חדשנות, יזמות, פטנטים

ביום שלישי (1.5) ישתתפו 15 חברות ההזנק בשלב חצי הגמר של SilicoNegevBGU – אירוע היזמות הגדול של הדרום

30.04.2018 11:11

את אירוע היזמות הגדול בדרום מקיימות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עמותת מט”ע וקהילת היזמות Tech 7.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים

הנפקות/השקעות, חדשנות, יזמות, פטנטים

גידול של 88% בהשקעות בחברות הזנק בגרמניה בשנת 2017

28.01.2018 08:30

הכלכלה הגרמנית גדלה בשנת 2017 בקצב השנתי המהיר ביותר זה שש שנים. כך על-פי נתונים שפורסמו ע”י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בגרמניה [Federal Statistical Office, Destatis – Statistisches Bundesamt]. מדובר בגידול בתמ”ג בשיעור של 2.2%.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות, חדשנות, יזמות, פטנטים

חדשנות, יזמות, פטנטים

נשיאות הכנסת אישרה (22.1) הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – עידוד חברות ממשלתיות לחדשנות ותחרות)

23.01.2018 20:34

“מתן אפשרות לחברות הביטחוניות בבעלות ממשלתית מלאה לקבל את ההטבות והמענקים הניתנים כיום לחברות מהמגזר הפרטי אשר פועלות בתחום זה, צפוייה להביא להגדלת היקף הפעילות העסקית של החברות הממשלתיות ולהגדלת פיריון העבודה בחברות אלו, ובהתאם לתשלום דיווידנד גבוה יותר למדינה. נוסף על כך, צפוי הדבר להביא להשאת ערך החברות הללו, ולמתן תמורה גבוהה יותר למדינה במקרה של החלטה ממשלתית על הפרטת החברות או הנפקת חלק ממניותיהן לציבור”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים

חדשנות, יזמות, פטנטים

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: התקציב השנתי של הרשות לחדשנות לא יפחת מ- 0.8% מתקציב ההוצאה שנקבע בתקציב המדינה

08.01.2018 20:45

“בישראל ניתן לבצע שינוי אמיתי, עמוק ובזמן קצר יחסית. זאת, בזכות היותה של ישראל כאחת המדינות המובילות בתחום ההיי-טק וההשקעות הממשלתיות בתחום זה, שנעשו עוד בעשור האחרון של המאה ה- 20. כדי להמשיך ולשמור על הרצף בתעשיית ההיי-טק יש להבטיח כי הרשות תקבל תקציב הולם שאמור לחבר את מדינת ישראל לתעשיות של המאה ה- 21”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח: משרד הכלכלה מבקש להקים מספר קהילות חדשנות

26.12.2017 08:25

“תפקיד קהילת חדשנות הוא לאפשר את הקמתו וביסוסו של אקו-סיסטם משמעותי הפועל סביב תחום תוכן מסויים וספציפי, מתוך מטרה לקדמו ולפתחו. אקו-סיסטם הוא רשת של ארגונים – כולל ספקים, לקוחות, מפעלים יצרנים, מוסדות אקדמיה וגופי מימשל שמעורבים בייצור או אספקת מוצר או שירות לחברה באמצעות תחרות ו/או שיתוף פעולה”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה: דרוש/ה: מנהל/ת חדשנות

06.12.2017 21:19

בין מאפייני התפקיד: תיאום העבודה המקצועית בין משרד הכלכלה לבין הרשות לחדשנות והובלת ממשקי העבודה בין הרשות למחלקות השונות במשרד הכלכלה ומשרדי ממשלה אחרים וגיבוש המלצות למדען הראשי בהתאם וגיבוש הצעות מדיניות בתחומי התמיכה הממשלתית בחדשנות.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הנגב והגליל מבקש לקבל הצעות לאספקת שירותי תוכן מקצועיים בכ- 60 מתחמי עבודה משותפים ליזמים ולבעלי עסקים (HUB)

10.11.2017 12:47

המשרד מדגיש כי מספר ה”האבים” בהם תופעל התוכנית ומיקומם ייקבע על-ידו בלבד. פריסתם תהיה פריסה ארצית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל וכי הוא מעריך שמספרם יהיה בסביבות ה- 60.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים

הדו”ח הדו-שנתי של ארגון OECD: מדיניות ממשלתית אינה עומדת בקצב של חדשנות וטרנספורמציה דיגיטליות של כלכלות אותן מובילות חברות הטכנולוגיה הגדולות

04.11.2017 20:04

עורכי הדו”ח קוראים ל- 35 המדינות החברות בארגון (כולל ישראל) להגביר מאמציהן, להשקיע יותר בחינוך ובהכשרה ולעודד שימוש רב יותר בטכ’ מתקדמות (דוגמת ביג דאטה ומחשוב ענן) יותר מכל בידי עסקים קטנים.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים

אינטרנט, חדשנות, יזמות, פטנטים, טלקום/וויירלס/מובייל

הודעות חדשות של הרשות לפיתוח י”ם על מענקים לעידוד חברות היי-טק, ביו-מד, תקשורת והעיצוב התעשייתי, חברות הזנק עתירות ידע, חברות בוגרות, תוכניות האצה וחממות

01.09.2017 14:49

בתוך כך, הרשות מפרסמת מכרז חדש במסגרתו היא מעוניינת להתקשר עם גוף אשר יספק מערך המאפשר קבלת שירותי תקשורת אלחוטית (Wi-Fi) אמינה ורציפה לקהל הרחב, במוקדי תיירות שיוגדרו ע”י המזמין בעיר ירושלים ומתן שירותים למערך זה ומשתמשיו.

להמשך הידיעה
אינטרנט, חדשנות, יזמות, פטנטים, טלקום/וויירלס/מובייל

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה מפרסם מכרז בינמשרדי לתפקיד מנהל/ת חדשנות בלשכת המדען הראשי

14.08.2017 21:19

תיאום העבודה המקצועית בין משרד הכלכלה לבין הרשות לחדשנות והובלת ממשקי העבודה בין הרשות למחלקות השונות במשרד הכלכלה ומשרדי ממשלה אחרים וגיבוש המלצות למדען הראשי בהתאם וגיבוש הצעות מדיניות בתחומי התמיכה הממשלתית בחדשנות.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים

דו”ח חדש בגרמניה: ב- 2016 הובילה העיר המבורג על-פני ברלין מבחינת מספר היזמים לנפש

18.07.2017 18:26

עורכי הדו”ח אומרים כי הסיבה לירידה במספר העסקים והחברות החדשים היא שיעור התעסוקה הגבוה בגרמניה: כאשר יש אבטלה גבוהה, מספר האנשים הרוצים לפתוח עסק גדל.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים

חדשנות, יזמות, פטנטים

שיתוף הפעולה בין אוניברסיטת בן-גוריון וחברת Google ממשיך: סטודנטים מציגים בחמישי (22.6) פתרונות טכנולוגיים חדשניים עבור המגזר הציבורי

21.06.2017 08:40

לא-מכבר פורסם קול הקורא שהזמין סטודנטים של האוניברסיטה להציע רעיונות למיזם טכנולוגיים פורצי דרך, שיובילו בשיפור השירות לאזרח ובהנגשת המידע הציבורי, בדגש על שירותים מקוונים.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התרבות: מכרז לניהול אירועי שנת ה-70 למדינת ישראל

30.05.2017 14:01

“חגיגות השבעים, יתמקדו בנושא המורשת והחדשנות ובכך יאפשרו להציג את פניה הרבות והמגוונות של ישראל, על המורשת האנושית העשירה המאפיינת אותה, והחידושים וההמצאות הישראליות המשנים את פניו של העולם ומסייעים למיליונים ברחבי הגלובוס”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים

אוני’ בן-גוריון הגישה השבוע בקשה לרישום פטנט האלף שלה; חוקרי האוני’ הגישו ב- 2016 בקשות לרישום פטנטים פי שלושה יותר מאשר לפני עשור

05.04.2017 09:59

הפטנטים, שהוענקו לחברי סגל ולסטודנטים באוניברסיטה מאז היווסדה, הם במרבית תחומי המדע שבליבת הפעילות שלה, לרבות הנדסה, מדעי המחשב, ביו-רפואה, רוקחות, מדעי הבריאות, חומרים, מים ואנרגיה מתחדשת.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

ב- 22-23 במארס ייערך במתחם קריית עתידים ת”א האקתון לצמצום אובדן ובזבוז מזון בישראל בסימן “מהפך – לא לפח!”; מיועד לחב’ הזנק (סטרט-אפים), יזמים ואנשים יצירתיים

18.03.2017 19:12

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות הגישה בקשה להתקשרות בפטור ממכרז עם סטרטאו – StarTAU – מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב לשת”פ בהאקתון וזאת בעקבות כך שמשרד החקלאות “מוביל תוכנית למניעת אובדן מזון”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים

הסתיים המחזור השני של Inno-Negev – המאיץ הטכנולוגי של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

20.01.2017 09:19

המאיץ פועל ממתחם החדשנות של האוניברסיטה BGU Innovation Lab הממוקם בפארק ההיי-טק הסמוך לאוניברסיטה.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים

חדשנות, יזמות, פטנטים

הממשלה תצביע בימים הקרובים על הצעת החלטה בנושא חדשנות בהתקשרויות ממשלתיות

14.01.2017 18:48

“מוצע על כן, למנות למשך שנתיים צוות שייעץ למשרדי הממשלה שיפנו אליו בנושא קידום תהליכים חדשניים ותהליכי אימוץ חדשנות במשרדי הממשלה, שירכז מידע על מידת ההצלחה של פתרונות שהוצעו ויושמו במשרדי הממשלה ושינגיש מידע על פתרונות שהצליחו במשרדים אחרים”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים

חדשנות, יזמות, פטנטים

חב’ IBM העולמית הודיעה בניו יורק: מובילה זו השנה ה- 24 ברציפות ברשימת הפטנטים שאושרו בארה”ב

10.01.2017 05:09

יבמ שברה בשנת 2016 את שיא הפטנטים האמריקני לשנה אחת כשקיבלה אשתקד אישורים ל- 8,088 פטנטים שלה [ממוצע של 22 פטנטים ליום]. זאת עפ”י נתוני ה- IFI CLAIMS Patent Services [בהתבסס על נתוני ה- U.S. Patent and Trademark Office, USPTO] לפיהם הוענקו אשתקד 304,126 פטנטים המכונים utility patents.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים

מבזקים