חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך מפרסם (17.12.2020) מכרז חדש בנושא רכישת מכשירי סלולר כשרים למוסדות חינוך [ידיעה מעודכנת]

17.12.2020 16:17

יעד השירות: “המשרד מבקש לספק מכשיר טלפון סלולרי כשר לתלמידים במגזר החרדי לטובת קיום סביבת לימוד מרחוק בעקבות מגיפת קורונה”; בתחילת נובמבר 2020 דיווחתי על פס”ד בעת”מ של סלקום נגד משרד החינוך והחברות פלאפון ופרטנר, שבעקבותיו פורסם עתה המכרז החדש.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

קול קורא חדש של משרד החינוך לביצוע מחקרים קצרי טווח בנושאים בחינוך הקשורים לעידן קורונה

09.11.2020 16:08

“תקופת קורונה השפיעה על כל היבט של התהליך החינוכי ויצרה אתגרים עצומים אך גם הזדמנויות עבור צוותי החינוך, תלמידים/ות ומורים/ות. בשל הצפי להמשך ההוראה והלמידה בשגרת קורונה במהלך שנת הלימודים הקרובה אנו מבקשים ללמוד על היבטיה השונים של מערכת החינוך בצל התקופה. לפיכך, לשכת המדען הראשי מזמינה חוקרים וחוקרות להגיש הצעות למחקרים קצרי טווח בתשעה תחומי המחקר השונים”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משרד החינוך בהליך רכישת 64,000 מכשירי סלולר עבור התלמידים (באמצעות הסכם החשכ”ל) וכן חבילות שימוש במחיר אטרקטיבי אולם הדבר מעוכב בשל עתירה משפטית

27.09.2020 13:44

פנייה במייל אל דוברות משרד החינוך לקבלת מידע נוסף לגבי ההליך המשפטי – לא נענתה, וחבל שכך. מן הסתם לא מדובר בהליך מסווג אלא פתוח לציבור, ולא ברור מדוע ההימנעות ממסירת המידע המבוקש.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

חינוך והכשרה, משפט

בעקבות דיון מאוחד, העליון מחק 2 עתירות נפרדות שאחת מהן נגד שר התקשורת ו’ישראל דיגיטלית’; למרות החזרה לשיגרת הלימודים ובהתחשב “שתעצומות העותרים אכן מעלות שאלות נכבדות”, העליון מציע לרשויות לתת דעתן בצורה נרחבת יותר לכל היבטי הלמידה-מרחוק

28.05.2020 15:46

מתוך העתירה: “ימי החירום של משבר קורונה, ההוראות בדבר ריחוק חברתי, ההסתגרות בבתים והניסיון המתבקש לשמר שיגרת לימודים אף בתקופה זו, חשפו והאירו תמונת מצב כואבת, המעידה על כך שבעשור השלישי של המאה ה- 21 נותרים מאות אלפי תלמידים בצידי הדרך. זהו כשל מהותי של מערכת החינוך ופגיעה אנושה בזכותם לחינוך, לשיוויון ולכבוד”; “חוסר ההיערכות המקומם של משרד החינוך בהנגשת תוכנית הלימודים המקוונת – שעל הטמעתה הוא עמל שנים ארוכות – בימי שיגרה ובעיתות חירום – פוגע בהם עתה ויפגע גם בעתידם. כשל בסיסי זה מחייב התערבות שיפוטית”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, משפט

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, חינוך והכשרה

הרשות להגנת הפרטיות לגבי הגנה על פרטיות תלמידים בכניסה למוסדות חינוך בתקופת משבר קורונה: “העובדה כי תלמיד נמצא במוסד חינוכי אינה שלעצמה מהווה הרשאה לצוות החינוכי, או לכל גורם אחר במוסד החינוכי, לחדור לפרטיותו בניגוד להוראות הדין”

08.05.2020 09:10

“הרשות מבקשת להבהיר כי על מוסדות חינוך להימנע מלאסוף מידע שאינו נדרש בנסיבות העניין, להקפיד על אופן איסוף המידע וכן להימנע מלהשתמש במידע למטרות נוספות מעבר למטרת בחינת האפשרות להכנסתו של תלמיד לשטח המוסד החינוכי. כמו כן, הרשות מבקשת להבהיר כי על מוסדות חינוך להימנע משימוש בטכנולוגיות האוספות מידע אישי מזוהה או ניתן לזיהוי ו/או המשתמשות במידע אישי על אודות תלמידים לצרכי מעקב בכניסה למוסדות חינוך, כגון מערכות ביומטריות ומערכות לזיהוי פנים, לצורך המטרה האמורה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, חינוך והכשרה

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז פומבי לשירותי מומחה בפלטפורמות Open Source

15.11.2019 14:20

יעדי השירות הנדרש ומטרותיו: להמשיך ולפתח מערכות אתרים קטלוגיים (כגון הקטלוג החינוכי) ואתרי תוכן (כגון המרחב הפדגוגי) וכן שיפור השירות לעובדי הוראה ומתן נגישות לחומרי לימוד.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

סקר חדש: כמחצית מההורים בבריטניה מתנגדים לאפשר לילדיהם שימוש בסלולר בבתי-הספר

06.09.2019 14:59

49% מהנשאלים היו רוצים שבתי-הספר יאסרו על ילדיהם להביא מכשירי טלפון ניידים. אחד מכל שמונה מההורים שנשאלו אמרו כי מוסד החינוך בו לומד ילדם – כבר נוקט במדיניות איסור כזו.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

וועדת הפטור המרכזית אישרה התקשרות של משרד החינוך עם חברת מיקרוסופט בהיקף 78 מיליון ₪ לתקופה של קרוב ל- 3 שנים רכישת רישוי במודל תחזוקה למוצרי מיקרוסופט למשרד ולמערכת החינוך

14.06.2019 13:42

וועדת הפטור המרכזית: “משרד החינוך, בתיאום מינהל הרכש הממשלתי ורשות התקשוב הממשלתי, פועל בימים אלה להפחתת התלות במוצרי היצרן”; שחר ברכה מ”מ ראש רשות התקשוב הממשלתי: “על המשרד להמשיך את פעילותו החשובה והברוכה למעבר לשימוש לטכנולוגיות קוד פתוח על מנת להביא לצמצום השימוש (והעלות) של מוצרים הדורשים רישוי”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

חינוך והכשרה

הדתה באקדמיה? מדוע האוניברסיטה הפתוחה ‘ירדה כיתה’ אצל אבי וייס עורך “טלקום ניוז”?

22.03.2019 15:44

תמונה אחת שווה אלף מילים. שתי תמונות שוות, אם כך, 2,000 מילים. ובכל זאת לא ברור מדוע הטקסט שפורסם לא תואם בדיוק את מה שמופיע בשתי התמונות הללו.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה

ועדת החינוך בכנסת תדון בשבוע הבא בנושא “אי השוויון בין תלמידי החינוך הטכנולוגי במשרד הכלכלה ובין תלמידי החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך”

14.12.2018 13:32

“בשלושה העשורים האחרונים התחוללו בחינוך הטכנולוגי-מקצועי לתלמידי תיכון בישראל תמורות מהותיות על רקע ביקורת חברתית שנמתחה עליו בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה. למרות זאת נמשכת מחלוקת סביב מעמדו ומידת הצלחתו בהשגת מטרותיו ועולות טענות שהוא פוגע בשוויון ההזדמנויות של הלומדים בו. משרד החינוך ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הם שני המשרדים הממשלתיים העיקריים העוסקים בהכשרה מקצועית-טכנולוגית של בני נוער בישראל ובהכנתם לשוק העבודה”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה

ועדת החינוך בכנסת בכנסת תדון בנושא “אי השוויון בין תלמידי החינוך הטכנולוגי במשרד הכלכלה ובין תלמידי החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך”

09.12.2018 07:55

“בשלושה העשורים האחרונים התחוללו בחינוך הטכנולוגי-מקצועי לתלמידי תיכון בישראל תמורות מהותיות על רקע ביקורת חברתית שנמתחה עליו בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה. למרות זאת נמשכת מחלוקת סביב מעמדו ומידת הצלחתו בהשגת מטרותיו ועולות טענות שהוא פוגע בשוויון ההזדמנויות של הלומדים בו. משרד החינוך ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הם שני המשרדים הממשלתיים העיקריים העוסקים בהכשרה מקצועית-טכנולוגית של בני נוער בישראל ובהכנתם לשוק העבודה”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה

הרלב”ד מבקשת להתקשר עם עמותת “תפוח” לביצוע מיזם משותף שמטרתו אוריינות דיגיטלית בקרב החברה הבדואית

09.11.2018 09:28

מנתוני הרלב”ד עולה כי שיעור ההיפגעות בקרב ילדים בחברה הבדואית עומד על 24% מכלל ההרוגים בתאונות הדרכים בעוד שהילדים בחברה הבדואית מהווים רק 1% מילדי ישראל. לפיכך, בכוונת הרלב”ד לבצע מיזם משותף עם עמותת “תפוח” באמצעות פלטפורמת Get Online המהווה משחק אינטראקטיבי שבאמצעותו ניתן לקדם את נושא החינוך לבטיחות בדרכים בקרב ילדים בגילאי בתי הספר היסודיים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים — ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך

24.08.2018 08:43

הפעילות בכל מסגרות ותוכניות הפעולה תסייע למנהלי בתי הספר, למורים, לעובדי הוראה, לבעלי תפקידים במשרד החינוך ולרשויות המקומיות, להפעיל את תוכנית התקשוב ותכניות פדגוגיות המשלבות תקשוב, כחלק מהתרבות הארגונית של מוסד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז להפעלת תכניות בתחום המגדר ושוויון בין המינים, במערכת החינוך קבוצות העצמה מופרדות מגדרית למקצועות ה- STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה)

17.08.2018 13:40

במהלך השנה מתוכננות לפעול כ- 200 קבוצות מכ- 100 בתי-ספר המצויים בפיזור ארצי. כל היקפי הפעילות שפורטו לעיל הינם כמויות משוערות לשנה. המשרד רשאי להגדיל את ההיקפים בכ- 30% מידי שנה, מותנה באישור בכתב ומראש של וועדת המכרזים וכן הסכם חתום ע”י חשב המשרד ומורשי חתימה של המשרד (כן רשאי המשרד לצמצם את היקפי הפעילות).

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך ביקש הארכת התקשרות עם טלדור בפטור ממכרז ל- 7 חודשים בהיקף 7.2 מיליון ₪; אושרה לו התקשרות ל- 3.5 חודשים בהיקף 3.6 מיליון ש”ח

08.06.2018 14:15

הגורם המקצועי במשרד החינוך ביקש הארכת ההתקשרות עד לסיום הליכי המכרז החדש מכמה סיבות: “הפסקת הפעילות תמנע מן המשרד לעמוד בהתחייבויותיו לבג”ץ בכל הנוגע לביצוע בדיקות הנוגעות לקרינה ובטיחות; הפסקת הפעילות תמנע בקרה על תקציבים בהיקפים משמעותיים – שאושרו כבר; כל הפעולות של איסוף מידע מופסק כך שהמשרד ינותק מיידית מכל מקורות המידע אשר עומדים לרשותו מול מה שקורה בשטח; ייעצרו תהליכי אישור תקציבי ל- 14 קולות קוראים, שהוקצו כבר, בהיקף של כ- 130 מיליון ₪”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

מורה שאלה את 21 תלמידיה בכיתה ב’ מהו הדבר שהיו מעדיפים שלא היה קיים: ארבעה תלמידים השיבו שהם מצטערים שלהורים שלהם יש מכשיר סלולרי המעסיק אותם כל היום

01.06.2018 16:28

אחד התלמידים כתב: “אני שונא את הטלפון של אמא שלי והייתי רוצה שהוא לא יהיה קיים. איני אוהב את הטלפון כיוון שהורי כל יום משתמשים במכשיר הזה. טלפון הוא לעיתים הרגל רע באמת”. התלמיד צייר על דף המשימה ציור של מכשיר הסלולר כשהוא מחוק עם X עליו ולידו פנים עצובות האומרות “אני שונא אותו”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז להפעלה וניהול של בית-ספר תיכון וירטואלי

03.05.2018 20:28

התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים