בנקאות/פינטק/ביטוח

תזכיר חוק של האוצר: תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס’ ) (פלטפורמות מקוונות לתיווך באשראי)

06.02.2017 20:41

“התזכיר מבקש לעגן בחקיקה מקטע נוסף המסדיר את סקטור האשראי החוץ בנקאי באמצעות פלטפורמה המתווכת באופן מקוון – מתן אשראי בין מלווים ללווים שהם יחידים”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח

בנקאות/פינטק/ביטוח

הבנק הבינלאומי HSBC הקים מועצה טכנולוגית מייעצת המורכבת ממנכ”לים מרחבי העולם ובהם שניים מישראל

20.01.2017 09:33

המועצה הטכנולוגית המייעצת [Technology Advisory Board] החדשה מורכבת ממנכ”לים, מדענים ויזמים מסין, הודו, ישראל וארצות הברית.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע

19.11.2016 20:19

באמצע חודש יולי 2016 דיווחתי כאן באתר על פרסום מכרז [מס’ 33/16] באותו נושא ע”י בנק ישראל.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח, טלקום/וויירלס/מובייל

סקר של Visa בקרב 19 מדינות אירופאיות: האצה באימוץ בנקאות ניידת [mobile banking] באירופה; ישראל במקום הרביעי

23.10.2016 15:38

Accenture Research פירסמה דו”ח על Mobile payments בצפון אמריקה (קנדה וארצות הברית); חברת המחקר Strategy Analytics פירסמה דו”ח על Mobile Payments בסין.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, טלקום/וויירלס/מובייל

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז לרכישה של מוצרים לניהול הדפסה מאובטחת מתוצרת חברת סנטינל ותחזוקתם

08.10.2016 20:14

תקופת ההתקשרות בין הבנק לבין המציע שיזכה במכרז תימשך שלוש שנים. בתום תקופת ההתקשרות הראשונה יהיה רשאי הבנק להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ובסך הכל עד 3 שנים נוספות ועד 6 שנים במצטבר.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח

שני סקרים חדשים של IBM מצביעים על אימוץ מהיר של טכנולוגיית Blockchain מסחרית בקרב השווקים הבנקאיים והפיננסיים

28.09.2016 14:22

15% מהבנקים ו- 14% ממוסדות השווקים הפיננסיים שרואיינו ע”י IBM מתכוונים ליישם פיתרונות בלוקצ’יין מסחריים באופן מלא במהלכה של שנת 2017. ב- 65% מהבנקים שנסקרו, הטכנולוגיה צפוייה להיות בפרודקשן בתוך 3 שנים.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום תשתיות טכנולוגיות [היקף צפוי של כ- 1,500 שעות ייעוץ בשנה]

23.09.2016 15:36

היקף צפוי של כ- 1,500 שעות ייעוץ בשנה. מובהר כי הבנק אינו מתחייב להיקף כלשהו של שעות ייעוץ, בתחום כלשהו או ע”י מציע כלשהו שיזכה במכרז.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנק ישראל: מכרז לרכישת מוצרים מתוצרת חברת Citrix ותחזוקתם

09.09.2016 14:48

בין תנאי הסף: המציע הינו שותף עסקי של חברת Citrix מסוג Citrix Solution Advisor ברמת Gold לפחות או מסוג System Integrator.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנקאות/פינטק/ביטוח

אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון באוצר יעודד יזמות והשקעה בטכ’ עילית פיננסית (FinTech) ויקים מימשק דיגיטלי לאיתור כל פוליסות הביטוח

02.09.2016 17:33

אגף שוק ההון סבור שלתעשיית הפינטק בכלל, ולישראלית בפרט, פוטנציאל להאיץ במידה ניכרת שיפורים טכנולוגיים בגופים מוסדיים, לתמוך בקווי פעילות ומוצרים חדשים וחדשניים, ולשפר את הבקרות התפעוליות השוטפות ולייצר כלי ואמצעים לרווחת הצרכן הסופי.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח

אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח

הממונה על שוק ההון פרסמה את ‘החזון הדיגיטלי לגופים המוסדיים’; גופים מוסדיים שיישמו תכניות מקיפות להשקעה בשיפור טכנולוגי יקבלו הקלות בהון

31.08.2016 16:19

“אם בעבר תפיסת ההגנה התייחסה לאבטחת מידע, דהיינו הגנה על המידע בהיבט של סודיות, שלמות וזמינות המידע, הרי שכיום אבטחת מידע יהנה רק רובד אחד בתוך תחום ניהול סיכוני הסייבר עליו יש להגן. לצד הגנה על המידע, עולה הצורך להגן גם מפני שיבוש פעילותו התקינה של הרכיב הממוחשב עליו מתבסס הגוף המוסדי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף להקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לשיתוף נתוני אשראי [בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע”ו – 2016]

19.08.2016 17:14

המערכת מיועדת לריכוז ולהעברת מידע בנושא אשראי של לקוחות קמעונאיים בהתאם לחוק נתוני אשראי אשר אושר בכנסת ביום 29.3.2016 ; המע’ תמוקם באתרי בנק ישראל.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח, ברזיל (BRIC)

ברזיל: גידול בתחום הבנקאות הניידת לצד ירידה בפופולריות של בנקאות מקוונת

09.08.2016 07:41

הבנקים בברזיל השקיעו במהלך שנת 2015 סכום כולל של 5.3 מיליארד דולר בטכ’; נתון זה מציב את ברזיל במקום השביעי בעולם מבחינת ההשקעות בטכנולוגיה ביחס לתמ”ג.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, ברזיל (BRIC)

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע לצוות התמיכה של הבנק

15.07.2016 17:14

שירותי הייעוץ יינתנו בבניין בנק ישראל בירושלים ו/או בתל אביב ו/או באתרים נוספים של הבנק, לפי דרישת הבנק.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותי ייעוץ בנושא פיקוח על תשתיות מחשוב

03.07.2016 20:30

מטרת השירותים היא מתן ייעוץ וליווי חטיבת הפיקוח על הבנקים של הבנק בתהליך פיקוח והערכת תכניות לניהול טכנולוגיית המידע ומחשוב מערכות ליבה של תאגידים בנקאיים, גיבוש אסדרה (רגולציה) לקבלת שירותי מחשוב ליבה ותפעול במיקור-חוץ על ידי תאגידים בנקאיים וליווי הליך הפיקוח על יישום האסדרה.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים