הנפקות/השקעות

ההשקעות הזרות בחברות הזנק בריטיות הגיעו לשיא חדש ב- 2019 למרות אי הוודאות לגבי ה- Brexit

25.10.2019 09:07

במהלך שבעה החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו ההשקעות במגזר הטכנולוגיה הבריטי ב- 6.7 מיליארד דולר, סכום הגבוה מכלל ההשקעות במגזר זה במהלכה של שנת 2018 כולה. יותר ממחצית מההשקעות הגיעו מארצות הברית וממשקיעים באסיה.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות

בנקאות/פינטק/ביטוח, הנפקות/השקעות

דו”ח: לונדון מקדימה את ניו יורק בהשקעות FinTech בשנת 2019

25.10.2019 09:06

המחקר בדק את כלל ההשקעות במונחים של היקף ומספר ההשקעות וכן במקורות של ההשקעות.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, הנפקות/השקעות

הנפקות/השקעות, סין (BRIC)

השקעות הון סיכון סיניות בארה”ב השנה ירדו לרמה הנמוכה ביותר זה ארבע שנים

25.10.2019 09:00

קרנות סיניות ‘מפנות את האנרגיה שלהן’ לכיוון אסיה עם מיקוד על הודו ודרום מזרח אסיה. ברבע הקודם, השקעות הון סיכון סיניות בהודו היו גדולות יותר מאלה שבארצות הברית.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות, סין (BRIC)

הנפקות/השקעות

סקר של techUK: חברות טכנולוגיה בריטיות אומרות כי עזיבת האיחוד האירופי ללא הסכם [no-deal Brexit] תפגע בעסקיהן וכי הן לא מוכנות להשלכות הללו

25.01.2019 13:54

תעשיית הטכנולוגיה הזהירה זה מכבר שיציאת בריטניה מהאיחוד האירופי ללא הסכם עלולה להיות מזיקה מאוד משום שהיא עלולה לגרום לבעיות בזרימת נתונים אל אירופה וממנה וכן ביכולת לגייס כוח אדם מיומן באירופה. חברות טכ’ גם הביעו חששות לגבי נושאים דוגמת אסדרה (רגולציה), מסחר, השקעות ועוד.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות

הנפקות/השקעות

London & Partners/PitchBook: ירידה בהשקעות טכנולוגיה בחברות בריטיות ככל שמתקרב מועד ה- Brexit

25.01.2019 13:52

בריטניה ולונדון במיוחד ממשיכה להוביל במגזר השקעות הטכנולוגיה באירופה אולם כאמור עמדת המובילות הזו מתחילה להצטמצם.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות

הנפקות/השקעות

רמת השקעות הון סיכון בבריטניה ב- 2018 ירדה לעומת השנה הקודמת; בריטניה נשארה היעד המוביל להשקעות הון סיכון טכנולוגיות באירופה

04.01.2019 14:43

לפי דו”ח של Dealroom, היקף האקזיטים האירופאים הסתכם בשנת 2018 ב- 106 מיליארד דולר לעומת היקף של 136 מיליארד דולר בארצות הברית כך שהפער מצטמצם במידה מסויימת.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות

הנפקות/השקעות

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק השקעות זרות, התשע”ט–2018

09.12.2018 07:53

“בעולם גלובלי בו לכל ישות זרה מקצה אחד של העולם היכולת לרכוש כל חברה בקצה השני של העולם, מבלי להביא בחשבון את האינטרסים המסוימים של המדינה בה פועלת החברה, ראוי שתפעל ועדה ממשלתית שתפקח ותבחן השקעות ועסקאות זרות בחברות הפועלות בתחומים אשר מוגדרים בחוק זה כרגישים ומהותיים לשמירה על חוסנה הלאומי של המדינה”.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות

הנפקות/השקעות

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק הוועדה להשקעות זרות

24.11.2018 18:49

“על-פי הצעת החוק, תוקם ועדה בהובלת ראש המטה לביטחון לאומי (מל”ל), שבה יהיו חברים נציגי משרד החוץ והאוצר, המועצה הלאומית לכלכלה וגורמי הביטחון הרלבנטיים. ועדה זו תבחן עסקאות עם גורמים זרים, שגודלן או משמעותן יש בהן משום נגיעה לביטחון הלאומי – קנייה של חברות המחזיקות במידע על או בנכסים של יותר ממיליון ישראלים, או פרויקט תשתית בהיקף של יותר ממיליארד שקלים. לוועדה לא תהיה זכות וטו על עסקה, והיא תגיש חוות דעתה לשר או הפקיד הממונה בתוך זמן קצר. בכך, תובטח התחשבות בשיקולי הביטחון הלאומי בעסקאות מעין אלה, תוך הימנעות ממתן כוח לא רצוי לעכב או לבטל אותן”.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות

הנפקות/השקעות, נשים, פער מגדרי

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק החברות (תיקון – ייצוג הולם לבני שני המינים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות)

09.11.2018 09:43

“מטרת הצעת החוק היא השלמת חוליה חסרה של ייצוג הולם לנשים בחברות ציבוריות. התערבות זו נדרשת לאור המחסומים המסכלים קידום נשים לעמדות ניהול בישראל”.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות, נשים, פער מגדרי

הנפקות/השקעות, משפט

בית-המשפט קיבל עתירה מינהלית של סי.די.אי. מדיה נגד הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ושרי האוצר והכלכלה

29.10.2018 20:45

“התוצאה של כל האמור היא, כי העתירה מתקבלת. אני מורה על השבת עניינה של העותרת לרשות, על-מנת שזו תבחן את החלטתה על ביטול התוכנית שאושרה, על יסוד כלל השיקולים הצריכים לעניין”.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות, משפט

הנפקות/השקעות

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – השקעה של גוף מוסדי בתעשייה עתירת ידע בישראל)

07.05.2018 20:24

“מוצע לחייב את החברות המנהלות של קופות הגמל להשקיע לפחות 5% מן הכספים שמנוהלים על ידן בתעשייה עתירת הידע הישראלית ולבנות מנגנון מסודר ויעיל שירתום גם את הבורסה למאמץ זה. אף אם ההשקעה בחברה עתירת ידע מסוימת תרד לטמיון, הפגיעה בעמיתי הקרנות תהיה שולית, בהשוואה לתרומה בפיתוח ובביסוס התעשייה עתירת הידע”.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות

בנקאות/פינטק/ביטוח, הנפקות/השקעות

נתונים חדשים של Innovate Finance: תעשיית טכנולוגיית הפיננסים הבריטית משכה ב- 2017 כמעט כפליים מהשקעות ההון סיכון ב- 2016

16.03.2018 16:04

בריטניה הדיחה את סין מהמקום השני בתחום זה והיא ניצבת אחרי ארצות הברית שבמקום הראשון עם 7 מיליארד דולר בגיוסי הון סיכון לתעשיית הפינטק שלה.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, הנפקות/השקעות

הנפקות/השקעות, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד קוין דאש (CoinDash) בשם ‘כל מי שהשקיע בחברה במסגרת הנפקת טוקנים מיום 17.7.2017 לרבות מי שהשקיע בגיוס ההון המוקדם’

09.03.2018 14:02

התובע טוען כי “הטענה הבסיסית נשוא בקשת האישור היא כי הטוקנים שהנפיקה קוין-דאש במסגרת גיוס ההון מהציבור מהווים ‘ניירות ערך’ כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך” אשר מכיל חובות שונים ובהם פרסום תשקיף, חובות דיווח ועוד, “אלא שקוין-דאש הנפיקה את הטוקנים תוך הפרה של חובותיה לפי חוק ניירות ערך, שנועדו להגן על המשקיעים, לרבות חובתה לפרסם תשקיף. אין המדובר בשאלה אקדמית אלא בהפרת דין שהיא בעלת השלכות מעשיות על חברי הקבוצה שייצוגה מבוקש”.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות, משפט

המזרח התיכון, הנפקות/השקעות

בלבנון נחנכה רשמית פעילות ה- Lebanese Venture Capital and Private Equity Association

10.02.2018 18:41

המטרה בהקמת הגוף החדש היא להחליף דיעות, לפתח הצעות למדיניות ולפעול כגוף פעיל במגזר זה במדינה.

להמשך הידיעה
המזרח התיכון, הנפקות/השקעות

הנפקות/השקעות, חדשנות, יזמות, פטנטים

גידול של 88% בהשקעות בחברות הזנק בגרמניה בשנת 2017

28.01.2018 08:30

הכלכלה הגרמנית גדלה בשנת 2017 בקצב השנתי המהיר ביותר זה שש שנים. כך על-פי נתונים שפורסמו ע”י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בגרמניה [Federal Statistical Office, Destatis – Statistisches Bundesamt]. מדובר בגידול בתמ”ג בשיעור של 2.2%.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות, חדשנות, יזמות, פטנטים

אבטחת מידע/סייבר, הנפקות/השקעות

שוק אבטחת הסייבר בישראל

15.01.2018 07:48

YL Ventures: “במבט קדימה לשנת 2018 אנו סבורים שחברות הזנק ישראליות ימשיכו למנף את מאגר כוח האדם המיומן המקומי לבניית יתרונות מקיפים המתייחסים לשווקים העולמיים. עם התבגרות התעשייה המקומית אנו צופים שהמגמות האחרונות יימשכו גם בשנת 2018 עם פחות סטרט-אפים שמוקמים וסכומי כסף גדולים יותר מופנים לסבבים מאוחרים יותר כדי להניע גידול והתרחבות”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, הנפקות/השקעות

הנפקות/השקעות

דו”ח שפורסם החודש: ההשקעות ב- Biomedicine בקטלוניה הגיעו לשיא חדש בשנת 2016

27.10.2017 10:27

בשל החששות בדבר אי יציבות של האיזור, שניים מהבנקים הגדולים של ספרד – CaixaBank ו- Sabadell – הודיעו מוקדם יותר החודש כי הם מעבירים את המטות הראשיים שלהם מקטלוניה לאתרים אחרים בספרד.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות

אסיה, הנפקות/השקעות, מיזוגים ורכישות

בתוך שנתיים הוכפל מס’ חב’ הטכנולוגיה האירופאיות שנמכרו לקבוצות מאסיה

25.08.2017 09:55

במהלך שנת 2016 הוציאו הרוכשים מאסיה כמעט אותו סכום על רכישה של חברות טכנולוגיה אירופאיות כמו שהוציאו רוכשים מצפון אמריקה.

להמשך הידיעה
אסיה, הנפקות/השקעות, מיזוגים ורכישות

מבזקים