דואר/שירותי דואר, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד דואר ישראל ובנק הדואר בשם כל מי שרכש כרטיס חיוב דולרי ויזה נטען ולא אופשרה לו הפקדה דולרית אלא הוא חוייב בעמלת רכישה של דולרים (לצורך הגדלת יתרת הכרטיס).

24.05.2018 20:23

“המבקש, שהינו עורך דין בהכשרתו, על-מנת לוודא שאין המדובר בהתנהלות מקומית של פקיד מסויים, פנה למספר סניפים ושוחח עם מנהלי הסניפים. כולם, מבלי יוצא מן הכלל, הבהירו לו כי הדרך היחידה להטענת הכרטיס היא באמצעות רכישת דולרים מבנק הדואר”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

אבטחת מידע/סייבר, דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הסייבר; “המשרד נערך להקמת יחידה להכוונה מגזרית בתחום הגנת הסייבר”

25.04.2018 20:55

“מטרת המכרז היא לקבל שירותי ייעוץ ממומחים בתחום הגנת הסייבר … פעילות הייעוץ תסייע למשרד בהכוונה והנחייה בהיבטי הגנת הסייבר, ביחס לגופים שבהנחיית המשרד, בתחומי התקשורת, הדואר ובנק הדואר, לרבות הגדרת המדיניות ודרישות האסדרה; ליווי מקצועי שוטף ומענה לפניות מקצועיות, בהתאם למאפיינים של הגופים במגזר התקשורת אשר ביחס אליהם מתבצעת ההנחייה; בקרת ביצוע אחר הדרישות המקצועיות בהתאם לאסדרה, לרבות הכרת הפערים והצורך בהתאמות”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

חברת דואר ישראל מפרסמת מכרז פומבי לתפקיד סמנכ”ל/ית חדשנות ופיתוח עסקי

13.04.2018 08:27

מהות התפקיד: נושא/ת באחריות כוללת לחדשנות ולפיתוח עסקי בחברת דואר ישראל בע”מ ובכלל זה בבנק הדואר, לרבות פיתוח מנועי צמיחה, מוצרים ושירותים חדשים וחדירה לקהלי יעד נוספים להגדלת הכנסות ורווחיות החברה.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

דואר/שירותי דואר, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת דואר ישראל: ‘אינה מספקת את השירות ביחידות הדואר שלה בתקופת הזמן הנדרש בדין [עד 10 דקות] ומספקת אותו לאחר המתנה העולה על הנדרש ממנה בניגוד לרישיונה ולחובתה בדין’

30.03.2018 13:39

“המשיבה לא עמדה, ועדיין אינה עומדת במי מחובותיה דלעיל, שכן זמן ההמתנה הממוצע לקבלת שירות ביחידות הדואר עומד על 30 דקות ומעלה והיו מקרים שהגיעו לשעה שלמה אם לא למעלה מכך!! הדבר חמור ומקומם שכן ידוע שזמן שווה כסף וזמנם של הצרכנים אינו הפקר”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת דואר ישראל: ‘כורכת את האפשרות לבצע תשלום חשבונות/מיסים בנטילת אשראי/הלוואה מגורם חיצוני תוך חיוב הלקוח בתנאי החזר של 3 תשלומים לפחות כשהדואר והגורם החיצוני מתחלקים בכסף שהוא מעין ריבית’

30.03.2018 13:38

“לנוכח האיסור ליתן אשראי החל על הדואר ודרישת המוטב – מקבל התשלום ובעל חשבון הסילוקים, לקבל את התשלום בפעימה אחת, וגם לנוכח הדרישה מצד הציבור, יצר הדואר מנגנון לפיו הלקוח מקבל את האשראי מסילבר, אשר מעבירה את התשלום למוטב (כאמור, רשות מקומית, רשות המיסים וכד’) בעוד סילבר נפרעת מהלקוח בתשלומים המשולמים לה באמצעות כרטיס אשראי אשר בו עושה שימוש הלקוח. התנהלות זו מהווה נטילת הלוואה חוץ-בנקאית מסילבר, באמצעות נציגי הדואר, וזאת מבלי שניתן ללקוח גילוי מינימלי”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

אבטחת מידע/סייבר, דואר/שירותי דואר, משאבי אנוש

פורסם מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת אבטחת מידע והגנת הסייבר בחברת דואר ישראל ובבנק הדואר

16.03.2018 15:29

במודעה של הדואר נאמר בין היתר כי המועמד שייבחר יועסק בחוזה עבודה אישי כ”פקיד בכיר” כמשמעות מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה – 1975.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, דואר/שירותי דואר, משאבי אנוש

דואר/שירותי דואר, משפט, נגישות/הנגשה

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד דואר ישראל אשר מפרה לכאורה הוראות חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות)

27.02.2018 20:29

“לאור מוגבלות המבקש, נבצר ממנו מלעשות שימוש במכונה למתן שירות ובכך הבדילה והפלתה אותו המשיבה מכלל הלקוחות בשל ועל רקע מוגבלותו. כל פנייה לאחד מעובדי הנתבעת במקום והפניית תשומת לב הסביבה לעובדה כי אינו יכול לעשות שימוש במכונה, בשל מגבלתו, באופן עצמאי יש בה לבזותו ולהשפילו על רקע מגבלתו … בשל היעדר ההנגשה הובלטה מוגבלותו של המבקש אל מול החברה והסביבה וזה הופלה כאשר כל שביקש הוא לעשות שימוש שיוויוני במכונה למתן שירות ככלל הלקוחות באופן עצמאי”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט, נגישות/הנגשה

דואר/שירותי דואר

משרד התקשורת: דו”חות דואר ישראל המתקבלים במשרד – חסויים

23.02.2018 13:36

“מאחר והדו”חות נמסרים למשרד לצורך הפיקוח הם מידע סודי תחת תקנה 12 לתקנות הפיקוח, המשרד דוחה את בקשתך שבנדון”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

דואר/שירותי דואר, משפט

בית-המשפט אישר בקשת הסתלקות של תובעת בתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית בהיקף 13.7 מיליון ש”ח) נגד דואר ישראל ובנק הדואר

21.02.2018 06:27

בתיק זה כבר נקבעו שני דיוני קדם משפט, שנדחו בהסכמה לבקשת הצדדים. למקרא החלטת השופט נותר לתהות האם הדברים לא היו יכולים להתברר בין הצדדים קודם שהחלו הצעדים המשפטיים שאולי אז לא היה כלל צורך להטריח את בית-המשפט ולגזול מזמנו.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד החברות דואר ישראל ובנק הדואר ונגד גמא מימון אישי ישיר: מחייבות צרכנים בביצוע עסקאות לפריסת תשלומים באשראי באמצעות חברות מימון חיצוניות בניגוד להוראות החוק ולתנאי הרישיון

17.02.2018 19:13

“בחינת הנושא מעלה כי הנתבעת נקשרת בהסכמים עם גופי מימון פרטיים שונים וזוכה בגין כך לחלק מן הרווחים … בחינת הנושא מעלה כי המדובר בהתנהלות שיטתית מצידן של הנתבעות. טרם הגשת הבקשה פנה התובע לחוקר פרטי לשם בחינת השיטתיות בפעולת הנתבעת … במסגרת דו”ח החוקר הפרטי התברר כי הפגמים בהתנהלות הנתבעות הינם שיטתיים”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

ביקורת של בית-המשפט על דואר ישראל שטען כי הם מוצפים בתביעות משפטיות וצוות עורכי הדין שלהם מצומצם

28.01.2018 08:40

“עוד נטען כי נגד המבקשת מתנהלות למעלה מ- 100 תביעות ובכלל 20 או 30 תביעות ייצוגיות, והמבקשת נאלצת להתמודד איתן באמצעות משרד קטן, הכולל ארבעה עורכי דין בלבד. אני דוחה טענה אחרונה זו, משום שאם המבקשת מתקשה להתמודד עם ריבוי התביעות נגדה באמצעות משרד עורכי הדין, בוודאי הדבר ידוע מזה זמן, והיה עליה להסדיר את ייצוגה באופן שבמשרד עורכי הדין המייצג אותה יהיו מספיק עורכי דין כדי להתמודד עם כל התביעות”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד דואר ישראל: מפרסמת ומוכרת שירות של מסירת דואר באמצעות שליחים לדלת הנמען אך בפועל מוסרת את הדואר באיחור ניכר ממה שהתחייבה

28.01.2018 08:36

“עניינה של התובענה הייצוגית, נשוא בקשה זו, הינה בהטעייה צרכנית והפרת הדין, בכך שהמשיבה מפרסמת ומוכרת שירות של מסירת דואר באמצעות שליחים לדלת הנמען, הנקרא ‘דואר מהיר אקספרס’ אך בפועל היא אינה מספקת רכיב זה ומוסרת את הדואר באיחור ניכר ממה שהתחייבה במסגרת שירות ‘דואר מהיר אקספרס’.”

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

דואר/שירותי דואר

משרד התקשורת פירסם את נתחי שוק בתחום הדואר הכמותי לרבע השלישי של 2017

28.01.2018 08:35

לדברי אורן לביאן מ”מ סמנכ”ל בכיר דואר במשרד התקשורת, הנתח של חברת דואר ישראל הגיע ברבע השלישי של השנה שעברה ל- 58.59% ואילו הנתח המצרפי של שאר בעלי ההיתר למשלוח דואר כמותי הגיע ל- 41.41%.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

דואר/שירותי דואר

בשני (15.1) ייערך “דיון מהיר” בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא “מכירות פומביות של חבילות בדואר ישראל”; למרות טענות, באתר הדואר דווקא מתפרסם מראש מידי פעם על המכירות הפומביות הללו

13.01.2018 18:19

בעקבות תחקיר “הכל כלול” בערוץ 10: “מכירות פומביות אלו מתרחשות אחת לכחצי שנה, כאשר הציבור ברובו המוחלט כלל לא מודע לקיומן. מרבית הקונים הינם עובדי הדואר עצמם, שיודעים על קיומה מתוקף עבודתם בחברה. המוצרים נמכרים במחירים נמוכים בהרבה ממחיר השוק, עד לכדי פער של עשרות אחוזים. רווחי המכירה נכנסים לקופתה של חברת דואר ישראל, למרות שמדובר כאמור במוצרים שנקנו ושולמו על ידי הלקוחות בעת הזמנתם”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

חב’ דואר ישראל מפרסמת בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא פעילויות מכירה להגדלת ההכנסות בסניפי הדואר

02.01.2018 11:14

חברת דואר ישראל מעוניינת לנצל את הפריסה הרחבה של סניפי הדואר ואת הטראפיק העצום של לקוחות הפוקדים אותם להגדלת הכנסותיה. החברה מעוניינת לקבל מידע שיאפשר לה לבחון את האפשרויות להגדלת המכירות בסניפים וזאת באמצעות גורמים בעלי ידע מקצועי וניסיון הפועלים בתחום השיווק והריטייל.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

דואר/שירותי דואר

מספר שבועות לאחר ששר התקשורת איוב קרא ביקר בפולין הוא מבקש להנפיק בול ישראלי-פולני

22.12.2017 14:05

למסמך צורפה חוות דעת של ברוריה מנדלסון סגנית בכירה ליועצת המשפטית של משרד התקשורת לפיה לאחר בחינת הנושא “נראה כי לא מתעוררת מניעה משפטית לקבל את הצעת ההחלטה”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

ביומטריה, דואר/שירותי דואר

הכנסת תדון מחר בנושא מסירת תעודות זהות ביומטריות לאזרחים באמצעות הדואר

17.12.2017 10:28

לדברי משרד הפנים, מחודש יוני 2017 הנפיקה רשות האוכלוסין וההגירה כ- 317,000 תעודות זהות ביומטריות.

להמשך הידיעה
ביומטריה, דואר/שירותי דואר

מבזקים