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל

בריאות/רפואה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של משרד הבריאות המתפרסם היום: מכרז לאספקת 100 מכשירי קשר ניידים לאגף לשעת חירום במשרד עם אופציה להרחבה של עד 500 מכשירי קשר נוספים

24.12.2018 19:34

בנוסף המשרד מעוניין כי הספק הזוכה ייתן שירותי אחזקה למכשירי הקשר הניידים ל-27 בתי-חולים ברחבי המדינה, החל מבית-החולים זיו בצפון וכלה בבית-החולים יוספטל בדרום.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

בג”ץ מחק 2 עתירות ותיקות העוסקות בהקמת מתקני גישה אלחוטית לתקשורת סלולרית בפטור מהיתר בניה ופסק גם בארבע בקשות רשות ערעור בהיבטים קשורים

23.12.2018 15:28

“עניינן של העתירות שלפנינו בהקמת מתקני גישה אלחוטית לתקשורת סלולרית בפטור מהיתר בניה, בהתאם לסעיף 266ג לחוק התכנון והבניה. ביום 2.9.2009 אוחדו העתירות עם ארבע בקשות רשות ערעור, נוכח הקשר הענייני שביניהן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

אייטם בנושא ‘בזק’ שודרג במהירות בזק (תוך מספר שעות בלבד) אצל אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’

21.12.2018 15:46

אמת בפרסום? מקרה נוסף בו ‘מומחה הטלקום’ מנכס לעצמו מידע שפורסם קודם לכן ב- Read IT Now ומציג אותו כאילו שהוא הראשון לפרסמו.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

ועדת הכספים אישרה שינויי תקציב פנימיים במשרד התקשורת בגובה יותר מחצי מיליון ש”ח

21.12.2018 08:34

שינויי התקציב הפנימיים אושרו בכפוף לרביזיה ובהצבעה נוספת נדחתה בקשת הרביזיה וניתן אישור ביצוע.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, פרסום/שיווק/מדיה

וועדת השרים לחקיקה תדון בהצע”ח התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת מסירת פרטים של שולח פרסומת בניגוד לחוק)

21.12.2018 08:30

“המצב כיום הוא שחברות התקשורת דורשות קבלת צו שיפוטי לחשיפת פרטי השולח. כאשר הודעה מתקבלת ממפרסם ששילם עבור שירותי שולח, ששכר שירותי חברת סלולר, שהעבירה לחברת סלולר אחרת, יידרשו 3 צווים שיפוטיים כדי להגיע למפרסם, וזה לא מעשי, ועלול להציף את מערכת המשפט”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, פרסום/שיווק/מדיה

טלקום/וויירלס/מובייל

וועדת הכלכלה של הכנסת תדון בשבוע הבא בנושא הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת מסירת הקלטת שיחת טלפון לצרכן)

21.12.2018 08:25

“מוצע לחייב עוסק, אשר מקליט שיחות הנוגעות לעסקאות מכר מרחוק עם צרכנים, להעביר העתק של ההקלטה לצרכן שביקש זאת. עוד מוצע כי כל עוסק שיפר את חובתו לפי סעיף זה ישלם לצרכן פיצויים לדוגמא לפי סעיף 31א(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר/012 מובייל

21.12.2018 08:22

עניינה של הבקשה דנן היא בדרך בה נקטה המשיבה במטרה להגדיל את הכנסותיה שלא כדין, באמצעות שינוי תנאי התוכנית בה מצויים מנוייה, ובכלל כך העלאת תעריפיה, וזאת בהיחבא, מבלי לעדכן את לקוחותיה מראש וכנדרש בתנאי רישיונה ו/או בהסכם ההתקשרות עימם”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: פנייה מוקדמת לקבלת מידע אודות שירותי תקשורת באמצעות תיווך לווייני

21.12.2018 08:19

יצויין כי למינהל הרכש קיימת התקשרות מכוח מכרז מרכזי מס’ 2012-92-135 לאספקת ציוד ושירותי תקשורת באמצעות תווך לווייני למשרדי הממשלה. מכרז זה הינו בתוקף עד ל- 25 בדצמבר 2019 כאשר למינהל הרכש שמורה האופציה להאריך את המכרז ב- 12 חודשים נוספים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/מרכז תנודע במכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

21.12.2018 08:14

“מרכז תנודע שבמכון גרטנר הינו הגוף הלאומי היחיד בישראל המבצע איסוף וריכוז מידע בתחום הקרינה הבלתי מייננת בארץ ובעולם בהיבטים שונים, והוא הגוף היחיד שהוסמך על ידי הממשלה למתן מידע בתחום זה לציבור”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת משנה מועדים לגבי מכרז תדרים שפירסם

21.12.2018 08:12

מדובר במכרז פומבי 035/2018 לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום התדרים. דבר המכרז פורסם כאן באתר.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת מפרסם שימוע חדש לגבי בקשתה של קבוצת בזק לשנות את המבנה המשפטי בחברות-הבנות של בזק

19.12.2018 16:25

ב- 14.12.2018 דיווחתי באתר כי בזק הודיעה יום קודם לכן לבורסה ולרשות לני”ע ש”ביום 13.12.2018 התקבלה במשרדי החברה הודעת עדכון של משרד התקשורת אשר לפיה הדרג המקצועי במשרד דן בבקשה, ובהמשך לכך המשרד עתיד לצאת בשימוע לקבלת התייחסויות הציבור”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

דיווחים: טאיוואן סוגרת את רשתות הדור השלישי שלה בסוף השנה הנוכחית

18.12.2018 07:37

למרות שהרוב המכריע של האוכלוסייה במדינה כבר עברה לדור הרביעי הרי שיש עדיין 228,000 איש שעודם משתמשים בשירותי הדור השלישי (לעומת 5.5 מיליון איש בשנת 2017). אשר על כן המפעילים נקטו בתוכניות תמרוץ שונות לעודד את המעבר מהדור השלישי לדור הרביעי.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

מה קרה בתוך 44 שעות לידיעה שפירסם אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’?

14.12.2018 14:16

אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ שינה ארבע פעמים בתוך 44 שעות את סיווג האייטם שפירסם באתר שלו; האייטם הזה מתבסס על מידע שפורסם יותר מ- 24 שעות קודם לכן כאן ב- Read IT Now.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בעקבות שינוי במבנה האחזקות של חב’ דיסקונט השקעות, שר התקשורת אישר העברת מניות סלקום המוחזקות על-ידה לחברת כור תעשיות

14.12.2018 13:48

הדברים נכתבו בהחלטה של המחלקה הכלכלית בבית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו בפניה מתנהל תיק ת”א 22447-11-18, חברת די אי סי תקשורת וטכנולוגיה בע”מ נגד משרד המשפטים – כונס הנכסים הרשמי.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תובענה ייצוגית של עו”ד (בהיקף של 2.4 מיליון דולר לקבוצה) נגד רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת, הסתיימה בהסתלקות התובע מתביעתו ודחיית הסכמת הצדדים לתשלום שכ”ט לתובע

14.12.2018 13:44

“טענו הצדדים כי בקשת האישור הביאה עימה תועלת, טענה זו נשארה סתומה ולא הובהר מהי התועלת שהביאה עימה בקשת האישור מקום בו תיקון התקלה נעשה ללא קשר אליה. הנה כי כן, לא שוכנעתי כי עלה בידי המבקש להוכיח עילת תביעה לכאורה נגד המשיבה ואף לא שוכנעתי כי הבקשה הניבה תועלת כלשהי לחברי הקבוצה. במצב דברים זה, אין הצדקה לחרוג מן הכלל שנקבע בפסיקה ולפסוק למבקש בהסתלקות מהבקשה גמול או שכר טירחה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מבזקים