חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת – המשרד הממשלתי הראשון המפרסם את דו”ח ההתקשרויות הרבעוני שלו לרבע השלישי של 2018

05.10.2018 15:46

משרד התקשורת הוא המשרד הממשלתי הראשון המפרסם את דו”ח ההתקשרויות הרבעוני שלו לרבע השלישי של שנת 2018 שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2018. הדו”ח של משרד התקשורת פורסם ביום שלישי האחרון, 4 באוקטובר 2018.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת טרם פירסם את הדו”ח השנתי שלו לגבי יישום חופש המידע במשרד בשנת 2017

17.08.2018 13:57

המועד הרשמי האחרון לפרסום הדו”חות עבור כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך הוא ה- 1 ביולי בכל שנה.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

חופש המידע, משפט, צבא וביטחון

נדחתה עתירה מינהלית נגד צה”ל בהתאם לחוק חופש המידע; העותרים ביקשו שהצבא ימסור להם קבצי GIS ובהם מיקום שטחי האימונים ושדות המוקשים בישראל

13.07.2018 16:05

שתי העותרות הראשונות [התנועה לחופש המידע, הסדנא לידע ציבורי] הן עמותות הפועלות בנושא חופש המידע. העותר השלישי, זאב שטדלר, מוגדר בעתירה כ”איש היי-טק לשעבר העובד כיום על בניית אתר פתוח לכלל הציבור שמספק פלטפורמה לתכנון טיולים בישראל”. לצורך כך, עפ”י לשון העתירה, הוא פועל להשגת “מפות בפורמט GIS … על-מנת להשתמש בהן במסגרת הכלים שהוא מפתח לתועלת הציבור”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, משפט, צבא וביטחון

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ביהמ”ש קיבל חלקית בקשה לעיון במסמכי עתירה מינהלית של פלאפון נגד משרד התקשורת

06.06.2018 09:54

“… העיון מבוקש לשם הבהרת הפרשנות להוראת סעיף 58.6 להוראות הרישיון של פלאפון. עיון זה אינו מצדיק חשיפת סודות מסחריים. נראה לי, איפוא, כי יש להתיר את העיון, אולם ראוי לצמצם, במדיה מסויימת ומועטה, את היקף המסמכים שיועמדו לרשות מבקשת העיון … [החברה] רשאית להשחיר נתונים מסחריים שעניינם מספר המנויים והיקף הגבייה מהם, וזאת בלבד.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

חופש המידע

אושרה הנחת 2 הצע”ח פרטיות של ח”כ מיקי רוזנטל בנושא חופש המידע על שולחן הכנסת

28.05.2018 21:34

“חוק חופש המידע יצר מהפכה בתחום השקיפות בקבעו שמידע שקיים אצל רשות ציבורית שייך לציבור, וזכותו לדרוש זאת גם בלי להוכיח אינטרס מסויים”.

להמשך הידיעה
חופש המידע

חופש המידע, מימשל/מימשל זמין

הערות ראש הממשלה לדו”ח מבקר המדינה 68ג’: שקיפות הממשל פעולות לקידום הממשל הפתוח

18.05.2018 17:17

החל מחודש מאי 2018 עתידה להיות זמינה לעבודת המשרדים מערכת ייעודית לטיפול וניהול של בקשות חופש מידע, מערכת רוחבית כלל ממשלתית, שפותחה על-ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים. המערכת תאפשר טיפול ופרסום של בקשות חופש מידע באופן ממוחשב, ישירות מתוך המערכת, תוך צמצום דרסטי במשאבי זמן וכוח אדם הדרושים לכך. עם כניסת המערכת לשימוש המשרדים, בכוונתם לפעול לפרסום שוטף ורציף של תשובות חופש מידע, התאם להנחיות בנושא.

להמשך הידיעה
חופש המידע, מימשל/מימשל זמין

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ערעור עתירה מינהלית של חב’ הוט נגד משרד התקשורת והממונה על חופש המידע במשרד בעליון רק לקראת סוף 2018; העתירה במקור הייתה נגד ההחלטה למסור לצד ג’ “מידע בדבר רשימת היישובים שאליהם לא מגיעים שידורי העותרות”

13.04.2018 08:40

ב- 15 בינואר 2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה הייתה “נדחתה עתירה מינהלית של הוט; משרד התקשורת והממונה על חופש המידע במשרד הורשו למסור מידע לפונה שביקש לקבל מידע בדבר רשימת היישובים שאליהם לא מגיעים שידורים”. יצויין כי Read IT Now היה האתר הראשון שפירסם את פסיקת השופט.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

מסמך של משרד התקשורת מתחילת 2016 שפורסם עתה בהתאם לחוק חופש המידע: חברת HOT ביקשה ב- 2015/16 להאריך תוקף הקצאת תדרי 800 מה”ץ ב- 5 שנים נוספות

23.02.2018 13:38

מוניר קזמל הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת ממשיך לפרסם בקשות מידע שהתקבלו במשרד ואין מניעה לפרסמן (גם אם תוך השמטה/השחרה של פרטים מסויימים).

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

מבזקים