חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז פומבי לשירותי מומחה בפלטפורמות Open Source

15.11.2019 14:20

יעדי השירות הנדרש ומטרותיו: להמשיך ולפתח מערכות אתרים קטלוגיים (כגון הקטלוג החינוכי) ואתרי תוכן (כגון המרחב הפדגוגי) וכן שיפור השירות לעובדי הוראה ומתן נגישות לחומרי לימוד.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

סקר חדש: כמחצית מההורים בבריטניה מתנגדים לאפשר לילדיהם שימוש בסלולר בבתי-הספר

06.09.2019 14:59

49% מהנשאלים היו רוצים שבתי-הספר יאסרו על ילדיהם להביא מכשירי טלפון ניידים. אחד מכל שמונה מההורים שנשאלו אמרו כי מוסד החינוך בו לומד ילדם – כבר נוקט במדיניות איסור כזו.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

וועדת הפטור המרכזית אישרה התקשרות של משרד החינוך עם חברת מיקרוסופט בהיקף 78 מיליון ₪ לתקופה של קרוב ל- 3 שנים רכישת רישוי במודל תחזוקה למוצרי מיקרוסופט למשרד ולמערכת החינוך

14.06.2019 13:42

וועדת הפטור המרכזית: “משרד החינוך, בתיאום מינהל הרכש הממשלתי ורשות התקשוב הממשלתי, פועל בימים אלה להפחתת התלות במוצרי היצרן”; שחר ברכה מ”מ ראש רשות התקשוב הממשלתי: “על המשרד להמשיך את פעילותו החשובה והברוכה למעבר לשימוש לטכנולוגיות קוד פתוח על מנת להביא לצמצום השימוש (והעלות) של מוצרים הדורשים רישוי”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

חינוך והכשרה

הדתה באקדמיה? מדוע האוניברסיטה הפתוחה ‘ירדה כיתה’ אצל אבי וייס עורך “טלקום ניוז”?

22.03.2019 15:44

תמונה אחת שווה אלף מילים. שתי תמונות שוות, אם כך, 2,000 מילים. ובכל זאת לא ברור מדוע הטקסט שפורסם לא תואם בדיוק את מה שמופיע בשתי התמונות הללו.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה

ועדת החינוך בכנסת תדון בשבוע הבא בנושא “אי השוויון בין תלמידי החינוך הטכנולוגי במשרד הכלכלה ובין תלמידי החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך”

14.12.2018 13:32

“בשלושה העשורים האחרונים התחוללו בחינוך הטכנולוגי-מקצועי לתלמידי תיכון בישראל תמורות מהותיות על רקע ביקורת חברתית שנמתחה עליו בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה. למרות זאת נמשכת מחלוקת סביב מעמדו ומידת הצלחתו בהשגת מטרותיו ועולות טענות שהוא פוגע בשוויון ההזדמנויות של הלומדים בו. משרד החינוך ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הם שני המשרדים הממשלתיים העיקריים העוסקים בהכשרה מקצועית-טכנולוגית של בני נוער בישראל ובהכנתם לשוק העבודה”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה

ועדת החינוך בכנסת בכנסת תדון בנושא “אי השוויון בין תלמידי החינוך הטכנולוגי במשרד הכלכלה ובין תלמידי החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך”

09.12.2018 07:55

“בשלושה העשורים האחרונים התחוללו בחינוך הטכנולוגי-מקצועי לתלמידי תיכון בישראל תמורות מהותיות על רקע ביקורת חברתית שנמתחה עליו בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה. למרות זאת נמשכת מחלוקת סביב מעמדו ומידת הצלחתו בהשגת מטרותיו ועולות טענות שהוא פוגע בשוויון ההזדמנויות של הלומדים בו. משרד החינוך ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הם שני המשרדים הממשלתיים העיקריים העוסקים בהכשרה מקצועית-טכנולוגית של בני נוער בישראל ובהכנתם לשוק העבודה”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה

הרלב”ד מבקשת להתקשר עם עמותת “תפוח” לביצוע מיזם משותף שמטרתו אוריינות דיגיטלית בקרב החברה הבדואית

09.11.2018 09:28

מנתוני הרלב”ד עולה כי שיעור ההיפגעות בקרב ילדים בחברה הבדואית עומד על 24% מכלל ההרוגים בתאונות הדרכים בעוד שהילדים בחברה הבדואית מהווים רק 1% מילדי ישראל. לפיכך, בכוונת הרלב”ד לבצע מיזם משותף עם עמותת “תפוח” באמצעות פלטפורמת Get Online המהווה משחק אינטראקטיבי שבאמצעותו ניתן לקדם את נושא החינוך לבטיחות בדרכים בקרב ילדים בגילאי בתי הספר היסודיים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים — ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך

24.08.2018 08:43

הפעילות בכל מסגרות ותוכניות הפעולה תסייע למנהלי בתי הספר, למורים, לעובדי הוראה, לבעלי תפקידים במשרד החינוך ולרשויות המקומיות, להפעיל את תוכנית התקשוב ותכניות פדגוגיות המשלבות תקשוב, כחלק מהתרבות הארגונית של מוסד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז להפעלת תכניות בתחום המגדר ושוויון בין המינים, במערכת החינוך קבוצות העצמה מופרדות מגדרית למקצועות ה- STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה)

17.08.2018 13:40

במהלך השנה מתוכננות לפעול כ- 200 קבוצות מכ- 100 בתי-ספר המצויים בפיזור ארצי. כל היקפי הפעילות שפורטו לעיל הינם כמויות משוערות לשנה. המשרד רשאי להגדיל את ההיקפים בכ- 30% מידי שנה, מותנה באישור בכתב ומראש של וועדת המכרזים וכן הסכם חתום ע”י חשב המשרד ומורשי חתימה של המשרד (כן רשאי המשרד לצמצם את היקפי הפעילות).

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך ביקש הארכת התקשרות עם טלדור בפטור ממכרז ל- 7 חודשים בהיקף 7.2 מיליון ₪; אושרה לו התקשרות ל- 3.5 חודשים בהיקף 3.6 מיליון ש”ח

08.06.2018 14:15

הגורם המקצועי במשרד החינוך ביקש הארכת ההתקשרות עד לסיום הליכי המכרז החדש מכמה סיבות: “הפסקת הפעילות תמנע מן המשרד לעמוד בהתחייבויותיו לבג”ץ בכל הנוגע לביצוע בדיקות הנוגעות לקרינה ובטיחות; הפסקת הפעילות תמנע בקרה על תקציבים בהיקפים משמעותיים – שאושרו כבר; כל הפעולות של איסוף מידע מופסק כך שהמשרד ינותק מיידית מכל מקורות המידע אשר עומדים לרשותו מול מה שקורה בשטח; ייעצרו תהליכי אישור תקציבי ל- 14 קולות קוראים, שהוקצו כבר, בהיקף של כ- 130 מיליון ₪”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

מורה שאלה את 21 תלמידיה בכיתה ב’ מהו הדבר שהיו מעדיפים שלא היה קיים: ארבעה תלמידים השיבו שהם מצטערים שלהורים שלהם יש מכשיר סלולרי המעסיק אותם כל היום

01.06.2018 16:28

אחד התלמידים כתב: “אני שונא את הטלפון של אמא שלי והייתי רוצה שהוא לא יהיה קיים. איני אוהב את הטלפון כיוון שהורי כל יום משתמשים במכשיר הזה. טלפון הוא לעיתים הרגל רע באמת”. התלמיד צייר על דף המשימה ציור של מכשיר הסלולר כשהוא מחוק עם X עליו ולידו פנים עצובות האומרות “אני שונא אותו”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז להפעלה וניהול של בית-ספר תיכון וירטואלי

03.05.2018 20:28

התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, משפט

בית-המשפט לתביעות קטנות בחיפה קיבל בקשת ג’ון ברייס הדרכה להעברת תביעה שהוגשה נגדו מחיפה לתל אביב (בניגוד לעמדת התובע)

16.03.2018 15:33

“בנסיבות העניין, ואף שנדחתה הטענה לקיום תניית שיפוט בהסכם, אני מקבלת את בקשת הנתבעת וקובעת כי כל החלופות, הקבועות בתקנות השיפוט הרלבנטיות, מקימות זיקת סמכות מקומית למחוז תל אביב, ואף לא אחת מהן לחיפה. נוחות לבד אינה מן השיקולים שבית-משפט זה מוסמך לשקול בהעברת הדיון”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, משפט

חינוך והכשרה

שתי וועדות בכנסת יקיימו (ב’, 12.3) דיונים על חדשנות טכנולוגית במסגרת מיזם “סיסמה לכל תלמיד” – פלטפורמה דיגיטלית לניהול ולמידה

09.03.2018 14:31

ביוזמת ח”כ יעקב מרגי תציין הכנסת יום זה בשני הקרוב. מיזם “סיסמה לכל ילד” פועל באישור משרד החינוך ב- 222 בתי-ספר ב- 40 יישובים עם כ- 100,000 מוטבים – תלמידים, מורים וצוותי הוראה – בכל המגזרים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון – השכלה טכנולוגית)

21.02.2018 06:32

“מערכת ההשכלה הטכנולוגית הקיימת נמצאת במשבר מתמשך, ואינה מסוגלת לספק מענה הולם לצעירים או להציע אופק קידום ראוי. הפיצול של מערכת ההשכלה הטכנולוגית בין רשויות ומשרדים, ומבנה הפיקוח הקיים על המכללות הטכנולוגיות אינו מסוגל ליצור לא את היסודות הנדרשים לרפורמה, ולא את התמריצים הנדרשים כדי שרפורמה זו תתרחש”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע

21.02.2018 06:30

“שר העבודה והרווחה מעולם לא עשה שימוש בסמכות זו, ולא קבע חובת תשלום אגרה בגין ביצוע בחינות הגמר … שר העבודה והרווחה או שר החינוך מעולם לא עשו שימוש בסמכות שהוענקה להם ומעולם לא קבעו ולא פירסמו חובת תשלום אגרה בגין רישום, רישוי או ביצוע בחינות גמר ממלכתיות” … למרות זאת, במשך שנים גובה מה”ט מהתלמידים – ללא סמכות כדין ובאופן בלתי חוקי – סדרה של תשלומים ואגרות, באמצעות המכללות הטכנולוגיות”. כל זאת, לדברי התובע, “בהיקף משוער של כ- 15 מיליון ₪ בכל שנה.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, משפט

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/המרכז לטלביזיה חינוכית [מיזם משותף ללא כוונת רווח: ביצוע תוכנית “מזניקים את החינוך”; בהיקף כ- 4 מיליון ₪ ל- 20 חודשים]

15.01.2018 20:15

מטרת התוכנית היא יצירת תרבות וסביבה תומכת (אקוסיסטם) לחדשנות טכנולוגית המעודדת יזמות באופן רחב במערכת החינוך הישראלית, בו אנשי חינוך מ”השטח” מובילים באופן פעיל עיצוב מחדש של סביבת הלמידה, ההוראה וההערכה בעידן דיגיטלי.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

פורסם דו”ח של הממ”מ בכנסת: “מדיניות שימוש בטלפונים ניידים במוסדות חינוך”

09.12.2017 18:00

“במדינות רבות מתקיים דיון ציבורי באשר לאופן שבו צריכים בתי-הספר לטפל בסוגיית הטלפונים הניידים. מסקירת מגוון מקורות עולה כי יש מתח בין ההתייחסות לטלפונים ניידים כמסיחי דעת הפוגעים במהלך התקין של הלימודים ובין התייחסות להימצאותם בבתי-הספר כאל עובדה מוגמרת שלא ניתן לשלוט בה עוד, ועל כן יש למצוא דרכים להפיק מהם את המיטב”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

מבזקים