חדשנות, יזמות, פטנטים

מדד החדשנות העולמי שפירסם ה- World Intellectual Property Organization, WIPO: ישראל במקום ה- 13 לעומת המקום העשירי אשתקד

11.09.2020 13:20

לדברי עורכי הדו”ח, למגיפת קורונה השפעה ניכרת הגורמת לפגיעה ברמת החדשנות הכללית לצד זירוז כושר ההמצאות החדשניות בתחומי הרפואה/הבריאות.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

פורסם קול קורא להגשת הצעות לפתרונות טכנולוגיים חדשניים בתחומי פעילות חברת החשמל לישראל

10.07.2020 13:53

“חברת החשמל לישראל בע”מ מבקשת לאתר באמצעות קול קורא, לא במסגרת מכרז, יוזמות לפיתוח רעיונות/טכנולוגיות ו/או מוצרים חדשניים, בתחומים רלבנטיים לפעילות חברת החשמל במישרין ו/או בעקיפין, בדגש על תהליכי הליבה של החברה והכל במטרה לשפר את שרידות ואמינות אספקת החשמל, יכולת הפיתוח והתפעול של מערכת החשמל, רמת השרות ללקוחות ואת היעילות ורווחיות החברה, ולבחון אפשרות לביצוע התקשרות בנושאים אלו, עם גופים רלבנטיים”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, טלקום/וויירלס/מובייל

שובם של הגנרטור וחידות חמיצר

02.05.2020 21:06

אם איני טועה, וחיפוש בגוגל לגבי השנה האחרונה מאמת זאת, הרי שאבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ לא פירסם זמן מה איזשהו אייטם ‘עסיסי’ על המחולל התל אביבי – TLV Generator, שהוא משמש כיו”ר שלו [למרות שלא תמיד הוא מפרסם גילוי נאות על כך באייטמים בנושא המופיעים באתר שלו].

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, טלקום/וויירלס/מובייל

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: רשות התחרות/OECD

01.05.2020 08:26

רשות התחרות מקימה פורום תחרות במטרה לשפר את האופן שבו נשקלים שיקולי תחרות בקרב משרדי הממשלה. חטיבת התחרות (Competition Committee) של ארגון ה- OECD תהווה חלק משמעותי מהדרכת הפורום ותקנה לחברי הפורום מהידע, היכולות והכלים הייחודיים שקיימים בארגון. נציגי הארגון יגיעו לישראל להדרכת שני מפגשים של הפורום, כל מפגש כחצי יום עובדה, ובנוסף, יארח הארגון את חברי הפורום במשרדי הארגון בפריז.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה הודיע על דחייה, נוספת, במועד ההגשה האחרון של הצעות למכרז להקמה והפעלה של קהילות חדשנות בתחומים שונים

24.04.2020 07:53

“בשל העובדה כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה במספר פעמים בשל המצב שנוצר לאור התפשטות נגיף קורונה הוועדה סבורה כי הדחייה האמורה תספק לכלל המציעים, שטרם הגישו הצעתם במכרז זה, זמן מספק להגשת הצעה למכרז זה עד המועד הנקוב”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חברת החשמל לישראל: מכרז לשירותי ייעוץ בנושא החדשנות

10.04.2020 09:00

“נושא החדשנות בחברת החשמל הוגדר כחלק אסטרטגי בתהליכי הליבה של החברה ויעד מרכזי בחשיבה העיסקית שלה. אימוץ החדשנות באמצעות רכישה של שירותים, מוצרים ושיתופי פעולה יסייע לחברת החשמל למצב את עצמה כחברה בעלת תרבות ארגונית חדשנית, שצופה מראש ומטמיעה בטווחי זמן קצרים שינויים טכנולוגיים בתחומי פעילותה השונים, תוך התבססות כארגון מוכוון מידע והטמעת דיגיטציה תומכת בכל רמות הארגון. במסגרת התוכנית האסטרטגית של החברה מגובשת תוכנית מפורטת בנושא החדשנות כתהליך חוצה ארגון”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מימשל/מימשל זמין, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

פורסמה תגובת משרד ראש הממשלה לדו”ח החדש של משרד מבקר המדינה

24.03.2020 14:45

“שכלול מערך הבקרה של הרשות: “רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (במשרד האוצר) פועלת להקמת מערכת מידע חדשה (Business Intelligence, BI) שצפויה לשפר את הבקרה והפיקוח הקיים על השקעות הגופים המפוקחים. המערכת החדשה אמורה לאפשר, בין היתר, הבחנה בין מגזרי ההשקעה ונכסי הבסיס של כל מכשיר השקעה. באמצעות מערכת זו יעמדו לרשות הרשות נתונים שיאפשרו התייחסות ממוקדת לעניין השקעות בתחום הטכנולוגיה העילית”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מימשל/מימשל זמין, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית בת ים: מכרז פומבי לשירותי ניהול פרוייקט חדשנות והובלת צוות חדשנות

07.02.2020 14:47

עיריית בת ים זכתה בקול קורא במסגרת תוכנית “הזירה” של משרד הפנים, מרכז פרס לשלום ולחדשנות וקרן בלומברג, להקמת צוות חדשנות רשותי. במסגרת התוכנית, צוות החדשנות הרשותי יתמודד עם אתגרי הרשות שייבחרו, ויטמיע בעבודתו השוטפת תהליכי עבודה וכלים חדשניים לפיתוח וליישום יוזמות לטובת שיפור חיי התושבים.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מימשל/מימשל זמין

גמר התחרות של תוכנית אות ההוקרה על חדשנות בשירות המדינה התקיים בפעם השישית ע”י אגף לאיכות ומצוינות בנציבות שירות המדינה

25.12.2019 08:18

לתחרות הוגשו 55 יוזמות ממשרדי הממשלה ומיחידות הסמך, 20 יוזמות ממשרד הבריאות ובתי החולים הממשלתיים, ו- 35 יוזמות מכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך. לגמר עלו 24 יוזמות בשני מסלולי שיפוט מקבילים.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מימשל/מימשל זמין

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה: מכרז להקמה ולהפעלה של קהילות חדשנות בתחומים שונים ו/או הפעלת קהילות חדשנות קיימות

10.12.2019 09:19

“בשנים האחרונות פיתח משרד הכלכלה והתעשייה אסטרטגיה חדשה לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל, הכוללת הקמה וניהול של קהילות חדשנות (Innovation Eco-system Management). קהילות החדשנות נועדו לפעול לפיתוח כלכלי-חברתי באמצעות הטמעה של טכנולוגיות חדשניות בתחום מסוים ופיתוחו, יצירת דיאלוג בין מגזרי קבוע בין השחקנים השונים, ולשם מיצובה של ישראל כמובילה עולמית בתחום”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מחקר ופיתוח (מו"פ), מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים לפיתוח תשתיות למחקר ופיתוח (מו”פ), ליזמות וחדשנות במערכת החינוך

09.12.2019 07:53

התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מחקר ופיתוח (מו"פ), מכרזים/פטורים/דרושים

אסיה, חדשנות, יזמות, פטנטים

‘כדי שטאיוואן תפתח חברות הזנק בצורה יעילה, עליה ללמוד מהיזמות ומה- startup ecosystem בישראל’

22.11.2019 08:59

למרות שאין בישראל תעשיית ייצור רכב הרי שהמדינה הפכה למרכז טכנולוגיית רכב עולמית כשלפחות 15 חברות מהשורה הראשונה בתחום הרכב הקימו בה משרדים ונציגויות בשל כך. יותר מ- 300 חברות הזנק פעילות כיו בישראל בפיתוח נהיגה אוטונומית [autonomous driving], בתחום ה- Internet of Vehicles, IoV ובפיתרונות אחרים לתחומי התחבורה השונים.

להמשך הידיעה
אסיה, חדשנות, יזמות, פטנטים

אבטחת מידע/סייבר, חדשנות, יזמות, פטנטים, מחקר ופיתוח (מו"פ)

חברת אבטחת הסייבר הרוסית Kaspersky Lab הכריזה על 4 חב’ הזנק מבוססות טכ’ [אחת מהן – ישראלית] כזוכות בקריאתה לסטרט-אפים לשתף עימה פעולה בפיתוח משותף של רעיונות עסקיים

17.10.2019 14:15

בעקבות פנייתה מחודש מאי השנה, חב’ קספרסקי קיבלה 258 בקשתו בסך הכל שהגיעו מ- 49 מדינות בשש יבשות. אולם רק 12 חברות הזנק, בהן כאלו מישראל, ספרד, אנגליה, אירלנד, סינגפור, גרמניה וצרפת, הגיעו לגמר וזכו להציג את הצעותיהן ב- Demo Day שנערך במילאנו שבאיטליה [כחלק מה- Kaspersky Open Innovation Summit ] בפני אנשי מקצוע לרבות מחברת המחקר IDC. ארבעה פרוייקטים נבחרו בסופו של דבר, אחד מכל תחום מקרב ארבעה תחומי אבטחת סייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, חדשנות, יזמות, פטנטים, מחקר ופיתוח (מו"פ)

חדשנות, יזמות, פטנטים, מימשל/מימשל זמין

משרד הפנים הכריז על “הזירה” – תוכנית ארצית להקמת צוותי חדשנות ברשויות מקומיות בישראל

06.09.2019 14:56

“צוותי החדשנות ברשויות המקומיות והאשכולות האזוריים יזכו למימון, ליווי והנחייה לפי מודל עבודה המבוסס על ניסיונה של קרן בלומברג בעבודה עם כ- 30 ערים ברחבי העולם, באופן המשלב חשיבה עיצובית, יזמות מוניציפאלית, קבלת החלטות מבוססת נתונים והקמת מנגנוני הערכה ומדידה, שמאפשרים לרשות המקומית לטפל באתגרים המשמעותיים העומדים לפתחה באופן חדשני ובעל פוטנציאל הצלחה גבוה. הפרוייקט החדש יעמיד את הרשויות המקומיות בישראל בשורה הראשונה עם ערים מרכזיות בעולם בתחום של הובלת תהליכי חדשנות בשלטון המקומי”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מימשל/מימשל זמין

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה מבקש להפעיל קהילת חדשנות בתחום החקלאות

06.09.2019 14:43

“קהילת החדשנות בתחום החקלאות הוקמה בשנת 2018 ופעלה בהצלחה מאז. הטמעת חדשנות בתחום החקלאות הינה אחד האתגרים הגדולים ביותר של המאה ה- 21. ריבוי של מודלים עיסקיים ומגוון טכנולוגיות, תוך מעבר מסביבה תעשייתית וסביבה אגררית לסביבה עתירת ידע, צפויים לשנות את העיסוק בתחום מן הקצה. לישראל יתרונות טכנולוגיים רבים המאפשרים לה להיות בחזית השינוי העולמי בתחום זה, וכמובן להשפיע על המעבר לשימוש בטכנולוגיות חדשניות בחקלאות הישראלית. לשם כך, המשך פעילות קהילת החקלאות במיזם זה הינו משמעותי במיוחד”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מחקר ופיתוח (מו"פ)

הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (תיקון – תקציב הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית)

21.05.2019 18:48

“הכלכלה הישראלית מתקשה להתמודד בתחרות מול כלכלות גדולות עם כוח עבודה זול. אולם, היתרון הגדול שלה הוא המשאב האנושי המקומי המתאפיין ביצירתיות ובמקוריות. מחקר ופיתוח הינם חוד החנית של התעשייה הישראלית, על כן כדי לשמר את מדינת ישראל כמעצמת חדשנות יש להקצות לכך מידי שנה תקציב ייעודי. כל זאת על מנת לשמר את מעמדה של ישראל בעולם בתחום זה ואף לקדמה כמעצמת אנושית טכנולוגית”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מחקר ופיתוח (מו"פ)

חדשנות, יזמות, פטנטים, משפט

ביהמ”ש החליט לפצל דיון בתביעה בנושא הפרת פטנט לכאורה בידי ווייז מובייל, Google LLC ו- Google Ireland Limited

12.04.2019 15:28

“יש להתקדם במתכונת דיונית יעילה […] לשני הצדדים צריך להיות אינטרס כי המחלוקת ביניהם תלובן באופן יעיל, ופיצול הדיון בין שאלת האחריות לשאלת הנזק מגשים מטרה זו”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, משפט

בנקאות/פינטק/ביטוח, חדשנות, יזמות, פטנטים

הידיעה ‘הבלעדית’ של “אנשים ומחשבים”

22.03.2019 15:41

מאימתי קול קורא (או כל פרסום דומה אחר) שפורסם כבר באופן פומבי ע”י גוף ממשלתי/ציבורי, הדיווח עליו בכלי תקשורת יכול להיקרא ‘בלעדי’?

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, חדשנות, יזמות, פטנטים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מימשל/מימשל זמין

מטה ישראל דיגיטלית מפרסם קול קורא להגשת בקשות במסלול ‘מימשל-טק’ לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המכוונת לאתגרי המגזר הציבורי

15.02.2019 09:15

מסלול ההטבה, פרי שיתוף פעולה של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית, נועד לעודד ולסייע ליזמים ולתאגידים המציעים מענים לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות פיתרונות טכנולוגיים חדשניים. מסלול ההטבה תומך בתכניות מחקר ופיתוח, לרבות כאלו הכוללות רכיב של ניסוי, הדגמה או הוכחת היתכנות, של מוצרים ו/או שירותים.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מימשל/מימשל זמין