בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ בתחום SharePoint

02.10.2017 20:27

אספקת השירותים תחל בחודש ינואר 2018. למרות האמור מובהר כי הבנק רשאי לדחות או להקדים את מועד תחילת אספקת השירותים, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. תקופת ההתקשרות עם החברה שתזכה במכרז תהיה שלוש שנים כאשר הבנק שומר לעצמו את הזכות לקצר את ההתקשרות או להאריכה בתקופות נוספות עד מקסימום של שש שנים בסך הכל. השירותים יינתנו בסניפי הבנק בירושלים ובתל-אביב או, במקום אחר כפי שיידרש ידי על הבנק ובתיאום עם הזוכה.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח

משרד האוצר פירסם קול קורא לגבי האפשרות להקמת Regulatory Sandbox בישראל

14.08.2017 21:28

“נבחנת האפשרות להקמת Regulatory Sandbox בישראל, אשר מטרתו היא לאפשר סביבה רגולטורית מקלה ומותאמת לחברות פינטק, על-מנת ליהנות מהתועלות שעולם ההיי-טק מציע, תוך כדי מיתון רמת הסיכון שהציבור נחשף אליה”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח

אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ בנושא הגנת סייבר לחטיבה לפיקוח על הבנקים

26.05.2017 15:18

בכוונת הבנק לגייס יועץ אחד או יותר שיוצעו ע”י מציע אחד או יותר. חלוקת העבודה ביניהם תהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק. מרבית השירותים יינתנו במשרדי הבנק בתל אביב.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז פומבי לבקרת פרוייקטים טכנולוגיים

07.04.2017 15:43

בנק ישראל מזמין הצעות לבקרת פרוייקטים טכנולוגיים לצורך בקרה על פרוייקט הקמת המערכת לשיתוף נתוני אשראי ופרוייקטים נוספים שהבנק עומד לבצע.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח

מרכז סייבר בנקאי הוקם והחל לפעול בינואר ביוזמה משותפת של רשות הסייבר הלאומית, משרד האוצר, הפיקוח על הבנקים, התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

20.03.2017 14:46

למרכז הסייבר הבנקאי מספר מטרות: לצמצם את מספר אירועי הסייבר; לאפשר לבנקים תגובה מהירה לאירועים שיתרחשו; ולסייע בעת ניהול אירוע לאומי גדול של זליגת מידע, תוך סנכרון בין כל הגורמים המומחים ברמת המדינה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח

בנקאות/פינטק/ביטוח, ברקזיט (Brexit)

אנליסטים מעריכים שהברקזיט עשוי לגרום לכך שברלין תיטול את ‘כתר הפינטק’ מלונדון

18.03.2017 19:23

עפ”י נתונים שפירסמה חברת CB Insights בנובמבר 2016, הסתכמו השקעות הפינטק בגרמניה בתשעה החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 421 מיליון דולר לעומת 375 מיליון דולר בבריטניה. הייתה זו השנה הראשונה בה ההשקעות בגרמניה היו גדולות יותר מאשר אלה שבבריטניה.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, ברקזיט (Brexit)

אינטרנט, בנקאות/פינטק/ביטוח

וועדת הכנסת לפניות הציבור קיימה דיון “פניות ציבור בנושא טעויות בביצוע העברות בנקאיות באינטרנט”; איגוד הבנקים והבנקים עצמם לא הופיעו לדיון

11.03.2017 18:54

מרכז המחקר והמידע (ממ”מ) של הכנסת פנה אל הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, אל איגוד הבנקים ואל שבעה בנקים מסחריים: “בידי הגורמים שהשיבו לפנייתנו בנושא, אין נתונים מדויקים על מספר הטעויות שמבצעים לקוחות בעת העברה בנקאית. להערכת הבנקים, מידי שנה מתבצעות מספר טעויות בודדות בהן אנשים מעבירים כסף לחשבון אחר מזה שהתכוונו להעבירו”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, בנקאות/פינטק/ביטוח

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן למתן שירותים בתחום בדיקות תוכנה

06.03.2017 20:50

הבנק מעריך את היקף השירותים שיינתנו על ידי מנהל הבדיקות והבודק יחדיו בכ- 600 שעות בשנה. הבנק מעריך כי מתן השירותים יחל בחודש אפריל 2017.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנקאות/פינטק/ביטוח

תזכיר חוק של האוצר: תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס’ ) (פלטפורמות מקוונות לתיווך באשראי)

06.02.2017 20:41

“התזכיר מבקש לעגן בחקיקה מקטע נוסף המסדיר את סקטור האשראי החוץ בנקאי באמצעות פלטפורמה המתווכת באופן מקוון – מתן אשראי בין מלווים ללווים שהם יחידים”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח

בנקאות/פינטק/ביטוח

הבנק הבינלאומי HSBC הקים מועצה טכנולוגית מייעצת המורכבת ממנכ”לים מרחבי העולם ובהם שניים מישראל

20.01.2017 09:33

המועצה הטכנולוגית המייעצת [Technology Advisory Board] החדשה מורכבת ממנכ”לים, מדענים ויזמים מסין, הודו, ישראל וארצות הברית.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע

19.11.2016 20:19

באמצע חודש יולי 2016 דיווחתי כאן באתר על פרסום מכרז [מס’ 33/16] באותו נושא ע”י בנק ישראל.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח, טלקום/וויירלס/מובייל

סקר של Visa בקרב 19 מדינות אירופאיות: האצה באימוץ בנקאות ניידת [mobile banking] באירופה; ישראל במקום הרביעי

23.10.2016 15:38

Accenture Research פירסמה דו”ח על Mobile payments בצפון אמריקה (קנדה וארצות הברית); חברת המחקר Strategy Analytics פירסמה דו”ח על Mobile Payments בסין.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, טלקום/וויירלס/מובייל

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז לרכישה של מוצרים לניהול הדפסה מאובטחת מתוצרת חברת סנטינל ותחזוקתם

08.10.2016 20:14

תקופת ההתקשרות בין הבנק לבין המציע שיזכה במכרז תימשך שלוש שנים. בתום תקופת ההתקשרות הראשונה יהיה רשאי הבנק להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ובסך הכל עד 3 שנים נוספות ועד 6 שנים במצטבר.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח

שני סקרים חדשים של IBM מצביעים על אימוץ מהיר של טכנולוגיית Blockchain מסחרית בקרב השווקים הבנקאיים והפיננסיים

28.09.2016 14:22

15% מהבנקים ו- 14% ממוסדות השווקים הפיננסיים שרואיינו ע”י IBM מתכוונים ליישם פיתרונות בלוקצ’יין מסחריים באופן מלא במהלכה של שנת 2017. ב- 65% מהבנקים שנסקרו, הטכנולוגיה צפוייה להיות בפרודקשן בתוך 3 שנים.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח

מבזקים